ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > wyszukiwanie

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami i wznowieniami wydawniczymi

Nowości z podziałem tematycznym - kliknij tutaj

książek: 1254, strona 6 z 126
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>

ROZWIJAMY KREATYWNOŚĆ DZIECKA W OKRESIE PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM


STASICA J., wydawnictwo: IMPULS, 2021, wydanie I

Rozwijamy kreatywność dziecka w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym Rozwijanie kreatywności u dziecka można i warto rozpocząć jak najwcześniej. Myślenie kreatywne prowadzi do nowych, oryginalnych pomysłów i rozwiązań. Człowiek myślący twórczo potrafi się odnaleźć w każdej sytuacji, obce są mu nuda i rutyna. Książka ta w dużym formacie A4 jest zaproszeniem do zabawy dla dzieci oraz rodziców. Zachęcam do zastosowania zamieszczonych w niej ćwiczeń oraz do wymyślania innych, a także do tego, by dać się ponieść w... >>>

(Z)ROZUMIEĆ ŚWIAT DZIECKA


KOCHANOWSKA E. RED., wydawnictwo: IMPULS, 2021, wydanie I

(Z)rozumieć świat dziecka Od kontekstów nadawania znaczeń po dziecięce znaczenia Niniejsza monografia wpisuje się w nurt naukowych rozważań nad swoistością dziecięcego procesu rozumienia, uzewnętrzniającego się w werbalnych i niewerbalnych wypowiedziach dzieci na temat wybranych obszarów rzeczywistości. W myśl stwierdzenia głoszącego, że wypowiedzi stanowią „znakomite zwierciadło, w którym przegląda się otaczająca dzieci rzeczywistość”, autorzy tekstów ukazują różne sposoby... >>>

DOŚWIADCZENIE PARENTYFIKACJI PERSPEKTYWA BIOGRAFICZNA


CHOJNACKA B., wydawnictwo: IMPULS, 2021, wydanie I

Doświadczenie parentyfikacji Perspektywa biograficzna Parentyfikacja to rodzaj doświadczenia, które znacząco zakłóca funkcjonowanie środowiska rodzinnego. Opiera się ono bowiem na działaniach, często heroicznych, podejmowanych przez dzieci, które kosztem swojego poczucia bezpieczeństwa, zaspokojenia własnych potrzeb emocjonalnych i wykorzystania możliwości rozwojowych oraz za cenę swoich osiągnięć edukacyjnych zabiegają o uratowanie i ochronę rodziny czy utrzymanie status quo – znanego i w ich mniemaniu... >>>

SKUTECZNOŚĆ BEZ AGRESJI ...I WTEDY POSTANOWIŁAM GO WYSŁUCHAĆ PODRĘCZNIK DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI


RUTKOWSKA-DYDYNA W., wydawnictwo: IMPULS, 2021, wydanie I

Skuteczność bez agresji "...i wtedy postanowiłam go wysłuchać" Podręcznik dla rodziców i nauczycieli Publikacja Wiesławy Rutkowskiej-Dydyny zasługuje na uznanie jako pożądane narzędzie wspierania rodziny i szkoły w doskonaleniu kompetencji potrzebnych do skutecznego wychowania dzieci i młodzieży, w tym z ADHD, niepełnosprawnością intelektualną. Autorka (mama dorosłych synów, przez wiele lat pedagog szkolna, trenerka, prowadząca warsztaty dla rodziców), bazując na wiedzy i osobistym (imponującym) do... >>>

UWOLNIĆ SZKOŁĘ OD SYSTEMU KLASOWO-LEKCYJNEGO


ŚLIWERSKI B. PALUCH M., wydawnictwo: IMPULS, 2021, wydanie I

Uwolnić szkołę od systemu klasowo-lekcyjnego Nie pisalibyśmy tej książki, gdybyśmy byli przekonani, że rozwój polskiej edukacji zmierza w dobrym kierunku. Niestety, już nawet najlepsi nauczyciele, najbardziej oddani kształceniu dzieci i/lub młodzieży mają poczucie straconych kilkudziesięciu lat własnej pracy, zaangażowania i poświęcenia. Uczniom szkoła kojarzy się z nudą, straconym czasem, poczuciem bezsensu, promowaniem konformizmu i oportunizmu. Są też tacy, którzy przywykli traktować szkołę jako konieczność, któ... >>>

SZKOŁA I NAUCZYCIEL W OBLICZU ZMIAN SPOŁECZNYCH I EDUKACYJNYCH


ŁUKASIK J.M. NOWOSAD I. SZYMAŃSKI M.J. RED., wydawnictwo: IMPULS, 2021, wydanie I

Szkoła i nauczyciel w obliczu zmian społecznych i edukacyjnych Przeobrażenia, jakie dokonują się w każdym obszarze życia człowieka, wymagają zmodyfikowanego podejścia: kształcenia i wychowania, młodych ludzi, które pozwoli funkcjonować w świecie zgodnie z wymaganiami czasów w duchu uniwersalnych wartości. Uwzględniając powyższe uznano za niezwykle ważnie skoncentrowanie uwagi na szkole i nauczycielach, których udział w kreowaniu nowej jakości edukacji jest nieoceniony. Oni są bowiem odpowiedzialni za stworzenie ... >>>

AKSJOLOGIA CIAŁA W EDUKACJI FIZYCZNEJ


WĘGLARZ J., wydawnictwo: IMPULS, 2021, wydanie I

Aksjologia ciała w edukacji fizycznej Autor podjął ambitne wyzwanie, z którego wywiązał się znakomicie. Wydawać by się mogło, że w tym obszarze naukowego dyskursu już wszystko zostało wyjaśnione. Jednak spojrzenie Józefa Węglarza na aksjologię ciała w edukacji fizycznej nieco inaczej ukazuje czytelnikowi jej wielowymiarowość oraz pozwala lepiej zrozumieć, że – jak pisze autor – „[...] ciało jest dla człowieka szczególną wartością i dbałość o nie stanowi jedną z wielu jego potrzeb”. Jak... >>>

JAKOŚĆ ŻYCIA RODZIN OPIEKUJĄCYCH SIĘ DOROSŁĄ OSOBĄ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ


KOMOROWSKA O. KOZŁOWSKI A., wydawnictwo: IMPULS, 2021, wydanie I

Jakość życia rodzin opiekujących się dorosłą osobą z niepełnosprawnością intelektualną Niepełnosprawność intelektualna ma wpływ na całe życie osoby nią dotkniętej, w tym edukację, zdolność do samodzielnego życia oraz zatrudnienie. Osoby takie często wymagają wsparcia i opieki nawet w okresie dojrzałości. W większości mieszkają z rodzicami, którzy po osiągnięciu wieku emerytalnego mają coraz mniej siły na zajmowanie się i wspieranie swoich dorosłych dzieci. Celem monografii jest przedstawienie wyników autorskiego... >>>

CYBERPSYCHOLOGIA MEDIA UŻYTKOWNICY ZASTOSOWANIA


OGONOWSKA A., wydawnictwo: IMPULS, 2021, wydanie I

Cyberpsychologia Media – użytkownicy – zastosowania Celem tej książki jest m.in. ukazanie potencjału nowej transdyscypliny – cyberpsychologii, która wykracza poza tradycyjne dyscypliny naukowe (głównie psychologię i media studies) oraz rozwija się równolegle do cyberkultury. We współczesnej cywilizacji medialnej (trzecia dekada XXI wieku) obserwujemy coraz silniejsze związki człowieka i technologii, także na poziomie systemowym czy organicznym. Technologie cyfrowe stają się częścią... >>>

COGITO SZKOŁA Z WŁASNYM OBLICZEM


KĘDRA M., wydawnictwo: IMPULS, 2021, wydanie I

Cogito szkoła z własnym obliczem Autorska Szkoła COGITO z freinetowskim profilem w tle Dzięki takim książkom możemy tak, jak Autorka, niejako metaforycznie wchodzić w relacje z sobą, by dzięki nim niekoniecznie coś powielać, dosłownie naśladować, ale może spróbować dzielić się z innymi także własnymi rozwiązaniami. Zachęcam zatem nie tylko do lektury tak wyjątkowej w treści i formie książki, ale także wprowadzenia do współczesnej polskiej pedagogiki szkolnej własnego doświadczenia, rozwiązań czy efektów tw... >>>

książek: 1254, strona 6 z 126
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2021