ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   1 egz. / 118.80 112,86   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

CZŁOWIEK CZĄSTKĄ WSZECHŚWIATA


BAŁANDYNOWICZ A.

wydawnictwo: DIFIN , rok wydania 2019, wydanie I

cena netto: 118.80 Twoja cena  112,86 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Człowiek cząstką wszechświata

Filozofia człowieka i jego rola dla społeczności, wspólnotowości a także dla całego rodu ludzkiego stanowi żywotny gwarant dla filozofii prawa i organizowania się systemu państwa. Spoiwem, tworzywem łączącym te dwie materie przedmiotu poznania jest sfera racjonalizmu i sfera kondycji emocjonalno-wolitywnej jednostki. Ukierunkowanie na myślenie optymistyczne, odważne i kreatywne ogarniające także głęboką wiarę w zasady i potencjały rozwojowe osoby ,uznającej rozwój swojego środowiska wewnętrznego i zewnętrznego za wyraz sięgania do ideałów i realizowania wartości. Ażeby zrozumieć stan harmonii człowieka z otoczeniem poprzez domaganie się urzeczywistnienia potrzeb wyższego rzędu jako duchowych uwzględniających akceptację wartości indywidualnych oraz grupowych należy przyjąć paradygmat wielopoziomowości i wielopłaszczyznowości do ukazania tejże relacyjności. Takie podejście metodologiczne pozwoli zobrazować dynamizm zmiany obrazu samoświadomości, samopotwierdzania i samowychowania jednostki w stronę integralnego rozwoju osobowościowego będącego stanem dojrzałości intelektualnej, emocjonalnej i uczuciowo-wolitywnej na rzecz dobra wspólnego.

WPROWADZENIE
Anna Kieszkowska

PROLOG
Maria Szyszkowska

Rozdział I. AUTENTYCZNE CZŁOWIECZEŃSTWO

1. Prawdopodobieństwo nieprawdopodobieństwa
2. Bóg, wszechświat, człowiek a filozofia
3. Ekologia życia, ekologia integralna i ekologia rodu ludzkiego
4. Zdrada rozumu a emfaza religijności człowieka
5. Prawda krwiobiegiem sumienia
6. Pokój wewnętrzny dynamizmem rozwojowym

Rozdział II. CZŁOWIEK CZĄSTKĄ LUDZKOŚCI I KOSMOSU

1. Wielowymiarowy realizm ewolucyjny
2. Braterstwo pokoju kategorią nieskończoności i wieczności
3. Sacrum i uniwersum pacyfizmu
4. Ideały spoiwem jedności wszechświata
5. Słowo jako symbol określający naturę człowieczeństwa


Rozdział III. TRANSKULTUROWOŚĆ PRAWA WYOBRAŻENIEM, POŻĄDANIEM I ZGODĄ

1. Fenomen odpowiedzialności
2. Transgresja, wolność, twórcze życie
3. Normatywna autoteliczność
4. Zinstytucjonalizowany indywidualizm
5. Sprawczość edukacyjna, pomocowa i inkluzyjna
6. Akulturalizm systemu sprawiedliwości karzącej

EPILOG
Jan Stępień

BIBLIOGRAFIA ‒ wybrane pozycje

566 STRON, oprawa miękka


Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2021