ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > wyszukiwanie

Pamiętaj!

Sprowadzimy każdą dostępną książkę na polskim i anglojęzycznym rynku wydawniczym, nawet jeśli nie ma jej w naszej ofercie.

Twoja cena - Twój rabat - na wszystkie publikacje dostępne w naszej ofercie

Zapraszamy do korzystania z informacji o nowościach wydawniczych z wybranej przez Państwo dziedziny w formie newslettera >>>


Zapraszamy do zapoznania się z nowościami i wznowieniami wydawniczymi

Nowości z podziałem tematycznym - kliknij tutaj

książek: 1254, strona 1 z 126
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>

PARTIE POLITYCZNE WYBORY PARLAMENT WYBRANE ZAGADNIENIA KONSTYTUCYJNE


JARENTOWSKI M., wydawnictwo: CEDEWU, 2021, wydanie I

Partie polityczne, wybory, parlament Wybrane zagadnienia konstytucyjne W książce omówiono kilkanaście problemów z zakresu partii politycznych, systemów wyborczych i funkcjonowania polskiego parlamentu, które pojawiły się w ciągu ostatnich 12 lat jego działalności. Wśród przedstawionych zagadnień m.in.: • zakres uprawnień partii do subwencji z budżetu państwa • granica między większościowym i proporcjonalnym systemem wyborczym • wybory w czasie epidemii • zdalne obrady... >>>

MODELE I METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW W ŚWIETLE TEORII I KONCEPCJI RACHUNKOWOŚCI


ADAMEK-HYSKA D. KUMOR I. STROJEK-FILUS M. WSZELAKI A., wydawnictwo: CEDEWU, 2021, wydanie I

Modele i metody wyceny aktywów i pasywów w świetle teorii i koncepcji rachunkowości Prawidłowa wycena w rachunkowości jest ważnym elementem sprawozdawczości jednostek. Powinna zapewniać prawdziwy i rzetelny obraz jednostki gospodarczej prezentowany w sprawozdaniu finansowym. Obszar badawczy, na jakim skoncentrowały się Autorki niniejszej monografii, jest niezwykle istotny z punktu widzenia prawidłowego podejścia do wyceny stosowanej w systemie rachunkowości oraz jej wpływu na obraz sytuacji finansowej jednostki... >>>

EKONOMIA I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA


RADOMSKA E. PACH J. NOWAK P. RED., wydawnictwo: CEDEWU, 2021, wydanie I

Ekonomia i przedsiębiorczość społeczna. W kierunku poszukiwania efektywnych, innowacyjnych sposobów rozwiązywania problemów społecznych i środowiskowych Współczesne zmiany społeczno-ekonomiczne i związane z nimi wyzwania XXI w., również w sferze społecznej (m.in. starzenie się społeczeństw, bezrobocie, nierówności dochodowe i majątkowe, ubóstwo i wykluczenie społeczne, dyskryminacja, migracje) wymagają poszukiwania nowych, racjonalnych ekonomicznie i społecznie oraz innowacyjnych sposob... >>>

ALTERNATYWNE INSTRUMENTY INWESTYCYJNE


PRUCHNICKA-GRABIAS I. RED., wydawnictwo: CEDEWU, 2021, wydanie II

Alternatywne instrumenty inwestycyjne W książce skupiono się na metodach dywersyfikacji portfela inwestycyjnego innych niż te uznawane za tradycyjne, jak akcje czy obligacje. Omówiono w niej oraz przedstawiono wyniki badań dotyczących takich form inwestycji powszechnie uznanych za tzw. alternatywne, jak: fundusze hedgingowe, inwestycje w nieruchomości, surowce, rynki walutowe, produkty strukturyzowane, fundusze private equity, metale szlachetne, czy wreszcie instrumenty o charakterze kolekcjonerskim. Jej zaletą jest to, że... >>>

UBEZPIECZENIE W FINANSOWANIU SKUTKÓW RYZYKA START-UPÓW


PUKAŁA R., wydawnictwo: CEDEWU, 2021, wydanie I

Ubezpieczenie w finansowaniu skutków ryzyka start-upów Aktywność innowacyjna oraz umiejętność szybkiego i efektywnego wdrażania nowych rozwiązań to nieodzowne cechy przedsiębiorstw ukierunkowanych na dynamiczny rozwój i osiągnięcie sukcesu rynkowego. Do grupy tych przedsiębiorstw zaliczane są start-upy, które wprowadzając lub wykorzystując nowe technologie, cechują się szeroko rozumianą innowacyjnością. Start-upy to jednocześnie przedsiębiorstwa wysokiego ryzyka, operujące w dynamicznie zmieniającym się... >>>

RAPORTOWANIE ZINTEGROWANE O MODELU BIZNESU W KREOWANIU WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA


DRATWIŃSKA-KANIA B. FERENS A. SZEWIECZEK A., wydawnictwo: CEDEWU, 2021, wydanie I

Raportowanie zintegrowane o modelu biznesu w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa Informowanie niefinansowe zaczyna zajmować ważne miejsce w strategii komunikacyjnej przedsiębiorstwa. Elementem tej sprawozdawczości jest model biznesu, ujawniany w Polsce przez niektóre przedsiębiorstwa obligatoryjnie. Model biznesu stanowi w pewien sposób skondensowany obraz działalności przedsiębiorstwa, poprzez holistyczne podejście do opisu prowadzonego przez przedsiębiorstwo biznesu i jego wpływu na otoczenie bliższe i dalsze. Ksią... >>>

DORĘCZENIA W POLSKIM PRAWIE KARNYM PROCESOWYM


NIEMIEC W., wydawnictwo: WUG, 2019, wydanie I

Doręczenia w polskim prawie karnym procesowym Publikacja stanowi pierwsze opracowanie monograficzne poświęcone czynności doręczenia w procesie karnym, w którym Autorka poddała procesową instytucję doręczenia analizie jako czynności procesowej zarówno od stronypodmiotowej, jak i przedmiotowej wraz z ich klasyfikacją. Ponadto w opracowaniu zostały zbadane warunki modalne prawidłowego dokonania tej czynności wraz z procesowymi skutkami ich naruszenia. W pracy zawarto także uwagi z historii tej instytucji i... >>>

UWARUNKOWANIA ROZWOJU LOGISTYKI PRZYSZŁOŚCI W PRZEMYŚLE MOTORYZACYJNYM


SZMELTER-JAROSZ A., wydawnictwo: WUG, 2019, wydanie I

Uwarunkowania rozwoju logistyki przyszłości w przemyśle motoryzacyjnym Powstaniu niniejszej pracy przyświecał cel przybliżenia Czytelnikom tematyki rozwoju logistyki w przemyśle motoryzacyjnym, a szczególnie tych uwarunkowań, które w sposób istotny wpisują się w kształtowanie nowych koncepcji logistycznych, wspierających procesy podstawowe w globalnych łańcuchach dostaw branży motoryzacyjnej. ​ Publikacja jest adresowana do wszystkich osób zainteresowanych tematyką logistyki, zwłaszcza nowymi... >>>

EKOPRAWO PRAWO ŚRODOWISKOWE


CIECHANOWICZ-MCLEAN J. RED., wydawnictwo: WUG, 2019, wydanie I

Ekoprawo Prawo środowiskowe Głównym celem niniejszego opracowania jest przedstawienie najważniejszych i aktualnych zagadnień prawa ochrony środowiska opartych na kryterium ekologicznym. Kryterium to wymaga zintegrowanego porządku prawnego w odniesieniu do planowania przestrzennego, działalności gospodarczej, handlu a także ścigania przestępstw przeciwko środowisku, czy ochrony klimatu. Ta prezentacja – zdaniem Autorki  - pozwoli Czytelnikowi zapoznać się z najważniejszymi zagadnieniami ochrony środowiska w... >>>

BYĆ NAUCZYCIELEM BYĆ UCZNIEM W PERSPEKTYWIE JUTRA OD SZTUKI UCZENIA SIĘ DO UCZENIA SIĘ SZTUKI


SZATAN E. NOWAK-ŁOJEWSKA A. KOMOROWSKA-ZIELONY A. RED., wydawnictwo: WUG, 2019, wydanie I

Być nauczycielem być uczniem w perspektywie jutra Od sztuki uczenia się do uczenia się sztuki Publikacja jest zbiorem tekstów, których problematyka zogniskowana jest wokół zagadnień sztuki. Pojawiają się zatem sztuki wizualne i sztuka muzyczna z perspektywy zagadnień pedagogiki – sztuka uczenia się, ale także sztuka nauczania. Opisywana jest przestrzeń, w której dochodzi (lub nie) do relacji i interakcji pomiędzy nauczycielem – uczniem, dorosłym – dzieckiem, czyli ukazana jest sztuka... >>>

książek: 1254, strona 1 z 126
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2021