ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > wyszukiwanie

Pamiętaj!

Sprowadzimy każdą dostępną książkę na polskim i anglojęzycznym rynku wydawniczym, nawet jeśli nie ma jej w naszej ofercie.

Twoja cena - Twój rabat - na wszystkie publikacje dostępne w naszej ofercie

Zapraszamy do korzystania z informacji o nowościach wydawniczych z wybranej przez Państwo dziedziny w formie newslettera >>>


Zapraszamy do zapoznania się z nowościami i wznowieniami wydawniczymi

Nowości z podziałem tematycznym - kliknij tutaj

książek: 1254, strona 1 z 126
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>

SYSTEMY ODDZIAŁYWAŃ RESOCJALIZACYJNYCH ANGLII I STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI


BARCZYKOWSKA A. DZIERZYŃSKA-BREŚ S. MUSKAŁA M., wydawnictwo: WYD UAM, 2015, wydanie I

Systemy oddziaływań resocjalizacyjnych Anglii i Stanów Zjednoczonych Ameryki W pracy przedstawiono w perspektywie historycznej, społecznej, organizacyjnej oraz pedagogicznej systemy oddziaływań esocjalizacyjnych Anglii i Stanów Zjednoczonych Ameryki – niewątpliwych prekursorów w poszukiwaniu efektywnych rozwiązań resocjalizacyjnych. Innowacyjność rozwiązań spowodowała, że wiele z nich znalazło zastosowanie w innych krajach, a nawet na innych kontynentach. Tak się stało przykładowo z systemem celkowym czy progresywnym,... >>>

TELEWIZJA W ŻYCIU NIELETNICH PRZESTĘPCÓW


TOMKOWIAK H., wydawnictwo: WYD UAM, 2014, wydanie I

Telewizja w życiu nieletnich przestępców Autor podejmuje temat oddziaływania telewizji na młodzież. Wbrew niektórym przewidywaniom, telewizja wciąż pozostaje najbardziej wiarygodnym źródłem informacji dla znacznej części społeczeństwa, pochłaniając wiele ich wolnego czasu. Potencjalna rola telewizji w dorastaniu współczesnej młodzieży wydaje się być obecnie większa niż kiedykolwiek dotąd (przez powszechność dostępu i atrakcyjniejszą niż dawniej ofertę). Sposób oddziaływania telewizji pozostaje ciągle przedmiotem sporów. ... >>>

VADEMECUM LOGOPEDYCZNE


BŁACHNIO K., wydawnictwo: WYD UAM, 2015, wydanie V

Vademecum logopedyczne Książka „Vademecum logopedyczne” w piątym wydaniu rozszerzonym przedstawia syndromowo-systemową koncepcję logopedii holistycznej w kształcie ekologicznym – jednocześnie wszechstronną, ale i spójną. Autorka w nowatorski sposób ukazuje w niej ważkie problemy współczesnej logopedii w służbie „od juniora do seniora” – aspekty profilaktyki, diagnostyki i terapii mowy – tworząc przejrzysty obraz interdyscyplinarności logopedii jako nauki i praktyki oraz ilustrując go... >>>

WSPÓŁCZESNA MŁODZIEŻ POSTRZEGANA Z PERSPEKTYWY RÓWIEŚNIKÓW STUDIUM TEORETYCZNO-EMPIRYCZNE


PERET-DRĄŻEWSKA P., wydawnictwo: WYD UAM, 2014, wydanie I

Współczesna młodzież postrzegana z perspektywy rówieśników Studium teoretyczno-empiryczne Młodzież borykająca się z trudnościami wynikającymi z bycia pomiędzy dzieciństwem a dorosłością oraz między sprzecznymi tendencjami tkwiącymi wewnątrz jednostki zagubionej w gąszczu licznych powinności, wnosi istotny wkład w ocenę jakości zachodzących procesów społecznych i kulturowych – młodzi są niejako twórcami, ale też odbiorcami tych zmian. Autorka zawarła w pracy wielokontekstową refleksję na temat sytuacji „... >>>

WSPÓŁCZESNE KONTEKSTY PSYCHOTERAPII I SOCJOTERAPII WYBRANE ZAGADNIENIA Z TEORII I PRAKTYKI


WASZYŃSKA K. FILIPIAK M. RED., wydawnictwo: WYD UAM, 2015, wydanie I

Współczesne konteksty psychoterapii i socjoterapii – wybrane zagadnienia z teorii i praktyki Praca wpisuje się w nurt naukowych dyskursów nad zakresem i formą współczesnej psychoterapii i socjoterapii. Jest także owocem pracy terapeutycznej wielu klinicystów. Książka składa się z dwóch części. W pierwszej autorzy skupili się na przedstawieniu teoretycznych aspektów związanych z procesem psychoterapii i socjoterapii, m.in. założeń, celów, zakresu oddziaływania, a także metod i technik. W części drugiej, w kolejnych... >>>

WSTĘP DO TEORII MNOGOŚCI


MURAWSKI R. ŚWIRYDOWICZ K., wydawnictwo: WYD UAM, 2013, wydanie II

Wstęp do teorii mnogości Podręcznik składa się z dwóch części. Część pierwszą stanowią rozdziały 1 i 2 poświęcone wykładowi elementów rachunku zdań i rachunku predykatów. Druga część, tzn. rozdziały 3-9, poświęcona jest wykładowi tzw. naiwnej teorii mnogości, czyli teorii mnogości w ujęciu nieaksjomatycznym. Ostatni rozdział 10 prezentuje aksjomatyczne ujęcie teorii mnogości Zermela-Fraenkla. Książkę uzupełnia aneks zawierający uwagi historyczne o rozwoju logiki i teorii mnogości. Na końcu poszczególnych rozdziałów... >>>

WSTĘP DO TEORII SPEKTRALNEJ


SOŁTYSIAK A., wydawnictwo: WYD UAM, 2016, wydanie I

Wstęp do teorii spektralnej Podręcznik do wykładów z analizy funkcjonalnej i teorii spektralnej, prowadzonych na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM dla studentów studiów uzupełniających. Zawiera podstawowe pojęcia i twierdzenia z analizy funkcjonalnej oraz teorii spektralnej operatorów liniowych i ograniczonych na przestrzeni Hilberta. 1. Przestrzenie Banacha i oiperatory liniowe ograniczone 2. Przestrzenie Hilberta 3. Trzy zasady analizy funkcjonalnej 4. Operatory ograniczone na przestrzeni Hilberta 5. Elementy... >>>

WYBRANE ASPEKTY EKOLOGII GRYZONI Z WYSP LEŚNYCH W KRAJOBRAZIE ROLNICZYM


PIŁACIŃSKA B., wydawnictwo: WYD UAM, 2005, wydanie I

Wybrane aspekty ekologii gryzoni z wysp leśnych w krajobrazie rolniczym Opracowanie wraz z licznymi rycinami i tabelami jest rezultatem 12-letnich badań terenowych w krajobrazie rolniczym Wielkopolski. Autorka badała ekologię drobnych ssaków w kilku zadrzewieniach śródpolnych, tzw. wyspach środowiskowych, ważnych dla flory i fauny składników krajobrazu rolniczego. Z jednej strony ukazuje biologię i ekologię gryzoni, z drugiej zaś znaczenie wysp leśnych dla zachowania populacji tych zwierząt. Omawia sezonowe oraz... >>>

ZABÓJSTWO DZIECKA W LITERATURZE I KULTURZE EUROPEJSKIEJ


ILSKI K. CHMIELARZ M. KOPEĆ Z. KRASKOWSKA E. RED., wydawnictwo: WYD UAM, 2014, wydanie I

Zabójstwo dziecka w literaturze i kulturze europejskiej Książka jest pierwszą monografią dzieciobójstwa w literaturze polskiej. Składa się z wybranych prac, które były wygłoszone podczas sesji naukowej pt. „Zabójstwo dziecka w literaturze i kulturze europejskiej” zorganizowanej przez Instytut Historii UAM, Instytut Filologii Polskiej UAM oraz Akademie Artes Liberales. Dzieciobójstwo jest w niej przedstawione jako zjawisko pojawiające od początków dziejów cywilizacji ludzkiej. Wchodzące w skład książki prace... >>>

ZABURZONA EPOKA POLSKA FOTOGRAFIA ARTYSTYCZNA W LATACH 1945-1955


SZYMANOWICZ M., wydawnictwo: WYD UAM, 2016, wydanie I

Zaburzona epoka Polska fotografia artystyczna w latach 1945-1955 Książka stanowi pionierską próbę analizy nierozpoznanego dotychczas epizodu w polskiej fotografii artystycznej: najważniejszych problemów warunkujących rozwój polskiej fotografii artystycznej w latach 1945-1955. Omówiono w niej tak istotne, a całkowicie nieprzebadane aspekty, jak: tworzenie nowego zaplecza instytucjonalnego i jego uwikłanie w centralnie planowaną politykę kulturalną; odrodzenie przedwojennych strategii artystycznych piktorializmu i awangardy oraz... >>>

książek: 1254, strona 1 z 126
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2016