ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > wyszukiwanie

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami i wznowieniami wydawniczymi

Nowości z podziałem tematycznym - kliknij tutaj

książek: 1254, strona 10 z 126
<<<  -  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  -  >>>

POLITYKA WŁAŚCICIELSKA PAŃSTWA W OKRESIE TRANSFORMACJI SYSTEMOWEJ PRÓBA SYNTEZY


KOZARZEWSKI P., wydawnictwo: UMCS, 2019, wydanie I

Polityka właścicielska państwa w okresie transformacji systemowej Próba syntezy Temat pracy jest bardzo aktualny ze względu na wydarzenia i trendy w polityce gospodarczej ostatnich lat w Polsce i na świecie, które wskazują na wzrost roli państwa, także w sferze szeroko rozumianej własności. Całościowe podejście do polityki właścicielskiej państwa w całym okresie transformacji w jego dwóch różnych wymiarach (zmian własnościowych i nadzoru nad sektorem własności państwowej) uważam za dobry i ambitny pomysł, dotąd niezrealizowany w... >>>

UWARUNKOWANIA I POMIAR STABILNOŚCI FISKALNEJ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO


WÓJTOWICZ K., wydawnictwo: UMCS, 2019, wydanie I

Uwarunkowania i pomiar stabilności fiskalnej jednostek samorządu terytorialnego Wybór tematu pracy, odnoszący się do zagadnień stabilności fiskalnej, ze szczególnym uwzględnieniem stabilności fiskalnej jednostek samorządu terytorialnego, oceniam wysoko. Wynika to z faktu, że problematyka wypłacalności władz publicznych i utrzymywania rozmiarów długu na odpowiednim poziomie ma istotne znaczenie dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Odnosi się również do jednostek samorządu terytorialnego. Podejmując temat stabilności fiskalnej,... >>>

CZAS KULTURY NAUKOWEJ


SOLSKA E., wydawnictwo: UMCS, 2019, wydanie I

Czas kultury naukowej Praca pokazuje, jak przez pryzmat pewnej koncepcji czasowości i kultury naukowej możemy badać naukę, rozumieć jej wytwory, uczestniczyć w sposób świadomy i odpowiedzialny w świecie, który nauka eksploruje i współtworzy. Autorka czerpie inspiracje z wędrówek między dyscyplinami i stylami myślowymi, nieraz odwołując się do orientacji odległych od tradycyjnego formatu humanistyki jako nauki. I to stanowi wartość tej trudnej książki; chodzi zarówno o metaforykę i konceptualizacje, jak też świadomie erudycyjną... >>>

DOSTOJEWSKI W UTWORACH POLITYCZNYCH CONRADA


MAJEWSKA M., wydawnictwo: UMCS, 2019, wydanie I

Dostojewski w utworach politycznych Conrada Publikację pani dr Moniki Majewskiej zaliczyć należy do wartościowych osiągnięć polskiej Conradystyki, jak i współczesnej komparatystyki literackiej posługującej się rzetelną interpretacją tekstu artystycznego i analizą stylistyczną. Praca wyrasta w wnikliwej znajomości oryginalnych utworów Conrada i Dostojewskiego oraz ich światowej recepcji; z potrójnej (polskiej, angielskiej i rosyjskiej) wrażliwości językowo stylistycznej Autorki oraz z jej rozległej i ugruntowanej wiedzy na temat... >>>

EKONOMICZNE PROBLEMY FAŁSZOWANIA ŻYWNOŚCI INSTRUMENTY PRZECIWDZIAŁANIA


KOWALSKA A., wydawnictwo: UMCS, 2019, wydanie I

Ekonomiczne problemy fałszowania żywności Instrumenty przeciwdziałania Praca ma charakter monografii dojrzałej naukowo, w pełni udokumentowanej empirycznie, rozprawy wnoszącej nowe wartości do teorii ekonomii i polityki gospodarczej. Wydobycie i naświetlenie problematyki phishingu i powiązanie jej z gospodarką żywnościową, a także koncepcji food integrity należy uznać za nowatorskie i odkrywcze. Przedstawiona analiza i ocena rozwiązań systemowych służących prewencji i walce z fałszowaniem żywności wskazuje na wysokie kompetencje... >>>

KAZIRODZTWO STUDIUM PRAWNOKARNE I KRYMINOLOGICZNE


NAZAR K., wydawnictwo: UMCS, 2019, wydanie I

Kazirodztwo Studium prawnokarne i kryminologiczne Recenzowane opracowanie jest dziełem istotnym, wydatnie wzbogacającym literaturę z zakresu prawa karnego materialnego. Na tę ocenę składają się zawartość in formacyjna, oparta na bogatej bazie źródłowej, rzetelność wywodów oraz obiektywny charakter wniosków. Jest to opracowanie ciekawe, korespondujące z aktualnymi potrzebami, cechujące się solidnością , rzetelnością i wnikliwością badawczą. Tytułowe zagadnienie zostało przedstawione w sposób zrozumiały i przystępny. Autorka... >>>

PSYCHOSPOŁECZNE UWARUNKOWANIA POTRZEB MŁODZIEŻY Z RODZIN NIEPEŁNYCH


BOCHNIARZ A., wydawnictwo: UMCS, 2019, wydanie I

Psychospołeczne uwarunkowania potrzeb młodzieży z rodzin niepełnych Praca […] stanowi ważną rozprawę naukową dotyczącą określonych sytuacji społecznych niezmiennie aktualnych w dobie ponowoczesnej […] Trwała nieobecność (czasowa również) któregoś z rodziców, zmieniająca po części tak („scenariusz”) życia młodego człowieka prowadzić może do psychospołecznych, jak również biologicznych mechanizmów adaptacyjnych u młodego osobnika, zwłaszcza w czasie anomii, chaosu czy nieuporządkowanej, sprawczej i... >>>

NIEPAMIĘĆ POSTPAMIĘĆ WSPÓŁPAMIĘĆ ZAGŁADA LUBELSKICH ŻYDÓW JAKO PRZEDMIOT KULTURY PAMIĘCI


KUBISZYN M., wydawnictwo: UMCS, 2019, wydanie I

Niepamięć postpamięć współpamięć Zagłada lubelskich Żydów jako przedmiot kultury pamięci Książka Marty Kubiszyn to dobrze przemyślana i precyzyjnie skonstruowana monografia podsumowująca wieloletnie zainteresowania naukowe autorki. Wpisuje się ona w kulturoznawczy nurt badań nad pamięcią zbiorową Zagłady, wnosząc istotny wkład w tę dziedzinę zarówno na poziomie teoretycznym, jak i opisowym. Do badań pamięciologicznych autorka wprowadza kategorię „współpamięć”, którą definiuje jako […] poszerzenie pamięci... >>>

CYBERHEJT WOBEC PRACOWNIKÓW A WIZERUNEK ORGANIZACJI


LIPKA A. KRÓL M. WASZCZAK S. WINNICKA-WEJS A., wydawnictwo: CEDEWU, 2019, wydanie II

Cyberhejt wobec pracowników a wizerunek organizacji (daw. Cyberdyskredytacja pracowników przez klientów - uwarunkowania, formy, implikacje) „Podjęty problem ma dwojakiego charakteru znaczenie. Z jednej strony stricte indywidualny: kompletne jego skutki ujawniają się wyłącznie w sferze jednostkowej. Z drugiej zaś strony - poprzez ten wątek indywidualny - wpływa na kondycję organizacji, obniżając wartość pozostającego w jego gestii kapitału ludzkiego. Wywołuje to dalsze konsekwencje - w funkcjonowaniu organizacji na rynku,... >>>

NOWE TECHNOLOGIE NA RYNKU SREBRNYCH KONSUMENTÓW


FRĄCKIEWICZ E., wydawnictwo: CEDEWU, 2019, wydanie I

Nowe technologie na rynku srebrnych konsumentów Stan, uwarunkowania, perspektywy Tempo i zasięg dokonujących się przeobrażeń, w którym działają współczesne przedsiębiorstwa ma wymiar dotąd niespotykany, a nawet zaskakujący. Ich akceleratorem bez wątpienia są nowe technologie ICT, których powszechność istotnie wpływa na zachowania wszystkich podmiotów na rynku. Na tę dynamicznie zmieniającą się sytuację nakłada się zjawisko, które do tej pory nie absorobowało uwagi w takim stopniu jak dzisiaj - starzenie się społeczeństw... ... >>>

książek: 1254, strona 10 z 126
<<<  -  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  -  >>>

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2019