ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > wyszukiwanie

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami i wznowieniami wydawniczymi

Nowości z podziałem tematycznym - kliknij tutaj

książek: 1254, strona 11 z 126
<<<  -  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  -  >>>

KODEKS CYWILNY TOM 1 KOMENTARZ CZĘŚĆ OGÓLNA (ART. 1–125)


HABDAS M. FRAS M.RED., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2017, wydanie I

Kodeks cywilny Tom 1 Komentarz Część ogólna (art. 1–125) Publikacja, będąca częścią obszernego wielotomowego komentarza do Kodeksu cywilnego, prezentuje nowatorskie podejście do omawiania przepisów, kładąc nacisk na praktyczne aspekty ich wykładni i stosowania. Autorami książki są uznani prawnicy z najlepszych krajowych ośrodków akademickich oraz praktycy legitymujący się bogatym dorobkiem zawodowym. Szczególną uwagę autorzy poświęcają problemom spornym w doktrynie i judykaturze, a także wskazują pożądane sposoby ich... >>>

METODYKA PRACY SĘDZIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO


DAUTER B., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2017, wydanie VI

Metodyka pracy sędziego sądu administracyjnego Publikacja wskazuje, w jaki sposób sędzia sądu administracyjnego powinien posługiwać się określonymi instytucjami procedury sądowoadministracyjnej, zwłaszcza w ich praktycznym zastosowaniu. W książce omówiono wszystkie aspekty postępowania przed sądami administracyjnymi obu instancji, w tym m.in.: podmioty legitymowane do występowania w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, pisma w postępowaniu przed wojewódzkim sądem administracyjnym, wstrzymanie... >>>

SKARGA I SKARGA KASACYJNA W POSTĘPOWANIU SĄDOWOADMINISTRACYJNYM KOMENTARZ


KNYSIAK-SUDYKA H., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2017, wydanie IV

Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym Komentarz Opracowanie stanowi praktyczny komentarz do przepisów ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi dotyczących skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego i skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Publikacja ma na celu ułatwienie przygotowania skarg w przedmiocie sporu o zgodność z prawem zaskarżonego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania przez organy administracji publicznej, bez narażania... >>>

ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI TEORIA I PRAKTYKJA


OLEKSYN T., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2017, wydanie III

Zarządzanie kompetencjami Teoria i praktykja Jakie są różnice między kompetencjami a kwalifikacjami? Które kompetencje są kluczowe? Jak najlepiej budować zespół? Jak być przywódcą akceptowanym? Przewodzenie oparte na przymusie czy "przewodzenia bez przewodzenia"? Czy wszyscy powinni pracować zawodowo? Te i inne problemy porusza książka Zarządzanie kompetencjami Tadeusza Oleksyna, dostarczając równocześnie charakterystyk najważniejszych kompetencji, niezbędnych dla ... >>>

POZAKODEKSOWE UMOWY HANDLOWE


KIDYBA A. RED., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2017, wydanie II

Pozakodeksowe umowy handlowe Książka stanowi kompleksowe opracowanie dotyczące umów zawieranych w obrocie gospodarczym, a nieuregulowanych w przepisach kodeksu cywilnego, w tym zarówno pozakodeksowych umów nazwanych, jak i umów nienazwanych. W drugim wydaniu autorzy dokonali niezbędnych korekt związanych ze zmianą stanu prawnego, m.in. omówili szerzej zagadnienie umowy maklerskiej w zakresie instrumentów finansowych, odnosząc się również do instrumentów pochodnych (derywatów). Uwzględniono też najnowsze orzecznictwo i literaturę... >>>

ODMOWA DOKONANIA CZYNNOŚCI NOTARIALNEJ I JEJ ZASKARŻENIE


NOWOCIEŃ M.A., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2017, wydanie I

Odmowa dokonania czynności notarialnej i jej zaskarżenie Publikacja jest pierwszą na rynku pozycją, w której kompleksowo omówiono instytucję odmowy dokonania czynności notarialnej przez notariusza oraz możliwość jej zaskarżenia. Autorka przedstawia ją z punktu widzenia praktyka, dotykając zagadnień zarówno z obszaru prawa materialnego, jak i procesowego, oraz uwzględniając ostatnie zmiany przepisów ją regulujących. W opracowaniu poruszono problemy wykładni historycznej i zawarto odniesienia do statusu prawnego notariusza jako... >>>

ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH KOMENTARZ


RYCAK M.B. REDA-CISZEWSKA A., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2017, wydanie I

Zatrudnianie pracowników tymczasowych Komentarz W książce w sposób kompleksowy i przystępny przedstawiono zasady zatrudniania pracowników tymczasowych. Komentarz uwzględnia ostatnie zmiany legislacyjne wprowadzone ustawą z 7.04.2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 962), które weszły w życie 1.06.2017 r. Nowelizacja ta ma na celu przede wszystkim zwiększenie ochrony pracowników tymczasowych. W publikacji autorki omówiły m.in. zmiany, które dotyczą: ... >>>

PRZESTĘPCZOŚĆ KOBIET WYBRANE ASPEKTY


BRZEZIŃSKA J. RED., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2017, wydanie I

Przestępczość kobiet Wybrane aspekty Publikacja dotyczy prawnokarnych, kryminologicznych, penitencjarnych i socjologicznych aspektów zjawiska przestępczości kobiet. W opracowaniu poddano analizie m.in.: aktualne tendencje przestępczości kobiet w wybranych kategoriach przestępstw (m.in. dzieciobójstwa, oszustwa, stalkingu, zgwałcenia); mechanizmy symptomatyczne dla przestępczości kobiecej oraz ich przebieg; uwarunkowania i motywy przestępstw popełnianych przez sprawczynie; pogląd, że aktywność... >>>

ZASADY W PRAWIE ADMINISTRACYJNYM TEORIA PRAKTYKA ORZECZNICTWO


STAHL M. DUNIEWSKA Z. KRAKAŁA A. RED., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2017, wydanie I

Zasady w prawie administracyjnym Teoria praktyka orzecznictwo W książce omówiono ogólne, systemowe zasady prawa administracyjnego, ich charakter i znaczenie, a także konstrukcję nadużycia prawa. Monografia uwzględnia dokonane ostatnio zmiany dotyczące m.in. prawa administracji skarbowej, oświatowego, ochrony środowiska, budowlanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego. Rozważaniom poddano m.in. zasady ustrojowe, zasady materialnego prawa administracyjnego oraz zasady proceduralne w postępowaniu administracyjnym i... >>>

ZATRUDNIANIE W PODMIOTACH LECZNICZYCH


KARKOWSKA D. KARKOWSKI T.A., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2017, wydanie I

Zatrudnianie w podmiotach leczniczych Szczególne uwarunkowania zatrudnienia w podmiotach leczniczych dotyczą zwłaszcza interesów osób zatrudniających i zatrudnionych, których pozycja na rynku pracy nie jest równa. Zatrudnianie w zakładach leczniczych w praktyce odbywa się w ramach umów cywilnoprawnych, które wypierają klasyczny stosunek pracy. Wobec tego interesy osób zatrudnionych często wymagają ochrony w większym zakresie niż interesy podmiotu zatrudniającego, który ma przewagę ekonomiczną i organizacyjną nad pracownikiem ... >>>

książek: 1254, strona 11 z 126
<<<  -  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  -  >>>

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2018