ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > wyszukiwanie

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami i wznowieniami wydawniczymi

Nowości z podziałem tematycznym - kliknij tutaj

książek: 1254, strona 11 z 126
<<<  -  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  -  >>>

NOWE ASPEKTY SZTUKI WOJENNEJ XXI WIEKU


MAJ J., wydawnictwo: FNCE, 2017, wydanie I

Nowe aspekty sztuki wojennej XXI wieku ...Przedstawiona monografia jest znaczącym wydarzeniem wydawniczym, gdyż wypełnia istniejącą lukę w wiedzy o teorii i praktyce wojen i konfliktów zbrojnych oraz sztuce wojennej XXI wieku... z recenzji prof. dr hab. Józef Buczyński Wstęp Rozdział I Teoretyczno-typologiczna identyfikacja sztuki wojennej 1.1. Relacje sztuki wojennej z bezpieczeństwem i obronnością 1.2. Wiedza o sztuce wojennej Rozdział II Interoperacyjność - aspekt sojuszniczy polskiej sztuki wojennej 2.1... >>>

SZKICE Z POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA I MYŚLI POLITYCZNEJ


SOBOŃ M. HABOWSKI M. TOKARZ G. RED., wydawnictwo: FNCE, 2017, wydanie I

Szkice z polityki bezpieczeństwa i myśli politycznej Strach od zarania dziejów był elementem manipulacji. Legł u podstaw powstania pierwszych organizacji państwowych, wykreował religię. Integralnie związany ze sprawowaniem władzy może uchodzić za jej praprzyczynę oraz źródło. Jest tym, co pozwala sprawować kontrolę nad społeczeństwem i bez czego nie może obyć się żaden rząd. Prof. WAT dr. hab. Piotr Kwiatkiewicz Wstęp BEZPIECZEŃSTWO Marcin Soboń Zjawisko terroryzmu - ewolucja i przeciwdziałanie Marcin Soboń ... >>>

ZACHOWANIA NIEPOPRAWNE


THALER R.H., wydawnictwo: MEDIA RODZINA, 2018, wydanie I

Zachowania niepoprawne Zachowania niepoprawne (tyt. oryg. Misbehaving) Richarda H. Thalera, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii za rok 2017, zostały uznane za książkę roku przez najbardziej prestiżowe czasopisma branżowe, takie jak „Forbes”, „Economist”, „Financial Times”. Autor w błyskotliwej, przystępnej formie opisuje realizację wizji wzbogaconej teorii ekonomicznej i tworzenie podstaw ekonomii behawioralnej. Ekonomia behawioralna korzysta z ustaleń psychologii i innych nauk... >>>

KARTA NAUCZYCIELA KOMENTARZ PRAKTYCZNY


DWOJEWSKI D. KOWALSKI M. KUZIOR P., wydawnictwo: WIEDZA I PRAKTYKA, 2018, wydanie I

Karta Nauczyciela komentarz praktyczny Książka "Karta Nauczyciela komentarz praktyczny" to kompleksowa i praktyczna analiza najważniejszej ustawy dotyczącej kadr i płac w oświacie. Publikacja uwzględnia szeroko zakrojone zmiany, które weszły w życie 1 stycznia 2018 r. Publikacja kompleksowo omawia prawa i obowiązki dyrektora względem nauczycieli wynikające z Karty Nauczyciela i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. Zawiera szereg praktycznych i przedstawionych zrozumiałym językiem wskazówek, które mogą być... >>>

DRUKI ZUS 2018 ZASADY KOREKTY WYPEŁNIONE DRUKI VADEMECUM PŁATNIKA


wydawnictwo: WIEDZA I PRAKTYKA, 2018, wydanie I

Druki ZUS 2018 Zasady korekty wypełnione druki Vademecum płatnika W publikacji znajdziesz omówienie zasad wypełniania poszczególnych formularzy zgłoszeniowych, druków rozliczeniowych oraz formularzy wyrejestrowujących, a także m.in. wzory wypełnionych dokumentów związanych z dokumentowaniem prawa do zasiłku chorobowego (ZUS Z-3, ZUS Z-3a, ZUS Z-3b i ZAS-53) oraz opiekuńczego (ZUS Z-15A, ZUS Z-15B). Nieprawidłowe wypełnienie formularzy powoduje powstanie niewłaściwych zapisów na poszczególnych kontach osoby... >>>

KODEKS PRACY 2018 UJEDNOLICONE PRZEPISY Z KOMENTARZEM DO ZMIAN


wydawnictwo: WIEDZA I PRAKTYKA, 2018, wydanie I

Kodeks pracy 2018 Ujednolicone przepisy z komentarzem do zmian W książce „Kodeks pracy 2018” czytelnik znajdzie ujednolicony tekst ustawy Kodeksu pracy (wg. stanu prawnego na 1 stycznia 2018 r.) wraz odesłaniem do przepisów wykonawczych oraz komentarzem do ostatnio wprowadzonych nowelizacji przepisów. Opracowanie dedykowane jest pracodawcom, menadżerom HR oraz specjalistom zatrudnionym w działach kadrowo-płacowych. Może przydać się również prawnikom i innym osobom na co dzień zawodowo zajmującym się prawem pracy.... >>>

OCHRONA ŚRODOWISKA W FIRMIE KOMPENDIUM WIEDZY DLA PRZEDSIĘBIORCY


BARAŃSKI R. CZAJKOWSKA-MATOSIUK K. CZAUDERNA I. KOZUM R. ROMANOWSKA E. ROSŁOŃ D. STOLARSKI K. ŚWIERCZEWSKA-OPŁOCKA A., wydawnictwo: WIEDZA I PRAKTYKA, 2018, wydanie II

Ochrona środowiska w firmie Kompendium wiedzy dla przedsiębiorcy "Ochrona środowiska w firmie. Kompendium wiedzy dla przedsiębiorcy" to publikacja, dzięki której prowadzący działalność dowie się, jakie obowiązki z zakresu ochrony środowiska powinien spełnić. To skondensowany poradnik, który zawiera kompleksowe informacje teoretyczne i praktyczne, na temat realizowania wymogów ochrony środowiska w ramach obowiązujących przepisów. Książka pt. "Ochrona środowiska w firmie. Kompendium wiedzy dla przedsiębiorcy... >>>

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI 2018 Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH


GAŹDZIKI E. OSTAPOWICZ E. JAROSZ B., wydawnictwo: WIEDZA I PRAKTYKA, 2018, wydanie I

Polityka rachunkowości 2018 z komentarzem do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Polityka rachunkowości na 2018 rok w praktyczny sposób omawia aktualne zasady ewidencji księgowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Uwzględnia wszystkie wprowadzone w ostatnim okresie zmiany do ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz przepisów wykonawczych, w tym w szczególności liczne zmiany wprowadzone przez nowe rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 13 ... >>>

PRACOWNICY INSTYTUCJI KULTURY SZCZEGÓLNE ZASADY ZATRUDNIANIA I WYNAGRADZANIA


CULEPA M. SUCHANOWSKA J., wydawnictwo: WIEDZA I PRAKTYKA, 2018, wydanie I

Pracownicy instytucji kultury Szczególne zasady zatrudniania i wynagradzania Celem publikacji jest omówienie zagadnień związanych z zatrudnieniem i wynagradzaniem pracowników w instytucjach kultury. Autorzy odpowiadają w niej na pytania i wątpliwości pojawiające się w praktyce służb kadrowo-płacowych. Przybliżają problematykę związaną z podstawami zatrudnienia pracowników instytucji kultury, powoływania osób zajmujących stanowiska kierownicze oraz kwestie związane z wynagrodzeniami i czasem pracy. Publikacja przedstawia m... >>>

ŚRODKI TRWAŁE 2018 OSTATNIE ZMIANY WSKAZÓWKI EKSPERTÓW


wydawnictwo: WIEDZA I PRAKTYKA, 2018, wydanie I

Środki trwałe 2018 Ostatnie zmiany, wskazówki ekspertów Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje ustawa z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, która wprowadziła zmiany w rozliczaniu środków trwałych Nowelizacja, ktra obowiązuje od 1 stycznia 2018 r. podwyższyła m.in. dotychczasową wartość środków trwałych, które podlegają jednorazowej... >>>

książek: 1254, strona 11 z 126
<<<  -  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  -  >>>

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2018