ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > wyszukiwanie

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami i wznowieniami wydawniczymi

Nowości z podziałem tematycznym - kliknij tutaj

książek: 1254, strona 3 z 126
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>

ODLICZENIA I ZWROTY W VAT PYTANIA I ODPOWIEDZI


KRYWAN T., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2018, wydanie I

Odliczenia i zwroty w VAT Pytania i odpowiedzi Odliczenia i zwroty w VAT. Pytania i odpowiedzi to publikacja, w której zawarto odpowiedzi na 126 najczęściej pojawiających się pytań dotyczących zagadnień związanych z korzystaniem z prawa do obniżania kwot podatku należnego VAT o poniesiony koszt podatku naliczonego (czyli tzw. prawo do odliczenia) oraz otrzymywaniem zwrotu VAT. Są to instytucje fundamentalne dla podatników VAT, zapewniające im jego neutralność (co stanowi jedną z cech konstrukcyjnych podatku VAT). Autor,... >>>

OPODATKOWANIE NIERUCHOMOŚCI W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI PODATEK OD PRZYCHODÓW Z BUDYNKÓW


BAUTA-SZOSTAK J. KRAN R., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2018, wydanie I

Opodatkowanie nieruchomości w działalności gospodarczej Podatek od nieruchomości Podatek od przychodów z budynków Publikacja w praktyczny sposób omawia najważniejsze zasady opodatkowania majątku nieruchomego posiadanego przez przedsiębiorców. Monografia wyróżnia się nowatorskim sposobem połączenia zagadnień podatku od nieruchomości oraz nowo wprowadzonego podatku od przychodów z budynków. Autorzy powołują się na liczne orzecznictwo, w tym kluczowe wyroki Trybunału Konstytucyjnego z grudnia 2017 r. Wskazują możliwe sposoby... >>>

RACHUNKOWOŚĆ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH


KACZURAK-KOZAK M., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2018, wydanie III

Rachunkowość jednostek oświatowych Książka przybliża i systematyzuje zagadnienia dotyczące gospodarki finansowej jednostek oświatowych, w tym w szczególności ich rachunkowości. Autorka omawia wytyczne w zakresie organizacji rachunkowości w jednostkach oświatowych pozwalające na prawidłowe oraz sprawne prowadzenie ksiąg rachunkowych, niezależnie od przyjętej formy obsługi finansowej. Publikacja pomoże w opracowaniu planu kont dostosowanego do potrzeb jednostki oświatowej, a także: przedstawia sposoby ewidencji typowych... >>>

SYSTEM PRAWA ADMINISTRACYJNEGO PROCESOWEGO TOM II CZĘŚĆ 1 ZAKRES PRZEDMIOTOWY I PODMIOTOWY POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO OGÓLNEGO


CHRÓŚCIELEWSKI W. RED., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2018, wydanie I

System Prawa Administracyjnego Procesowego Tom II. Część 1. Zakres przedmiotowy i podmiotowy postępowania administracyjnego ogólnego W tomie II w części pierwszej Sytemu Prawa Administracyjnego Procesowego omówiono ogólne uregulowania przedmiotowego i podmiotowego zakresu postępowania administracyjnego, zawarte w Kodeksie postępowania administracyjnego, z uwzględnieniem norm proceduralnych znajdujących się także w innych ustawach, w tym. m.in.: przedmiot postępowania administracyjnego, organy prowadzące postępowanie... >>>

SYSTEM PRAWA ADMINISTRACYJNEGO PROCESOWEGO TOM II CZĘŚĆ 2 ZASADY OGÓLNE POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO


TARNO J.P. PIĄTEK W. RED., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2018, wydanie I

System Prawa Administracyjnego Procesowego TOM II. Część 2. Zasady ogólne postępowania administracyjnego W tomie II w części drugiej Sytemu Prawa Administracyjnego Procesowego przedstawiono najważniejszą dla prawa administracyjnego procesowego problematykę jego zasad ogólnych. Szczegółowo wyjaśniono pojęcie i znaczenie zasad ogólnych, dokonano ich klasyfikacji, jak również przeprowadzono wnikliwą analizę każdej z nich. Autorzy omówili także konstytucyjne i międzynarodowe uwarunkowania zasad ogólnych. Rozważania zamyka... >>>

DOCHODZENIE ROSZCZEŃ W POSTĘPOWANIU GRUPOWYM KOMENTARZ


SIERADZKA M., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2018, wydanie III

Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym Komentarz W publikacji omówiono praktyczne aspekty stosowania ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, a także wskazano wykładnię przepisów niejasnych lub budzących wątpliwości. Autorka szczegółowo opisała takie instytucje jak: ujednolicenie roszczeń, pozew grupowy, reprezentant grupy, wyrok przesądzający o odpowiedzialności pozwanego. Oprócz tego dokonano szczegółowej analizy ostatniej nowelizacji na mocy ustawy z 7.04.2017 r. o zmianie... >>>

NOWE NARZĘDZIA PRAWNE W PODATKACH DOCHODOWYCH I MAJĄTKOWYCH POPRAWA EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU PODATKOWEGO


BRZEZIŃSKI B. LASIŃSKI-SULECKI K. MORAWSKI W. RED., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2018, wydanie I

Nowe narzędzia prawne w podatkach dochodowych i majątkowych Poprawa efektywności systemu podatkowego Nowe narzędzia prawne w podatkach dochodowych i majątkowych. Poprawa efektywności systemu podatkowego to książka, w której znajdziesz analizę zmian wprowadzonych w podatkach dochodowych oraz podatku od nieruchomości, mających wiązać się ze wzrostem efektywności systemu podatkowego. Rozważaniom poddano przede wszystkim zmiany dokonane od 2017 r., ponadto w kilku przypadkach sięgnięto do problematyki, będącej przedmiotem... >>>

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA ZA STRAJK I INNE FORMY PRACOWNICZEGO PROTESTU


KURZYNOGA M., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2018, wydanie I

Odpowiedzialność prawna za strajk i inne formy pracowniczego protestu Monografia stanowi pierwszą kompleksową analizę odpowiedzialności prawnej pracownika oraz związku zawodowego za nielegalny strajk i inne formy pracowniczego protestu. Czytelnicy odnajdą w niej m.in. odpowiedzi na pytania: kto, wobec kogo i za co może ponieść odpowiedzialność z tytułu nielegalnego strajku lub innej formy pracowniczego protestu, czy dopuszczalne jest rozwiązanie stosunku pracy z działaczem związkowym objętym szczególną... >>>

SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE KOMENTARZ WZORY POZWÓW I WNIOSKÓW SĄDOWYCH


DZICZEK R., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2018, wydanie VIII

Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz Wzory pozwów i wniosków sądowych Komentarz jest aktualnym i praktycznym przewodnikiem po ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych. W opracowaniu uwzględniono też przepisy ogólne ustawy – Prawo spółdzielcze z 1982 r., które odnoszą się do spółdzielczości mieszkaniowej oraz przepisy ustawy o własności lokali, w szczególności w zakresie, w jakim przepisy o autonomicznym zarządzaniu spółdzielczym odsyłają do przepisów tej ustawy. W 8. wydaniu szczegółowo omówiono ostatnią nowelizację... >>>

ZARZĄDZANIE SPRAWAMI WSPÓLNYMI DLA DUŻYCH MIAST I ICH ZURBANIZOWANEGO OTOCZENIA ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE NA TLE KONSTYTUCYJNEJ KONCEPCJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO


PISZ M., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2018, wydanie I

Zarządzanie sprawami wspólnymi dla dużych miast i ich zurbanizowanego otoczenia Zintegrowane inwestycje terytorialne na tle konstytucyjnej koncepcji samorządu terytorialnego W książce przedstawiono zagadnienia zarządzania sprawami wspólnymi dla dużych miast i ich zurbanizowanego otoczenia w Polsce w formule zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ZIT). Kwestie te odnoszą się do sposobu funkcjonowania obszarów mających kluczowe znaczenie z perspektywy współczesnego państwa, dotyczą bowiem obszarów funkcjonalnych skoncentrowanych... >>>

książek: 1254, strona 3 z 126
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2019