ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > wyszukiwanie

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami i wznowieniami wydawniczymi

Nowości z podziałem tematycznym - kliknij tutaj

książek: 1254, strona 4 z 126
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>

SPOSOBY ROZUMIENIA PRZYWÓDZTWA W ZARZĄDZANIU ORGANIZACJAMI OCHRONY ZDROWIA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WARTOŚCI CENTRALNYCH I KOMPETENCJI PRZYWÓDCZYCH


FREUND B., wydawnictwo: WYD UJ, 2022, wydanie I

Sposoby rozumienia przywództwa w zarządzaniu organizacjami ochrony zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem wartości centralnych i kompetencji przywódczych To jedyna książka na polskim rynku wydawniczym, która prezentuje trzy bardzo ważne z punktu widzenia zarządzania organizacjami ochrony zdrowia sposoby rozumienia przywództwa: kadry zarządzającej, personelu lekarskiego oraz personelu pielęgniarskiego. Autorka dokonuje wnikliwego, krytycznego przeglądu literatury przedmiotu, przedstawia własne... >>>

ASYMETRYCZNA WSPÓŁZALEŻNOŚĆ RELACJE HANDLOWE ROSJI Z POLSKĄ NA TLE ROLI CZYNNIKÓW GOSPODARCZYCH W POLITYCE ZAGRANICZNEJ FEDERACJI ROSYJSKIEJ


LISIAKIEWICZ R., wydawnictwo: WYD UJ, 2023, wydanie I

Asymetryczna współzależność relacje handlowe Rosji z Polską na tle roli czynników gospodarczych w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej Celem naukowym monografii jest wskazanie roli handlu z Polską w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej. Praca skupia się przede wszystkim na tym, jak handel z RP kształtował ową politykę i jak był w niej traktowany. Wspomniana kwestia badana jest przy użyciu teorii stosunków międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem teorii polityki zagranicznej oraz mi... >>>

PIEŚNI MNISZEK


GRUSZEWSKA J. PRZEKŁAD I WPROWADZENIE, wydawnictwo: WYD UJ, 2022, wydanie I

Pieśni mniszek Pieśni mniszek (Therīgāthā) to antologia poezji przypisywana starszym mniszkom buddyjskim (therī), które żyły w czasach historycznego Buddy. Ze względu na autorstwo kobiet jest to dzieło unikatowe w obrębie oficjalnego kanonu najstarszych zachowanych tekstów religijnych buddyzmu. W swoich pieśniach mniszki opisują drogę, jaką przeszły, aby na wzór Buddy osiągnąć wyzwolenie z kręgu ciągłego rodzenia się i umierania. Choć pieśni koncentrują się na aspekcie wyzwolenia, wiele ... >>>

BANKOWOŚĆ W GOSPODARCE CYFROWEJ


IWANICZ-DROZDOWSKA M. JAWORSKI W.L. SZELĄGOWSKA A. ZAWADZKA Z., wydawnictwo: POLTEXT, 2023, wydanie I

Bankowość w gospodarce cyfrowej Najnowsze i uaktualnione wydanie popularnego, znanego od lat, powszechnie wykorzystywanego przez wykładowców i studentów uczelni o profilu ekonomiczno-finansowym podręcznika bankowości. Otoczenie gospodarcze od ponad 15 lat jest mało stabilne, co rzutuje na funkcjonowanie banków i całych gospodarek. Powoduje to konieczność ciągłej adaptacji banków do nowych warunków i doskonalenia zarządzania ryzykiem. Ponadto od początku XXI wieku sektor bankowy przechodzi... >>>

MARKETING SZTUKA KONKUROWANIA I WSPÓŁPRACY


GARBARSKI L. KRZYŻANOWSKA M. RED., wydawnictwo: POLTEXT, 2023, wydanie I

Marketing Sztuka konkurowania i współpracy Podręcznik marketingu przeznaczony dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w ramach przedmiotu „Podstawy marketingu”, „Marketing”, „Zarządzanie marketingowe” oraz innych przedmiotów specjalnościowych, uczestników studiów podyplomowych w zakresie zarządzania, praktyków gospodarczych samodzielnie poznających problematykę marketingu oraz dydaktyków szkół wyższych oraz średnich szk... >>>

METODOLOGIA BADAŃ W SEKTORZE KULTURY I MEDIÓW


KOCÓJ E. LABERSCHEK M. KOPEĆ K. PLEBAŃCZYK K. RED., wydawnictwo: WYD UJ, 2023, wydanie I

Metodologia badań w sektorze kultury i mediów Książka, którą trzymają Państwo w ręku, to zbiór tekstów metodologicznych autorstwa polskich naukowców reprezentujących dziedziny zarządzania w kulturze i zarządzania mediami. To pierwsza w Polsce próba zgromadzenia w jednym tomie doświadczeń autorów zajmujących się tą tematyką. Monografia jest poświęcona metodyce badań dotyczących funkcjonowania rynków kultury i medialnych, podmiotów je tworzących, w tym organizacji i publiczno... >>>

OBOWIĄZKI POLSKICH ORGANÓW I INSTYTUCJI ADMINISTRACYJNYCH WYNIKAJĄCE Z PROCESU RESTYTUCJI DÓBR KULTURY W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH


MAZUR A., wydawnictwo: WYD UJ, 2023, wydanie I

Obowiązki polskich organów i instytucji administracyjnych wynikające z procesu restytucji dóbr kultury w świetle obowiązujących regulacji prawnych Kontekst porównawczy i postulatywny legislacyjnie (de lege ferenda) Książka Anny Mazur stanowi próbę kompleksowego ujęcia problematyki wskazanej w tytule i jest cennym uzupełnieniem literatury dotyczącej dziedzictwa kulturowego i jego ochrony w kontekście restytucji dóbr kultury. W mojej ocenie to kompetentnie, metodologicznie poprawnie przygotowana... >>>

ZARYS SYSTEMU PRAWA PRACY TOM II. USTRÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY III RP I USTROJOWE PRAWO PRACY


SOBCZYK A., wydawnictwo: WYD UJ, 2023, wydanie I

Zarys systemu prawa pracy Tom II. Ustrój społeczno-gospodarczy III RP i ustrojowe prawo pracy Pojęcie „ustrojowe prawo pracy” jest od dawna obecne w nauce prawa pracy, choć pojawia się w nim niezbyt często. Problem w tym, że nie da się mówić o ustroju bez odwołania do organów władzy publicznej. A skoro prawo pracy jest powszechnie postrzegane jako co do zasady prawo kontraktowe, to nie może być w nim mowy o organach władzy. Stąd pojęcie „ustrojowe prawo pracy” jest pozornie pozbawione tre... >>>

POSTAWY PRACOWNIKÓW WOBEC TECHNOLOGII CYFROWEJ W ORGANIZACJI


PIECZKA A. ROSIŃSKI J. STAŃCZYK I., wydawnictwo: WYD UJ, 2023, wydanie I

Postawy pracowników wobec technologii cyfrowej w organizacji Perspektywa głównych użytkowników nowoczesnych rozwiązań w organizacji Postawy pracowników wobec technologii cyfrowej w organizacji to monografia podejmująca istotny i dotychczas jeszcze mało rozpoznany temat w polskiej literaturze naukowej. Wpisuje się on w obecne trendy w naukach o zarządzaniu związane ze zrównoważonym zarządzaniem ludźmi i kreowaniem wspierającego środowiska pracy – zwłaszcza w dobie postępującej transformacji... >>>

SZCZĘŚCIE JAK ŻYĆ BEZ PRESJI I DBAĆ O SWÓJ DOBROSTAN


FELICIANO N., wydawnictwo: FILIA, 2023, wydanie I

Szczęście Jak żyć bez presji i dbać o swój dobrostan DLACZEGO JESTEM TAKA ZESTRESOWANA? DLACZEGO NIE MOGĘ BYĆ PO PROSTU SZCZĘŚLIWA? Prawda jest taka, że szczęście jest ulotne, a my nieustannie stresujemy się, próbując je osiągnąć. Psychoterapeutka Niro Feliciano proponuje drogę do czegoś znacznie bardziej satysfakcjonującego: zadowolenia z życia. AKCEPTACJA, WDZIĘCZNOŚĆ, BUDOWANIE WIĘZI, KONCENTRACJA NA TERAŹNIEJSZOŚCI, POZYTYWNE NASTAWIENIE, CZUŁOŚĆ DLA SAMEGO SIEBIE, ODPORNOŚĆ I DUCHOWOŚĆ. Dzięki tym... >>>

książek: 1254, strona 4 z 126
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2023