ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > wyszukiwanie

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami i wznowieniami wydawniczymi

Nowości z podziałem tematycznym - kliknij tutaj

książek: 1254, strona 5 z 126
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>

USTAWA O SYSTEMIE MONITOROWANIA DROGOWEGO I KOLEJOWEGO PRZEWOZU TOWARÓW REALIZACJA OBOWIĄZKÓW W SYSTEMIE SENT KOMENTARZ


MUSOLF G., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2018, wydanie I

Ustawa o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów Realizacja obowiązków w systemie SENT Komentarz  Komentarz do przepisów ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz opublikowanych do niej aktów wykonawczych uwzględnia m.in.: nowelizacje, które wejdą w życie 10.2018 r. i 1.01.2019 r., mające na celu zapewnienie skutecznego funkcjonowania i lepszego monitorowania przewozu towarów poprzez wykorzystanie danych geolokalizacyjnych, wszystkie opublikowane... >>>

DOPUSZCZALNOŚĆ DOWODU SPRZECZNEGO Z PRAWEM W POSTĘPOWANIU CYWILNYM


SKORUPKA A., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2018, wydanie I

Dopuszczalność dowodu sprzecznego z prawem w postępowaniu cywilnym Publikacja jest pierwszą na rynku monografią kompleksowo omawiającą najistotniejsze zagadnienia związane z instytucją dowodu sprzecznego z prawem w procesie cywilnym. scharakteryzowano i zdefiniowano dowód sprzeczny z prawem; zakreślono granice dopuszczalności dowodu sprzecznego z prawem w postępowaniu cywilnym; przeanalizowano problem dowodu sprzecznego z prawem w odniesieniu do sprzeczności z Konstytucją, prawem cywilnym procesowym oraz... >>>

KODEKS WYBORCZY KOMENTARZ


CZAPLICKI K.W. KISIELEWSKI A. RYMARZ F. DAUTER B. JAWORSKI S. ZBIERANEK J., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2018, wydanie II

Kodeks wyborczy Komentarz Celem komentarza jest obszerne, wyczerpujące i przystępne omówienie przepisów Kodeksu wyborczego, który zawiera przedstawienie organów wyborczych oraz regulacje zasad przeprowadzania wyborów: do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej; Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; do Parlamentu Europejskiego; do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. W drugim wydaniu publikacji znajdziesz: wszystkie... >>>

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO ZE SCHEMATAMI


RYLSKI P., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2018, wydanie IV

Kodeks postępowania cywilnego ze schematami Publikacja zawiera tekst ustawy – Kodeks postępowania cywilnego wraz z wykazami aktów zmieniających i wykonujących ustawę oraz schematy do niej. Schematy przedstawiają powiązania między poszczególnymi unormowaniami. To nowatorskie rozwiązanie – swoista mapa Kodeksu – z pewnością ułatwi Czytelnikowi poruszanie się w gąszczu przepisów ustawy. W książce zamieszczono skorowidz przedmiotowy ułatwiający odnalezienie poszczególnych instytucji, a zaakcentowane kolorowym tłem... >>>

PRAWO KARNE SKARBOWE SCHEMATY TABELE KOMENTARZE ORZECZNICTWO TESTY KAZUSY


WŁODKOWSKI O., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2018, wydanie III

Prawo karne skarbowe Schematy. Tabele. Komentarze. Orzecznictwo. Testy. Kazusy Podręcznik umożliwia skuteczne poznanie dziedziny prawa karnego skarbowego oraz przygotowanie się do egzaminu, przeprowadzając przez trzy etapy nauki: szybkie przyswojenie wiedzy oraz uporządkowanie informacji do zapamiętania – dzięki schematom, tabelom, komentarzom i orzecznictwu; sprawdzenie i powtórzenie – dzięki testom; utrwalenie zdobytej wiedzy – dzięki kazusom i pytaniom kontrolnym. Trzecie... >>>

PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ZAGADNIENIA PODSTAWOWE


RAKOCZY B. WIERZBOWSKI B., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2018, wydanie VII

Prawo ochrony środowiska Obecne zaktualizowane i uzupełnione wydanie podręcznika zawiera analizę najważniejszych zagadnień z zakresu prawa ochrony środowiska. Omawia regulacje dotyczące m.in. problematyki: handlu emisjami, ochrony warstwy ozonowej, gospodarki odpadami, ochrony drzew i krzewów oraz krajobrazu. Autorzy uwzględniają również ustawę o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych. Opracowanie składa się z czterech części. Część pierwsza obejmuje... >>>

PROWADZENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ ASPEKTY PRAWNE ORAZ ZARZĄDCZE


ŚLIWKA M. URBANIAK M. RED., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2018, wydanie II

Prowadzenie dokumentacji medycznej Aspekty prawne oraz zarządcze W publikacji przedstawiono problematykę dotyczącą dokumentacji medycznej z perspektywy prawnej, jak i zarządczej, z uwzględnieniem zagadnień ubezpieczeniowych oraz kwestii sądowo-lekarskich. Autorzy szczegółowo omówili specyfikę postępowania przed wojewódzkimi komisjami do spraw zdarzeń medycznych oraz standardy akredytacyjne. Nowe wydanie zostało poszerzone o: omówienie problematyki elektronicznej dokumentacji medycznej, stanowiącej nowy, istotny... >>>

WSPÓŁCZESNY INTERWENCJONIZM


KOSIKOWSKI C., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2018, wydanie I

Współczesny interwencjonizm W monografii autor prezentuje zalety i wady współczesnego interwencjonizmu, a także bada, czy osiąga on zamierzone cele, wskazuje kierunki rozwoju i przedstawia konkretne propozycje zmian. Omawia ewolucję jego podstaw doktrynalnych; konstrukcję (przyczyny i cele, formy realizacji, instrumentarium, podstawy prawne, organizacja); funkcje (tworzenie strategii rozwoju, programowanie gospodarcze i planowanie finansowe, wsparcie finansowe gospodarki, kontrola i nadzór, ochrona konkurencji i konsumentów) oraz... >>>

WYCENA NIERUCHOMOŚCI KOMENTARZ DO USTAWY O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI ORAZ ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW W SPRAWIE WYCENY NIERUCHOMOŚCI I SPORZĄDZANIA OPERATU SZACUNKOWEGO


DYDENKO J. TELEGA T., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2018, wydanie II

Wycena nieruchomości Komentarz do ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego  W książce znajdziesz komentarze do wybranych przepisów: ustawy o gospodarce nieruchomościami związanych z wycenami nieruchomości oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego. Opracowanie umożliwia: właściwą interpretację przepisów odnoszących się do wyceny... >>>

WZORY PISM I ORZECZEŃ W POSTĘPOWANIU PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI


DAUTER B. NIEZGÓDKA-MEDEK M. DRACHAL J., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2018, wydanie VIII

Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu przed sądami administracyjnymi Książka zawiera 225 wzorów pism w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz wzorów orzeczeń wydawanych przez wojewódzkie sądy administracyjne i Naczelny Sąd Administracyjny, dotyczących m.in.: stron i uczestników postępowania - ich zdolności sądowej i procesowej oraz udziału pełnomocników, przebiegu postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym - od wszczęcia postępowania do wydania orzeczenia sądowego oraz jego uprawomocnienia, ... >>>

książek: 1254, strona 5 z 126
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2019