ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > wyszukiwanie

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami i wznowieniami wydawniczymi

Nowości z podziałem tematycznym - kliknij tutaj

książek: 1254, strona 6 z 126
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>

PARTIE MAŁE W WYBRANYCH PAŃSTWACH EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ W LATACH 1989-2016


SULA P., wydawnictwo: KSIĘGARNIA AKADEMICKA, 2018, wydanie I

Partie małe w wybranych państwach Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1989-2016 Partie polityczne we współczesnych demokracjach są niezmiennie instytucjami, których członkowie biorą udział w rywalizacji o władzę oraz jej sprawowanie. Ta konstatacja nie wywołuje kontrowersji, które mogłyby towarzyszyć opinii, że partie polityczne odpowiadają wciąż za artykulację interesów grupowych. Empiryczne potwierdzenia tego stanu rzeczy są obecne w naukach społecznych od kilkudziesięciu lat. Pojawiły się pod wpływem obserwacji procesu... >>>

KIERUNEK ZACHÓD POLITYKA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ UKRAINY PO 1991 ROKU


BAJOR P., wydawnictwo: KSIĘGARNIA AKADEMICKA, 2018, wydanie I

Kierunek zachód Polityka integracji europejskiej Ukrainy po 1991 roku Książka poświęcona została jednemu z najważniejszych kierunków polityki zagranicznej Ukrainy, jakim jest integracja i wstąpienie do Unii Europejskiej. Wstęp Rozdział 1. Współpraca Ukrainy z WE/UE po rozpadzie ZSRR 1.1. Uwarunkowania procesu integracji europejskiej Ukrainy 1.2. Broń jądrowa jako czynnik determinujący stosunek państw zachodnich do Ukrainy 1.3. Umowa o partnerstwie i współpracy 1.4. Organy współpracy dwustronnej Ukraina-UE 1.5.... >>>

NOWE WYZWANIA DLA OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA


TARNAWSKI M. CZUBIK A. DZIWISZ D. SZCZEPANKIEWICZ-RUDZKA E., wydawnictwo: KSIĘGARNIA AKADEMICKA, 2017, wydanie I

Nowe wyzwania dla ochrony praw człowieka Publikacja podejmuje rzadko obecne w polskiej literaturze problemy badawcze. Zostały one ujęte multidyscyplinarnie, w sposób interesujący zarówno metodologicznie, jak i poznawczo, co w konsekwencji prowadzi do ważkich spostrzeżeń i wniosków końcowych. Stanowi ona istotny punkt odniesienia dla innych badaczy i będzie, jak piszą Autorzy: „ciekawym źródłem dla wszystkich zainteresowanych poznaniem i pogłębieniem wiedzy z tego zakresu. Znajomość analizowanych zagadnień może bowiem ... >>>

JOHN GRAY I KRYTYKA LIBERALNEGO LEGALIZMU


POLANOWSKA-SYGULSKA B., wydawnictwo: KSIĘGARNIA AKADEMICKA, 2018, wydanie I

John Gray i krytyka liberalnego legalizmu Praca jest bez wątpienia wybitna. Autorka nie tylko analizuje poglądy Johna Graya, ale także przedstawia panoramę współczesnego liberalizmu i najważniejszych problemów, z jakimi liberałowie muszą się borykać. z recenzji prof. dr. hab. Marcina Króla 540 stron, Format: 15.0x20.0cm, oprawa twarda... >>>

OD OFIAR DO KATÓW FELIKS DZIERŻYŃSKI I BOLSZEWICY


BLECHARCZYK K., wydawnictwo: KSIĘGARNIA AKADEMICKA, 2017, wydanie I

Od ofiar do katów Feliks Dzierżyński i bolszewicy Zaprezentowana przez Autorkę logika wywodu jest niewątpliwie interesująca i nowatorska. Ukazana zostaje bowiem postać komunistycznego zbrodniarza posiadającego przeszłość ofiary, i to zarówno w sensie indywidualnym, jak i zbiorowym. Zdaniem Autorki, postać Dzierżyńskiego wraz z jej wyjątkową rolą stanowi fałszywe odzwierciedlenie chrześcijańskiej soteriologii, gdzie bohater przełamuje wszelkie normy, aby ostatecznie stać się świętym nowej religii. W tekście godna podkreślenia... >>>

REKLAMA A POSTAWY PROZDROWOTNE UJĘCIE EKONOMICZNO-PRAWNE


BARAŃSKA M. MRUK H., wydawnictwo: WYD UJ, 2019, wydanie I

Reklama a postawy prozdrowotne ujęcie ekonomiczno-prawne Jakość życia oraz zdrowie ludzi zależą od wielu różnych czynników. Mając wiedzę o ich znaczeniu, można łatwiej podejmować właściwe decyzje, aby żyć długo i w dobrym zdrowiu. Przede wszystkim należy brać pod uwagę indywidualną odpowiedzialność za stan własnego zdrowia. Trzeba jednak wiedzieć, że mózgi ludzi są nastawione na poznawanie otoczenia, a nie analizowanie siebie. Konieczne jest zatem wkładanie wysiłku w działania na rzecz świadomego zarządzania swoimi działaniami. ... >>>

UCZĄCE SIĘ SPOŁECZEŃSTWO O AKTYWNOŚCI EDUKACYJNEJ DOROSŁYCH POLAKÓW


WOREK B., wydawnictwo: WYD UJ, 2019, wydanie I

Uczące się społeczeństwo O aktywności edukacyjnej dorosłych Polaków Książka stanowi bardzo udane przedsięwzięcie wydawnicze – wśród licznych publikacji dotyczących kształcenia się w dorosłym życiu, w tym kształcenia się Polaków, nie ma tak kompleksowej analizy tego zagadnienia. Chodzi zwłaszcza o jednoczesne przedstawienie problemu od strony teoretycznej i empirycznej. W tym drugim przypadku zaproponowano wieloaspektowe ujęcie. Mamy bowiem do czynienia z analizą sposobów empirycznej identyfikacji zjawiska i z odpowiadającym... >>>

W KULTURZE WSTYDU WSTYD I JEGO REPREZENTACJE W TEKSTACH KULTURY


ŁEBKOWSKA A. WRÓBLEWSKI Ł. MUCA K. RED., wydawnictwo: WYD UJ, 2019, wydanie I

W kulturze wstydu? Wstyd i jego reprezentacje w tekstach kultury Monografia W kulturze wstydu? Wstyd i jego reprezentacje w tekstach kultury układa się w koherentną całość i stanowi wzorcowy przykład współpracy między uczonymi reprezentującymi różne dziedziny humanistyki. Rozmaite oblicza wstydu, analizy oraz interpretacje wybranych tekstów literackich i tekstów kultury przeplatają się w tej monografii ze sobą i wchodzą w szczególny rodzaj dialogu tworzącego wielopoziomową strukturę dyskursu na temat wstydu. To jeden z... >>>

JOGA W POLSCE OD KOŃCA XIX WIEKU DO 1939 ROKU KONTEKSTY EZOTERYCZNE I INTERPRETACJE


ŚWIERZOWSKA A., wydawnictwo: WYD UJ, 2019, wydanie I

Joga w Polsce od końca XIX wieku do 1939 roku Konteksty ezoteryczne i interpretacje Celem książki jest ukazanie ogółu idei związanych z jogą w Polsce w okresie od końca XIX wieku do 1939 roku wraz z kontekstem, z którego wyrastała i od którego pozostawała zależna. Joga w Polsce, w omawianym okresie, pozostawała ściśle związana z zachodnimi tradycjami ezoterycznymi (m.in. teozofią, antropozofią, agni jogą, spirytyzmem) – one to wyznaczyły ramy rozumienia jogi, jej interpretacji i wreszcie tego, jak była wcielana w praktykę... >>>

DOSKONALENIE JAKOŚCI ZARZĄDZANIA W SZKOŁACH WYŻSZYCH


WAWAK T., wydawnictwo: WYD UJ, 2019, wydanie I

Doskonalenie jakości zarządzania w szkołach wyższych Celem tej monografii jest przedstawienie problemów doskonalenia jakości zarządzania w szkolnictwie wyższym w Polsce w latach 2012–2018 na tle przebiegu wdrażania ustaleń procesu bolońskiego, budowy Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, Europejskiej Przestrzeni Badawczej, wprowadzania zasad przyjętych w ramach Unii Europejskiej oraz scalania państw członkowskich na poszczególnych obszarach jej funkcjonowania. Książka stanowi kontynuację publikacji zatytułowanej Jakość... >>>

książek: 1254, strona 6 z 126
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2019