ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > wyszukiwanie

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami i wznowieniami wydawniczymi

Nowości z podziałem tematycznym - kliknij tutaj

książek: 1254, strona 7 z 126
<<<  -  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  -  >>>

PODMIOTY INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Z PERSPEKTYWY REFORMOWANIA UNII EUROPEJSKIEJ


POTORSKI R. CZUB J.F. KUCHERYAVAYA E.V. DŁUSKI S. KUŻELEWSKA E. WITKOWSKA M., wydawnictwo: ELIPSA, 2017, wydanie I

Podmioty integracji europejskiej z perspektywy reformowania Unii Europejskiej Monografia prezentuje wyniki badań, których celem było uszczegółowienie analizy systemu Unii Europejskiej i jej otoczenia oraz znalezienie nowych sposobów opisu relacji: państwa członkowskie a instytucje Unii Europejskiej. Autorzy poszczególnych rozdziałów niniejszej publikacji starali się zaprezentować mechanizmy przenikania, uczestnictwa i wywierania wpływu na procesy polityczne zachodzące w Unii Europejskiej. Definiowanie podmiotów integracji... >>>

KORESPONDENCJA DYPLOMATYCZNA


SUTOR J., wydawnictwo: ELIPSA, 2017, wydanie V

Korespondencja dyplomatyczna Jest to nowe, piąte uaktualnione, wydanie podręcznika korespondencji dyplomatycznej. Korespondencja dyplomatyczna, to wyjątkowy aspekt wiedzy zawodowej dyplomaty. Wyjątkowość ta wynika m.in. z faktu, że podobnie jak sama dyplomacja, korespondencja dyplomatyczna kształtowała się w ciągu setek, a nawet tysięcy lat, zachowując do tej pory pewne ślady z tej przeszłości. Jako narzędzie dyplomacji, a tym samym polityki zagranicznej państwa, korespondencja dyplomatyczna służy wykonywaniu zarówno jej ... >>>

POLITYKI KULTURALNE A WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI ARTYSTYCZNEJ W POLSCE W LATACH 1989-2015


PRZASTEK D., wydawnictwo: ELIPSA, 2017, wydanie I

Polityki kulturalne a wolność wypowiedzi artystycznej w Polsce w latach 1989-2015 Publikacja ta to efekt wieloletnich badań i przemyśleń autora dotyczących związków sztuki i polityki. Celem pracy jest wykazanie związku pomiędzy działaniami politycznymi, które realizowane i wyrażane są w politykach kulturalnych a wolnością wypowiedzi artystycznej. Autor omawia przemiany polityk kulturalnych państwa po roku 1989, dokonując charakterystyki ich poszczególnych etapów. Dalej prezentuje podstawy prawne polityki kulturalnej państwa i... >>>

PERSPEKTYWY ROZWOJU POLSKIEJ POLITYKI SPOŁECZNEJ DOŚWIADCZENIA I WYZWANIA


SZATUR-JAWORSKA B. RED., wydawnictwo: ELIPSA, 2017, wydanie I

Perspektywy rozwoju polskiej polityki społecznej - doświadczenia i wyzwania W czterdziestoleciu działalności Instytutu Polityki Społecznej zainteresowania badawcze jego pracowników w pewnych dziedzinach były niezmienne, a w innych ulegały zmianom. Od początku przedmiotem naszych badań były polityka zatrudnienia i społeczny ustrój pracy, zabezpieczenie społeczne, polityka rodzinna, rozwój i postęp społeczny, międzynarodowe aspekty polityki społecznej. Z biegiem czasu – wraz z powiększaniem się zespołu pracowników oraz ... >>>

ROLA SAMORZĄDU W SFERZE PODNOSZENIA KONKURENCYJNOŚCI REGIONÓW W POLSCE I NIEMCZECH


BALCEREK-KOSIARZ M., wydawnictwo: ELIPSA, 2017, wydanie I

Rola samorządu w sferze podnoszenia konkurencyjności regionów w Polsce i Niemczech Ostatnie ćwierćwiecze to okres fundamentalnych dla naszego kraju zmian instytucjonalnych obejmujących sferę społeczną, polityczną i gospodarczą. Bez wątpienia jednym z najważniejszych efektów transformacji systemowej było uruchomienie i pogłębienie procesu decentralizacji sfery władztwa publicznego. W znaczeniu prawa administracyjnego decentralizacja jest rozumiana jako system, w którym istnieje większa liczba samodzielnych... >>>

RZĄDY I RZĄDZENIE W POLSCE 1918-2018 CIĄGŁOŚĆ I ZMIANY


RYDLEWSKI G., wydawnictwo: ELIPSA, 2018, wydanie I

Rządy i rządzenie w Polsce 1918-2018 Ciągłość i zmiany Autor podjął próbę analizy funkcjonowania rządów w Polsce w ciągu 100 lat od odzyskania niepodległości, a funkcjonowało w tym czasie sześćdziesiąt kilka rządów. Miały one zróżnicowany charakter i status polityczny. Różny był też mechanizm polityczny leżący u podstaw ich powoływania i odwoływania. Niektóre gabinety ministrów powstawały i upadały w związku z istotnymi zmianami politycznymi. Wiele rządów pojawiało się i odchodziło do historii z powodów taktycznych lub w ramach ... >>>

SĄDOWE MECHANIZMY OCHRONY PRAWORZĄDNOŚCI W POLSCE W ŚWIETLE NAJNOWSZEGO ORZECZNICTWA TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UE


BARCZ J. ZAWIDZKA-ŁOJEK A. RED., wydawnictwo: ELIPSA, 2018, wydanie I

Sądowe mechanizmy ochrony praworządności w Polsce w świetle najnowszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE Książka jest kontynuacją projektu, którego pierwsza część została opublikowana na początku 2018 r. – Wniosek Komisji Europejskiej w sprawie wszczęcia w stosunku do Polski procedury art. 7 TUE. Ramy prawno-polityczne (Warszawa 2018). We wspomnianej wyżej publikacji omówiono również zwięźle zakres naruszeń praworządności w Polsce, wynikających z działań podejmowanych przez PiS, który stał się podstawą... >>>

ZMIANA KONSTYTUCJI V REPUBLIKI FRANCUSKIEJ PRZEDMIOT TRYB KONTROLA


KUBUJ K., wydawnictwo: ELIPSA, 2018, wydanie I

Zmiana Konstytucji V Republiki Francuskiej Przedmiot, tryb, kontrola Przedmiotem monografii jest analiza zmiany Konstytucji V Republiki Francuskiej. Długi czas obowiązywania Konstytucji V Republiki jest we francuskich warunkach przypadkiem szczególnym, gdyż jedynie ustawa zasadnicza III Republiki obowiązywała dłużej. Konstytucja z 1958 r. poddawana była licznym nowelizacjom: trzem w latach 60., dwóm w latach 70. i aż dziewiętnastu w latach 1992-2008, które, choć ze zmiennym natężeniem, zawsze wzbudzały dyskusje polityczne i... >>>

NAUKI O POLITYCE 2.0 KONTROWERSJE I KONFRONTACJE


SULOWSKI S. RED., wydawnictwo: ELIPSA, 2018, wydanie I

Nauki o polityce 2.0 Kontrowersje i konfrontacje Książka autorstwa kilku czołowych politologów z warszawskiego środowiska naukowego jest próbą diagnozy stanu nauk o polityce w Polsce. W swoim założeniu publikacja ta łączy samorefleksję nad stanem dyscypliny z prezentacją wybranych koncepcji teoretycznych w naukach o polityce. Pojęcia zawarte w tytule opracowania – konfrontacje i interpretacje – chyba najlepiej oddają jego całościowe przesłanie. Wstęp Stanisław Sulowski O historii rozwoju badań na... >>>

POSTAWY WOBEC BEZPIECZEŃSTWA KULTUROWEGO W POLSKIM DYSKURSIE SEJMOWYM 2004-2011


RAK J., wydawnictwo: ELIPSA, 2018, wydanie I

Postawy wobec bezpieczeństwa kulturowego w polskim dyskursie sejmowym 2004-2011 Publikacja, z uwagi na przedmiot badań i metodologię może być nazwana próbą empirycznej weryfikacji pewnych założeń teoretycznych. Przedmiotem badania jest natężenie postaw wobec bezpieczeństwa kulturowego w dyskursie sejmowym w latach 2004–2011. Z kolei głównym celem – ustalenie, jak zmieniały się tworzone przez elity polityczne językowe obrazy niematerialnych oraz materialnych dóbr kultury we wskazanym przedziale czasowym. Cele... >>>

książek: 1254, strona 7 z 126
<<<  -  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  -  >>>

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2018