ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > wyszukiwanie

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami i wznowieniami wydawniczymi

Nowości z podziałem tematycznym - kliknij tutaj

książek: 1254, strona 8 z 126
<<<  -  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  -  >>>

OBRAZ OSIEMNASTOWIECZNEJ TURCJI W OBSERWACJACH POLITYCZNYCH PAŃSTWA TURECKIEGO... JÓZEFA MIKOSZY 1787


SIEMIENIEC-GOŁAŚ E. FILIPOWSKA S. WSTĘP I OPRAC., wydawnictwo: KSIĘGARNIA AKADEMICKA, 2018, wydanie I

Obraz osiemnastowiecznej Turcji w "Obserwacjach politycznych Państwa Tureckiego..." Józefa Mikoszy (1787) Liczącą 415 stron i wydaną w formacie 8° pracę rozpoczyna dedykacja poświęcona królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu. Po niej na stronach 3 do 190 znajduje się część pierwsza dzieła, a na stronach 191 do 415 – część druga. Po każdej część na niepaginowanych stronach umieszczony jest spis treści zatytułowany „Regestr rzeczy znajdujących się w tym dziele”. Na część I składają się rozdziały o... >>>

OPOWIEŚCI KURDYJSKIE MELI MAHMUDA BAJAZIDIEGO I AUGUSTA KOŚCIESZY-ŻABY


BOCHEŃSKA J. RZEPKA M. RED., wydawnictwo: KSIĘGARNIA AKADEMICKA, 2018, wydanie I

Opowieści kurdyjskie Meli Mahmuda Bajazidiego i Augusta Kościeszy-Żaby Oddajemy do rąk polskiego czytelnika niewielkie dziełko, powstałe w połowie XIX wieku, jako efekt wspólnej pracy Polaka, dyplomaty w służbie carskiej Rosji Augusta Kościeszy-Żaby i kurdyjskiego uczonego i duchownego Meli Mahmuda Bajazidiego. Niniejsza praca, stanowiąca zbiór informacji o kurdyjskiej społeczności, języku i kulturze oraz wybór czterdziestu opowieści, ukazała się w języku francuskim w 1860 roku w Sankt-Peresburgu, opatrzona krótkim wstępem... >>>

POLITYKA MIGRACYJNA WŁOCH W LATACH 1861-2011


MAŁEK A., wydawnictwo: KSIĘGARNIA AKADEMICKA, 2018, wydanie I

Polityka migracyjna Włoch w latach 1861-2011 Niniejsza książka jest pomyślana jako kompendium wiedzy o polityce migracyjnej Włoch w określonym kontekście społeczno-politycznym. Jej głównym celem jest próba syntetycznego przedstawienia procesu kształtowania się polityki migracyjnej Włoch. (…) Jest to zarazem historia włoskich migracji w pigułce, próba ukazania najważniejszych procesów oraz przedstawienia głównych argumentów w toczonych na temat migracji dyskusjach i sporach. Przyjęty zakres czasowy pozwala na ukazanie... >>>

MIĘDZY POLITYKĄ INTEGRACYJNĄ A POLITYKĄ POLONIJNĄ SYTUACJA NAJNOWSZYCH POLSKICH MIGRANTÓW W NIEMCZECH W WYBRANYCH OBSZARACH PO 2011 ROKU


SCHOLL-MAZUREK K., wydawnictwo: KSIĘGARNIA AKADEMICKA, 2018, wydanie I

Między polityką integracyjną a polityką polonijną Sytuacja najnowszych polskich migrantów w Niemczech w wybranych obszarach po 2011 roku Dane Federalnego Urzędu Statystycznego podają, że w 2016 roku w Niemczech zamieszkiwało 1,868 mln osób mających polskie korzenie. Aż 783 085 osób posiadało jedynie polskie obywatelstwo. Mobili Polacy, korzystający z europejskiej swobody przepływu osób i usług, poruszając się w ramach polsko-niemieckiego systemu migracyjnego. System ten jest sumą wypadkową polskiej polityki polonijnej i ... >>>

PERFORMATYWNOŚĆ


FISCHER-LICHTE E., wydawnictwo: KSIĘGARNIA AKADEMICKA, 2018, wydanie I

Performatywność W niniejszej książce zajmuję się zatem przede wszystkim tym, jak należy rozumieć performatywny punkt widzenia na kulturę i samo pojęcie „performatywności”, a następnie wykorzystać je z pożytkiem w badaniach form artystycznych i kulturowych. Dlatego w pierwszej części omawiam pokrótce historię teorii performatywnych oraz przedstawienia. Następnie, odwołując się do definicji przedstawienia, opisuję podstawowe wymiary performatywności istotne dla badań nad formami artystycznymi i kulturowymi. Właściwości... >>>

ROZWÓJ MIASTA PRZEZ PRYZMAT PROCESÓW REWITALIZACJI PRZYKŁAD KRAKOWA 2004-2017


KOPEĆ M., wydawnictwo: KSIĘGARNIA AKADEMICKA, 2018, wydanie I

Rozwój miasta przez pryzmat procesów rewitalizacji Przykład Krakowa 2004-2017 Podkreślenia wymagają trzy ważne wartości książki. Po pierwsze, aktualność podejmowanych treści. (… ) Po drugie, istotną wartością książki jest rozważanie działań i projektów rewitalizacyjnych w oparciu o praktyczne przykłady, z uwzględnieniem zachodzących w ciągu ostatniej dekady przemian przestrzennych, gospodarczych i społecznych dotyczących konkretnego miasta, jego specyfiki historycznej, przemysłowej i przestrzennej. Godne uwagi jest, że... >>>

SKUTEK CZYNU ZABRONIONEGO W POLSKIM PRAWIE KARNYM


PIÓRKOWSKA-FLIEGER J., wydawnictwo: UMCS, 2019, wydanie I

Skutek czynu zabronionego w polskim prawie karnym Zaakcentować tu należy, że Autorka porusza problematykę skutku w prawie karnym wieloaspektowo. Poza kwestiami zasadniczymi, omawia szeroko zagadnienia: normatywnego znaczenia skutku w kontekstach przypisania odpowiedzialności karnej za skonkretyzowany typ przestępstwa; włączenia skutku bądź jego wyłączenia z istotnego w prawie karnym pojęcia „czynu człowieka”; dalszych, pozaznamionowych środków zachowania; wskazania odmienności terminologicznych de facto do tego samego ... >>>

PODMIOTOWE KORELATY SAMOOCENY KOBIET Z ZABURZENIAMI ODŻYWIANIA KONTEKST EDUKACYJNY


WIATROWSKA A., wydawnictwo: UMCS, 2019, wydanie I

Podmiotowe korelaty samooceny kobiet z zaburzeniami odżywiania Kontekst edukacyjny Podjęty problem odnoszący się do dyspozycji podmiotowych kobiet z zaburzeniami odżywiania oraz ich powiązań z samooceną jest istotny nie tylko z punktu widzenia psychospołecznego, ale również medycznego i edukacyjnego. Należy mieć na uwadze, jak podkreśla autorka, że zaburzenia odżywiania należą do jednych z najgroźniejszych i postępujących chorób, w przebiegu których występują liczne następstwa somatyczne prowadzące do trwałych zmian w... >>>

RECEPCJA MEDIÓW 6 BADANIA NAD ODBIOREM PRZEKAZÓW MASOWYCH W PRAKTYCE EDUKACJI MEDIALNEJ


GRANAT A., wydawnictwo: UMCS, 2019, wydanie I

Recepcja mediów 6 Badania nad odbiorem przekazów masowych w praktyce edukacji medialnej Przedstawiona do recenzji wydawniczej monografia […] zatytułowana Badania nad odbiorem przekazów masowych w praktyce edukacji medialnej, wchodzi w skład serii Recepcja mediów. Jest to już 6. publikacja w cyklu dotyczącym badań nad odbiorem przekazów medialnych. Stanowi więc kontynuację badań, których wyniki zostały zaprezentowane w tomach poprzednich, i tak należy ją postrzegać – nie jako automatyczne dzieło naukowe, ale jako... >>>

JĘZYK W ZACHOWANIACH SPOŁECZNYCH PODSTAWY SOCJOLINGWISTYKI I LOGOPEDII


GRABIAS S., wydawnictwo: UMCS, 2019, wydanie I

Język w zachowaniach społecznych Podstawy socjolingwistyki i logopedii Język umożliwia człowiekowi swoisty, właściwy tylko jemu sposób orientowania się w świecie. Buduje umysł, organizuje grupy społeczne, umożliwia interakcje między członkami grup i między grupami. Osnową książki jest właśnie poznawcza, grupotwórcza i interakcyjna rola języka. Czytelnik zda sobie sprawę z atrakcyjności tezy Herdera-Humboldta, która nakazuje traktować język jako byt kreujący rzeczywistość w umysłach ludzkich. Dowie się, czym jest socjolekt i... >>>

książek: 1254, strona 8 z 126
<<<  -  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  -  >>>

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2019