ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > wyszukiwanie

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami i wznowieniami wydawniczymi

Nowości z podziałem tematycznym - kliknij tutaj

książek: 1254, strona 8 z 126
<<<  -  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  -  >>>

PRZYWÓDZTWO ETYKA POLITYKA


MARCINIAK E.M. SZCZUPACZYŃSKI J. RED., wydawnictwo: ELIPSA, 2018, wydanie I

Przywództwo etyka polityka W opracowaniu redagowanym przez Ewę Marię Marciniak i Jerzego Szczupaczyńskiego teoretyczną refleksję nad przywództwem politycznym uzupełniają rozważania nad praktycznymi wymiarami przywództwa. W monografii zaproponowano badanie przywództwa w powiązaniu z etyką i polityką. Zaprezentowane rozważania są głosem w dyskusji nad istotą przywództwa politycznego oraz etapem w konstruowaniu jego koherentnej koncepcji. Są również okazją do formułowania wielu kolejnych pytań o przywództwo, jego istotę, między... >>>

LEKSYKON LOBBINGU W UNII EUROPEJSKIEJ


CZUB JAROSŁAW F. VETULANI-CĘGIEL A. RED., wydawnictwo: ELIPSA, 2018, wydanie I

Leksykon lobbingu w Unii Europejskiej Lobbing jest zjawiskiem typowym dla demokratycznych ustrojów politycznych, jak również dla systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej. Publikacja jest kompendium aktualnej wiedzy na temat lobbingu oraz zagadnień pokrewnych. Leksykon zawiera dwie części: merytoryczno-analityczną oraz deskryptywną, dotyczącą konkretnych podmiotów lobbujących. Pierwsza część obejmuje 96 artykułów hasłowych, w których wyjaśnione zostały terminy i pojęcia związane z istotą lobbingu(m. in. z jego genezą, formami... >>>

UDZIAŁ ZAPLECZA BADAWCZO-ROZWOJOWEGO PRZEMYSŁU OBRONNEGO W ROZWOJU I MODERNIZACJI UZBROJENIA


SOROKA P. ZAGÓRSKA A. WĄTOREK K. RED., wydawnictwo: ELIPSA, 2018, wydanie I

Udział zaplecza badawczo-rozwojowego przemysłu obronnego w rozwoju i modernizacji uzbrojenia Monografia poświęcona jest udziałowi zaplecza badawczo-rozwojowego polskiego przemysłu obronnego w zaprojektowaniu, wdrożeniu do produkcji oraz modernizacji uzbrojenia dla Sił Zbrojnych RP. Jest ona pokłosiem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, która rok temu odbyła się w Kielcach z okazji XXV Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. W monografii przedstawione zostały międzynarodowe uwarunkowania, przyczyny i gospodarcze skutki... >>>

AKTYWNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA REGIONÓW FEDERACJI ROSYJSKIEJ


RAŚ M., wydawnictwo: ELIPSA, 2018, wydanie I

Aktywność międzynarodowa regionów Federacji Rosyjskiej W pracy podjęty został problem uczestnictwa regionów subpaństwowych w stosunkach międzynarodowych na przykładzie regionów Federacji Rosyjskiej. Autor na podstawie własnych badań i literatury przedmiotu przeanalizował problemy ważkie, w odniesieniu do wielu wątków nieznane polskiemu odbiorcy. Autor monografii, doktor Maciej Raś jest uznanym w środowisku politologów badaczem podejmującym kwestie związane z problemami roli państw obszaru poradzieckiego, w tym Federacji... >>>

ENCYKLOPEDIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ


ITRICH-DRABAREK J. RED., wydawnictwo: ELIPSA, 2018, wydanie I

Encyklopedia administracji publicznej Encyklopedia administracji publicznej jest pierwszą polską interdyscyplinarną encyklopedią obejmującą problematykę administracji publicznej, zarówno w kontekście teoretycznym, jak i z odniesieniem do praktyki jej funkcjonowania. Publikacja, której idea powstała wśród badaczy z Instytutu Nauk Politycznych Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, została przygotowana przez naukowców z ośmiu polskich uniwersytetów. Zestaw kilkuset haseł posłuży... >>>

KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE ETYKI DZIENNIKARSKIEJ W KONTEKŚCIE MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH


LASKOWSKA M., wydawnictwo: ELIPSA, 2018, wydanie I

Kształcenie w zakresie etyki dziennikarskiej w kontekście mediów społecznościowych Publikacja dotyczy bardzo aktualnych zagadnień, które teoretycy mediów, komunikacji społecznej i dziennikarstwa dopiero badają, czyli wyzwań etycznych, jakie powstają w wyniku upowszechniania się nowych mediów, a zwłaszcza mediów społecznościowych. Przedmiotem badawczym podjętych badań, zaprezentowanych w niniejszej monografii, jest kształcenie w zakresie etyki dziennikarskiej w Polsce. Głównym celem badań jest ocena kształcenia w zakresie etyki... >>>

MONGOLIA AND THE MONGOLS PAST AND PRESENT


BAREJA-STARZYŃSKA A. SZPINDLER M. ROGALA J. EDITORS, wydawnictwo: ELIPSA, 2018, wydanie I

Mongolia and the Mongols Past and Present The present volume is the result of the International Conference “Mongolia and the Mongols: Past and Present” held in the University of Warsaw on November 23–24, 2015. The conference enabled scholars working on different subjects related to the Mongolian history and culture, including literature and religion, using different methodologies: historical, ethnological, philological or linguistic – to meet together and exchange data and opinions. Some scientists... >>>

IMMUNITET PARLAMENTARNY I IMMUNITET GŁOWY PAŃSTWA Z PERSPEKTYWY KONSTYTUCYJNEJ I KARNOPROCESOWEJ


KŁOPOCKA-JASIŃSKA M. FILIPOWSKA-TUTHILL M. RED., wydawnictwo: ELIPSA, 2018, wydanie I

Immunitet parlamentarny i immunitet głowy państwa z perspektywy konstytucyjnej i karnoprocesowej Publikacja poświęcona jest immunitetom parlamentarzystów oraz głowy państwa, które analizowane są z perspektywy krajowej i międzynarodowej. Autorami są wybitni eksperci w zakresie podejmowanych problemów badawczych. Za cel publikacji przyjęto krytyczną analizę polskich rozwiązań normatywnych dotyczących immunitetów najwyższych przedstawicieli państwa, a w szczególności celu i zakresu ochrony immunitetowej oraz zagadnień... >>>

OBYWATELSKA INICJATYWA USTAWODAWCZA JAKO INSTYTUCJA USTROJU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STUDIUM PRAWNO-POLITOLOGICZNE


KUCIŃSKI J., wydawnictwo: ELIPSA, 2018, wydanie I

Obywatelska inicjatywa ustawodawcza jako instytucja ustroju Rzeczypospolitej Polskiej Studium prawno-politologiczne Autor publikacji podjął się zadania polegającego na przedstawieniu genezy, analizy rozwiązań prawnych, praktyki oraz wniosków de lege ferenda polskiej instytucji inicjatywy ustawodawczej obywateli. Przedmiotem zainteresowania w książce jest obywatelska inicjatywa ustawodawcza jako instytucja ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, funkcjonująca na gruncie uregulowań Konstytucji z 1997 r., ustawy z 24 czerwca 1999 r. o... >>>

PRACA KONSUMENTÓW TEORIE PRAKTYKI I UWARUNKOWANIA


STRZYCZKOWSKI K., wydawnictwo: ELIPSA, 2018, wydanie I

Praca konsumentów Teorie praktyki i uwarunkowania Nie ulega wątpliwości, że przedstawione w pracy zjawiska związane z pracą niematerialną, tworzeniem treści, praktykami prosumpcyjnymi, pracą fanowską, ekonomią współdzielenia stają się coraz wyraźniejszym elementem współczesnego porządku społeczno-gospodarczego. Celem przedstawionej rozprawy jest próba prześledzenia i przeanalizowania zarówno przykładów produktywnych praktyk konsumentów i ich zaangażowania w procesy współtworzenia wartości, jak i dyskursów podejmujących się... >>>

książek: 1254, strona 8 z 126
<<<  -  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  -  >>>

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2018