ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > wyszukiwanie

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami i wznowieniami wydawniczymi

Nowości z podziałem tematycznym - kliknij tutaj

książek: 1254, strona 9 z 126
<<<  -  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  -  >>>

SYSTEMY WYSZUKIWANIA INFORMACJI PRAWNEJ


PETZEL J., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2017, wydanie I

Systemy wyszukiwania informacji prawnej Rozwój nowoczesnych technologii informacyjnych i ich zastosowanie w sferze prawa nie tylko zmieniają charakter usług prawniczych, lecz także stawiają nowe wyzwania prawnikom, którzy w przyszłości - bez dysponowania odpowiednią wiedzą o charakterze informatyczno-prawnym - nie będą mogli w sposób efektywny uprawiać swojego zawodu.  Wykorzystanie technologii informacyjnych w zakresie omawianym w monografii Systemy wyszukiwania informacji prawnej wiąże... >>>

POZAKODEKSOWE PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO ZASOBOM PRZYRODY I ŚRODOWISKU


MOZGAWA M. RED., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2017, wydanie I

Pozakodeksowe przestępstwa przeciwko zasobom przyrody i środowisku Publikacja jest kompleksowym opracowaniem problematyki pozakodeksowych przestępstw skierowanych przeciwko zasobom przyrodniczym. Dokonano w niej analizy przestępstw stypizowanych w ustawach: o ochronie przyrody, o ochronie zwierząt, o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, o ochronie zwierząt wykorzystywanych dla celów naukowych lub edukacyjnych, Prawo łowieckie, o rybactwie śródlądowym,... >>>

PROJEKT AMERYKA STANY ZJEDNOCZONE OD REWOLUCJI DO WOJNY SECESYJNEJ


GĄSIOROWSKI K.R., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2017, wydanie I

Projekt Ameryka Stany Zjednoczone od rewolucji do wojny secesyjnej Jak to możliwe, że Stany Zjednoczone Ameryki, mimo niewątpliwych kłopotów, są jedynym światowym supermocarstwem? Dlaczego prezydent tego kraju wciąż jest najpotężniejszym człowiekiem na Ziemi? Odpowiedź na te pytania nie jest możliwa bez zrozumienia historii amerykańskiej myśli prawno-politycznej. Z tego powodu autor - bazując na oryginalnych materiałach źródłowych - wyjaśnia ewolucję amerykańskich poglądów na rolę państwa i prawa w polityce wewnętrznej, ... >>>

RODO OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH KOMENTARZ


LUBACZ D. BIELAK-JOMAA E. RED., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2017, wydanie I

RODO Ogólne rozporządzenie o ochronie danych Komentarz Komentarz jako jedyny na rynku zawiera projekt nowej polskiej ustawy o ochronie danych osobowych  W komentarzu znajdziesz odpowiedzi, jak przygotować się do największych od wielu lat, rewolucyjnych zmian w zakresie ochrony danych osobowych wprowadzonych przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.  Zmienione regulacje będą obowiązywać wszystkich uczestników obrotu gospodarczego oraz inne podmioty, takie jak... >>>

ZASADY INWENTARYZACJI TEORIA I DOBRE PRAKTYKI


GOS W. MUĆKO P. HOŃKO S. KIZIUKIEWICZ T., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2017, wydanie I

Zasady inwentaryzacji Teoria i dobre praktyki W publikacji kompleksowo omówiono zasady przeprowadzania inwentaryzacji przez jednostki prowadzące księgi rachunkowe i ewidencje podatkowe. Ponadto wskazano obowiązki wynikające z przepisów oraz podkreślono rolę inwentaryzacji jako narzędzia kontroli przydatnego w zarządzaniu. W książce zawarto również przykłady obliczeń, schematy i wzory dokumentów. W opracowaniu przedstawiono m.in.: charakterystykę inwentaryzacji, w tym jej rodzajów, metod, terminów,... >>>

100/60 SETKĄ NA SZEŚĆDZIESIĄTKĘ FELIETONY


KIDYBA A., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2017, wydanie I

100/60 Setką na sześćdziesiątkę felietony Książka zawiera zbiór 100 felietonów pisanych przez Profesora Andrzeja Kidybę od 2002 r. do 2017 r., z sześcioletnią przerwą. Pierwsza grupa to teksty pisane w okresie "przełomu" - przed wejściem Polski do UE i po akcesji. Ciekawie wygląda ten opisywany w felietonach okres z perspektywy już historycznej. Felietony, poświęcone głównie przedsiębiorczości, były zamieszczane w "Gazecie Wyborczej" w dodatku lokalnym "Gazeta dla Przedsiębiorczych". Druga część... >>>

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA GMINY


SZCZEPANIAK R., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2017, wydanie I

Odpowiedzialność odszkodowawcza gminy Jaką odpowiedzialność odszkodowawczą ponosi gmina w związku z realizacją przez nią nałożonych zadań? Jaki wpływ na zasady odpowiedzialności odszkodowawczej gmin ma prawo unijne? Jakie znaczenie ma właściwe wskazanie podmiotu bądź osoby ponoszącej odpowiedzialność odszkodowawczą? Czy roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej przy wykonywaniu władzy publicznej ulegają przedawnieniu? Autor bada m.in. odpowiedzialność odszkodowawczą gmin: za ... >>>

PRAWNE ASPEKTY NORM TECHNICZNYCH NORMALIZACJA JAKO WSPARCIE LEGISLACJI ADMINISTRACYJNEJ


FISCHER B., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2017, wydanie I

Prawne aspekty norm technicznych Normalizacja jako wsparcie legislacji administracyjnej Regulacje z wykorzystaniem norm technicznych, wspierane przez Unię Europejską, stają się niezbędne już nie tylko w sferze techniki. Obecnie nie ma w zasadzie dziedziny, w której normy techniczne nie byłyby wykorzystywane - od ochrony danych osobowych i prawa mediów po prawo informatyczne i określanie wymagań dla infrastruktury informatycznej państwa czy inteligentnych miast.  W opracowaniu zostały zbadane prawne konteksty normy... >>>

PRAWO WOJSKOWE


KITLER W. STEPNOWSKA M. NOWAK D. RED., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2017, wydanie I

Prawo wojskowe Publikacja jest pierwszym na rynku opracowaniem kompleksowo omawiającym zagadnienia prawa wojskowego. Autorzy w sposób czytelny ukazują odrębności poszczególnych instytucji prawa wojskowego na tle powszechnego systemu prawa. W opracowaniu przedstawiono m.in.: stosunek służbowy i procedury awansowe w siłach zbrojnych; gwarancje socjalne i ekonomiczne żołnierzy; zatrudnianie, zakwaterowanie i zaopatrzenie emerytalno-rentowe w wojsku; aspekty prawne działalności kontrolnej w siłach... >>>

REKONSTRUKCJA WYPADKÓW ORAZ INNYCH ZDARZEŃ DROGOWYCH


PAWELEC K.J. RED., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2017, wydanie I

Rekonstrukcja wypadków oraz innych zdarzeń drogowych W publikacji szczegółowo omówiono m.in: zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym zasady: pierwszeństwa, prędkości dostosowanej, zachowania wobec pieszych na przejściu; zasady dopuszczenia dowodu w sprawach przestępstw i wykroczeń drogowych, znaczenie dowodowe opinii pozaprocesowej, zasady oceny opinii; przestępstwo oszustwa ubezpieczeniowego; zasady sporządzanie opinii biegłego do spraw techniki samochodowej. Zawarte w książce... >>>

książek: 1254, strona 9 z 126
<<<  -  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  -  >>>

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2018