ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > wyszukiwanie

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami i wznowieniami wydawniczymi

Nowości z podziałem tematycznym - kliknij tutaj

książek: 1254, strona 9 z 126
<<<  -  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  -  >>>

INTERDYSCYPLINARNE DZIAŁANIA WYBRANYCH SŁUŻB SPOŁECZNYCH W PRACY Z KOBIETAMI NADUŻYWAJĄCYMI ALKOHOLU


CHMIELEWSKA A. CZARKOWSKA M., wydawnictwo: DIFIN, 2023, wydanie I

Interdyscyplinarne działania wybranych służb społecznych w pracy z kobietami nadużywającymi alkoholu Publikacja adresowana jest do wszystkich osób zainteresowanych problematyką uzależnień oraz kwestiami związanymi z sytuacją kobiety we współczesnym świecie, do profesjonalistów na co dzień zajmujących się tą dziedziną, praktyków: pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, asystentów rodziny, terapeutów, ... >>>

POLITYKA POLSKICH SAMORZĄDÓW GMINNYCH W ZAKRESIE OPODATKOWANIA NIERUCHOMOŚCI


FELIS P. PATRZAŁEK L. BEM A. BERNARDELLI M. MALINOWSKA-MISIĄG ELŻBIETA OLEJNICZAK J. KOWALSKA M., wydawnictwo: SGH, 2022, wydanie I

POLITYKA POLSKICH SAMORZĄDÓW GMINNYCH W ZAKRESIE OPODATKOWANIA NIERUCHOMOŚCI Problematyka badawcza monografii koncentruje się na bardzo ważnej części zagadnień dotyczących gospodarki finansowej gmin. Autorzy podjęli próbę zbadania lokalnej polityki podatkowej i stopnia wykorzystania przysługujących gminom uprawnień w zakresie władztwa podatkowego, czyli obniżania górnych stawek podatkowych, stosowania ulg i zwolnień przedmiotowych oraz wykorzystania narzędzi wynikających z ordynacji podatkowej. Badanie zawężono do ... >>>

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 13 BEZPIECZEŃSTWO FINANSOWE I ROZWÓJ


GRZYWACZ J. RED., wydawnictwo: SGH, 2023, wydanie I

Finanse przedsiębiorstwa 13 Bezpieczeństwo finansowe i rozwój Wprowadzenie Wyzwania rozwojowe stojące przed gospodarką polską funkcjonującą w coraz bardziej złożonej rzeczywistości gospodarczej i społecznej wymagają od przedsiębiorstw zachowania szczególnej staranności w podejmowaniu różnorodnych decyzji finansowych. Muszą być one poprzedzone staranną analizą uwarunkowań, w jakich funkcjonuje firma, bez względu na jej charakter i wielkość. Jest to szczególnie istotne w obecnych warunkach stale towarzysz... >>>

INSTRUMENTY FINANSOWE UNII EUROPEJSKIEJ I EUROPEJSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ A ZDOLNOŚĆ INNOWACYJNA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW BRANŻY KOSMICZNEJ W POLSCE


OSUCH-RAK E., wydawnictwo: SGH, 2022, wydanie I

INSTRUMENTY FINANSOWE UNII EUROPEJSKIEJ I EUROPEJSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ A ZDOLNOŚĆ INNOWACYJNA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW BRANŻY KOSMICZNEJ W POLSCE Niniejsza książka obejmuje część teoretyczną oraz część empiryczną. W pierwszym rozdziale pracy dokonano przeglądu najważniejszych pojęć związanych ze zdolnością innowacyjną. Punkt wyjścia stanowią rozważania dotyczące pojęć, takich jak „innowacje” czy „proces innowacyjny”. Przedstawiono także ewolucję modelu procesu innowacyjnego, akcentując tym samym... >>>

ANALIZA FINANSOWA Z PERSPEKTYWY HR BUSINESS PARTNER


KRECZMAŃSKA-GIGOL K. GIGOL T., wydawnictwo: SGH, 2022, wydanie I

Analiza finansowa z perspektywy HR Business Partner Podręcznik został podzielony na trzy części. Pierwsze dwie części zostały poświęcone analizie finansowej, ponieważ dla zrozumienia finansowych efektów decyzji dotyczących personelu konieczne jest poznanie narzędzia do pomiaru tych efektów, jakim jest analiza finansowa. Część pierwsza dotyczy analizy wstępnej i składa się z czterech rozdziałów. Czytelnicy mogą zgłębić istotę analizy finansowej, poznać zawartość i układ sprawozdania finansowego stanowiącego gł... >>>

SPRAWOZDANIE FINANSOWE JAKO NARZĘDZIE EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI SPÓŁKI PUBLICZNEJ


ŁAZAROWICZ E., wydawnictwo: SGH, 2022, wydanie I

Sprawozdanie finansowe jako narzędzie efektywnej komunikacji spółki publicznej Monografia składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym przedstawiono definicję i funkcje komunikacji. Scharakteryzowano syntetycznie tradycje badawcze w dziedzinie komunikacji oraz wybrane modele komunikacyjne. Ponadto opisano wybrane czynniki determinujące skuteczną komunikację. Rozdział drugi jest poświęcony komunikacji rachunkowości. Opisano w nim pojęcie komunikacji rachunkowości. Następnie przedstawiono przegląd literatury ... >>>

KOMPETENCJE CYFROWE I ICH CYFROWY ROZWÓJ


PLEBAŃSKA M., wydawnictwo: DIFIN, 2023, wydanie I

Kompetencje cyfrowe i ich cyfrowy rozwój Książka poświęcona jest analizie roli kompetencji cyfrowych we współczesnym świecie, a w tym kontekście zasadności rozwoju w e-edukacji. W publikacji przedstawiono historię, przyczyny powstania edukacji cyfrowej w kontekście społecznym i gospodarczym, historię rozwoju światowej e-edukacji oraz na tym tle powstanie, a także rozwój polskiej e-edukacji. Publikacja prezentuje wyniki prac badawczych autorki poświęconych roli kompetencji cyfrowych w społeczeństwie oraz wpływowi... >>>

STABILIZACJA SEKTORA BANKOWEGO W KOREI POŁUDNIOWEJ OPOWIEŚĆ O EWOLUCJI REGULACJI I POLITYKI MAKROOSTROŻNOŚCIOWEJ


CZAPLICKI M., wydawnictwo: SGH, 2022, wydanie I

Stabilizacja sektora bankowego w Korei Południowej Opowieść o ewolucji regulacji i polityki makroostrożnościowej Książkę rozpoczyna wstęp teoretyczny (rozdział 1), w którym nakreślone zostaną podstawy zagadnień opisywanych z praktycznego punktu widzenia w dalszych częściach. Następnie opisano zjawiska boomu i kryzysu japońskiego, który stanowił źródło niestabilności zmaterializowanych w postaci Kryzysu azjatyckiego 1997 roku (rozdziały 2 i 3). Rozdział 4 zawiera studium przypadku koreańskiego systemu finansowego... >>>

ANALIZA I PREZENTACJA DANYCH W MICROSOFT EXCEL VADEMECUM WALKENBACHA


ALEXANDER M. WALKENBACH J., wydawnictwo: HELION, 2021, wydanie II

Analiza i prezentacja danych w Microsoft Excel Vademecum Walkenbacha Wykorzystaj możliwości Excela w zarządzaniu! Jeżeli masz przed sobą setki, a może tysiące lub miliony danych, z których chcesz wyciągnąć celne wnioski, potrzebujesz narzędzia, które pomoże Ci to ogarnąć. Mowa oczywiście o Excelu. Nieważne, kim jesteś - studentem, księgowym, menedżerem czy prezesem - na 100% docenisz drzemiący w nim potencjał! Dzięki tej książce dowiesz się, jak wyłuskać najistotniejsze informacje z morza danych. W trakcie lektury... >>>

WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA W SPEKTRUM AUTYZMU PORADNIK DLA RODZICÓW I TERAPEUTÓW


MIKOŁAJCZAK M., wydawnictwo: DIFIN, 2023, wydanie II

Wspomaganie rozwoju dziecka w spektrum autyzmu Poradnik dla rodziców i terapeutów Wydanie 2 zawiera nowe spojrzenie na autyzm. Treści zapewniają głęboką perspektywę, która dodaje nadziei i podnosi na duchu specjalistów i członków rodziny, ukazując autyzm nie jako straszliwą niepełnosprawność, lecz jako niezwykły wymiar człowieczeństwa. Treści mogą stać się postulatem niezbędnych zmian w naszym postrzeganiu osób z autyzmem oraz udzielaniu im pomocy przez wsparcie i akceptację. W poradniku... >>>

książek: 1254, strona 9 z 126
<<<  -  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  -  >>>

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2023