ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

ARIS W MODELOWANIU PROCESÓW BIZNESU


GABRYELCZYK R.

wydawnictwo: DIFIN , rok wydania 2006, wydanie I

cena netto: 51.00 Twoja cena  48,45 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Modele budowane za pomocą referencyjnych metod ARIS i zaawansowanego narzędzia ARIS umożliwiają przede wszystkim:

- dokumentację przebiegów procesów i wykorzystanie modeli w procesie ich ciągłego usprawniania lub w ramach innych projektów zmian organizacyjnych;
- analizy, symulacje i sprawną aktualizację modeli i procesów, a przez to szybszą reakcję na zmiany zachodzące w turbulentnym otoczeniu;
- realizację szkoleń dla pracowników, którzy powinni zapoznać się ze zmianami wprowadzanymi do organizacji i zrozumieć wykonywane przez nich funkcje w kontekście całego procesu tworzącego wartość.

W opracowaniu zostały zaprezentowane podstawowe pojęcia związane z podejściem procesowym oraz wykorzystaniem do modelowania procesów biznesu koncepcji, metod oraz narzędzia ARIS. Główny nacisk postawiono na aspekt dydaktyczny opracowania, które może stanowić przewodnik dla wszystkich osób chcących samodzielnie zapoznać się ze sposobami definiowania i opisu procesów biznesu. Liczne przykłady, omówienia oraz zadania modelowania wraz z rozwiązaniami mają na celu wprowadzenie Czytelnika w metodykę modelowania i stosowania metod opisu procesów dla potrzeb różnych projektów zmian organizacyjnych. Opracowanie nie jest podręcznikiem administratora systemu ARIS i nie obejmuje szczegółowych instrukcji obsługi oprogramowania, stanowi natomiast wprowadzenie do zrozumienia podejścia procesowego oraz potrzeby modelowania procesów za pomocą właściwych metod i narzędzi.

Książka stanowi kolejną, dwudziestą drugą pozycję w serii Studia Informatyki Gospodarczej, wydawanej przez Katedrę Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.


Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Organizacja zorientowana na procesy biznesu

1.1. Podejście procesowe we współczesnym zarządzaniu
1.2. Słowo kluczowe - proces
1.2.1. Proces i proces biznesu
1.2.2. Procesy podstawowe i procesy wspierające
1.2.3. Klasyfikacja procesów dla potrzeb projektu
1.2.4. Struktury procesów
1.2.5. Procesy wewnątrzorganizacyjne i procesy międzyorganizacyjne
1.3. Od reengineeringu do zarządzania procesami - ewolucja koncepcji
1.3.1. Podejście procesowe w japońskich koncepcjach zarządzania
1.3.2. Amerykańskie badania przyczyn nieskutecznego zarządzania
1.3.3. Business Process Reengineering
1.3.4. Business Process Orientation
1.4. Podstawowe zasady w organizacji zorientowanej na procesy
1.4.1. Procesy versus funkcje
1.4.2. Orientacja w stronę klienta
1.4.3. Jasno zdefiniowane cele
1.4.4. Praca zespołowa
1.4.5. Wykorzystanie potencjału techniki informacyjnej
1.4.6. Wykorzystanie dotychczasowej wiedzy
1.4.7. Zarządzanie procesem zmian
1.5. Potrzeba modelowania procesów
1.6. Jak realizować projekt BPO - koncepcja ramowa
1.7. Modelowanie stanu obecnego procesów - schemat postępowania

Rozdział 2. ARIS - podstawy metodyczne

2.1. Proces biznesu w ujęciu ARIS
2.2. Koncepcja ramowa ARIS
2.3. Analizy łańcuchów procesów
2.4. Modelowanie w ramach ARIS
2.5. Rozwiązania referencyjne na bazie ARIS
2.6. Rodzina narzędzi ARIS

Rozdział 3. Podstawowe pojęcia i pierwsze kroki w systemie ARIS

3.1. Podstawowe pojęcia używane w systemie ARIS
3.2. Zakładanie bazy danych i budowanie hierarchii grup
3.3. Tworzenie nowego modelu
3.4. Poruszanie się po obszarze modelowania
3.5. Przyporządkowanie atrybutów
3.6. Ustawienia właściwości obiektów i obszaru modelowania
3.7. Tworzenie połączeń między obiektami
3.8. Tworzenie powiązań między modelami
3.9. Ustawienia filtrów metod
3.10. Logowanie/Wylogowanie bazy danych
3.11. Struktura bazy ARIS
3.12. Kopiowanie w bazie danych

Rozdział 4. Metody modelowania w ramach perspektyw ARIS

4.1. Definiowanie podstawowych elementów procesu
4.2. Modelowanie funkcji
4.3. Modelowanie organizacji
4.4. Modelowanie danych
4.5. Modelowanie procesów
4.5.1. Przebieg procesu w metodzie eEPC
4.5.2. Operatory logiczne w modelowaniu procesów
4.5.3. Powiązania modeli procesów
4.5.4. Budowanie hierarchii modeli
4.5.5. Diagram łańcucha wartości dodanej
4.5.6. Diagram alokacji funkcji
4.5.7. Proces biurowy i proces przemysłowy
4.5.8. Podsumowanie zasad modelowania procesów

Rozdział 5. Przykłady modelowania procesów za pomocą ARIS - zadania i rozwiązania

5.1. Zadania modelowania
5.2. Rozwiązania zadań modelowania

Podsumowanie

Bibliografia

Wykaz rysunków

Wykaz tabel

175 stron, miękka oprawa

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2020