ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

BEZPIECZEŃSTWO OBSZARU PORADZIECKIEGO


BRYC A. LEGUCKA A. WŁODKOWSKA-BAGAN A.

wydawnictwo: DIFIN , rok wydania 2011, wydanie I

cena netto: 84.48 Twoja cena  80,26 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Bezpieczeństwo obszaru poradzieckiego. Księga poświęcona pamięci Profesora Kazimierza Malaka


Książka odnosi się do wybranych problemów bezpieczeństwa na obszarze byłego ZSRR, dotyczących Rosji, Ukrainy, Białorusi, państw południowokaukaskich i środkowoazjatyckich oraz relacji tych państw z organizacjami bezpieczeństwa euroatlantyckiego, czyli NATO i Unią Europejską.

Jest zbiorem artykułów specjalistów w swoich dziedzinach, którzy pragną uczcić pamięć Profesora Kazimierza Malaka. Zainteresowania badawcze Profesor wiązał z obszarem WNP, jego bezpieczeństwem i polityką państw


In memoriam Prof. UJK dr. hab. Kazimierza Malaka (1944–2010)

Najważniejsze publikacje Prof. dr. hab. Kazimierza Malaka

Bezpieczeństwo obszaru poradzieckiego w publikacjach Prof. dr. hab. Kazimierza Malaka

Wpływ doświadczeń historycznych na stosunki polsko-ukraińskie
Zbigniew Antoszewski

Geopolityczny wybór państw Europy Wschodniej
Walenty Baluk

Siła motywacyjna w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej
Stanisław Bieleń

Europejskie aspiracje Ukrainy
Henryk Binkowski

Polsko-ukraińska droga do demokracji po roku 1990
Kazimierz Borkowski

Bezpieczeństwo w poradzieckim ładzie międzynarodowym
Agnieszka Bryc

Państwa bałtyckie w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej
Halina Bukowiecka

Realizacja Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej na obszarze poradzieckim
Andrzej Ciupiński

Rosyjska obrona przeciwrakietowa
Marek Czajkowski

Ocena prawdopodobieństwa wyprzedzającego uderzenia ZSRR na III Rzeszę w świetle badań historycznych XXI w.
Czesław Grzelak

Koncepcja zintegrowanego zarządzania granicami a Partnerstwo Wschodnie UE
Marta Jaroszewicz

Polsko-ukraińskie kontakty emigracyjne w okresie powojennym
Andrzej Kobus

Polityka Republiki Łotewskiej wobec mniejszości rosyjskiej
Andrzej Kosewski

Współpraca wojskowa Polski i Ukrainy w latach 1991–2001
Tadeusz Krząstek

Wyścig zbrojeń na Kaukazie Południowym
Agnieszka Legucka

Polityka wschodnia Unii Europejskiej (1993–2011)
Kazimierz Łastawski

Militarne aspekty bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej
Zygmunt Matuszak

Bezpieczeństwo energetyczne na obszarze poradzieckim
Dorota Niedziółka

Perspektywy współpracy Rosja – NATO
Maciej Raś

Rola obwodu kaliningradzkiego w bałtyckiej przestrzeni bezpieczeństwa. Mity wokół obwodu kaliningradzkiego
Janusz Solak

Nowy wymiar dialogu energetycznego UE – Rosja z perspektywy priorytetów polskiej Prezydencji
Cezary Tomasz Szyjko

Uwagi na temat bezpieczeństwa energetycznego w relacjach Unii Europejskiej z państwami obszaru poradzieckiego
Zenon Ślusarczyk

Polska kreatorem „wymiaru wschodniego” Unii Europejskiej
Józef Tymanowski

„Miękka potęga jest w modzie”. Analiza wymiarów tożsamości konkurencyjnej Rosji
Renata Włoch

Problem deficytu wody w Azji Centralnej
Agata Włodkowska-Bagan

Records management w Rosji
Małgorzata Wnuk

Wokół nowej tożsamości Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej
Jerzy Zalewski


418 stron, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2021