ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

EUROPEJSKA WSPÓLNOTA WYWIADOWCZA


GRUSZCZAK A.

wydawnictwo: WYD UJ , rok wydania 2014, wydanie I

cena netto: 44.89 Twoja cena  42,65 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Europejska wspólnota wywiadowcza

Prawo - instytucje - mechanizmy


Niniejsza monografia opisuje proces tworzenia, wyłaniania się i umacniania mechanizmów, struktur i form współpracy wywiadowczej w Unii Europejskiej w oparciu o powiązania między instytucjami, agencjami i organami UE. Przedstawia po raz pierwszy w polskiej literaturze przedmiotu jeden z najbardziej interesujących obszarów współpracy i integracji europejskiej, mocno związany z tradycyjną polityką bezpieczeństwa państw.


Artur Gruszczak jest politologiem, doktorem habilitowanym nauk humanistycznych, profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pełni także funkcję koordynatora Forum „Wymiar Sprawiedliwości i Sprawy Wewnętrzne UE” w Centrum Europejskim – Natolin. Jest członkiem - założycielem Europeans for Competitive and Strategic Intelligence z siedzibą w Brukseli.


Wykaz schematów i wykresów
Wykaz skrótów
Podziękowania
Przedmowa

Wprowadzenie - wywiad we współczesnym państwie i organizacji międzynarodowej
Hipoteza robocza i założenia metodologiczne
Zakres pojęciowy terminu "wywiad"
Ukryte i otwarte źródła wywiadowcze
Pojęcie wywiadu w prawie Unii Europejskiej
Przesłanki tworzenia wspólnoty wywiadowczej w Unii
Europejskiej
Stan wiedzy o współpracy wywiadowczej w Unii Europejskiej

Rozdział 1. Strategiczne, polityczne i prawne podstawy tworzenia europejskiej wspólnoty wywiadowczej
Ewolucja traktatowych uregulowań polityki bezpieczeństwa UE
Program haski i realizacja zasady dostępności
Traktat z Lizbony i jego skutki dla współpracy wywiadowczej w UE
Uwagi końcowe

Rozdział 2. Organy wywiadowcze Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych
Struktura organizacyjna ESDZ
Sztab Wojskowy Unii Europejskiej
Zarząd Wywiadu Sztabu Wojskowego Unii Europejskiej
Wydział Reagowania Kryzysowego i Koordynacji Operacyjnej
Centrala Operacyjna
Platforma Kryzysowa
Komórka Monitorująca
Organizacja i metodologia analizy wywiadowczej organów ESDZ
Jednolite zdolności analizy wywiadowczej - SIAĆ
Uwagi końcowe

Rozdział 3. Centrum Analizy Wywiadowczej Unii Europejskiej
Centrum Sytuacyjne UZE
Wspólne Centrum Sytuacyjne UE
Centrum Analizy Wywiadowczej UE
Źródła informacji i produkty wywiadowcze IntCenu
Uwagi końcowe

Rozdział 4. Centrum Satelitarne Unii Europejskiej
Ewolucja Centrum Satelitarnego od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku
Podstawy prawne i organizacja funkcjonowania Centrum Satelitarnego UE
Źródła danych geoinformacyjnych
Metody analizy danych geoprzestrzennych
Produkty wywiadowcze EUSC i ich odbiorcy
Uwagi końcowe

Rozdział 5. Europejski Urząd Policji Europol
Cele i zadania Europolu
Organizacja Europejskiego Urzędu Policji
Źródła informacji
Metodologia działań wywiadowczych Europolu
Europejski model analizy kryminalnej
Cykl analizy kryminalnej
Produkty wywiadowcze Europolu
System informatyczny Europolu
Uwagi końcowe

Rozdział 6. Europejska agencja graniczna Frontex
Geneza Fronteksu
Cele i zadania agencji Frontex
Kategorie działań Fronteksu
Struktura organizacyjna agencji Frontex
Europejski System Ochrony Granic (EUROSUR)
Metody analizy wywiadowczej
Źródła informacji
Przetwarzanie danych osobowych
Środki komunikacji
Produkty wywiadowcze Fronteksu
Uwagi końcowe

Zakończenie - Europejska wspólnota wywiadowcza in statu nascendi
Pięć tez na rzecz europejskiej wspólnoty wywiadowczej
W poszukiwaniu synergii - podejście instytucjonalne
Nieudana transformacja w kierunku izomorfizmu wertykalnego - niepowodzenie projektu agencji wywiadowczej Unii Europejskiej
Perspektywy rozwoju europejskiej wspólnoty wywiadowczej

Bibliografia
Indeks osobowy
Indeks rzeczowy


312 stron, Format: 16.0x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2019