ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

PAŃSTWO A GOSPODARKA INTERES PUBLICZNY W PRAWIE GOSPODARCZYM


NOWICKI H. NOWICKI P. KUCHARSKI K. RED.

wydawnictwo: ADAM MARSZAŁEK , rok wydania 2018, wydanie I

cena netto: 44.10 Twoja cena  41,90 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Państwo a gospodarka


Interes publiczny w prawie gospodarczym

The State and the Economy Public Interest in Economic Law tom VII

Recenzowana monografia pozwala spojrzeć na pojęcie interesu publicznego wielopłaszczyznowo. Dlatego też myślę, że może się ona spotkać z dużym zainteresowaniem zarówno wśród praktyków, jak i teoretyków, chociażby z tego względu, że interes publiczny jako kategoria pojęciowa ogólna zawiera w sobie możliwości realizacji poszczególnych interesów indywidualnych, a zatem następuje identyfikacja i spełnianie interesów poszczególnych jednostek. Monografia jest o tyle interesująca, że dotyczy różnych obszarów działalności gospodarczej, począwszy od ochrony środowiska, a skończywszy na zamówieniach publicznych.

Fragment recenzji prof. UwB, dra hab. Andrzeja Panasiuka

Książka poświęcona jest zagadnieniu interesu publicznego rozpatrywanego w ujęciu państwa wobec gospodarki. Problematyka ta posiada bardzo duże znaczenie dla polityki gospodarczej. Zagadnienie to ma również charakter dynamiczny, a tym samym wymaga ciągłych badań naukowych w celu ustalenia aktualnego znaczenia przedmiotowej klauzuli generalnej. Z tego powodu przedstawioną do recenzji pracę ocenić należy bardzo wysoko. 

Fragment recenzji prof. UŚ, dra hab. Michała Kani

Wstęp

Weronika Baran
Wykluczenie wykonawcy będącego osobą fizyczną w wyniku prawomocnego skazania za przestępstwo określone w art. 24 ust. 1 pkt 13 ustawy PZP

Mateusz Brzeziński
Brak interesu publicznego w prowadzeniu postępowania lub wykonaniu zamówienia jako przesłanka uzasadniająca unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - analiza prawna oraz praktyka orzecznicza

Katarzyna Grabarczyk
Pojęcie "nadrzędnego interesu publicznego" w prawie unijnym oraz w polskich przepisach dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej

Łukasz Jankowski
Instytucja "terminu związania ofertą" w systemie zamówień publicznych

Michał Kiedrzynek
Interes publiczny wobec interesów ekonomicznych w świetle ustaw z zakresu ochrony środowiska

Marcin Kubiak
Pojęcie interesu w doktrynie prawnej

Krzysztof Kucharski, Henryk Nowicki
Interes publiczny w sferze reglamentacji działalności gospodarczej (wybrane zagadnienia)

Marcin Lidzbarski
Interes publiczny w realizacji inwestycji budowlanych, czyli o plusach i minusach realizowania inwestycji publicznej

Adam Ławniczek
Czy możliwa jest nowoczesna gospodarka bez ingerencji państwa? W nawiązaniu do myśli laureata Nagrody Nobla Augusta Friedricha von Hayeka

Paweł Nowicki
Wiele hałasu o nic? Kilka uwag o instrumentalizacji prawa i roli państwa w gospodarce na przykładzie prawa zamówień publicznych

Daria Świerblewska Michał Nowacki
Klauzula interesu publicznego w kontekście swobody działalności gospodarczej

Magda Truchlewska-Gruczyk
Innowacyjność w zamówieniach publicznych na przykładzie zamówienia na roboty budowlane

Monika Wosik
Realizacja interesu publicznego jako przesłanka umowy o partnerstwo publiczno-prywatne

Karolina Zapolska
Ochrona środowiska jako przesłanka ograniczania wolności gospodarczej - uwagi na tle nowego prawa wodnego

Marcin Żurawski
Ważny interes publiczny jako przesłanka wprowadzania obowiązku uzyskania koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej

Bibliografia

234 strony, Format: 16.4x19.5, oprawa miękka


Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2020