ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

ADMINISTRACJA PUBLICZNA ZADANIA PUBLICZNE ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ I ICH REALIZACJA PRZEZ NGO


PLECKA D. GANOWICZ E. RUTKOWSKA P. RED.

wydawnictwo: ADAM MARSZAŁEK , rok wydania 2018, wydanie I

cena netto: 44.10 Twoja cena  41,90 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Administracja publiczna

Zadania publiczne administracji samorządowej i ich realizacja przez NGO

[…] wzajemne relacje między NGO a administracją publiczną należą do podstawowych warunków powodzenia podejmowanych przez nie działań. Uwaga ta dotyczy nie tylko formalnoprawnych aspektów, ale także konkretnych działań. Przy czym warto podkreślić, że mają one różnorodny charakter: promujący, obywatelski, charytatywny, wspierający dzieci, młodzież i osoby starsze etc. Dochodzi do nich na kilku poziomach: lokalnym, ogólnokrajowym bądź międzynarodowym. […]

Różnorodność obszarów aktywności NGO, konieczność współpracy z administracją publiczną, a wreszcie przykłady podejmowanych działań znalazły odzwierciedlenie w analizach, które składają się na niniejszy tom.

Fragment Wstępu

Wstęp

EWA GANOWICZ
Współpraca i partnerstwo. Teoretyczne modele relacji organizacji pozarządowych z jednostkami administracji publicznej

WOJCIECH OPIOŁA
Problem pomiaru siły społeczeństwa obywatelskiego na poziomie lokalnym

BARTOSZ CZEPIŁ
Równość jako wymiar dobrego rządzenia na poziomie gminnym - propozycja konceptualizacji i pomiaru

SABINA RARANIEWICZ, GRZEGORZ HABER
Współpraca międzysektorowa w smart city ze szczególnym uwzględnieniem roli NGO

ADAM HOŁUB
Aktywność organizacji pozarządowych w sferze bezpieczeństwa publicznego a samorząd lokalny

SYLWIA SERWOŃSKA
Zadania organów administracji publicznej w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych - kompetencje i kooperacja z podmiotami zewnętrznymi administracji samorządowej

PATRYCJA RUTKOWSKA
Organizacje pozarządowe w kontekście budowania bezpieczeństwa społecznego

BEATA TOMASZEWSKA-HOŁUB
Lokalny wymiar zadań organizacji pozarządowych w obszarze aktywności i wsparcia osób starszych

WALDEMAR PUDŁO
Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi jako podmiot polityki lokalnej w obszarze ochrony zdrowia

KATARZYNA SOBOLEWSKA-MYŚLIK
Partie a społeczeństwo obywatelskie - wzajemne relacje

TOMASZ KOZIEŁŁO
Rola samorządu terytorialnego w koncepcjach politycznych Ligi Polskich Rodzin

DOMINIK SZCZEPAŃSKI
Dyskusje nad istotą samorządu terytorialnego w pracach Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego (1994-1997)

ZBIGNIEW KUBALAŃCA, BARBARA KAMIŃSKA
Współpraca województwa opolskiego z organizacjami pozarządowymi w latach 2015-2016

KRZYSZTOF KOWALCZYK
Płaszczyzny współpracy Miasta Szczecin z organizacjami trzeciego sektora

LIANA HURSKA-KOWALCZYK
Ruch wolontariacki jako przejaw rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie

ANETA GIBEK-WIŚNIEWSKA
Mediacja jako forma rozwiązywania konfliktów

221 stron, Format: 16.2x19.8, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2020