ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

BEZ SZABLONU TWÓRCZA PRACA DYDAKTYCZNA W DOŚWIADCZENIACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH


OKRAJ Z.

wydawnictwo: DIFIN , rok wydania 2019, wydanie I

cena netto: 106.89 Twoja cena  101,55 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Bez szablonu

Twórcza praca dydaktyczna w doświadczeniach nauczycieli akademickich

Książka zawiera zrealizowane za pomocą studium indywidualnych przypadków opisy twórczej pracy dydaktycznej trzynastu polskich nauczycieli akademickich, którzy przynajmniej od pięciu lat wdrażają i popularyzują w procesie kształcenia nowe koncepcje/strategie/metody/techniki/narzędzia kształcenia/sposoby oceniania studentów itp.

Badania nad twórczą pracą dydaktyczną nauczycieli akademickich przeprowadzone zostały z wykorzystaniem mało znanego w Polsce podejścia teoretyczno-metodologicznego The Evolving Systems Approach to Creative Work Howarda E. Grubera. Oprócz nakreślenia indywidualnych obrazów twórczej pracy dydaktycznej wykładowców przeprowadzona została także ich analiza przekrojowa pozwalająca dostrzec i scharakteryzować prawidłowości łączące poszczególne przypadki.

Czytelnik ma więc szansę poznać doświadczenia inspirujące i stymulujące nauczycieli do twórczych działań, trudności towarzyszące im w pracy, sposób jej organizacji, doświadczenia związane z wymyślaniem i wdrażaniem innowacji, formy aktywności, w które angażują się nauczyciele a także wyróżniki kreowanych przez nich warsztatów pracy dydaktycznej oraz specyfikę i charakterystykę proponowanych rozwiązań dydaktycznych.

Podziękowania

Wstęp

Rozdział 1. Twórcza praca w teorii The Evolving Systems Approach to Creative Work
1.1. Istota i kryteria twórczej pracy w systemowej teorii H.E. Grubera
1.2. Uwarunkowania twórczej pracy w perspektywie teorii H.E. Grubera
1.3. Innowacje jako efekt twórczej pracy

Rozdział 2. Specyfika twórczej pracy pedagogicznej w szkole wyższej
2.1. Obszary twórczej pracy nauczyciela akademickiego
2.2. Specyfika i czynniki twórczej pracy pedagogicznej
2.3. Wyniki twórczej pracy pedagogicznej

Rozdział 3. Procedura badań własnych w kontekście podejścia teoretyczno-metodologicznego H.E. Grubera
3.1. Badanie twórczej pracy w perspektywie paradygmatu konstruktywistycznego
3.2. Podejście fenomenologiczno-krytyczne
3.3. Studium przypadku w poznawaniu doświadczeń osób wykonujących twórczą pracę
3.4. Cel badań
3.5. Problemy badawcze
3.6. Metody i techniki badań
3.7. Dobór osób do badań
3.8. Harmonogram badań
3.9. Model analizy i interpretacji badań

Rozdział 4. Twórcza praca dydaktyczna w doświadczeniach badanych nauczycieli akademickich - obrazy indywidualne
4.1. Nakładanie się na siebie inspirujących wpływów oraz aktywne przechodzenie między rolami w pracy dydaktycznej z dramą dr Kamili Witerskiej
4.2. Zbudowane na teorii uczenia się twórcze wykorzystywanie różnych inspiracji, humoru i absurdu w motywowaniu studentów do nauki i projektowaniu gier dydaktycznych przez dr. Wojciecha Glaca
4.3. Nasycone pedagogiką zabawy równoległe aktywizowanie studentów i seniorów w pracy dydaktycznej i środowiskowej dr Zofii Zaorskiej
4.4. Inspirowane twórczością, biografistyką i sztuką refleksyjne odchodzenie od schematu w budowaniu modelu zajęć z odniesieniami autobiograficznymi przez Kamilę Lasocińską
4.5. Pasja poszukiwania i odkrywania oraz eksperymentowanie z różnymi metodami i myśleniem wizualnym w "nauczeństwie" dr. hab. Stanisława Czachorowskiego
4.6. Progresywne przejścia między rolami, systemowa perspektywa wdrożeń i oscylowanie między satysfakcją a frustracją w pracy dydaktycznej z wykorzystaniem LARP-ów dr. Michała Mochockiego
4.7. Wieloaspektowa afirmacja pytań, niedyrektywność oraz łączenie wpływów z różnych metod w warsztatach z dociekań filozoficznych prof. dr hab. Aldony Pobojewskiej
4.8. Pasja programowania kursów i wykorzystywanie narzędzi e-learningowych w pracy dydaktycznej dr. Michała Kuciapskiego
4.9. Zanurzone w inspirującym otoczeniu satysfakcjonujące pobudzanie studentów do twórczego myślenia w pracy dydaktycznej z wykorzystaniem case study dr Magdaleny Markiewicz
4.10. Zabieranie studentów w refleksyjną podróż w głąb siebie i prowokowanie ich do kreatywności podczas warsztatów twórczych prof. dr. hab. Eugeniusza Józefowskiego
4.11. Refleksyjne i twórcze przetwarzanie inspiracji i budowanie z nich własnych koncepcji i rozwiązań w pracy dydaktycznej prof. dr. hab. Stanisława Dylaka

Rozdział 5. Uwarunkowania twórczej pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich - ujęcie przekrojowe
5.1. Elementy i właściwości warsztatu twórczej pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich
5.2. Rozwój warsztatu twórczej pracy dydaktycznej badanych nauczycieli akademickich
5.3. Specyfika, rodzaje i ewolucja rozwiązań dydaktycznych proponowanych przez badanych nauczycieli
5.4. Przekuwanie inspiracji z różnych źródeł w działania oraz przemycanie rozwiązań dydaktycznych w procesie ich wymyślania i wdrażania
5.5. Samonapędzający się mechanizm: pasja, przyjemność i satysfakcja w doświadczeniach stymulujących nauczycieli akademickich do twórczej pracy dydaktycznej
5.6. Poszukiwanie alternatywnych rozwiązań i działania mimo krytyki i frustracji w pokonywaniu trudności towarzyszących twórczej pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich
5.7. Splot aktywności związanych z wdrażaniem i propagowaniem wprowadzanych rozwiązań dydaktycznych przez nauczycieli akademickich
5.8. Powinienem/chcę/działam - organizacja czasu w twórczej pracy i życiu nauczycieli akademickich

Rozdział 6. Od teorii H.E. Grubera do własnej propozycji systemowego modelu twórczej pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich. Dyskusja dotycząca wyników badań

Zakończenie
Bibliografia

550 stron, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2021