ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

KONKORDAT POLSKI 1993


wydawnictwo: WOLTERS KLUWER , rok wydania 2019, wydanie I

cena netto: 111.35 Twoja cena  105,78 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Konkordat polski 1993

Konkordat polski z 28 lipca 1993 r. wciąż wzbudza skrajne oceny i emocje. Dla jednych jest symbolem oraz instrumentem konfesjonalizacji współczesnej Polski. Jego wypowiedzenie to zasadniczy element redefinicji stosunków państwo – Kościół. Dla innych Konkordat stanowi gwarancję wolności religijnej, jest opoką swobód Kościoła katolickiego i jego wiernych – należną katolickiej większości społeczeństwa. Stosunek do Konkordatu odzwierciedla polaryzację światopoglądową społeczeństwa polskiego wyraźnie widoczną w ostatnich latach. Celem pracy jest refleksja nad polskim Konkordatem podpisanym w 1993 r., a ratyfikowanym w 1998 r., dokonana „bez gniewu i zapalczywości”, lecz zarazem ze zdrowym krytycyzmem, bez szkodliwej apologetyki. Publikacja obala wiele mitów i stereotypów w badanej dziedzinie. Podkreśla blaski i cienie traktatu, naświetla niektóre tajemnice z nim związane. Konkordat wpływa bowiem na życie milionów ludzi w naszym kraju i będzie się tak działo prawdopodobnie jeszcze przez długie lata.

Prezentowana książka jest zbiorem 11 rozpraw dotyczących historii Konkordatu i okoliczności, które doprowadziły do jego zawarcia. W pracy omówiono zwłaszcza najważniejszą zasadę – autonomii i niezależności Kościoła i państwa, a także kwestię wpływu traktatu na poszczególne aspekty stosunków wyznaniowych, w tym finansowo-majątkowe. Przedstawiono również problematykę społecznego odbioru Kościoła jako instytucji po 1989 r.

Do rozpraw dołączony jest aneks zawierający materiały ukazujące proces wdrażania w życie traktatu z 1993 r. podczas prac Komisji Konkordatowych Kościelnej i Rządowej. Niektóre z nich są unikatowe.

Publikację przygotowali specjaliści z zakresu prawa wyznaniowego, politologii, prawa kanonicznego, socjologii. Reprezentują oni różne środowiska naukowe i opcje światopoglądowe – są wśród nich osoby świeckie, ale także duchowni różnych wyznań. Gwarantuje to pluralistyczne podejście i naukową bezstronność. Znajdują się wśród nich osoby zaangażowane w proces formułowania treści Konkordatu z 1993 r. oraz jego ratyfikację – świadkowie historii. 

Wprowadzenie | str. 15

CZĘŚĆ I
25 LAT POLSKIEGO KONKORDATU – GENEZA, LITERA, WYKŁADNIA I PRAKTYKA KONKORDATU

DANUTA WANIEK
Uwarunkowania prawno -polityczne i międzynarodowe wygaśnięcia konkordatu z 1925 r. (próba odkłamania tezy o „bezprawnym i jednostronnym” zerwaniu konkordatu przez „komunistyczny rząd” we wrześniu 1945 r.) | str. 23

PAWEŁ BORECKI
Idea umowy państwa ze Stolicą Apostolską w okresie Polski Ludowej | str. 41

MAŁGORZATA WINIARCZYK -KOSSAKOWSKA
Konkordat z 1993 r. Długa droga od rozmów z władzami PRL do ratyfikacji w 1998 r. | str. 52

CZESŁAW JANIK
Zasada niezależności i autonomii Państwa i Kościoła w swoim zakresie naczelną zasadą konkordatu | str. 72

MAREK STRZAŁA
Deklaracja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej z 15 kwietnia 1997 r. w sprawie konkordatu ze Stolicą Apostolską i jej znaczenie | str. 86

PRZEMYSŁAW POTOCKI
Kościół katolicki w Polsce po 1989 r. w kontekście badań opinii publicznej (wybrane aspekty) | str. 97

ANNA TUNIA
Małżeństwo konkordatowe – litera i praktyka prawna | str. 113

TADEUSZ J. ZIELIŃSKI
Konkordat polski z 1993 r. a religia w systemie oświaty publicznej | str. 126

DARIUSZ WALENCIK
Konkordat a sfera finansowo-majątkowa Kościoła katolickiego w Polsce | str. 136

WOJCIECH GÓRALSKI
Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską wyrazem poszanowania zasady oddzielenia Państwa i Kościoła | str. 153

GRZEGORZ GIEMZA
Praktyka stosowania konkordatu – spojrzenie z perspektywy ekumenicznej | str. 166

Zaproszenie na Konferencję | str. 174

CZĘŚĆ II
KOMISJE KONKORDATOWE – RZĄDOWA I KOŚCIELNA – W DOKUMENTACH

1. 1998 r., 9 maja, Warszawa. List Nuncjusza arcybiskupa Józefa Kowalczyka do Jerzego Buzka, Prezesa Rady Ministrów | str. 179
2. 1998 r., 9 maja, Warszawa. List Nuncjusza arcybiskupa Józefa Kowalczyka do Bronisława Geremka, Ministra Spraw Zagranicznych | str. 180
3. 1998 r., 11 maja, Warszawa. Komunikat Nuncjatury Apostolskiej | str. 181
4. 1998 r., 12 maja, Warszawa. List Gabriela Beszłeja, Dyrektora Sekretariatu Prezesa Rady Ministrów, do Janusza Tomaszewskiego, Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji | str. 182
5. 1998 r., 15 maja, Warszawa. List Bronisława Geremka, Ministra Spraw Zagranicznych, do Jerzego Buzka, Prezesa Rady Ministrów | str. 183
6. Bez Daty, Warszawa. Materiał dotyczący zakresu prac Rządowej i Kościelnej Komisji Konkordatowej | str. 184
7. 1999 r., 27 lutego, Kraków. Rejestr problemów dotyczących szkolnictwa oraz proponowany sposób ich uregulowania w prawodawstwie pokonkordatowym | str. 188
8. 1999 r., 2 marca, Warszawa. Notatka z posiedzenia Rządowej i Kościelnej Komisji Konkordatowej | str. 192
9. 1999 r., 6 kwietnia, Warszawa. List Andrzeja Czohary, Dyrektora Departamentu Wyznań MSWiA, do biskupa Piotra Libery, Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski | str. 196
10. 1999 r., 29 lipca, Warszawa. Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych o wykonaniu Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską | str. 198
11. 2000 r., 7 stycznia, Warszawa. Wykaz wymaganych – w związku z treścią Konkordatu – zmian lub uzupełnień przepisów obowiązujących ustaw oraz wykaz przewidywanych przez Konkordat dwustronnych umów i komisji | str. 201
12. 2000 r., 12 stycznia, Warszawa. Notatka dla Przewodniczącej Rządowej Komisji Konkordatowej, dotycząca zakresu prac Komisji | str. 204
13. 2000 r., 26 stycznia, Warszawa. List Andrzeja Czohary, Dyrektora Departamentu Wyznań MSWiA, do biskupa Piotra Libery, Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski | str. 206
14. 2000 r., 26 stycznia, Warszawa. List Andrzeja Czohary, Dyrektora Departamentu Wyznań MSWiA, do Teresy Kamińskiej, Przewodniczącej Rządowej Komisji Konkordatowej | str. 207
15. 2000 r., 23 marca, Warszawa. List Teresy Kamińskiej, Przewodniczącej Rządowej Komisji Konkordatowej, do Marka Biernackiego, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji | str. 212
16. 2000 r., 19 kwietnia, Warszawa. List Andrzeja Czohary, Dyrektora Departamentu Wyznań MSWiA, do Marka Stępnia, Kierownika Sekretariatu Episkopatu Polski | str. 217
17. 2000 r., 30 czerwca, Warszawa. List Andrzeja Czohary, Dyrektora Departamentu Wyznań MSWiA, do Teresy Kamińskiej, Przewodniczącej Rządowej Komisji Konkordatowej | str. 218
18. 2000 r., 1 lipca, Warszawa. Wykaz wymaganych zmian lub uzupełnień przepisów obowiązujących ustaw oraz wykaz dwustronnych umów i komisji przewidywanych w związku z treścią Konkordatu | str. 224
19. 2000 r., 6 listopada, Warszawa. Pismo z Sekretariatu Minister Danuty Hübner do Teresy Kamińskiej, Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów | str. 227
20. 2000 r., 6 listopada, Warszawa. Proponowany zakres tematyczny spotkania Rządowej i Kościelnej Komisji Konkordatowej | str. 230
21. 2000 r., 6 listopada, Warszawa. Notatka z posiedzenia Rządowej i Kościelnej Komisji Konkordatowej | str. 231
22. 2000 r., 5 grudnia, Warszawa. Odpowiedź Teresy Kamińskiej, Przewodniczącej Rządowej Komisji Konkordatowej, na interpelację poselską Tadeusza J. Zielińskiego w sprawie działalności Komisji Konkordatowej | str. 233
23. 2000 r., 5 grudnia, Warszawa. List Teresy Kamińskiej, Przewodniczącej Rządowej Komisji Konkordatowej, do Macieja Płażyńskiego, Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej | str. 238
24. 2000 r., 15 grudnia, Warszawa. Podsumowanie prac nad wdrażaniem Konkordatu | str. 239
25. 2001 r., 7 marca, Warszawa. Notatka dla Pani Minister Grażyny Bernatowicz ze spotkania Komisji Konkordatowych | str. 243
26. 2001 r., 10 kwietnia, Warszawa. Notatka informacyjna ze spotkania Rządowej i Kościelnej Komisji Konkordatowych | str. 245
27. 2001 r., 5 września, Warszawa. List Teresy Kamińskiej, Przewodniczącej Rządowej Komisji Konkordatowej, do Andrzeja Czohary, Dyrektora Departamentu Wyznań MSWiA | str. 247
28. 2002 r., 18 stycznia, Warszawa. List Krystyny Sienkiewicz do Marka Pola, Przewodniczącego Komisji Konkordatowej | str. 248
29. 2002 r., 31 stycznia, Warszawa. List Prezesa Rady Ministrów Leszka Millera do Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, arcybiskupa Józefa Kowalczyka | str. 253
30. 2002 r., 31 stycznia, Warszawa. List Prezesa Rady Ministrów Leszka Millera do kardynała Józefa Glempa, Prymasa Polski, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski | str. 255
31. 2002 r., 31 stycznia, Warszawa. List Grzegorza Rydlewskiego, Szefa Zespołu Doradców Prezesa Rady Ministrów, do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Krzysztofa Janika | str. 257
32. 2002 r., 13 lutego, Warszawa. Pismo Stowarzyszenia na Rzecz Państwa Neutralnego Światopoglądowo NEUTRUM do Przewodniczącego Rządowej Komisji Konkordatowej Wicepremiera Marka Pola | str. 258
33. 2002 r., 6 marca, Warszawa. List biskupa Tadeusza Pieronka, Przewodniczącego Kościelnej Komisji Konkordatowej, do Marka Pola, Wiceprezesa Rady Ministrów, Przewodniczącego Rządowej Komisji Konkordatowej | str. 260
34. 2002 r., 4 czerwca, Warszawa. List Jolanty Supińskiej, Doradcy Wiceprezesa Rady Ministrów Marka Pola, Przewodniczącego Rządowej Komisji Konkordatowej – zaproszenie na spotkanie grupy ekspertów | str. 261
35. 2002 r., 1 lipca, Warszawa. Wykaz dokumentów przedstawiony na spotkaniu Grupy Ekspertów Rządowej Komisji Konkordatowej (do użytku wewnętrznego) | str. 262
36. 2002 r., 20 grudnia, Warszawa. List Daniela S. Zbytka, Radcy Wiceprezesa Rady Ministrów Marka Pola, do Zenona Kosiniaka-Kamysza, członka Rządowej Komisji Konkordatowej | str. 264
37. 2003 r., 3 stycznia, Warszawa. List Daniela S. Zbytka, Radcy Wiceprezesa Rady Ministrów Marka Pola, do Zenona Kosiniaka-Kamysza, Członka Rządowej Komisji Konkordatowej | str. 265
38. 2003 r., 17 stycznia, Warszawa. List Andrzeja Czohary, Dyrektora Departamentu Wyznań i Mniejszości Narodowych MSWiA, do Zenona Kosiniaka-Kamysza, Podsekretarza Stanu w MSWiA | str. 266
39. 2003 r., 20 stycznia, Warszawa. Komunikat po spotkaniu Rządowej i Kościelnej Komisji Konkordatowych | str. 267
40. 2003 r., 24 stycznia, Warszawa. Notatka informacyjna ze spotkania Rządowej i Kościelnej Komisji Konkordatowych | str. 268
41. 2003 r., 28 stycznia, Warszawa. List Wiesława Ciesielskiego, Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, do Krzysztofa Janika, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji | str. 271
42. 2003 r., 19 lutego, Warszawa. List Daniela S. Zbytka, Sekretarza Rządowej Komisji Konkordatowej, do Zenona Kosiniaka-Kamysza, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji | str. 272
43. 2003 r., 2 marca, Warszawa. Trzeba wypracować nowy system finansowania Kościoła w Polsce. Rozmowa z biskupem Wiktorem Skworcem, Przewodniczącym Rady Ekonomicznej Episkopatu Polski | str. 275
44. 2003 r., 30 kwietnia, Warszawa. List Krzysztofa Janika, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, do Leszka Millera, Prezesa Rady Ministrów | str. 280
45. 2003 r., 9 maja, Warszawa. List Krystyny Łybackiej, Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, do Sekretarza Stanu Marka Wagnera, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów | str. 281
46. 2003 r., 11 maja, Warszawa. Trudne Rozmowy o Finansach. Rozmowa z ks. prof. Remigiuszem Sobańskim, Członkiem Kościelnej Komisji Konkordatowej | str. 282
47. 2003 r., 1 czerwca, Warszawa. Istnieje potrzeba reformy finansów Kościoła. Rozmowa z arcybiskupem Tadeuszem Gocłowskim, Współprzewodniczącym Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu | str. 285
48. 2004 r., 19 lutego, Warszawa. List Andrzeja Czohary, Dyrektora Departamentu Wyznań MSWiA, do Agaty Jackiewicz, Doradcy Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji | str. 288
49. 2004 r., 10 października, Warszawa. List Kazimierza Kutza, Wicemarszałka Senatu, do Marka Belki, Prezesa Rady Ministrów | str. 289
50. 2004 r., 28 października, Warszawa. List Jacka Kluczkowskiego, Podsekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, do Ryszarda Kalisza, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji | str. 291
51. 2004 r., 29 października, Warszawa. List Bogusława Zaleskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, do Tadeusza Matusiaka, Podsekretarza Stanu w MSWiA | str. 292
52. 2004 r., 4 listopada, Warszawa. List Andrzeja Czohary, Dyrektora Departamentu Wyznań MSWiA, do Tadeusza Matusiaka, Podsekretarza Stanu w MSWiA | str. 293
53. 2004 r., 10 listopada, Warszawa. List Włodzimierza Cimoszewicza, Ministra Spraw Zagranicznych, do Tadeusza Matusiaka, Podsekretarza Stanu w MSWiA | str. 297
54. 2004 r., 15 listopada, Warszawa. List Tadeusza Matusiaka, Podsekretarza Stanu w MSWiA, do Włodzimierza Cimoszewicza, Ministra Spraw Zagranicznych | str. 298
55. 2004 r., 17 listopada, Warszawa. Fundusz Kościelny w Komisji Konkordatowej | str. 300
56. 2004 r., 18 listopada, Warszawa. List Andrzeja Czohary, Dyrektora Demartamentu Wyznań MSWiA, do Danuty Grzędzińskiej, p.o. Dyrektora Sekretariatu Ministra | str. 301
57. 2004 r., 19 listopada, Warszawa. Notatka z posiedzenia Rządowej i Kościelnej Komisji Konkordatowych | str. 303
58. 2004 r., 20 listopada, Warszawa. List Tadeusza Matusiaka, Podsekretarza Stanu w MSWiA, do Jacka Kluczkowskiego, Podsekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów | str. 307
59. 2004 r., 24 listopada, Warszawa. List Tadeusza Matusiaka, Podsekretarza Stanu w MSWiA, do Włodzimierza Cimoszewicza, Ministra Spraw Zagranicznych | str. 308
60. 2004 r., 30 listopada, Warszawa. List Włodzimierza Cimoszewicza, Ministra Spraw Zagranicznych, do Tadeusza Matusiaka, Podsekretarza Stanu w MSWiA | str. 309
61. 2004 r., 8 grudnia, Warszawa. List Krzysztofa Janika, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, do Longina Pastusiaka, Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej | str. 311
62. 2004 r., 21 grudnia, Warszawa. List Jakuba T. Wolskiego, Podsekretarza Stanu w MSZ, do Tadeusza Matusiaka, Podsekretarza Stanu w MSWiA | str. 314
63. 2004 r., 28 grudnia, Warszawa. List Andrzeja Czohary, Dyrektora Departamentu Wyznań MSWiA, do Tadeusza Matusiaka, Podsekretarza Stanu w MSWiA | str. 315
64. 2004 r., 28 grudnia, Warszawa. List Tadeusza Matusiaka, Podsekretarza Stanu w MSWiA, do Jakuba T. Wolskiego, Podsekretarza Stanu w MSZ | str. 317
65. 2005 r., 14 marca, Warszawa. List Adama Daniela Rotfelda, Ministra Spraw Zagranicznych, do Tadeusza Matusiaka, Podsekretarza Stanu w MSWiA | str. 318
66. 2005 r., 30 marca, Warszawa. List Andrzeja Czohary, Dyrektora Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych, do Tadeusza Matusiaka, Podsekretarza Stanu w MSWiA | str. 320
67. 2005 r., 14 lipca, Warszawa. List Adama Daniela Rotfelda, Ministra Spraw Zagranicznych, do Tadeusza Matusiaka, Podsekretarza Stanu w MSWiA | str. 322
68. 2005 r., 29 lipca, Warszawa. Notatka informacyjna z posiedzenia Rządowej i Kościelnej Komisji Konkordatowych | str. 325
69. 2005 r., 28 listopada, Warszawa. List Kazimierza Marcinkiewicza, Prezesa Rady Ministrów, do Ludwika Dorna, Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji | str. 329
70. 2006 r., 16 lutego, Warszawa. Ks. Sobański: Czy TV Trwam ma zgodę? | str. 330
71. 2006 r., 22 czerwca, Warszawa. List Stefana Jurgi, Sekretarza Stanu w MNiSW, do Zbigniewa Derdziuka, Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów | str. 331
72. 2006 r., 22 czerwca, Warszawa. List biskupa Tadeusza Pieronka, Przewodniczącego Kościelnej Komisji Konkordatowej, do Ludwika Dorna, Wiceprezesa Rady Ministrów, Przewodniczącego Rządowej Komisji Konkordatowej | str. 336
73. 2006 r., 30 czerwca, Warszawa. Notatka informacyjna – Skład Rządowej i Kościelnej Komisji Konkordatowych | str. 338
74. 2006 r., 4 lipca, Warszawa. Notatka z posiedzenia Rządowej i Kościelnej Komisji Konkordatowych | str. 339
75. 2007 r., 8 stycznia, Warszawa. Informacja Sekretarza Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów W. Stępnia o Rządowej Komisji Konkordatowej | str. 341
76. 2007 r., 29 stycznia, Warszawa. List biskupa Tadeusza Pieronka, Przewodniczącego Kościelnej Komisji Konkordatowej, do Ludwika Dorna, Przewodniczącego Rządowej Komisji Konkordatowej | str. 342
77. 2007 r., 7 lutego, Warszawa. Spotkanie Komisji Konkordatowych odwołane | str. 344
78. 2007 r., 28 marca, Warszawa. List biskupa Tadeusza Pieronka, Przewodniczącego Kościelnej Komisji Konkordatowej, do Ludwika Dorna, Przewodniczącego Rządowej Komisji Konkordatowej | str. 345
79. 2007 r., 28 marca, Warszawa. Spotkanie Komisji Konkordatowych nt. ustawy lustracyjnej | str. 347
80. 2007 r., 3 kwietnia, Warszawa. List Ludwika Dorna, Wiceprezesa Rady Ministrów, do biskupa Tadeusza Pieronka, Przewodniczącego Kościelnej Komisji Konkordatowej | str. 349
81. 2007 r., 10 kwietnia, Warszawa. List biskupa Tadeusza Pieronka, Przewodniczącego Kościelnej Komisji Konkordatowej, do Ludwika Dorna, Przewodniczącego Rządowej Komisji Konkordatowej | str. 351
82. 2007 r., 18 kwietnia, Warszawa. List Rajmunda Jaroszka, Szefa Gabinetu Politycznego Wiceprezesa Rady Ministrów Ludwika Dorna, do Jarosława Zielińskiego, Sekretarza Stanu w MSWiA | str. 354
83. 2007 r., 24 kwietnia, Warszawa. Uczelnie kościelne i seminaria nie podlegają lustracji | str. 355
84. 2007 r., 26 kwietnia, Warszawa. List Mariusza Błaszczaka, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, do Janusza Kaczmarka, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji | str. 357
85. 2007 r., 5 lipca, Warszawa. List Jarosława Kaczyńskiego, Prezesa Rady Ministrów, do Jarosława Zielińskiego, Sekretarza Stanu w MSWiA | str. 358
86. 2007 r., 26 września, Warszawa. Notatka informacyjna Andrzeja Marciniaka o składzie Rządowej Komisji Konkordatowej i Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i Konferencji Episkopatu Polski | str. 359
87. 2007 r., 21 grudnia, Warszawa. List Donalda Tuska, Prezesa Rady Ministrów, do Barbary Kudryckiej, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego | str. 360
88. 2007 r., 21 grudnia, Warszawa. List Donalda Tuska, Prezesa Rady Ministrów, do Radosława Tomasza Sikorskiego, Ministra Spraw Zagranicznych | str. 361
89. 2007 r., 21 grudnia, Warszawa. List Donalda Tuska, Prezesa Rady Ministrów, do Tomasza Siemoniaka, Sekretarza Stanu w MSWiA | str. 362
90. 2008 r., 23 stycznia, Warszawa. Informacja „według rozdzielnika” Barbary Sośnickiej, Zastępcy Dyrektora Departamentu Europy | str. 363
91. 2008 r., 9 września, Warszawa. List Elżbiety Suchockiej-Roguskiej, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, do Grzegorza Schetyny, Wiceprezesa Rady Ministrów | str. 368
92. 2008 r., 3 października, Warszawa. List Grzegorza Schetyny, Wiceprezesa Rady Ministrów, do Elżbiety Suchockiej-Roguskiej, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów | str. 369
93. 2009 r., 16 października, Warszawa. Notatka informacyjna z rozmów z Przewodniczącym Kościelnej Komisji Konkordatowej Biskupem Tadeuszem Pieronkiem | str. 370
94. 2009 r., 28 października, Warszawa. List Donalda Tuska, Prezesa Rady Ministrów, do Krzysztofa Kwiatkowskiego, Ministra Sprawiedliwości | str. 372
95. 2009 r., 4 listopada, Warszawa. List Donalda Tuska, Prezesa Rady Ministrów, do Elżbiety Radziszewskiej, Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów | str. 373
96. 2009 r., 6 listopada, Warszawa. List Radosława Sikorskiego, Ministra Spraw Zagranicznych, do Tomasza Siemoniaka, Sekretarza Stanu w MSWiA | str. 374
97. 2009 r., 17 listopada, Warszawa. Kalendarium spotkań Rządowej i Kościelnej Komisji Konkordatowych | str. 376
98. 2009 r., 18 listopada, Warszawa. Notatka informacyjna ze spotkania Rządowej i Kościelnej Komisji Konkordatowych | str. 378
99. 2010 r., 22 czerwca, Warszawa. KAI: Biskup Budzik szefem Kościelnej Komisji Konkordatowej | str. 382
100. 2011 r., 8 lipca, Warszawa. List Radosława Sikorskiego, Ministra Spraw Zagranicznych, do Barbary Kudryckiej, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, oraz do Jerzego Millera, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji | str. 383
101. 2011 r., 29 sierpnia, Warszawa. List Jerzego Millera, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, do Radosława Sikorskiego, Ministra Spraw Zagranicznych | str. 385
102. 2011 r., 27 listopada, Warszawa. Arcybiskup Budzik: Porozmawiajmy o finansowaniu Kościoła | str. 386
103. 2011 r., 8 grudnia, Warszawa. Spotkanie biskupów z Ministrem Administracji i Cyfryzacji Michałem Bonim | str. 388
104. 2012 r., 13 stycznia, Warszawa. Pismo Dyrektora Departamentu Prawno-Traktatowego Ryszarda Sarkowicza do prof. Andrzeja Zakrzewskiego, Dyrektora Instytutu Historii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego | str. 389
105. 2012 r., 17 stycznia, Warszawa. Chcemy przekształcenia Funduszu Kościelnego | str. 391
106. 2012 r., 19 stycznia, Warszawa. Pismo Donalda Tuska, Prezesa Rady Ministrów, do Włodzimierza Karpińskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji | str. 394
107. 2012 r., 13 lutego, Warszawa. Interpelacja posła Romana Kotlińskiego do Prezesa Rady Ministrów w sprawie realizacji Konkordatu | str. 395
108. 2012 r., 16 marca, Warszawa. List Artura Orzechowskiego, Zastępcy Dyrektora w MSZ, do Józefa Różańskiego | str. 396
109. 2012 r., 20 marca, Warszawa. List Radosława Sikorskiego, Ministra Spraw Zagranicznych, Przewodniczącego Rządowej Komisji Konkordatowej, do Michała Boniego, Ministra Administracji i Cyfryzacji | str. 398
110. 2012 r., 22 marca, Warszawa. List biskupa Wojciecha Polaka, Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski, do Włodzimierza Karpińskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji | str. 400
111. 2012 r., 23 marca, Warszawa. List Michała Boniego, Ministra Administracji i Cyfryzacji, do Radosława Sikorskiego, Ministra Spraw Zagranicznych | str. 402
112. 2012 r., 28 marca, Warszawa. List Jacka Krawczyka, Wiceprezesa Rządowego Centrum Legislacji, do Michała Boniego, Ministra Administracji i Cyfryzacji | str. 403
113. 2012 r., 29 marca, Warszawa. Odpowiedź Prezesa Rady Ministrów na interpelację posła Romana Kotlińskiego w sprawie Realizacji Konkordatu | str. 404
114. 2012 r., 30 marca, Warszawa. List biskupa Wojciecha Polaka, Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski, do Michała Boniego, Ministra Administracji i Cyfryzacji | str. 407
115. 2012 r., 26 kwietnia, Warszawa. List Włodzimierza Karpińskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, do Radosława Sikorskiego, Ministra Spraw Zagranicznych | str. 408
116. 2012 r., 21 grudnia, Warszawa. List Radosława Sikorskiego, Ministra Spraw Zagranicznych, Przewodniczącego Rządowej Komisji Konkordatowej, do arcybiskupa Stanisława Budzika, Przewodniczącego Kościelnej Komisji Konkordatowej | str. 411
117. 2013 r., 18 lipca, Warszawa. List Donalda Tuska, Prezesa Rady Ministrów, do Stanisława Huskowskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji | str. 412
118. 2014 r., 14 sierpnia, Warszawa. List Stanisława Huskowskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, do Hanny Majszczyk, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów | str. 413
119. 2014 r., 31 sierpnia, Warszawa. Instrukcja dotycząca sposobu powiadamiania organów państwowych o uzyskaniu osobowości prawnej przez instytucje kościelne oraz o powoływaniu i odwoływaniu osoby sprawującej funkcję organu osoby prawnej | str. 415
120. 2014 r., 21 października, Warszawa. Kościelna Komisja Konkordatowa | str. 422

424 strony, Format: 17.0x24.5cm, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2020