ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

BEZPIECZEŃSTWO JAKO WARTOŚĆ KONSTYTUCYJNA


BRZEZIŃSKI M.

wydawnictwo: ELIPSA , rok wydania 2019, wydanie I

cena netto: 51.99 Twoja cena  49,39 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Bezpieczeństwo jako wartość konstytucyjna

Praca wzbogaca dotychczasowy dorobek nauk o bezpieczeństwie. Przede wszystkim czyni z tematu bezpieczeństwa jako wartości konstytucyjnej pełnoprawny obszar badań, łącząc w całość szereg kontekstów jego analizowania, począwszy od leksykalnych, przez motywacyjne, aksjologiczne, teoretyczno-prawne, politologiczne, na ustrojowych kończąc. Twórczym wkładem pracy jest jej strona koncepcyjna, odnosząca się do ujęcia bezpieczeństwa jako wartości oraz jej przełożenia na normy konstytucyjne. W pierwszym przypadku wyprowadza charakter bezpieczeństwa z wyników ustaleń leksykalnych i motywacyjnych, czyniąc ze wskazań aksjologicznych jego potwierdzające dopełnienie. W ten sposób zastępuje aksjologiczną aprioryczność obiektywnymi świadectwami, na podstawie których status bezpieczeństwa jako wartości staje się niepodważalny. W drugim przypadku, dotyczącym przełożenia na normy konstytucyjne, wykorzystuje reguły interpretacji aksjologicznej. Kierując się nimi, przedstawia konstytucjonalizację bezpieczeństwa w podziale na normy zasadnicze, programowe i zwykłe. Dzięki temu porządkuje całość konstytucyjnej regulacji bezpieczeństwa, oddając równocześnie jej aksjologiczny oraz prawny charakter.

Wykaz skrótów
Wprowadzenie

CZĘŚĆ I. KONOTACJE BEZPIECZEŃSTWA

Rozdział I. Od słowa - leksykalne znaczenia bezpieczeństwa
1. Znaczenia słownikowe
2. Znaczenia etymologiczne
3. Bez-pieczeństwo vs nie-niebezpieczeństwo

Rozdział II. Przez potrzeby - motywacyjne determinanty bezpieczeństwa
1. Sposoby określania
2. Kwestia przewagi
3. Konstrukt niedoboru

Rozdział III. Do wartości - aksjologiczne wyznaczniki bezpieczeństwa
1. Problem niejednoznaczności
2. Powinnościowe oddziaływanie
3. Rozumienie i funkcjonowanie
4. Wskazania typologiczne

CZĘŚĆ II. KONCEPTUALIZACJA BEZPIECZEŃSTWA

Rozdział I. Konstytucja a wartości
1. Ustalenia porządkujące
2. Przejawianie się wartości
3. Reguły interpretacji aksjologicznej

Rozdział II. Aksjologiczność norm konstytucyjnych
1. Aksjologiczność norm zasadniczych
2. Aksjologiczność norm programowych
3. Aksjologiczność norm zwykłych

Rozdział III. Uwarunkowania doktrynalne
1. Perspektywa sekurytyzacji
2. Relacja podmiot - przedmiot referencyjny
3. Podział na sektory
4. Pierwszeństwo państwa

CZĘŚĆ III. KONSTYTUCJONALIZACJA BEZPIECZEŃSTWA

Rozdział I. Bezpieczeństwo w normach zasadniczych
1. Bezpieczeństwo jako przesłanka ograniczająca wolności i prawa jednostki
2. Bezpieczeństwo jako zasada bezpieczeństwa prawnego jednostki

Rozdział II. Bezpieczeństwo w normach programowych
1. Bezpieczeństwo jako cel państwa
2. Bezpieczeństwo jako zadanie instytucji publicznych

Rozdział III. Bezpieczeństwo w normach zwykłych
1. Bezpieczeństwo jako zwykły środek działania
2. Bezpieczeństwo jako nadzwyczajny środek działania
2.1. Stany nadzwyczajne
2.2. Środki wojenne

Zakończenie

Bibliografia

378 stron, Format: 17.0x24.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2020