ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE W REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH


TRZCIŃSKA D. SYLWIA KIERZKOWSKA J.

wydawnictwo: DIFIN , rok wydania 2020, wydanie I

cena netto: 50.60 Twoja cena  48,07 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Bezpieczeństwo ekologiczne w realizacji zadań publicznych

Monografia poświęcona jest analizie zagadnienia bezpieczeństwa ekologicznego, które stanowi istotną, zakorzenioną w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, wartość o znaczeniu normatywnym.

Nowością przeprowadzonych badań odzwierciedlonych w niniejszej publikacji są rozważania dotyczące tytułowego zagadnienia w odniesieniu do zadań podmiotów, którym ustawodawca wyznaczył szczególną rolę w realizacji zadań publicznych. Przedmiotowy zakres rozważań obejmuje zagadnienie „bezpieczeństwa” i „bezpieczeństwa ekologicznego” (w doktrynie i prawie) oraz obowiązek realizacji przez organy samorządu terytorialnego zadań publicznych z tym związanych. Ponadto monografia zawiera prawną analizę systemu krajowego zarządzania kryzysowego pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz wskazanie zadań publicznych z zakresu bezpieczeństwa ekologicznego, które wykonują organy administracji zespolonej i niezespolonej.

Książka kierowana jest do pracowników organów samorządowych i rządowych oraz wszystkich zainteresowanych zagadnieniami bezpieczeństwa ekologicznego w realizacji zadań publicznych. Szczególnie przydatna będzie studentom kierunku prawo, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz wszystkich, które realizują przedmioty prawnoadministracyjne, związane z ekologią, systemem zarządzania kryzysowego oraz prawną ochroną środowiska.

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1. Bezpieczeństwo i bezpieczeństwo ekologiczne (w doktrynie i prawie)

1.1. Bezpieczeństwo na tle uwarunkowań konstytucyjnych [Diana Trzcińska]
1.2. Bezpieczeństwo ekologiczne – pojęcie i koncepcja [Diana Trzcińska]
1.3. Bezpieczeństwo ekologiczne jako powinność władzy publicznej [Diana Trzcińska]
1.4. Typologia zagrożeń dla bezpieczeństwa ekologicznego (antropogeniczne i naturalne) [Joanna Sylwia Kierzkowska]

Rozdział 2. Obowiązek realizacji przez samorząd zadań publicznych związanych z bezpieczeństwem ekologicznym

2.1. Zadania publiczne i ich obowiązek realizacji dla zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego – rozważania ogólne [Diana Trzcińska]
2.2. Realizacja zadań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego w gminie [Diana Trzcińska]
2.3. Zadania organów samorządu powiatowego w sferze zapewnienia bezpieczeństwa publicznego [Diana Trzcińska]
2.4. Zadania organów samorządu województwa w sferze zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego [Diana Trzcińska]

Rozdział 3. System krajowego zarządzania kryzysowego dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego

3.1. Zagrożenia dla infrastruktury krytycznej zapewniającej bezpieczeństwo publiczne [Joanna Sylwia Kierzkowska]
3.2. Koncepcja zarządzania w sytuacjach kryzysowych na szczeblu centralnym
3.3. Centra i zespoły zarządzania kryzysowego zapewniające bezpieczeństwo publiczne na terenie województwa oraz szczególna rola wojewody
3.4. Powiatowe zarządzanie kryzysowe dla bezpieczeństwa ekologicznego
3.5. Gminny porządek publiczny w sytuacji kryzysowej [Joanna Sylwia Kierzkowska]
3.6. Planowanie w zarządzaniu kryzysowym [Joanna Sylwia Kierzkowska]

Rozdział 4. Zadania o charakterze publicznym z zakresu bezpieczeństwa ekologicznego realizowane przez administrację zespoloną i niezespoloną

4.1. Administracja zespolona i niezespolona [Joanna Sylwia Kierzkowska]
4.2. Wybrane służby, inspekcje i straże realizujące zadania z zakresu bezpieczeństwa ekologicznego [Joanna Sylwia Kierzkowska]
4.3. Zadania regionalnego dyrektora ochrony środowiska (rdoś) oraz Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (GDOŚ) w sferze bezpieczeństwa ekologicznego [Diana Trzcińska]

Zakończenie
Literatura

158 stron, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2021