ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

CZŁOWIEK DUCHOWOŚĆ WYCHOWANIE IMPULSY MYŚLI O. ANSELMA GRÜNA TOM 1


FIDELUS A. MICHALSKI J. RED.

wydawnictwo: DIFIN , rok wydania 2020, wydanie I

cena netto: 78.00 Twoja cena  74,10 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Człowiek, duchowość, wychowanie

Impulsy myśli o. Anselma Grüna. Tom 1

Prezentowana monografia to pierwsza część refleksji przedstawicieli różnych dziedzin wiedzy, którzy – każdy z punktu widzenia swojego obszaru badawczego – usiłowali odpowiedzieć na pytania dotyczące znaczenia duchowości w życiu człowieka, w procesie jego rozwoju i wychowania oraz jakie przyjąć konkretne paradygmaty duchowości w ujęciu pragmatycznym, edukacyjnym oraz filozoficznym. W  dyskursie dotyczącym duchowych podstaw wychowania znajdujemy się bowiem ciągle w sytuacji, którą można określić jako: między ufnością a ryzykiem.

Heurystycznym przewodnikiem po tej niezwykle złożonej i bogatej rzeczywistości został Anselm Grün. Ten niemiecki pisarz, psychoterapeuta i teolog zdaje się koncentrować swoje szerokie i wielowymiarowe poszukiwania wokół koncepcji "pełni człowieczeństwa", co daje nadzieję na odnalezienie nowych impulsów i inspiracji dla samej pedagogiki, zwłaszcza tych z jej ujęć, które otwarte są na integralne spojrzenie na człowieka i mogą zdynamizować złożony proces jego wychowania.

Wstęp

Część I. Duchowość w wychowaniu

Anselm Grün
Duchowość i sztuka wychowania

Aleksander Nalaskowski
O duchowości i rozpoznawalności miejsc

Wiesława Limont
Czy Teoria Dezintegracji Pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego jest teorią duchowości?

Marek Chmielewski
Homo spiritualis. Zagadnienie duchowości antropogenicznej

Dariusz Adamczyk
Rozwój: prawo, zobowiązanie i wartość wychowawcza – w służbie człowiekowi (w świetle dokumentu Populorum progressio)

Witold Starnawski
Modele duchowości a wychowanie

Jarosław Michalski
Duchowość a sens cierpienia w perspektywie analizy egzystencjalnej

Część II. Duchowość w praktyce pedagogicznej

Anselm Grün
Duchowość drogą do odkrywania i rozwoju ucznia

Sławomir Chrost
Duchowość w opiniach studentów pedagogiki. Pokolenia 2011 i 2018

Ewa Krawiecka
Integralny wzorzec wzrastania człowieka w Fundacji AMF „Nasza Droga”. 20 lat doświadczenia kształtowania młodzieży ku wartościom

Marian Zdzisław Stepulak
Współczesne rozumienie duchowości w obszarze pedagogiki i psychologii

Martyna Czarnecka
Poczucie sensu życia u osób doświadczających choroby przewlekłej: rekomendacje dla praktyki psychopedagogicznej

Beata Płaczkiewicz
Edukacja w klasie integracyjnej i masowej a poziom inteligencji emocjonalnej uczniów

Artur Aleksiejuk
Edukacja i formacja duchowa w ujęciu Aleksieja S. Chomiakowa (1804–1860)

Adam Magruk
Chrystocentryzm prawosławnej duchowości i miejsce metanoi w życiu wiernych

Małgorzata Chudzikowska-Wołoszyn
O wypełnianiu daru człowieczeństwa i podobaniu się Bogu w świetle wychowawczej instrukcji Dhuody z Septymanii (†ok. 843)

Paweł Kaźmierczak
Pedagogiczne implikacje teodramatyki Hansa Ursa von Balthasara

Magdalena Sędkiewicz
Praktyczne zastosowanie pedagogiki ignacjańskiej w nauczaniu psychologii w szkole policealnej

Józef Placha
Potrzeba i postulat rozwoju do pełni człowieczeństwa w duchowości Dzieła Lasek

Agnieszka Kowalkiewicz-Kulesza
Literatura jako źródło przeżyć duchowych – polonista w dobie konsumpcjonizmu

Joanna Góźdź
Rozwój duchowy w sztukach walki na przykładzie karate

Anna Fidelus
Resocjalizacja skazanych w ujęciu pedagogiki personalistycznej

Indeks osób
Indeks rzeczowy
Abstract

322 strony, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2021