ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

CZŁOWIEK DUCHOWOŚĆ EKONOMIA IMPULSY MYŚLI O. ANSELMA GRÜNA TOM 2


MICHALSKI J. WOLIŃSKA M. RED.

wydawnictwo: DIFIN , rok wydania 2020, wydanie I

cena netto: 72.00 Twoja cena  68,40 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Człowiek, duchowość, ekonomia

Impulsy myśli o. Anselma Grüna. Tom 2

Prezentowane opracowanie to druga część refleksji przedstawicieli różnych dziedzin wiedzy, którzy -  każdy z punktu widzenia swojego obszaru badawczego – usiłowali odpowiedzieć na pytania o znaczenie duchowości w życiu człowieka, w procesie jego rozwoju i wychowania oraz jakie przyjąć konkretne paradygmaty duchowości w ujęciu pragmatycznym, ekonomicznym, biznesowym, edukacyjnym oraz filozoficznym.

Publikacja ta jest także swoistym poszukiwaniem „społecznego systemu odpornościowego” dla biznesu, próbą odpowiedzi na pytania, jak w dzisiejszych czasach można kierować i zarządzać przedsiębiorstwem, nie tracąc przy tym z oczu jednostki i troski „o wspólny dom”, jak połączyć sukces finansowy i odpowiedzialność, myślenie o gospodarce i dobrobycie w kulturze uwzględniającej wartości uczciwości, sprawiedliwości i solidarności.

Wstęp

Część I. Duchowość a odpowiedzialność w pracy i biznesie

o. Anselm Grün
„Ludzi prowadzić, życie budzić” – o roli przywództwa w kierowaniu ludźmi

Katarzyna Czainska
Duchowość w zarządzaniu kapitałem ludzkim

Andrzej Bałandynowicz
Relacje osobowe tworzywem człowieka i rzeczywistości

Ireneusz Mroczkowski
Antropologiczne podstawy etosu społecznego

Agnieszka Szymczak-Ledóchowska
Praca zgodna z wartościami człowieka jako fundament przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu pracowników. Przykład działalności spółki z rynku technologii informatycznych

Marcin Szczodry
Młodzi poszukiwacze sensu i nadziei. Praca, duchowość, powołanie w świecie młodego pokolenia

Jarosław Michalski
Demokracja w procesie wychowania człowieka. Wyzwania i szanse

Część II. W poszukiwaniu źródeł duchowości

o. Anselm Grün
Jak nie zmarnować życia. Zadania wychowawcy

Andrzej Bałandynowicz
Wychowanie jako równowaga między immanencją a transcendencją

Ewa Wiśniewska
Dialog jako spotkanie, komunikacja i poznanie nauczyciela i ucznia

Lidia Marszałek
Aktywność twórcza dziecka u źródeł jego duchowego rozwoju

Zbigniew Babicki
Humanistyczna pedagogika społeczna a duchowość człowieka

Agnieszka Głowala
Etyczność nauczyciela – mit czy rzeczywistość?

Jan Niewęgłowski
Znaczenie wartości duchowych w systemie prewencyjnym Jana Bosko. Próba aktualizacji

Monika Wolińska
Praca jako twórcze źródło znaczenia w myśli V.E. Frankla i A. Grüna

Indeks osób
Indeks rzeczowy
Abstract

266 stron, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2021