ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

SZKOŁA NAUCZYCIEL UCZEŃ W PRZESTRZENI EDUKACYJNEJ


PRZYBYSZ-ZAREMBA M. STEPANIUK J. SZCZYGIEŁ A. RED.

wydawnictwo: DIFIN , rok wydania 2020, wydanie I

cena netto: 69.60 Twoja cena  66,12 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Szkoła, nauczyciel, uczeń w przestrzeni edukacyjnej

Monografia stanowi zbiór tekstów skoncentrowanych wokół dyskusji na temat szkoły, nauczyciela oraz kształcenia ustawicznego.

Adresowana jest do pedagogów, nauczycieli, wychowawców, rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży, również ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Tematyka monografii stanowi także przyczynek do podjęcia cyklu debat i dyskusji na temat roli i zadań szkoły, wizerunku współczesnego nauczyciela, a także miejsca ucznia (dziecka) w procesie edukacyjnym realizowanym w warunkach dynamicznych przeobrażeń społecznych i zmian technologicznych. Wierzymy zatem, że prezentowana publikacja przyczyni się do nowego spojrzenia zarówno na szkolę, nauczyciela, jak i najważniejszy podmiot procesu edukacji, a więc ucznia.

Wstęp

Część 1. Szkoła jako przestrzeń edukacyjna wspierająca ucznia

Agnieszka Gołębieska-Wesołowska
Oblicza gotowości szkolnej w realiach współczesnej szkoły

Jolanta Konieczny
Niepowodzenia szkolne na I etapie edukacyjnym w perspektywie uczniów

Łukasz Kubieniec
Formuła integracyjna w edukacji osób niepełnosprawnych

Małgorzata Przybysz-Zaremba
Diagnoza pedagogiczna – studium jednego przypadku. W kierunku „autentycznej” pomocy i wsparcia

Część 2. Nauczyciel – kalejdoskop działań edukacyjnych, pomocowych i wspomagających

Joanna Stepaniuk
Nauczyciel wobec procesu zmiany w szkole jako organizacji uczącej się

Lidia Grażyna Zielkowska
Współdziałanie nauczyciela wiodącego i wspomagającego w klasie integracyjnej w edukacji wczesnoszkolnej

Jolanta Flanz
Działania podejmowane przez nauczycieli liceów ogólnokształcących i techników w tworzeniu klimatu społeczno-wychowawczego klas szkolnych – raport z badań

Grażyna Cęcelek
Optymalizacja procesu kształtowania kompetencji społecznych nauczyciela jako warunek niezbędny dla realizacji konstruktywistycznego modelu edukacji – raport z badań

Anna Suchon
Nauczyciel w jego postmodernistycznej realności – możliwości, fikcje, konieczności

Aleksandra Szczygieł
Bariery komunikacyjne w interakcji nauczyciel – uczeń oraz ich potencjalny wpływ na funkcjonowanie ucznia w szkole

Agnieszka Twaróg-Kanus
Komunikacja interpersonalna w przestrzeni edukacji

Część 3. Kształcenie ustawiczne a potrzeby, wymagania i oczekiwania rynku

Teresa Myjak
Kształcenie studentów w zakresie przedsiębiorczości a potrzeby rynku pracy

Anna Karowicz
Trudności w efektywnej pracy logopedy w przedszkolu i szkole oraz rola pedagoga jako ogniwa we wczesnej diagnostyce zaburzeń rozwoju u dzieci

Elżbieta Stokowska-Zagdan, Lilla Szynkowska, Aleksandra Stankiewicz, Agata Bronisz
Edukacja zdrowotna jako obszar kształcenia ustawicznego w profilaktyce wybranych chorób stylu życia

Teresa Janicka-Panek
Kompetencje kluczowe jako zadanie i cel kształcenia – szanse, możliwości i zagrożenia w kontekście niepełnosprawności wychowanka

Stanisław Myjak, Teresa Myjak
Kształtowanie kompetencji społecznych wobec oczekiwań rynku pracy

Noty o autorach

246 stron, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2021