ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

KOMENTARZ DO KONSTYTUCJI RP ART. 41, 45


JAGIEŁŁO D.

wydawnictwo: DIFIN , rok wydania 2020, wydanie I

cena netto: 56.40 Twoja cena  53,58 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Komentarz do Konstytucji RP

Art. 41, 45

Prezentowany tom jest kolejną częścią komentarza do przepisów Konstytucji RP. Jego przedmiotem są przepisy dotyczące państwowej funkcji karania
zawarte w Konstytucji RP w art. 41 i 45, które zostały zamieszczone w Rozdziale II „Wolności prawa i obowiązki człowieka i obywatela”, w części
dotyczącej „Wolności i praw osobistych”. Obydwa przepisy odnoszą się do szeroko pojmowanego prawa jednostki do wymiaru sprawiedliwości oraz praw i obowiązków odnośnie do pozbawienia wolności i zatrzymania, a także wynikających z tego konsekwencji. Bardzo rozbudowany art. 41 odnosi się m.in. do: nietykalności osobistej; odwołania się od niesłusznego zatrzymania i aresztowania; warunków związanych z tymczasowym aresztowaniem; humanitarnego traktowania, a także prawa do dochodzenia odszkodowania. Natomiast art. 45 ustanawia ramy i warunki prawa do sądu.

Wykaz skrótów
Komentowane przepisy Konstytucji RP
Wprowadzenie

Artykuł 41

1. Uregulowania w poprzednich konstytucjach
2. Uregulowania w innych państwach Unii Europejskiej
3. Regulacje funkcjonujące w wybranych krajach poza Unią Europejską
4. Wolność osobista i nietykalność osobista w aktach prawa międzynarodowego i europejskiego
5. Konstytucyjne prawa i wolności a prawo karne – uwagi wprowadzające
6. Konstrukcja art. 41 i jego relacja do innych przepisów Konstytucji RP
7. Znamię „każdy” jako przedmiot ochrony (art. 41)
8. Przedmiot ochrony
9. Prawa gwarantowane przez art. 41 ust. 1 Konstytucji RP
10. Konstytucyjna kontrola legalności pozbawiania wolności (art. 41 ust. 2)
11. Konstytucyjna gwarancja praw zatrzymanego (art. 41 ust. 3)
12. Konstytucyjne zobowiązanie humanitarnego traktowania osób pozbawionych wolności (art. 41 ust. 4 – zasada humanitaryzmu)
13. Prawo do odszkodowania (art. 41 ust. 5)

Artykuł 45

1. Uregulowania w poprzednich konstytucjach
2. Uregulowania w innych państwach Unii Europejskiej
3. Regulacje funkcjonujące w wybranych krajach poza Unią Europejską
4. Wolność osobista i nietykalność osobista w aktach prawa międzynarodowego i europejskiego
5. Uwagi wprowadzające
6. Niezależność sądów i bezstronność sędziów
7. Podmiot ochrony art. 45 Konstytucji RP („każdy”)
8. Przedmiot ochrony
9. Sprawiedliwe rozpoznanie sprawy
10. Nieuzasadniona zwłoka
11. Konstytucyjne ograniczenie prawa do sądu
12. Wymóg jawnego (publicznego) ogłoszenia wyroku

Bibliografia opracowań naukowych

176 stron, 128 x 194 mm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2021