ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE I JEJ WPŁYW NA ROZWÓJ GOSPODARCZY KRAJU


KLIMEK S.

wydawnictwo: DIFIN , rok wydania 2020, wydanie I

cena netto: 70.80 Twoja cena  67,26 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Przedsiębiorczość kobiet w Polsce i jej wpływ na rozwój gospodarczy kraju

Rola przedsiębiorczości kobiet w polskiej gospodarce jest przedmiotem wielu badań naukowych. Jednak występuje luka badawcza dotycząca wymiernego wpływu kobiet przedsiębiorców na rozwój gospodarczy, w tym ich udziału w tworzeniu PKB.

Publikacja ta to przede wszystkim szeroka analiza przedsiębiorczości kobiet w Polsce, zawierająca zarówno rys historyczny pokazujący ich emancypację, jak i sytuację na rynku pracy, zmieniającą się przedsiębiorczość kobiet w latach 1989 do 2019.

W książce porównano  przedsiębiorczość kobiet  w Polsce do sytuacji kobiet przedsiębiorców w innych krajach. W monografii zawarte są pierwsze w Polsce wykonane przez autorkę obliczenia makroekonomiczne wskazujące, jaki procent krajowego PKB wytwarzane jest przez kobiety przedsiębiorców. Dodatkowo autorka zaprezentowała wyniki własnych badań przeprowadzonych w 2018 roku wśród próby 266 kobiet przedsiębiorców z całej Polski.

Wstęp

Rozdział 1. Miejsce przedsiębiorczości w teorii ekonomii

Wprowadzenie
1.1. Przedsiębiorczość i formy jej przejawiania się
1.2. Ewolucja poglądów na temat roli przedsiębiorczości w ekonomii
1.3. Rozwój przedsiębiorczości w Polsce
1.4. Bariery i ograniczenia rozwoju przedsiębiorczości w Polsce
1.5. Szanse i wyzwania, przed jakimi stoi przedsiębiorczość w Polsce
Podsumowanie

Rozdział 2. Ewolucja roli kobiet w społeczeństwie

Wprowadzenie
2.1. Geneza emancypacji kobiet
2.2. Role kobiet w społeczeństwie
2.3. Prawa kobiet w aspekcie międzynarodowym
2.4. Ustawodawstwo w kwestii równości płci w Polsce
2.5. Kobiety na polskim rynku pracy
Podsumowanie

Rozdział 3. Przedsiębiorczość kobiet na świecie

Wprowadzenie
3.1. Typologia kobiet przedsiębiorców
3.2. Rozwój przedsiębiorczości kobiet na świecie
3.3. Charakterystyka przedsiębiorczości kobiet na świecie
3.4. Organizacje i instytucje wspierające działalność kobiet przedsiębiorców
Podsumowanie

Rozdział 4. Przedsiębiorczość kobiet a rozwój gospodarczy Polski

Wprowadzenie
4.1. Rozwój przedsiębiorstw zarządzanych przez kobiety
4.1.1. Przedsiębiorczość kobiet w okresie transformacji gospodarczej
4.1.2. Przedsiębiorczość kobiet w Polsce w XXI wieku
4.2. Udział kobiet przedsiębiorców w tworzeniu produktu krajowego brutto Polski
4.3. Rola przedsiębiorczości kobiet w różnych sektorach polskiej gospodarki
Podsumowanie

Rozdział 5. Kobiety przedsiębiorcy w Polsce – wyniki badań własnych

Wprowadzenie
5.1. Charakterystyka kobiet przedsiębiorców w Polsce
5.1.1. Cechy społeczno-demograficzne respondentek
5.1.2. Wcześniejsze doświadczenia zawodowe
5.1.3. Okoliczności podjęcia działalności gospodarczej
5.2. Charakterystyka przedsiębiorstw prowadzonych przez kobiety
5.2.1. Formy przedsiębiorstw prowadzonych przez kobiety
5.2.2. Rodzaj prowadzonej działalności
5.2.3. Prognozy dotyczące rozwoju przedsiębiorstwa
5.3. Bariery i szanse dla przedsiębiorczości kobiet w Polsce
5.3.1. Bariery w prowadzeniu przedsiębiorstw w Polsce
5.3.2. Sposoby wsparcia rozwoju przedsiębiorczości kobiet
5.4. Wpływ przedsiębiorczości kobiet na rozwój gospodarczy
5.5. Studium przypadku – analiza polskich firm założonych przez kobiety
5.5.1. Studium przypadku jako zastosowana metoda badawcza
5.5.2. Studium przypadku Beaty Drzazgi, firma BetaMed
5.5.3. Studium przypadku Anny Tępińskiej-Marcinek, firma Ceramika Paradyż
5.5.4. Studium przypadku Aldony Sierant, firma Sierant
5.5.5. Studium przypadku Małgorzaty Sobońskiej-Szylińskiej, firma Gekko Taxens
5.5.6. Studium przypadku Violetty Małek, firma Gekko Advisory Now
Podsumowanie

Zakończenie
Bibliografia
Spis wykresów, tabel, rysunków
Załącznik

226 stron, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2021