ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

KOMENTARZ DO KONSTYTUCJI RP ART. 105, 106, 107, 108


CHMAJ M.

wydawnictwo: DIFIN , rok wydania 2020, wydanie I

cena netto: 57.60 Twoja cena  54,72 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Komentarz do Konstytucji RP

Art. 105, 106, 107, 108

W prezentowanym tomie komentarza do Konstytucji poddano analizie niektóre aspekty statusu prawnego parlamentarzystów, w tym m.in. kwestie immunitetu parlamentarnego (immunitetu materialnego, immunitetu formalnego oraz przywileju nietykalności), aspekty proceduralne immunitetu, zagadnienie odpowiedzialności quasi konstytucyjnej posłów i senatorów za prowadzenie działalności gospodarczej z osiąganiem korzyści z majątku Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego oraz nabywanie tego majątku.

Wykaz skrótów
Komentowane przepisy Konstytucji RP

Artykuł 105
1. Uregulowania w poprzednich konstytucjach
2. Uregulowania w innych państwach Unii Europejskiej
3. Immunitet w Parlamencie Europejskim
4. Geneza immunitetu parlamentarnego w Polsce
5. Kontekst ogólnokonstytucyjny
6. Istota i rodzaje immunitetów
7. Cechy immunitetu materialnego
8. Zakres temporalny immunitetu materialnego
9. Zakres przedmiotowy immunitetu materialnego
10. Odpowiedzialność parlamentarzysty przed właściwą izbą za działalność wchodzącą w zakres sprawowania mandatu
11. Cechy immunitetu formalnego
12. Zakres temporalny immunitetu formalnego
13. Zakres przedmiotowy immunitetu formalnego
14. Parlamentarny tryb postępowania z wnioskiem o pociągnięcie posła lub senatora do odpowiedzialności karnej
15. Zawieszenie postępowania karnego na żądanie Sejmu lub Senatu
16. Wyrażenie przez posła lub senatora zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej
17. Nietykalność parlamentarzysty
18. Zakres temporalny nietykalności parlamentarzysty
19. Status prawny posła lub senatora pozbawionego wolności
20. Immunitet a dopuszczalność przeszukania miejsca zamieszkania lub pracy parlamentarzysty
21. Odesłanie do określenia w ustawie szczegółowych zasad pociągania parlamentarzystów do odpowiedzialności karnej oraz trybu postępowania
22. Immunitet parlamentarny w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego i ETPCz

Artykuł 106
1. Uregulowania w poprzednich konstytucjach
2. Uregulowania w innych państwach Unii Europejskiej
3. Kontekst ogólnokonstytucyjny
4. Zakres podmiotowy i temporalny przepisu
5. Zakres przedmiotowy przepisu

Artykuł 107
1. Uregulowania w poprzednich konstytucjach
2. Uregulowania w innych państwach Unii Europejskiej
3. Kontekst ogólnokonstytucyjny
4. Geneza niepołączalności materialnej w Polsce
5. Istota odpowiedzialności quasi-konstytucyjnej
6. Zakres podmiotowy i temporalny niepołączalności materialnej z art. 107
7. Zakres przedmiotowy wskazany do regulacji ustawowej
8. Pojęcie działalności gospodarczej
9. Osiąganie korzyści z majątku Skarbu Państwa
10. Osiąganie korzyści z majątku samorządu terytorialnego
11. Nabywanie majątku Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego
12. Aspekt proceduralny odpowiedzialności quasi-konstytucyjnej
13. Skutki orzeczenia przez Trybunał Stanu

Artykuł 108
1. Uregulowania w poprzednich konstytucjach
2. Kontekst ogólnokonstytucyjny
3. Zakres podmiotowy
4. Zakres przedmiotowy

Bibliografia

190 stron, 128 x 194 mm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2021