ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

KAPITAŁ LUDZKI W ORGANIZACJI OPARTEJ NA WIEDZY


FRANCIK A. KOT-RADOJEWSKA M.

wydawnictwo: DIFIN , rok wydania 2020, wydanie I

cena netto: 48.00 Twoja cena  45,60 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Kapitał ludzki w organizacji opartej na wiedzy

Współczesne organizacje funkcjonują w bardzo dynamicznym, zmiennym, określanym jako turbulentne, otoczeniu. Niesie to szereg konsekwencji dla zarządzania tym organizacjami, w szczególności zaś dla zarządzania najcenniejszym zasobem tych organizacji – kapitałem ludzkim. Konieczna jest redefinicja starych modeli zarządzania ludźmi. Przetrwanie i rozwój organizacji funkcjonujących w gospodarce opartej na wiedzy w dużej mierze zależy od docenienia ludzi będących właścicielami wiedzy. Istotne jest zwrócenie uwagi na konieczność przekształceń tradycyjnych organizacji w organizacje uczące się, czyli takie, które nie tylko korzystają z dostępnej wiedzy, ale również ją kreują, transmitują i przetwarzają. Biorąc pod uwagę fakt, że to zatrudnieni w organizacjach są właścicielami wiedzy (zarówno tej jawnej, jak i ukrytej) – ważne staje się odpowiednie ich traktowanie oraz docenienie. Od tego bowiem zależy, czy posiadana przez nich wiedza będzie stanowiła istotny zasób.

Wprowadzenie

Rozdział 1. Funkcjonowanie organizacji w gospodarce opartej na wiedzy

1.1. Wstęp
1.2. Gospodarka oparta na wiedzy
1.3. Determinanty rozwoju gospodarki opartej na wiedzy
1.4. Wiedza w organizacji
1.5. Organizacje uczące się w GOW
1.6. Podsumowanie

Rozdział 2. Zmiany na rynku pracy a zarządzanie zasobami ludzkimi

2.1. Wstęp
2.2. Sygnały płynące z rynku pracy
2.3. Jakość kapitału ludzkiego a zmiany pokoleniowe
2.4. Zmiany w zarządzaniu zasobami ludzkimi warunkowane sytuacją na rynku pracy
2.5. Wiedza jako podstawa zarządzania zasobami ludzkimi

Rozdział 3. Turkusowa rewolucja w zarządzaniu

3.1. Wstęp
3.2. Zapowiedź zmian w zarządzaniu – sygnały z badań
3.3. Oznaki kryzysu przywództwa
3.4. Kierunek zmian w myśleniu o przywództwie
3.5. Ewolucja organizacji inspirowana kolejnym etapem rozwoju świadomości
3.6. Organizacja ewolucyjnego Turkusu – podsumowanie

Rozdział 4. Kapitał ludzki jako wartość innowacyjnych organizacji

4.1. Wstęp
4.2. Kapitał intelektualny organizacji
4.3. Kapitał ludzki jako element kapitału intelektualnego organizacji
4.4. Kapitał ludzki a innowacyjność organizacji
4.5. Podsumowanie

Rozdział 5.  Zarządzanie kapitałem ludzkim stymulujące kreatywność organizacji i udane innowacje

5.1. Wstęp
5.2. Kapitał ludzki a innowacja
5.3. Relacja: innowacja – klient wewnętrzny
5.4. Teoretyczne uzasadnienie powstawania oporu
5.5. Przyczyny oporu i sposoby zmniejszania barier zmian
5.6. Stymulowanie aktywności pracowników jako warunek procesów innowacyjnych
5.7. Zarządzanie kapitałem ludzkim – wyzwania innowacyjne
5.8. Podsumowanie

Rozdział 6. W kierunku elastycznej organizacji i kapitału ludzkiego – szanse i zagrożenia elastycznych form zatrudnienia. Wyniki badań empirycznych

6.1. Wstęp
6.2. Typy elastyczności w organizacjach
6.3. Pojęcie zatrudnienia elastycznego
6.4. Założenia metodologiczne badań
6.5. Wyniki badań własnych
6.6. Podsumowanie

Rozdział 7. Współpraca nauka – biznes w kreowaniu talentów studenckich

7.1. Wstęp
7.2. Istota talentu i zarządzania talentami
7.3. Niedobór talentów w gospodarce opartej na wiedzy
7.4. Poszukiwanie i rozwijanie talentów wśród studentów uczelni wyższej – wyzwanie współczesności
7.5. Założenia metodologiczne badań
7.6. Wyniki badań własnych
7.7. Podsumowanie

Zakończenie
Bibliografia
Wykaz tabel
Wykaz rysunków

144 strony, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2020