ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

MŁODZIEŻ WE WSPÓŁCZESNEJ PRZESTRZENI SPOŁECZNO-KULTUROWEJ


LEKSY K.

wydawnictwo: DIFIN , rok wydania 2020, wydanie I

cena netto: 66.00 Twoja cena  62,70 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Młodzież we współczesnej przestrzeni społeczno-kulturowej

Wybrane aspekty zdrowotne i pedagogiczne


Treści zawarte w monografii pozwalają poznać i zrozumieć rzeczywistość (w tym rzeczywistość świata wirtualnego), w której żyją dorastający oraz wpływy społeczno-kulturowe determinujące ich codzienne funkcjonowanie i w znacznym stopniu wpływające na proces socjalizacji młodego pokolenia. Istotnym elementem opracowania jest ukazanie problemów zdrowia fizycznego i psychospołecznego dotykających współczesną młodzież, a w znacznym stopniu wynikających ze stylu życia i warunków szeroko rozumianego środowiska ich życia, w tym dominacji aktualnych trendów (pop)kulturowych. Stąd też tak podkreślana w monografii potrzeba realizacji edukacji zdrowotnej, która wydaje się koniecznością wobec wielu nowych zagrożeń zdrowia i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Wstęp

Rozdział 1. Zdrowotne konsekwencje przemian społeczno-kulturowych w zglobalizowanym świecie

1.1. Pojęcie globalizacji w świetle literatury przedmiotu
1.2. Globalizacja i migracja a ryzyko chorób zakaźnych
1.3. Wpływ globalizacji kulturowej na zdrowie jednostki
1.4. Nierówności w zdrowiu i „społeczeństwo ryzyka” a stres i zdrowie
1.5. Edukacja zdrowotna narzędziem budowania świadomości zdrowotnej w zglobalizowanym świecie

Rozdział 2. Globalny nastolatek wobec wartości

2.1. Zglobalizowany nastolatek
2.2. Pojęcie wartości w naukach społecznych
2.3. Wartości w życiu młodzieży w świetle badań
2.4. Kultura popularna jako nośnik wartości – podsumowanie

Rozdział 3. W sidłach konsumpcji – znaczenie mody i konsumpcji dla zdrowia i jakości życia młodego pokolenia

3.1. Społeczeństwo konsumpcyjne
3.2. Tożsamość współczesnego konsumenta – wybrane typologie
3.3. Magia zakupów
3.4. W niewoli wolnego wyboru – konsumenckie dylematy
3.5. Znaczenie kultury konsumpcji dla relacji międzyludzkich i wychowania
3.6. „Ometkowany styl życia”
3.7. Wychowanie do konsumpcji

Rozdział 4. Nowe media a styl i jakość życia współczesnych nastolatków

4.1. Nowe media – wyjaśnienia terminologiczne
4.2. Media cyfrowe w życiu globalnego nastolatka
4.3. Internet i telefon komórkowy – atrybuty współczesnej młodzieży
4.4. Technologie informacyjno-komunikacyjne – możliwości i zagrożenia zdrowotne
4.5. Problem uzależnień od mediów cyfrowych
4.6. Inne zagrożenia związane z korzystaniem ze współczesnej technologii cyfrowej
4.7. Nowoczesne media cyfrowe jako wyzwanie wychowawcze i edukacyjne

Rozdział 5. Pokolenie „lubię to”, czyli ekshibicjonizm społeczny w wirtualnym świecie

5.1. Nic do ukrycia?
5.2. Portal społecznościowy jako przestrzeń autopromocji
5.3. Czy liczba lajków i znajomych ma znaczenie?
5.4. Tendencje narcystyczne użytkowników social media
5.5. Jasne i ciemne strony internetowego ekshibicjonizmu
5.6. Internetowy ekshibicjonizm dorastających
5.7. Umiar i rozwaga, czyli refleksje końcowe

Rozdział 6. Somatyzacja tożsamości – konsekwencje psychospołeczne i zdrowotne

6.1. Status ciała we współczesnej kulturze zachodniej
6.2. „Jestem tym, jak wyglądam”, czyli ciało = tożsamość
6.3. Piętno nieadekwatnego wyglądu
6.4. Znaczenie atrakcyjnego ciała w procesie dojrzewania
6.5. Dysmorfofobia i zaburzenia zachowania związane z ciałem
6.6. Tożsamość to nie tylko ciało – uwagi końcowe

Rozdział 7. Seksualizacja kultury współczesnej – znaczenie dla funkcjonowania młodzieży

7.1. Kultura popularna i przekazy medialne jako źródło seksualizacji życia
7.2. Koniec wieku niewinności?
7.3. Seksualizacja dziewcząt
7.4. Konsekwencje zjawiska seksualizacji kultury dla współczesnej młodzieży
7.5. Czy i w jaki sposób przeciwdziałać skutkom postępującej seksualizacji kultury?

Rozdział 8. Zdrowie, kształcenie i wychowanie (pop)nastolatków – perspektywa edukacyjna

8.1. Dryfujący w popkulturze – czy to obraz współczesnego nastolatka?
8.2. Wychowanie w popkulturze – perspektywa pedagogiczna
8.3. Zdrowie i edukacja zdrowotna w popkulturze

Zakończenie, w którym o potrzebie edukacji zdrowotnej w popkulturowym świecie
Bibliografia
Netografia
Aneks. Edukacja zdrowotna w podstawie programowej

252 stron, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2020