ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

DESIGN THINKING INSPIRACJE DLA DYDAKTYKI


OKRAJ Z.

wydawnictwo: DIFIN , rok wydania 2020, wydanie I

cena netto: 67.50 Twoja cena  64,13 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Design thinking

Inspiracje dla dydaktyki

Design thinking jest podejściem inspirującym i przydatnym w wielu dziedzinach ludzkiego działania także w edukacji, gdzie możliwe jest jego wieloaspektowe zastosowanie zarówno w całości, jako procesu projektowania rozwiązań lub częściowo, przez wykorzystanie różnych technik i narzędzi, za pomocą których można rozwijać w uczniach/studentach empatię, kreatywność, a także zdolność do innowacyjnego współdziałania w zespole.

W książce Czytelnik znajdzie inspiracje teoretyczne dotyczące design thinking, obejmujące opis: istoty i celów jego podejścia, jego fazy, zasady, a także efekty w kontekście wiedzy o twórczości.

Ważną część publikacji stanowią przydatne dla nauczycieli inspiracje metodyczne zawierające opisy technik i narzędzi związanych z design thinking wraz z przykładami ich zastosowania w procesie kształcenia oraz analiza uwarunkowań tego procesu. Treści teoretyczne dopełniają inspirujące egzemplifikacje twórczej pracy dydaktycznej z wykorzystaniem design thinking realizowane przez nauczycieli na wszystkich szczeblach kształcenia: w szkole podstawowej, średniej i wyższej.

Wstęp

Rozdział 1. DESIGN THINKING: INSPIRACJE TEORETYCZNE

1.1. Istota i cele design thinking
1.2. Specyfika, rodzaje, strategie rozwiązywania problemów w kontekście DT
1.2.1. Specyfika procesu rozwiązywania problemów
1.3. Etapy twórczego rozwiązywania problemów: wybrane perspektywy
1.3.1. Strategie i reguły rozwiązywania problemów: klasyfikacje i przykłady
1.4. Fazy procesu design thinking
1.4.1. Empatyzowanie
1.4.2. Definiowanie problemu
1.4.3. Generowanie pomysłów
1.4.4. Budowanie prototypów
1.4.5. Testowanie
1.5. Zasady design thinking
1.6. Efekty design thinking: pomysły, projekty, innowacje

Rozdział 2. DESIGN THINKING: INSPIRACJE METODYCZNE

2.1. Przegląd technik i narzędzi stosowanych w design thinking
2.1.1. Wywiad w design thinking
2.1.2. Persona
2.1.3. Mapa empatii
2.1.4. Mapa doświadczeń
2.1.5. Filtr pomysłów
2.1.6. Mood board
2.1.7. Diagram przyczyn i skutków
2.1.8. Technika 5xWHY
2.1.9. Analiza SWOT
2.1.10. Bodystorming
2.1.11. Mapy myśli
2.1.12. Przykłady zastosowania technik i narzędzi DT w procesie kształcenia
2.2. Techniki i metodyka twórczych dyskusji w design thinking (ujęcie autorskie)
2.3. Uwarunkowania metodyczne stosowania design thinking w kształceniu studentów

Rozdział 3. INSPIRACJE BADAWCZE – ILUSTRACJE TWÓRCZEJ PRACY DYDAKTYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM DESIGN THINKING

3.1. Empatia, wykorzystanie myślenia obrazami oraz elastyczne dopasowywanie narzędzi design thinking w pracy dydaktycznej dr hab. Elżbiety Dul-Ledwosińskiej
3.2. Świadome podążanie własną ścieżką w kierunku utylitarnych i twórczych rozwiązań w pracy dydaktycznej Izabeli Wyppich
3.3. Inspirujące stosowanie design thinking w podejściu do uczniów i w realizowanych z nimi projektach w pracy dydaktycznej Izabelli Bartol

ZAKOŃCZENIE
ANEKS. ĆWICZENIA STYMULUJĄCE UMIEJĘTNOŚCI WAŻNE W DT
BIBLIOGRAFIA

250 stron, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2021