ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

KOMENTARZ DO KONSTYTUCJI RP ART. 42, 43, 44, 46


GARDOCKI L. GARDOCKA T.

wydawnictwo: DIFIN , rok wydania 2020, wydanie I

cena netto: 50.60 Twoja cena  48,07 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Komentarz do Konstytucji RP Art. 42, 43, 44, 46

Tom poświęcony został konstytucyjnym standardom prawa i procesu karnego w Polsce, omawia podstawowe w tym zakresie normy konstytucyjne, przede wszystkim zasady odnoszące się do prawa karnego i kształtujące pozycję oskarżonego w procesie.

Wykaz skrótów
Komentowane przepisy Konstytucji RP
Wprowadzenie

Artykuł 42

1. Uregulowania w poprzednich konstytucjach
2. Uregulowania w aktach prawa międzynarodowego wiążących Polskę
3. Uregulowania w innych państwach Unii Europejskiej, dotyczące zakresu objętego art. 42 Konstytucji
4. Kontekst ogólnokonstytucyjny
5. Fundamentalne zasady współczesnego prawa karnego
5.1. Czyn jako podstawa odpowiedzialności karnej
5.2. Zasada nullum crimen, nulla poena sine lege
5.3. Geneza zasady nullum crimen sine lege
5.4. Priorytet zakazu prawnomiędzynarodowego
5.5. Odpowiedzialność represyjna. Prawo represyjne
5.6. Kwestia odpowiedzialności administracyjno-karnej
5.7. Artykuł 42 a zasada nullum crimen sine culpa
5.8. Szersze omówienie uregulowań w poprzednich polskich konstytucjach
6. Prawo do obrony w sprawach karnych
6.1. Uwagi ogólne
6.2. Sytuacja osoby faktycznie podejrzanej
6.3. Pojęcie prawa do obrony
6.4. Obrona materialna
6.5. Ograniczenia prawa do obrony materialnej
6.6. Procesowe uprawnienia oskarżonego
6.7. Prawo do korzystania z pomocy obrońcy (obrona formalna)
6.8. Procesowa rola obrońcy w postępowaniu karnym
6.9. Obrona oskarżonego niepełnoletniego
6.10. Zagadnienia etyczne związane z wykonywaniem obrony
6.11. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego dotyczące prawa do obrony
7. Zasada domniemania niewinności w sprawach karnych
 
Artykuł 43

1. Uregulowania w poprzednich konstytucjach
2. Uregulowania w innych państwach Unii Europejskiej
3. Kontekst ogólnokonstytucyjny
4. Uwagi ogólne o przedawnieniu
5. Regulacja w kodeksie karnym
6. Regulacja prawnomiędzynarodowa
 
Artykuł 44

1. Uregulowania w poprzednich konstytucjach
2. Uregulowania w innych państwach Unii Europejskiej
3. Uwagi ogólne
4. Pojęcie funkcjonariusza publicznego
5. Porównanie uregulowania konstytucyjnego z kodeksowym
6. Problem amnestii i abolicji
 
Artykuł 46

1. Uregulowania w poprzednich konstytucjach
2. Uregulowania w innych państwach Unii Europejskiej
3. Uregulowania w aktach prawa międzynarodowego wiążących Polskę
4. Kontekst ogólnokonstytucyjny
5. Wyjaśnienie pojęć
6. Represyjny charakter przepadku rzeczy
7. Przepadek przedmiotów, których posiadanie jest zabronione
8. Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

Bibliografia opracowań naukowych

162 strony, 128 x 194 mm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2021