ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   1 egz. / 66.00 62,70   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

SPOŁECZEŃSTWO MARNOTRAWCÓW? FUNKCJE I STATUS NORMY NIEMARNOWANIA ŻYWNOŚCI


MODRZYK A.

wydawnictwo: NOMOS , rok wydania 2019, wydanie I

cena netto: 66.00 Twoja cena  62,70 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Społeczeństwo marnotrawców?

Funkcje i status normy niemarnowania żywności

Marnotrawstwo jest zjawiskiem bezpośrednio związanym z konsumpcją, globalizacją ekonomiczną, usuwaniem odpadów oraz użyciem pestycydów. Jest jednocześnie tak samo szkodliwe, jak i niezbędne do funkcjonowania i reprodukcji życia społecznego oraz systemu kapitalistycznego. Współistnienie tych dwóch przeciwnych wymiarów stanowi niesamowity paradoks, który potęguje rozwój oraz krytykę zjawiska marnotrawstwa w tym samym czasie. Społeczeństwo marnotrawców? to praca dokonująca imponującego wysiłku intelektualnego, aby ten paradoks wyeksponować. Jest to książka, która bada funkcje społeczne marnotrawstwa, a także równoległą proliferację krytyki tego zjawiska. Co więcej, monografia, badając te dwa aspekty, obejmuje w istocie wszystkie wątki związane z tym zjawiskiem. Ariel Modrzyk prowadzi czytelnika w szybkim, ale nienarzucającym się tempie po ścieżkach zazwyczaj pełnych uprzedzeń i normatywnych wskazówek – od tradycyjnych perspektyw filozoficznych na temat marnotrawstwa do współczesnych praktyk dzielenia terytorium w ramach zjawiska freeganizmu.

Z recenzji dr hab. Adriany Micy

Ariel Modrzyk - doktor nauk społecznych, fizjoterapeuta, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor licznych publikacji w opracowaniach zbiorowych oraz czasopismach, takich jak: „Kultura i Społeczeństwo”, „Kultura Współczesna”, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, „Kultura Popularna”, „Czas Kultury”, „Praktyka Teoretyczna”. Zainteresowania naukowe: socjologia życia codziennego, teoria socjologiczna, socjologia jedzenia, socjologia ciała, posthumanizm. Autor książki Pomiędzy normatywizmem a realizmem. Od teorii uznania Axela Honnetha do radykalnie refleksyjnej krytyki społecznej.

Wykaz stosowanych skrótów
Wprowadzenie

CZĘŚĆ I MARNOTRAWSTWO ORAZ MARNOTRAWSTWO ŻYWNOŚCI. ZARYS PROBLEMU

Rozdział 1. Ku formalnej definicji marnotrawstwa
1.1. Esencjalne ujęcia marnotrawstwa
1.1.1. Systemowe rozumienie marnotrawstwa
1.1.2. Marnotrawne praktyki
1.2. Formalne ujęcie marnotrawstwa
1.2.1. Marnotrawstwo jako nieprawomocna dewaluacja

Rozdział 2. Historyczne i współczesne konteksty niezużywania żywności dla celów konsumpcji ludzkiej
2.1. Ontologiczny status żywności
2.2. Historyczne ślady niekonsumowania żywności
2.3. Marnotrawstwo żywności w raportach badawczych
2.4. Jakościowe badania marnotrawstwa żywności z perspektywy nauk społecznych

Rozdział 3. Dominujący dyskurs interpretacyjny na temat marnotrawstwa żywności: dekonstrukcja
3.1. Główne raporty na temat marnotrawstwa żywności: metodologia i podstawowe definicje
3.2. Przypadek badania Komisji Europejskiej: metodologia
3.2.1. Przypadek badania Komisji Europejskiej: społeczne funkcjonowanie w Polsce
3.3. Forma i treść dominującego dyskursu interpretacyjnego na temat marnotrawstwa żywności
3.4. Modele jednostki i projekty polityczne związane z dominującym dyskursem na temat marnotrawstwa żywności
3.5. Podsumowanie

CZĘŚĆ II NORMA NIEMARNOWANIAWŻYCIU CODZIENNYM GOSPODARSTW DOMOWYCH I WYBRANYCH INSTYTUCJI

Rozdział 4. Projekt badań i jego metodologia
4.1. Podstawowe trudności badania marnotrawstwa żywności
4.2. Metodologia, problem badawczy i cele empiryczne badań
4.3. Scenariusz wywiadu
4.4. Kodowanie wywiadów i założenia dotyczące prezentacji wyników badań empirycznych

Rozdział 5. Norma niemarnowania żywności w gospodarstwie domowym
5.1. Społeczne źródła normy niemarnowania żywności
5.1.1. Wpajanie małym dzieciom normy niemarnowania
5.1.2. Dyscyplinowanie marnotrawnych zachowań dzieci w szkole
5.1.3. Negocjacje między rodzicami a dorosłymi dziećmi
5.1.4. Pokolenie seniorów - herosów normy niemarnowania żywności
5.1.5. Wzajemny wpływ w związku intymnym
5.1.6. Rola mediów i ekspertów
5.1.7. Podsumowanie
5.2. Kłopotliwe przygotowywanie posiłków i zjadanie resztek
5.2.1. Nakładanie sobie na talerz i dojadanie po innych
5.3. Przechowywanie i praktyki wyrzucania żywności z lodówki
5.4. Praktyki zapobiegania marnotrawstwu żywności
5.5. Wyrzucanie żywności w czasie świąt i świętowania
5.5.1. Wyrzucanie żywności podczas świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy
5.5.2. Zmaganie się z nadwyżką żywności podczas świąt okolicznościowych
5.6. Spektakularne przykłady tracenia żywności
5.7. Marnotrawstwo żywności jako przyczynek do rozmowy o doświadczeniu zmian w życiu codziennym
5.7.1. Zmiany postrzegania ogródków oraz praktyk uprawy
5.7.2. Zmiany praktyk przetwarzania i przechowywania żywności
5.7.3. Zmiany w sferze hodowli zwierząt
5.7.4. Podsumowanie
5.8. Dominujące wzory ewaluacji wartości żywności
5.8.1. Żywność "naturalna" versus "sztuczna"
5.8.2. Wzory wartościowania wybranych artykułów żywnościowych
5.8.2.1. Chleb
5.8.2.2. Mięso
5.8.2.3. Jabłka, resztki z obiadu oraz podarowany przez znajomych sok własnej roboty
5.8.3. Zasady klasyfikacji świeżości żywności
5.8.3.1. "Świeże", "nieświeże", "zepsute"
5.8.3.2. Pleśń
5.8.3.3. Data ważności
5.8.3.4. Podsumowanie

Rozdział 6. Norma niemarnowania w bliskim otoczeniu gospodarstwa domowego
6.1. Wymiany społeczne jako redukcja nadwyżki żywności
6.1.1. Specyfika mieszkań studenckich
6.2. Dokarmianie zwierząt jako sposób na zapobieganie marnotrawstwu
6.2.1. Podsumowanie
6.3. Utylizacja i alternatywne sposoby zużycia żywności
6.3.1. Pozostawianie chleba "na śmietnikach"
6.4. Zbieractwo żywności
6.4.1. Śmietniki i zbieractwo jako "wyciąganie"
6.4.2. Drzewa i krzewy, czyli zbieractwo jako "zrywanie"

Rozdział 7. Norma niemarnowania a etyka dobroczynności
7.1. Zasady przekazywania żywności w sytuacji bezpośredniego kontaktu z potrzebującym
7.2. Opinie na temat instytucjonalnych form pomocy żywnościowej oraz marnotrawstwa żywności w organizacjach
7.3. Rzeczywistość codzienna działalności Banku Żywności
7.4. Drugi zinstytucjonalizowany obieg z perspektywy odbiorców żywności

Rozdział 8. Norma niemarnowania w organizacjach nastawionych na zysk
8.1. Interwencje aktorów zewnętrznych w zarządzanie żywnością przez supermarket
8.1.1. Konsumenci i sprzedawcy: zakupy
8.1.2. Konsumenci i sprzedawcy: daty ważności i kwestia świeżości
8.1.3. Kulisty supermarketu: freeganki
8.1.4. Kulisty supermarketu: zbieracze
8.1.5. Opinie o freeganach i wyrzucaniu żywności przez supermarkety
8.2. Wpływ aktorów wewnętrznych na praktyki wyrzucania żywności w świecie organizacji nastawionej na zysk
8.2.1. Dystrybucja żywności oraz ewidencjonowanie strat w supermarketach
8.2.2. Wyrzucanie żywności jako element napięć klasowych
8.3. Wybrane konteksty funkcjonowania normy niemarnowania żywności w lokalach gastronomicznych
8.3.1. Podsumowanie

Rozdział 9. Społeczne definicje marnotrawstwa żywności

Rozdział 10. Wnioski teoretyczne, empiryczne i praktyczne. Syntetyczne podsumowanie wyników badań
10.1. Cztery zmienne różnicujące praktyki wyrzucania oraz przekonania na temat marnotrawstwa żywności
10.2. Wyrzucanie żywności jako przyczynek do szerszych rozważań na temat ontologii porządku społecznego
10.3. Znaczenie symboliki żywności dla jej zużycia
10.4. Norma niemarnowania żywności jako instytucja
10.5. Mapa pograniczy normy niemarnowania
10.6. Zakaz niemarnowania jako norma średniego zasięgu
10.7. Teoretyczne postscriptum

Bibliografia
Summary: Wasteful society? Functions and Status of the Norm of not Wasting Food

375 stron, Format: 16.0x23.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2021