ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

CUD POGRANICZA? ZGORZELCZANIE GUBINIANIE SŁUBICZANIE O ŻYCIU W MIASTACH PODZIELONYCH


DOLIŃSKA K. MAKARO J. NIEDŹWIECKA-IWAŃCZAK N.

wydawnictwo: NOMOS , rok wydania 2018, wydanie I

cena netto: 43.00 Twoja cena  40,85 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Cud pogranicza?

Zgorzelczanie, gubinianie, słubiczanie o życiu w miastach podzielonych

Niepowtarzalną wartością monografii jest empiryczne studium trzech miast podzielonych w perspektywie „mikrokosmosu”, a więc orientacji na kompleksowe przedstawienie wielości relacji i stosunków,jakie wytworzyły się pomiędzy mieszkańcami trzech sąsiednich miast w połączeniu z przedstawieniem złożoności ich funkcjonowania w społecznej świadomości. Nowatorski charakter tej monografii polega i na tym, że (moim zdaniem) jest to pierwsza rozprawa w Polsce będąca zwartym studium w postaci „mikrokosmosu” ukazującego niejako pełny obraz obejmujący kilka miast podzielonych, małych i średnich, na polsko-niemieckim pograniczu, która jednocześnie stawia otwarte pytania o dalsze kierunki rozwoju procesów integracyjnych. Wyrażam przekonanie, że znajdzie ona czytelników nie tylko w śród przedstawicieli polsko-niemieckiego pogranicza, socjologów zajmujących się badaniem pograniczy, ale także wśród szerokiej rzeszy czytelników zainteresowanych fenomenem (cudem) narastania pozytywnej, wzajemnie korzystnej polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej.

prof. dr hab. Andrzej Sadowski

Wstęp: O trudach poznania, pisania, nazwania i zbadania

Rozdział 1: Zgorzelec, Gubin, Słubice - od miast przygranicza do miast pogranicza
1.1. Siedem dekad rozwoju miast przygranicznych
1.2. Charakterystyka miast podzielonych/przygranicznych po przełomie lat 90. - wybrane aspekty
1.3. Integracja Zgorzelca i Gorlitz, Gubina i Guben, Słubic i Frankfurtu
1.3.1. Formalne współdziałanie miast podzielonych
1.3.2. Euroregion i˙euromiasto jako ramy instytucjonalnej współpracy miast podzielonych
1.3.3. Współpraca Zgorzelca i Gorlitz, Gubina i Guben oraz \ Słubic i Frankfurtu po przełomie lat 90.

Rozdział 2: Teoretyczne ramy dla opowieści o mieście podzielonym
2.1. Pograniczność miast podzielonych
2.1.1. Terytorialny wymiar pogranicza. Od usytuowania do deterytorializacji i reterytorializacji
2.1.2. Pogranicze a granica(e)
2.1.3. Pogranicze a kontakt społeczno-kulturowy
2.1.4. Pogranicze a miasta podzielone na zachodniej granicy Polski
2.2. Granice na pograniczu
2.2.1. Granica a terytorium
2.2.2. Granica a kontakt społeczno-kulturowy
2.2.3. "Swoi", "inni", "obcy"
2.2.4. Sąsiedztwo narodowe na pograniczu

Rozdział 3: Mikrokosmos miast podzielonych w oczach ich mieszkańców. Wyniki badań empirycznych
3.1. Ocena pogranicznego położenia miast podzielonych
3.1.1. Graniczne położenie
3.1.2. Zalety i wady miast podzielonych
3.1.3. Mieszkanie za granicą
3.2. Postrzeganie współpracy instytucjonalnej miast podzielonych przez mieszkańców Zgorzelca, Gubina i Słubic
3.2.1. Inicjatywy realizowane w ramach współpracy transgranicznej
3.2.2. (A)symetryczność partnerów i beneficjentów współpracy transgranicznej
3.2.3 Przyszłość miast podzielonych
3.3. Mieszkańcy polskich części miast podzielonych u sąsiadów zza rzeki
3.3.1. Rozmiary praktyk transgranicznych
3.3.2. Aktorzy praktyk transgranicznych
3.2.3. Odwiedziny za rzeką
3.4. Mieszkańcy polskich części miast podzielonych o niemieckich sąsiadach
3.4.1. Wizerunek niemieckiego sąsiada
3.4.2. Role społeczne dostępne niemieckim sąsiadom
3.4.3. Relacje pomiędzy mieszkańcami miast podzielonych

Zakończenie

Aneks I
Aneks II
Bibliografia
Spis tabel i wykresów
Rozdziały 1-3
Aneks II
Indeks nazwisk
Zusammenfassung

276 stron, Format: 15.6x23.8, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2021