ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

GRANICE WŁADZY PRAWNICZEJ W PERSPEKTYWIE POLSKIEJ TRADYCJI SOCJOLOGICZNEJ


JABŁOŃSKI P. KACZMAREK P.

wydawnictwo: NOMOS , rok wydania 2017, wydanie I

cena netto: 42.00 Twoja cena  39,90 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Granice władzy prawniczej

w perspektywie polskiej tradycji socjologicznej


Przedłożona do recenzji książka jest pierwszym znanym mi opracowaniem, które ujmuje temat granic władzy prawniczej z perspektywy polskiej tradycji socjologicznej. W dzisiejszej dobie fascynacji koncepcjami powstałymi w innych kręgach kulturowych przedstawienie tego zagadnienia w świetle polskich projektów socjologicznych oraz tych, które łączą perspektywę teoretyczno – prawną i socjologiczną wydaje mi się niezwykle interesujące.

Z recenzji dra hab. Sławomira Tkacza

Wprowadzenie
1. Cel pracy i podejście badawcze
2. Topografia granic władzy prawniczej
3. Kultura polityczno-prawna
4. Tekst prawny
5. Kultura prawnicza
6. Indywidualne wyczucie aksjologiczne

Część pierwsza
Paweł Jabłoński
Urzeczywistnianie się prawa według tradycji Petrażycjańskiej

1. Ontologia prawa według Leona Petrażyckiego
1.1. Uwagi wprowadzające
1.1.1. "Nierozpoznany ojciec socjologii prawa"
1.1.2. Petrażycki dzisiaj
1.1.3. Sposoby czytania
1.2. Tło filozoficzne
1.2.1. Znaczenie optyki filozoficznej
1.2.2. Koncepcja Leona Petrażyckiego na tle innych nurtów prawoznawstwa
1.2.3. Problematyczność rozpoznania założeń filozoficznych przyjmowanych w koncepcji Leona Petrażyckiego
1.2.4. Koncepcja Leona Petrażyckiego a pozytywizm filozoficzny
1.2.5. Koncepcja Leona Petrażyckiego a fenomenologia Franza Brentana
1.2.6. Inne tropy
1.2.7. Podsumowanie
1.3. Jednostkowo-projekcyjny aspekt prawa
1.3.1. Ontologiczna złożoność prawa
1.3.2. Charakterystyka emocji
1.3.3. Charakterystyka emocji etycznych
1.3.4. Charakterystyka emocji prawnych
1.3.5. Charakterystyka emocji "oficjalno-prawnych"
1.4. Tekstowy aspekt prawa
1.4.1. W stronę tekstu - dwie warstwy prawa
1.4.2. Przedmiot wykładni
1.4.3. Problem znaczenia tekstu prawnego
1.4.4. Poznanie teoretyczne a poznanie praktyczne
1.5. Społeczno-projekcyjny aspekt prawa
1.5.1. Unifikująca funkcja jurysprudencji
1.5.2. Status ontologiczny społeczno-projekcyjnego wymiaru prawa
1.6. Polityczny aspekt prawa
1.6.1. Aksjologiczny wymiar polityki prawa
1.6.2. Instrumentalny wymiar polityki prawa
1.7. Podsumowanie: koncepcja Leona Petrażyckiego z punktu widzenia granic władzy prawniczej
2. Urzeczywistnianie się prawa według wybranych kontynuatorów tradycji Petrażycjańskiej
2.1. Jerzy Lande: dorównywanie teorii Petrażycjańskiej
2.1.1. Uwagi wprowadzające
2.1.2. Między Leonem Petrażyckim a Hansem Kelsenem
2.1.3. Podsumowanie: koncepcja Jerzego Landego z punktu widzenia granic władzy prawniczej
2.2. Poznawanie prawa według Bronisława Wróblewskiego
2.2.1. Uwagi wprowadzające
2.2.2. Rzeczywistość prawna jako faktyczność poprzedzająca tekst prawny
2.2.3. Tekst prawny
2.2.4. Myślenie prawnicze
2.2.5. Warunki podmiotowe prawnika
2.2.6. Podsumowanie: koncepcja Bronisława Wróblewskiego z punktu widzenia granic władzy prawniczej
2.3. Stosowanie prawa według Adama Podgóreckiego
2.3.1. Uwagi wprowadzające
2.3.2. Hipoteza trójstopniowego działania prawa
2.3.3. Trzy sposoby funkcjonowania prawa
2.3.4. Podsumowanie: koncepcja Adama Podgóreckiego z punktu widzenia granic władzy prawniczej

Część druga
Przemysław Kaczmarek
Trzy koncepcje działania jednostki w świecie instytucji

1. Działanie w instytucji w koncepcji Floriana Znanieckiego, Jacka Szmatki, Piotra Sztompki: uwagi wprowadzające
2. Interakcyjna koncepcja roli społecznej Floriana Znanieckiego
2.1. Uwagi wprowadzające
2.2. Kulturalizm jako perspektywa badawcza
2.3. Koncepcja roli społecznej Floriana Znanieckiego w perspektywie interakcjonizmu
2.4. Struktura koncepcji roli społecznej
2.4.1. Jaźń osoby w koncepcji roli społecznej
2.4.2. Krąg społeczny w koncepcji roli społecznej
2.4.3. Prawa osobiste wykonawcy roli w koncepcji roli społecznej
2.4.4. Obowiązki wykonawcy roli w koncepcji roli społecznej
2.5. Podsumowanie: koncepcja roli społecznej Floriana Znanieckiego z punktu widzenia granic władzy prawniczej
3. Strukturalistyczna koncepcja roli społecznej Jacka Szmatki
3.1. Uwagi wprowadzające
3.2. Perspektywa emergentnego strukturalizmu socjologicznego
3.3. Teoria roli w perspektywie emergentnej struktury świata społecznego
3.4. Jednostka w roli społecznej: ogólny model teorii roli Jacka Szmatki
3.4.1. Dwa poziomy roli społecznej jednostki: strukturalny oraz indywidualny
3.4.2. Autonomia jednostki w strukturze roli
3.4.3. Mechanizmy redukowania napięć w wykonywanej roli
3.5. Kultura grupy: między autonomią a integralnością
3.6. Podsumowanie: koncepcja roli społecznej Jacka Szmatki z punktu widzenia granic władzy prawniczej
4. Koncepcja stawania się kultury Piotra Sztompki
4.1. Uwagi wprowadzające
4.2. W stronę socjologii życia codziennego
4.3. Stawanie się społeczeństwa
4.3.1. Dwa współczynniki: podmiotowy i historyczny jako cechy rzeczywistości społecznej
4.3.2. Czteropolowa struktura koncepcji stawania się społeczeństwa
4.4. Kultura zaufania
4.4.1. Zaufanie jako reguła kulturowa
4.4.2. Stawanie się kultury zaufania: założenia i czynniki
4.4.3. Funkcje kultury zaufania
4.5. Kultura prawnicza jako praxis: podmiotowość, odpowiedzialność, historyczność
4.6. Podsumowanie: koncepcja stawania się kultury Piotra Sztompki z punktu widzenia granic władzy prawniczej

Zakończenie
Wykaz wykorzystanej literatury
Indeks nazwisk
Summary: The Boundaries of Juridical Power from the Perspective of Polish Sociological Tradition

330 stron, Format: 14.5x20.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2021