ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

DOBRO DZIECKA JAKO PRZEDMIOT TROSKI SPOŁECZNEJ


ARCZEWSKA M.

wydawnictwo: NOMOS , rok wydania 2017, wydanie I

cena netto: 49.00 Twoja cena  46,55 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Dobro dziecka jako przedmiot troski społecznej

Praca dr Magdaleny Arczewskiej jest bardzo obszerną monografią naukową, w której po raz pierwszy poruszone zostało tak szeroko i wnikliwie zagadnienie „dobra dziecka” w świadomości przedstawicieli kilku środowisk związanych w swej działalności zawodowej ze sprawami życiowymi dziecka. To niewątpliwie pierwsza w Polsce

a jednocześnie niezwykle ważna monografia poruszająca w tak szerokim ujęciu „dobro dziecka” z perspektywy kilku dyscyplin naukowych, głównie zaś z dwóch - prawa i socjologii. Monografia ta ma wysokie walory naukowe, jest pracą pionierską, świadczy o głębokim zaangażowaniu autorki oraz o jej dojrzałym i poważnym stosunku do badan empirycznych. Bogactwo treści dowodzi, że pracę tę napisała korzystając z przemyślanej koncepcji i oparła ją na kompetentnie dobranych zródłach. Książka może być adresowana do bardzo szerokiego kręgu odbiorców profesjonalnie zajmujących się rodziną traktowaną jako przedmiot pracy socjalnej oraz jako przedmiot badań socjologicznych i socjopedagogicznych.

Z recenzji dr hab. Anny Michalskiej, prof. UAM

Wstęp

Rozdział 1: Społeczne konstruowanie dobra dziecka a historia dzieciństwa
1.1. Odrębność dzieciństwa - dziecko w rodzinie
1.2. Dziecko w sztuce
1.3. Świat dziecięcej zabawy
1.4. Dziecko w szkole
1.5. Dziecko poza rodziną
1.6. Podsumowanie - w stronę dobra dziecka

Rozdział 2: Dobro dziecka - ochrona praw dziecka w ujęciu prawa międzynarodowego i krajowego
2.1. Od ochrony dzieci przed krzywdzeniem do praw dziecka
2.2. Prawo międzynarodowe
2.2.1. Geneza prawnej ochrony dobra dziecka w prawie międzynarodowym
2.2.2. Ochrona praw dziecka w świetle dokumentów Organizacji Narodów Zjednoczonych
2.2.3. Ochrona praw dziecka w świetle dokumentów Rady Europy
2.2.4. Ochrona praw dziecka w świetle prawa Unii Europejskiej
2.2.5. Ochrona praw dziecka w świetle dokumentów Międzynarodowej Organizacji Pracy
2.3. Prawo polskie
2.3.1. Unifikacja i kodyfikacja prawa rodzinnego w Polsce w latach 1945-1964
2.3.2. Dobro dziecka w świetle prawa polskiego - ujęcie współczesne
2.4. Podsumowanie

Rozdział 3: Ujęcie socjologiczne
3.1. Pojęcie "dobra dziecka" w perspektywie socjologicznej
3.2. Ramy teoretyczne dla analizy i interpretacji

Rozdział 4: Metodologia badań
4.1. Metody analizy materiału badawczego
4.1.1. Metoda opisowo-ilustracyjna
4.1.2. Metoda analizy pola semantycznego
4.1.2.1. Prezentacja metody
4.1.2.2. Odstępstwa od metody oraz omówienie sposobu prezentacji materiału empirycznego
4.2. Przebieg badań
4.3. Kryteria doboru respondentów
4.3.1. Kryterium stażu pracy
4.3.2. Kryterium terytorialne
4.3.3. Kryterium działalności statutowej organizacji
4.3.4. Kryterium co najmniej pięcioletniej działalności organizacji
4.3.5. Kryterium terytorialne - sieciowanie lokalnego
środowiska pomocowego
4.4. Charakterystyka i realizacja wywiadów
4.5. Struktura scenariuszy wywiadów

Rozdział 5: Analiza wyników badań w świetle metody opisowo-ilustracyjnej
5.1. Definicja terminu "dobro dziecka"
5.2. Rodzina i jej przemiany
5.3. Odpowiedzialność za ochronę "dobra dziecka"
5.4. Umieszczenie dziecka poza rodziną
5.5. Rola mediów w działaniu na rzecz dobra dziecka
5.6. Narzędzia służące do ochrony dobra dziecka właściwe dla danego środowiska zawodowego
5.6.1. Sędziowie rodzinni
5.6.2. Kuratorzy rodzinni
5.6.3. Pracownicy socjalni
5.6.4. Asystenci rodziny
5.6.5. Przedstawiciele sprofilowanych organizacji społecznych
5.6.6. Przedstawiciele animacyjnych organizacji społecznych
5.7. Współpraca z przedstawicielami innych instytucji i podmiotów
5.7.1. Sędziowie rodzinni
5.7.2. Kuratorzy rodzinni
5.7.3. Pracownicy socjalni
5.7.4. Asystenci rodziny
5.7.5. Przedstawiciele sprofilowanych organizacji społecznych
5.7.6. Przedstawiciele animacyjnych organizacji społecznych
5.8. Czynniki sprzyjające pracy przedstawicieli danego środowiska zawodowego
5.8.1. Sędziowie rodzinni
5.8.2. Kuratorzy rodzinni
5.8.3. Pracownicy socjalni
5.8.4. Asystenci rodziny
5.8.5. Przedstawiciele sprofilowanych organizacji społecznych
5.8.6. Przedstawiciele animacyjnych organizacji społecznych
5.8.7. Czynniki sprzyjające pracy przedstawicielom danego środowiska zawodowego - podsumowanie
5.9. Czynniki utrudniające pracę przedstawicielom danego środowiska zawodowego
5.9.1. Sędziowie rodzinni
5.9.2. Kuratorzy rodzinni
5.9.3. Pracownicy socjalni
5.9.4. Asystenci rodziny
5.9.5. Przedstawiciele sprofilowanych organizacji społecznych
5.9.6. Przedstawiciele animacyjnych organizacji społecznych
5.9.7. Czynniki utrudniające pracę przedstawicielom danego środowiska zawodowego - podsumowanie

Rozdział 6: Analiza pola semantycznego pojęcia "dobra dziecka"
6.1. Analiza sieci ekwiwalentów pola semantycznego pojęcia "dobra dziecka"
6.1.1. Prawne zabezpieczenie interesów dziecka
6.1.2. Zaspokajanie potrzeb
6.1.3. Prawo do kontaktów z osobą bliską
6.1.4. Emocje i więzi
6.1.5. Pełnienie funkcji ochronnej
6.1.6. Powrót do środowiska rodzinnego
6.1.7. Wnioski
6.2. Analiza sieci opozycji pola semantycznego pojęcia "dobra dziecka"
6.2.1. Niezaspokojenie potrzeb dziecka
6.2.2. Przemoc
6.2.3. Uzależnienie rodzica/opiekuna
6.2.4. Brak kontaktu z osobą bliską
6.2.5. Nieodpowiednie traktowanie
6.2.6. Brak stabilizacji
6.2.7. Procedura prawna
6.2.8. Kwestionowanie orzeczenia sądu
6.2.9. Wnioski
6.3. Analiza sieci działania na podmiot pola semantycznego pojęcia "dobra dziecka"
6.3.1. Pozytywne
6.3.2. Neutralne
6.3.3. Negatywne
6.3.4. Wnioski
6.4. Analiza sieci asocjacji pola semantycznego pojęcia "dobra dziecka"
6.4.1. Rodzina nuklearna
6.4.2. Instytucje publiczne
6.4.3. Procedura prawna
6.4.4. Sytuacja materialno-bytowa
6.4.5. Ogólna sytuacja rodzinna i jej kontekst
6.4.6. Dalsza rodzina
6.4.7. Organizacje społeczne
6.4.8. Przemoc i konflikt
6.4.9. Otoczenie społeczne
6.4.10. Media
6.4.11. Wnioski
6.5. Analiza frekwencji wyrażenia "dziecko" i jego ekwiwalentów

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Aneks
Summary: Child Welfare as the Focus of Social Care

530 stron, Format: 16.0x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2021