ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

ASPEKTY PRAWNE FUNKCJONOWANIA RYNKU FINANSOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ


NIEBORAK T.

wydawnictwo: DIFIN , rok wydania 2008, wydanie I

cena netto: 65.00 Twoja cena  61,75 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Załamanie na światowych rynkach finansowych, zapoczątkowane w 2008 roku, skłania do refieksji na temat ich roli oraz znaczenia dla gospodarek poszczególnych państw świata. Gospodarek, które przez ostatnie lata ewoluowały w kierunku globalnego systemu naczyń połączonych. W ową niezwykle rozbudowaną i skomplikowaną konstrukcję włączony został także rynek finansowy zjednoczonej Europy, uważany powszechnie za jeden z najbardziej rozwiniętych na świecie. Jego funkcjonowanie uzależnione jest od regulacji prawnych, które mają także istotne znaczenie dla konkurencyjności owego rynku względem jego odpowiedników w innych częściach świata.

Analiza istniejących regulacji prawnych jest jednym z elementów niniejszej publikacji, której zadaniem jest ponadto znalezienie odpowiedzi na liczne pytania, jakie towarzyszą zagadnieniom struktury, funkcjonowania i bezpieczeństwa rynku finansowego Unii Europejskiej.

Dotyczą one takich kwestii, jak przykładowo:

- Czy w ramach Unii Europejskiej istnieć powinny lokalne narodowe rynki finansowe?
- Czy prawodawca europejski poprzez swoje regulacje dążyć powinien do powstania paneuropejskiego rynku finansowego?
- Czy konieczne jest wykorzystywanie do tego regulacji prawnych? Jeżeli tak, to jakich?
- Czy wystarczające będzie tworzenie jedynie ogólnych regulacji publicznoprawnych, które wspierać będą samoregulację?
- W jaki sposób kreować rozwiązania nadzorcze nad rynkiem finansowym zjednoczonej Europy?
- Czy dążyć należy do jednoczenia jego struktur regulacyjno-nadzorczych?


Spis treści:

 

Podziękowania Wstęp

Rozdział pierwszy
Teoria regulacji a regulacja rynku finansowego
Wprowadzenie
1. Regulacja-pojęcie i przesłanki
1.1. Regulacja - rozważania teoretyczne
1.2. Regulacja - pojęcie
1.3. Regulacja a prawo
1.4. Regulacja-przesłanki
1.5. Regulacj a - droga postępowania
1.6. Charakterystyka zjawiska "dobrej regulacji"
1.7. Konkurencja regulacyjna
1.8. Niepewność regulacyjna
2. Regulacja rynku finansowego
2.1. Pojęcie rynku finansowego i jego znaczenie dla gospodarki
2.2. Regulacja rynku finansowego w ogólności
2.3. Regulacja rynku finansowego - filozofia, cele, zasady
2.3.1. Filozofia regulacji
2.3.2. Cele regulacji
2.3.3. Zasady regulacji
2.4. Regulacja rynku finansowego - przesłanki
2.5. Regulacja finansowa - formy
2.6. Rodzaje regulacji finansowej
2.7. Koszty regulacji finansowej
Wnioski

Rozdział drugi
Integracja rynku finansowego Unii Europejskiej
Wprowadzenie
1. Integracja rynku finansowego - istota, szansę, zagrożenia
2. Ewolucja koncepcji zintegrowanego rynku finansowego Unii Europejskiej
2.1. Integracja gospodarcza Europy - etap początkowy
2.2. Okres 1985-1999
2.3. Strategia Lizbońska i FSAP
2.4. Polityka w dziedzinie usług finansowych na lata 2005-2010
3. Proces regulacyjny Lamfalussy‘ego
4. Zasady rynku finansowego Unii Europejskiej
4.1. Swoboda przepływu kapitału i płatności
4.2. Zasada jednolitej licencji
4.3. Zasada nadzoru państwa macierzystego i wzajemnego uznania
5. Integracja rynku finansowego Unii Europejskiej a harmonizacja prawa
6. Integracja rynku bankowego i kapitałowego Unii Europejskiej
6.1. Rynek bankowy
6.2. Rynek kapitałowy
7. Pozycja Unii Europejskiej w globalnej architekturze finansowej
7.1. Nowa Umowa Kapitałowa (Basel II)
7.2. Międzynarodowa Organizacja Handlu
Wnioski

Rozdział trzeci
Integracja rynku bankowego Unii Europejskiej - aspekty regulacyjno-prawne
Wprowadzenie
1. Bank jako instytucja zaufania publicznego - implikacje regulacyjne
2. Przesłanki i koszty regulacji bankowej
2.1. Przesłanki ekonomiczne regulacji bankowej
2.2. Przesłanki społeczne regulacji bankowej
3. Rodzaje regulacji bankowych
3.1. Regulacje dotyczące prowadzenia działalności
3.2. Regulacje ostrożnościowe (prewencyjne)
3.3. Regulacja ochronna
4. Narzędzia regulacyjne
5. Aspekty prawne funkcjonowania rynku bankowego Unii Europejskiej
5.1. Licencjonowanie działalności bankowej a swoboda świadczenia usług i swoboda przedsiębiorczości 5.1.1. Swoboda świadczenia usług
5.1.2. Swoboda przedsiębiorczości
5.1.3. Licencjonowanie działalności bankowej
5.2. Normy ostrożnościowe
5.2.1. Nowa Umowa Kapitałowa - założenia podstawowe
5.2.2.Regulacje dyrektyw 2006/48 i 2006/49 w zakresie regulacji ostrożnościowych
5.2.2.1. Fundusze własne
5.2.2.2. Duże zaangażowania
5.2.2.3. Znaczne pakiety akcji
5.3. Nadzór bankowy
5.3.1.Koncepcje dotyczące reformy nadzoru bankowego (finansowego) w Unii Europejskiej
5.3.2. Nadzór nad konglomeratami finansowymi
5.3.3. Nadzór skonsolidowany
5.4. Systemy gwarantowania depozytów w Unii Europejskiej
5.5. Integracja systemów płatniczych jako element konsolidacji rynku finansowego Unii Europejskiej
5.5.1. SĘPA - Jednolity System Płatności w Euro
5.5.2. Dyrektywa 2007/64 w sprawie usług płatniczych
5.6.Konsument na jednolitym europejskim rynku bankowym - zagadnienia wybrane
Wnioski

Rozdział czwarty
Integracja rynku kapitałowego Unii Europejskiej - aspekty regulacyjno-prawne
Wprowadzenie
1. Istota rynku kapitałowego z uwzględnieniem specyfiki jego regulacji
2. Aspekty prawne funkcjonowania rynku kapitałowego Unii Europejskiej
2.1. Regulacja rynków instrumentów finansowych
2.1.1. Firmy inwestycyjne i instrumenty finansowe
2.1.2. Podstawowe założenia MiFID w odniesieniu do inwestorów oraz dostępu do informacji
2.1.3. Wpływ MiFID na rynek kapitałowy i jego uczestników
2.1.4. Wnioski
2.2. Prospekt emisyjny
2.3. Przejrzystość informacji
2.4. Wykorzystywanie informacji poufnych i manipulacja rynkiem
2.5. Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania (UCITS)
2.6. Infrastruktura europejskiego rynku kapitałowego
Wnioski

Zakończenie Bibliografia Akty prawne Orzecznictwo Strony internetowe Indeks rzeczowy Summary


358 stron, B5, miękka oprawa

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2020