ksiegarnia-fachowa.pl
Choose you own search criteria: (help)
Your basket:   0 zł   Mail order >>>
Home Page > Search
Polska wersja
Books:

Books in Polish

Books in English
 
Newsletter
 
Information:

Shipment

Contact

about Cookies

Regulations
 
 
Need a suggestion?
Don't know the book title?
We can help!
0048 512 994 090
 
e-mail
poczta@ksiazki24h.pl

Pamiętaj!

Sprowadzimy każdą dostępną książkę na polskim i anglojęzycznym rynku wydawniczym, nawet jeśli nie ma jej w naszej ofercie.

Twoja cena - Twój rabat - na wszystkie publikacje dostępne w naszej ofercie

Zapraszamy do korzystania z informacji o nowościach wydawniczych z wybranej przez Państwo dziedziny w formie newslettera >>>


Zapraszamy do zapoznania się z nowościami i wznowieniami wydawniczymi

Nowości z podziałem tematycznym - kliknij tutaj

New Arrivals

results: 1254, page 1 of 126
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>

ZACHOWANIA KONSUMPCYJNE SINGLI W POLSCE


DĄBROWSKA A. JANOŚ-KRESŁO M. LUBOWIECKI-VIKUK A. SŁABY T., Publisher: SGH, 2018, Edition I

Zachowania konsumpcyjne singli w polsce Wprowadzenie Rozdział 1. Single w społeczeństwie i badaniach w Polsce 1.1. Rodzina i alternatywne modele życia rodzinnego Mirosława Janoś-Kresło 1.2. Rodzinne i nierodzinne gospodarstwa domowe Mirosława Janoś-Kresło 1.3. Single w społeczeństwie Anna Dąbrowska 1.4. Single w Polsce w świetle badań interdyscyplinarnych Mirosława Janoś-Kresło, Adrian Lubowiecki-Vikuk Rozdział 2. Single jako podmiot rynku i ich zachowania 2.1. Nowe trendy w zachowaniach konsumentów Anna Dąbrowska 2... >>>

DOSKONALENIE DZIAŁALNOŚCI PROJEKTOWEJ W ORGANIZACJI


JUCHNIEWICZ M., Publisher: SGH, 2019, Edition I

Doskonalenie działalności projektowej w organizacji Głównym celem monografii jest określenie kierunków i sposobów doskonalenia działalności projektowej w organizacji na tle dotychczasowych doświadczeń w zakresie doskonalenia organizacji. Wstęp 1. Doskonalenie organizacji - rozważania i ustalenia terminologiczne 2. Projekty w organizacji 2.1. Projekty - istota, definicja 2.2. Wzrost znaczenia projektów w organizacji 2.3. Zarządzanie projektami 2.4. Kluczowe czynniki sukcesu projektów 2.5. ... >>>

ROLA UBEZPIECZEŃ W GOSPODARCE


ŚLIWIŃSKI A., Publisher: SGH, 2019, Edition I

Rola ubezpieczeń w gospodarce Wstęp 1. Rys historyczny ubezpieczeń 1.1. Wprowadzenie 1.2. Początki ubezpieczeń oraz etapy rozwoju 1.3. Działalność Lloyd‘s of London 1.4. Wnioski 2. Ubezpieczenia w gospodarce - analiza badań światowych 2.1. Wprowadzenie 2.2. Kanały oddziaływania ubezpieczeń na gospodarkę 2.2.1. Transfer ryzyka 2.2.2. Inwestycje 2.2.3. Aspekty instytucjonalne 2.3. Wpływ ubezpieczeń na gospodarkę - przegląd badań światowych 2.3.1. Wybrane badania koncentrujące się na aspektach teoretycznych 2.3.2.... >>>

WSPÓŁPRACA ROZWOJOWA W RAMACH ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI HANDLU


ZAJACZKOWSKI M., Publisher: SGH, 2019, Edition I

Współpraca rozwojowa w ramach światowej organizacji handlu Celem rozprawy jest zbadanie roli WTO w obszarze współpracy rozwojowej i dokonanie oceny znaczenia organizacji w międzynarodowym systemie pomocy. Wyróżniono cele szczegółowe, do których należy określenie, jakiego rodzaju działania, podejmowane przez organizację, wspierają kraje rozwijające się w międzynarodowym systemie handlu, a także przedstawienie kierunku rozwoju WTO mieszczącego się w szerszym kontekście reformy tej organizacji. Indeks ... >>>

OBRAZ CZŁOWIEKA WE WSPÓŁCZESNEJ EKONOMII


HORODECKA A., Publisher: SGH, 2018, Edition I

Obraz człowieka we współczesnej ekonomii Obraz człowieka w przyjętym w niniejszej monografii ujęciu jest traktowany jako kluczowy konstrukt do poznawania rzeczywistości gospodarczej, który ma zarazem wpływ na sposób myślenia, jak i podejmowania decyzji, związanych z gospodarką i gospodarowaniem. Rozpatrując obraz człowieka w ekonomii, ograniczono się do tych jego komponentów, które mogą mieć znaczenie dla rozumienia rzeczywistości gospodarczej. Założono, że zmieniające się obrazy człowieka uprawiaj... >>>

NAUKI SPOŁECZNO - EKONOMICZNE NIEPRZETARTE ŚCIEŻKI CZY UTARTE SZLAKI?


MISIUNA J. DWORAKOWSKA M. WOSIEK R. RED., Publisher: SGH, 2018, Edition I

Nauki społeczno – ekonomiczne Nieprzetarte ścieżki czy utarte szlaki? Wśród zadań stawianych przed uczelniami wyższymi na poczesnym miejscu znajduje się kształcenie i kształtowanie kolejnych pokoleń badaczy, którzy mają zapewnić nie tyle ciągłość badań, ile przede wszystkim trwałość fundamentów naukowego poznania świata. Ten aspekt funkcjonowania uczelni wyższych staje się szczególnie ważny w epoce, w której podważa się zasadność naukowego poznawania świata, a wiedza poparta wieloletnimi, ... >>>

MODEL BIZNESU W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM OGRANICZENIA INFORMACYJNE


KARWOWSKI M., Publisher: SGH, 2018, Edition I

Model biznesu w sprawozdaniu finansowym Ograniczenia informacyjne Wykaz skrótów Wprowadzenie Rozdział 1. Istota, elementy i typy modeli biznesu 1.1. Istota modelu biznesu 1.2. Model biznesu a strategia 1.3. Struktura modelu biznesu 1.4. Typologia modeli biznesu Rozdział 2. Model biznesu a użyteczność sprawozdania finansowego 2.1. Model biznesu a system rachunkowości finansowej - przegląd systematyczny 2.2. Opis modelu biznesu w raporcie finansowym 2.3. Wpływ modelu biznesu na osiągnięcie celu sprawozdania... >>>

MECHANIZMY POWSTAWANIA EFEKTÓW EKOINNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE


BARTOSZCZUK P., Publisher: SGH, 2018, Edition I

Mechanizmy powstawania efektów ekoinnowacji w przedsiębiorstwach w Polsce Wstęp Rozdział 1. Podstawowe pojęcia i charakterystyka ekoinnowacji 1.1. Specyfika i definicja ekoinnowacji 1.2. Podział i klasyfikacja rodzajów ekoinnowacji 1.3. Modele procesów innowacyjnych 1.4. Ekoinnowacje w wiodących nurtach współczesnej ekonomii 1.5. Podsumowanie Rozdział 2. Teoretyczne podstawy pomiaru efektów ekoinnowacji 2.1. Analiza pomiaru efektów ekoinnowacji 2.2. Pomiar ekoinnowacji przeprowadzony... >>>

WYKORZYSTANIE METOD STATYSTYCZNYCH W OPISIE ZJAWISK SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH RYNEK DÓBR I USŁUG


PODOGRODZKA M. RED., Publisher: SGH, 2018, Edition I

Wykorzystanie metod statystycznych w opisie zjawisk społeczno-gospodarczych Rynek dóbr i usług Opracowania zawarte w monografii Wykorzystanie metod statystycznych w opisie zjawisk społeczno-gospodarczych. Rynek dóbr i usług, będące pracami dyplomowymi słuchaczy dwusemestralnych podyplomowych studiów Metody analiz społeczno- gospodarczych, realizowanych w Kolegium Analiz Ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w roku akademickim 2015/2016, przedstawiają przede wszystkim zastosowanie ró... >>>

GLOBALIZACJA WSPÓŁCZEŚNIE KOMPONENTY I CECHY CHARAKTERYSTYCZNE


MALIK R. JANOWSKA A.A. WOSIEK R. RED., Publisher: SGH, 2018, Edition I

Globalizacja współcześnie Komponenty i cechy charakterystyczne Niniejsza monografia ma szczególny charakter, ponieważ jest to księga jubileuszowa przygotowana dla prof. zw. dr hab. Anny Zorskiej. Jej dorobek naukowy obejmuje ponad 150 publikacji, w tym dwie autorskie książki: Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, 2000, 2002) oraz Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania (PWE, Warszawa 2007). Katarzyna Żukrowska ... >>>

results: 1254, page 1 of 126
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>

As soon as your order reaches us, we will let you know whether the English title of your choice is currently available.

 
All rights reserved PROPRESS Ltd. 2012-2022