ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > wyszukiwanie

Pamiętaj!

Sprowadzimy każdą dostępną książkę na polskim i anglojęzycznym rynku wydawniczym, nawet jeśli nie ma jej w naszej ofercie.

Twoja cena - Twój rabat - na wszystkie publikacje dostępne w naszej ofercie

Zapraszamy do korzystania z informacji o nowościach wydawniczych z wybranej przez Państwo dziedziny w formie newslettera >>>


Zapraszamy do zapoznania się z nowościami i wznowieniami wydawniczymi

Nowości z podziałem tematycznym - kliknij tutaj

książek: 1254, strona 1 z 126
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>

KONTROLA ZARZĄDCZA W SEKTORZE FINANSÓW PUBLICZNYCH ZADANIA SKARBNIKA I GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO


NIEMIEC R., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2021, wydanie I

Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych Zadania skarbnika i głównego księgowego Książka omawia najistotniejsze zagadnienia kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych, w tym m.in.: • procedury kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego, • pozycję skarbnika – jego kwalifikacje, kompetencje oraz odpowiedzialność za wykonywane zadania, • zakres i obowiązki głównego księgowego jednostki samorządu terytorialnego, • wieloletnią prognozę... >>>

REKRUTACJA DO SZKÓŁ NA ROK SZKOLNY 2021/2022


MARCINIAK L. PIOTROWSKA-ALBIN E. RED., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2021, wydanie I

Rekrutacja do szkół na rok szkolny 2021/2022 Publikacja szczegółowo przedstawia przebieg procesu rekrutacji do publicznych szkół oraz publicznych szkół i placówek artystycznych, w tym m.in.: praktyczne wyjaśnienia i wskazówki specjalistów, procedury oraz wzory dokumentów ułatwiające przeprowadzenie krok po kroku postępowania rekrutacyjnego, z uwzględnieniem wszystkich najważniejszych terminów, kompetencji organu prowadzącego i dyrektora oraz praw i obowiązków rodzic... >>>

WPŁYW SYTUACJI KRYZYSOWYCH NA STOSUNKI CYWILNOPRAWNE


KONDEK J.M., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2021, wydanie I

Wpływ sytuacji kryzysowych na stosunki cywilnoprawne W publikacji przedstawiono, jaki wpływ na różne gałęzie prawa cywilnego i regulowane przez nie stosunki prawne ma wystąpienie sytuacji nadzwyczajnej. Dokonano wyboru tych instytucji i pojęć prawa cywilnego, które w ocenie autora mają podstawowe znaczenie teoretyczne i największą doniosłość praktyczną. W kompleksowy sposób omówiono m.in.: • należące do prawa zobowiązań klauzule rebus sic stantibus i waloryzacyjne, a także wpływ sytuacji... >>>

ROZSTRZYGNIĘCIA SĄDOWE W POSTĘPOWANIU CYWILNYM


RZEWUSKI M. RED., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2021, wydanie I

Rozstrzygnięcia sądowe w postępowaniu cywilnym Tematyka publikacji od lat znajduje się w centrum zainteresowania praktyków sądowych, gdyż dotyczy merytorycznego i formalnego sposobu zakończenia poszczególnych postępowań cywilnych, w szczególności w procesie, postępowaniu nieprocesowym, zabezpieczającym, egzekucyjnym, w związku z postępowaniem arbitrażowym czy przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Obejmuje swoim zakresem nie tylko orzeczenia kończące postępowanie cywilne, lecz także rozstrzygnięcia... >>>

USTAWA O SAMORZĄDZIE GMINNYM KOMENTARZ


DOLNICKI B. RED., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2021, wydanie III

Ustawa o samorządzie gminnym Komentarz Komentarz stanowi aktualną i praktyczną wykładnię przepisów ustawy o samorządzie gminnym, przedstawiającą ogół norm prawnych odnoszących się do działalności samorządu terytorialnego, m.in.: zakresu działania i zadań gminy, władz gminy, aktów prawa miejscowego, gospodarki finansowej gminy, związków i porozumień międzygminnych, nadzoru nad działalnością gmin. Trzecie wydanie komentarza zawiera omówienie m.in.: • nowych przepisów o strategii... >>>

KODEKS KARNY SKARBOWY KOMENTARZ


ZGOLIŃSKI I. RED., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2021, wydanie II

Kodeks karny skarbowy Komentarz Komentarz zawiera wszechstronne omówienie aktualnych problemów praktyki stosowania Kodeksu karnego skarbowego, w szczególności tych zagadnień, które wywołują rozbieżności w orzecznictwie i spory w doktrynie. Najnowsze wydanie omawia ostatnie zmiany do komentowanej ustawy wprowadzone m.in. tzw. tarczami antykryzysowymi związanymi z pandemią oraz nowelizacją o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, obowiązującą od 01... >>>

USTAWA O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG KOMENTARZ


MATAREWICZ J., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2021, wydanie IV

Ustawa o podatku od towarów i usług Komentarz Książka zawiera aktualny komentarz do przepisów ustawy o VAT, a także wybranych regulacji rozporządzeń wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy. Doskonale wpisuje się ona w moment fundamentalnych zmian prawnych, w tym także podatkowych. Uwzględnia doświadczenia autora będącego pełnomocnikiem procesowym reprezentującym podatników w kontrolach oraz sporach z fiskusem. W publikacji omówiono bieżące problemy wynikające z najnowszego orzecznictwa i... >>>

USTAWA O KURATORACH SĄDOWYCH KOMENTARZ


STASIAK K., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2021, wydanie I

Ustawa o kuratorach sądowych Komentarz Celem komentarza jest przede wszystkim wyjaśnienie, jak poprawnie stosować przepisy prawa zawarte w ustawie o kuratorach sądowych. Omawiając poszczególne artykuły ustawy, niejednokrotnie – dla właściwego ich zrozumienia – przedstawiono kontekst historyczny, w którym powstały. W komentarzu starano się także wskazać problemy związane ze stosowaniem niektórych norm prawnych oraz w wielu przypadkach zaproponowano rozwiązania dostrzeżonych trudności. W książce... >>>

POWSZECHNA DEMATERIALIZACJA AKCJI MODERNIZACJA KONSTRUKCJI SPÓŁKI AKCYJNEJ


MICHALSKI M. RED. DĄBROWSKA J., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2021, wydanie I

Powszechna dematerializacja akcji Modernizacja konstrukcji spółki akcyjnej W książce przedstawiono problematykę dematerializacji akcji oraz wpływu odejścia od koncepcji akcji w formie dokumentowej, a zatem niezwykle ważnej zmiany przepisów, obowiązującej od 1 marca 2021 r., istotnej z punktu widzenia spółki akcyjnej. Skomentowano zasady funkcjonowania spółki akcyjnej oraz omówiono zmienione przez dematerializację akcji reguły określające wykazywanie legitymacji akcjonariuszy względem spó... >>>

KONTRAKTY MENEDŻERSKIE I INNE UMOWY CYWILNOPRAWNE O ŚWIADCZENIE PRACY WZORY


GUJSKI W. ZDEBIAK D.J., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2021, wydanie II

Kontrakty menedżerskie i inne umowy cywilnoprawne o świadczenie pracy Wzory Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej Książka przedstawia złożoną problematykę umów menedżerskich na rynku polskim. Uwzględniono w niej zmieniające się, coraz wyższe wymagania rynku wobec kadry menedżerskiej, jak również oczekiwania menedżerów w stosunku do angażujących ich podmiotów. Omówiono także najważniejsze umowy cywilnoprawne, na podstawie których można świadczyć pracę: umowę zlecenia, umowę o dzie... >>>

książek: 1254, strona 1 z 126
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2021