ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > wyszukiwanie

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami i wznowieniami wydawniczymi

Nowości z podziałem tematycznym - kliknij tutaj

książek: 1254, strona 11 z 126
<<<  -  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  -  >>>

REFORMA STREFY EURO PO KRYZYSIE FINANSOWYM 2007-2009 I JEJ KONSEKWENCJE


ORĘZIAK L. RED., wydawnictwo: SGH, 2017, wydanie I

Reforma strefy euro po kryzysie finansowym 2007-2009 i jej konsekwencje Celem pracy jest przedstawienie najważniejszych wyzwań stojących przed strefą euro po kryzysie finansowym, który rozpoczął się w 2007 r., oraz działań podjętych w celu ograniczenia jego negatywnych skutków i zapobiegania takim kryzysom w przyszłości. Wstęp Leokadia Oręziak Rozdział 1. Unia Europejska w obliczu nowych wyzwań 1.1. Wprowadzenie 1.2. Brexit jako wyzwanie dla integracji w ramach Unii Europejskiej 1.3. Umowy o wolnym handlu: TTIP,... >>>

ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW I LOGISTYKĄ W XXI WIEKU


CICHOSZ M. NOWICKA K. PLUTA-ZAREMBA A. RED., wydawnictwo: SGH, 2016, wydanie I

Zarządzanie łańcuchem dostaw i logistyką w xxi wieku Koncepcja łańcucha dostaw pojawiła się w latach 80. XX wieku i przyniosła zmianę paradygmatu zarządzania. Zwrócono uwagę, że sukces rynkowy przedsiębiorstwa zależy nie tylko od niego samego, ale jest efektem współpracy sieci przedsiębiorstw skupionych wokół lidera zarówno po stronie zaopatrzenia, jak i dystrybucji. W warunkach dynamicznych zmian otoczenia, globalizacji i związanej z tym nasilającej się konkurencji, rosnących wymagań klientów, ... >>>

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 6 PRZESŁANKI RACJONALNYCH DECYZJI


GRZYWACZ J. RED., wydawnictwo: SGH, 2017, wydanie I

Finanse przedsiębiorstwa 6 Przesłanki racjonalnych decyzji Rozwój przedsiębiorstwa uwarunkowany jest wieloma czynnikami o charakterze wewnętrznym (np. jakość kadry, struktura kapitału, rozwiązania organizacyjne) i zewnętrznym, wśród których warto wyróżnić chociażby politykę fiskalną, politykę monetarną czy też internacjonalizm państwowy. Nie ma przy tym praktycznie możliwości przesądzenia wprost, które z tych aspektów mają kluczowe znaczenie. Nie ulega jednak wątpliwości, że punktem wyjścia ... >>>

WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO


SOPIŃSKA A. WACHOWIAK P. RED., wydawnictwo: SGH, 2017, wydanie I

Wyzwania współczesnego zarządzania strategicznego Wprowadzenie   CZĘŚĆ I. ISTOTA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO Andrzej K. Koźmiński W poszukiwaniu nowego paradygmatu ekonomicznych strategii Jerzy Niemczyk Uniwersalne archetypy zarządzania strategicznego Jerzy Rokita, Agnieszka Dziubińska Dwa spojrzenia na strategię w złożonych systemach organizacyjnych Ewa Stańczyk-Hugiet Implementacja strategii. Idea i uwarunkowania Jan Lichtarski O rozwoju systemu zarządzania przedsiębiorstwem w... >>>

MIĘDZYNARODOWY HANDEL PRODUKTAMI WIEDZY


KUŹNAR A., wydawnictwo: SGH, 2017, wydanie I

Międzynarodowy handel produktami wiedzy Wiedza pełni istotną rolę w procesach produkcyjnych. Podobnie jak surowce naturalne, praca i kapitał, tak i wiedza jest czynnikiem produkcji, który służy przekształcaniu posiadanych zasobów w użyteczne produkty. Dzięki wiedzy można również efektywniej wykorzystywać zasoby. Podnoszenie poziomu wiedzy sprzyja budowaniu i utrzymywaniu pozycji konkurencyjnej krajów. W globalnej rywalizacji wygrywają te z nich, które dysponują relatywnie dużymi zasobami wiedzy. ... >>>

ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW W XXI WIEKUW POSZUKIWANIU NOWYCH ŹRÓDEŁ PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ


RUTKOWSKI K. RED., wydawnictwo: SGH, 2016, wydanie I

Zarządzanie łańcuchem dostaw w xxi wieku W poszukiwaniu nowych źródeł przewagi konkurencyjnej W walce konkurencyjnej na współczesnych rynkach globalnych efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw jest uważane za jedno z głównych źródeł przewagi konkurencyjnej firm. Stała się ona obszarem badań na początku lat 80. XX wieku i od tego czasu pozostaje nieprzerwanie przedmiotem gruntownych analiz na gruncie zarówno ekonomii, jak i nauk o zarządzaniu. Przyjęcie we współczesnym biznesie perspektywy... >>>

PODMIOTY PRYWATNE W STRATEGICZNYM PLANOWANIU PRZESTRZENNYM I REWITALIZACJI


JADACH-SEPIOŁO A. SOBIECH-GRABKA K., wydawnictwo: SGH, 2016, wydanie I

Podmioty prywatne w strategicznym planowaniu przestrzennym i rewitalizacji Pozycja podmiotów prywatnych w mieście ciągle się zmienia, ewoluuje. Zarówno właściciele nieruchomości, inwestorzy, przedsiębiorcy, jak i mieszkańcy zyskują moż­liwość współdecydowania o kierunkach rozwoju, a także - wraz z upowszechnie­niem budżetu obywatelskiego - o wyborze konkretnych inwestycji finansowanych ze środków publicznych. Miasto staje się agorą, gdzie ścierają się lub współbrzmią głosy jednostek i grup... >>>

BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA W PRZEDSIĘBIORSTWIE


GRZYWACZ J., wydawnictwo: SGH, 2016, wydanie I

Bankowość elektroniczna w przedsiębiorstwie W książce w sposób kompleksowy omówiono zasady funkcjonowania bankowych usług elektronicznych i możliwości wykorzystania ich w działalności bieżącej przedsiębiorstwa. Zwrócono tu uwagę na istotę bankowości elektronicznej i formy świadczenia usług. Wskazano również na rolę systemów cash-management w zarządzaniu środkami pieniężnymi. Istotną część książki stanowią zagadnienia poświęcone bezpieczeństwu informatycznemu, w tym rodzaje zagrożeń oraz możliwo... >>>

ZARZĄDZANIE FIRMĄ RODZINNĄ WYBRANE ZAGADNIENIA


KLIMEK J. ŻELAZKO B. RED., wydawnictwo: SGH, 2016, wydanie I

Zarządzanie firmą rodzinną Wybrane zagadnienia Niniejsza książka jest rezultatem teoretycznej refleksji oraz pogłębionej analizy wyników najnowszych badań z zakresu zarządzania firmą rodzinną. Poruszane w niej zagadnienia są zbieżne z problemami dyskutowanymi przez teoretyków i praktyków w czasie konferencji zorganizowanej w maju 2015 r. w Gdańsku-Jelitkowie przez Zakład Przedsiębiorstwa Rodzinnego oraz Pomorską Izbę Rzemieślniczą Małej i Średniej Przedsiębiorczości. Słowo wstępne Jan Klimek, Beata Żelazko ... >>>

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 5 SYSTEM I PROCEDURY


GRZYWACZ J. RED., wydawnictwo: SGH, 2016, wydanie I

Finanse przedsiębiorstwa 5 System i procedury WPROWADZENIE Jacek Bąkała SYSTEM BUDŻETOWANIA W PRZEDSIĘBIORSTWIE Wstęp 1. Charakterystyka budżetowania w przedsiębiorstwie 1.1. Istota i cele budżetowania 1.2. Metody budżetowania i rodzaje budżetów 2. Budżetowanie w przedsiębiorstwie 2.1. Ośrodki odpowiedzialności 2.2. Procedura budżetowania w przedsiębiorstwie 2.3. Budżet przedsiębiorstwa i jego struktura 3. Budżetowanie operacyjne 4. Organizacja budżetowania 4.1. Organizacyjne aspekty budżetowania 4.2. Instrukcja... >>>

książek: 1254, strona 11 z 126
<<<  -  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  -  >>>

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2022