ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > wyszukiwanie

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami i wznowieniami wydawniczymi

Nowości z podziałem tematycznym - kliknij tutaj

książek: 1254, strona 2 z 126
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>

NOWELIZACJA POSTĘPOWANIA CYWILNEGO WPŁYW ZMIAN NA PRAKTYKĘ SĄDOWĄ


BIAŁECKI M. KOTAS-TUROBOYSKA S. MANIKOWSKI F. SZCZEPANOWSKA E. RED., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2021, wydanie I

Nowelizacja postępowania cywilnego Wpływ zmian na praktykę sądową Przedmiotem publikacji są zagadnienia związane z szeroko rozumianym postępowaniem cywilnym, uwzględniające wszystkie nowelizacje procedury cywilnej przeprowadzone w ostatnich latach, w tym tzw. dużą nowelizację z 2019 roku. Autorzy przedstawiają swoje wnioski na temat aktualnego kształtu procedury cywilnej, wpływu omawianych zmian na praktykę sądową oraz szans i zagrożeń, jakie ze sobą niosą. W swoich rozważaniach odnoszą się do nowych rozwiązań dotyczących ... >>>

USTAWA O LASACH KOMENTARZ


RADECKI W., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2021, wydanie III

Ustawa o lasach Komentarz W komentarzu szczegółowo, ale zarazem bardzo praktycznie, omówiono przepisy ustawy o lasach, na możliwie szerokim tle prawnym, zwłaszcza zwracając uwagę na ustawę o ochronie przyrody i ustawę – Prawo ochrony środowiska. Autorzy, uwzględniając orzecznictwo sądów, dorobek piśmiennictwa i swoje doświadczenia, wyczerpująco objaśniają przepisy ustawy, ze wskazaniem różnej ich wykładni, jeżeli przepis jest niejasny i dopuszcza rozmaite interpretacje. Publikacja, oprócz ... >>>

ZARZĄDZANIE DROGAMI PUBLICZNYMI I REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH


BURSZTYNOWICZ M., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2021, wydanie I

Zarządzanie drogami publicznymi i realizacja inwestycji drogowych W książce w praktycznym ujęciu omówiono zarówno proces zarządzania drogami publicznymi, jak i realizację inwestycji drogowych. Wskazano wszystkie uprawnienia, które jednostki samorządu terytorialnego oraz zarządcy dróg posiadają w swojej kompetencji. Szczegółowo przedstawiono proces realizacji inwestycji drogowych, poczynając od omówienia procedury uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przez... >>>

MEDIA W ERZE CYFROWEJ WYZWANIA I ZAGROŻENIA


CHAŁUBIŃSKA-JENTKIEWICZ K. NOWIKOWSKA M. WĄSOWSKI K RED., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2021, wydanie I

Media w erze cyfrowej Wyzwania i zagrożenia Rozwój nowych technologii powoduje powstawanie nowych zjawisk w mediach, a otoczenie technologiczne i prawne podlega ciągłym i dynamicznym zmianom. Publikacja prezentuje najistotniejsze zagadnienia prawne związane z prasą, radiem, telewizją i Internetem, a także zagrożenia i wyzwania związane z ich funkcjonowaniem w społeczeństwie informacyjnym. W opracowaniu omówiono m.in. następujące zagadnienia: - mowa nienawiści w kontekście wolności wypowiedzi, - dezinformacja... >>>

ANALIZA TECHNICZNA RYNKÓW FINANSOWYCH


MURPHY J., , 2017, wydanie I

O bardzo niewielu opracowaniach można powiedzieć, że są zdecydowanie najlepsze w swojej dziedzinie, a właśnie tak jest od lat w przypadku Analizy technicznej rynków finansowych Johna J. Murphy'ego. Ta klasyczna pozycja, zwana biblią analizy technicznej, ukazuje się tym razem w nowej, znacznie rozszerzonej postaci. Autor dokonał zmian i uaktualnień w każdym rozdziale (blisko 300 nowych wykresów), dodając także trzy całkowicie nowe. Dotyczą one nie omawianych wcześniej wskaźników, które opracowano... >>>

PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ PRZEDMIOT TREŚĆ I NARUSZENIE


NOWIŃSKA E. PROMIŃSKA U. SZCZEPANOWSKA-KOZŁOWSKA K., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2021, wydanie I

Prawa własności przemysłowej Przedmiot, treść i naruszenie W opracowaniu kompleksowo omówiono regulację prawną wynalazków, znaków towarowych, wzorów przemysłowych, oznaczeń geograficznych oraz innych dóbr niematerialnych, zawartą w ustawie – Prawo własności przemysłowej. W publikacji autorki szeroko odniosły się do ostatniej dużej nowelizacji Prawa własności przemysłowej dotyczącej m.in. uszczegółowienia określenia wynalazku, określenia wymogu jednolitości zgłoszenia wynalazku,... >>>

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE WZORY PISM I DOKUMENTÓW


MARCJONIAK E., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2021, wydanie III

Zamówienia publiczne Wzory pism i dokumentów Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej Publikacja jest zbiorem wzorów dokumentów stosowanych w przetargach publicznych opracowanych na podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych obowiązującej od 1 stycznia 2021 r., wraz z aktami wykonawczymi, i wprowadzającej m.in. nowe rozwiązania i instytucje w zamówieniach publicznych. Uwzględnia także zmiany wynikające z ustawy o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane... >>>

PRAWA I WOLNOŚCI W STANIE EPIDEMII


TROCIUK S., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2021, wydanie I

Prawa i wolności w stanie epidemii W publikacji autor wykazuje, że w związku ze stanem epidemii COVID-19 doszło w Polsce do bezpodstawnego ograniczenia podstawowych wolności i praw człowieka, tj. wolności działalności gospodarczej, wolności zgromadzeń, wolności osobistej, wolności poruszania się, wolności uzewnętrzniania religii i autonomii informacyjnej. Autor odwołuje się w szerokim zakresie do doświadczenia Rzecznika Praw Obywatelskich. Uwzględnia także kształtujące się i coraz bogatsze orzecznictwo sądów administracyjnych... >>>

NABYCIE AKCJI ZDEMATERIALIZOWANYCH OD NIEUPRAWNIONEGO


GODLEWSKI M., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2021, wydanie I

Nabycie akcji zdematerializowanych od nieuprawnionego Publikacja omawia sporny w literaturze prawniczej problem, czy możliwe jest nabycie w dobrej wierze akcji zdematerializowanych od nieuprawnionego. W zwią­zku z wprowadzaną obligatoryjną dematerializacją akcji rosnąć będzie skala przypadków, w których tytuł prawny zbywcy jest wątpliwy. Ustawodawca nie wprowadził bowiem przepisów, które wprost chroniłyby nabywcę ani też roz­strzygały, że nabywca w dobrej wierze jest takiej ochrony pozbawiony. ... >>>

POSTĘPOWANIE CYWILNE SPRAWA O PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO OD ZŁOŻENIA WNIOSKU DO PRAWOMOCNEGO ZAKOŃCZENIA POSTĘPOWANIA


PARTYK A. PARTYK T., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2021, wydanie I

Postępowanie cywilne Sprawa o podział majątku wspólnego Od złożenia wniosku do prawomocnego zakończenia postępowania W opracowaniu przedstawiono przebieg postępowania cywilnego w sprawie o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej.  Krok po kroku opisano czynności podejmowane w sprawie przez strony i sąd (przewodniczącego, asystenta sędziego, referendarza sądowego) w takim porządku, jak ma to miejsce w rzeczywistym postępowaniu sądowym – od sporządzenia wniosku do... >>>

książek: 1254, strona 2 z 126
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2021