ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > wyszukiwanie

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami i wznowieniami wydawniczymi

Nowości z podziałem tematycznym - kliknij tutaj

książek: 1254, strona 2 z 126
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>

INSTYTUCJONALNA RÓŻNORODNOŚĆ FORM WSPARCIA OSÓB STARSZYCH W POLSCE


WOCH M., wydawnictwo: SILVA RERUM, 2019, wydanie I

Instytucjonalna różnorodność form wsparcia osób starszych w Polsce (z uwzględnieniem perspektywy filozoficznoprawnej i holistycznej) W książce Instytucjonalna różnorodność form wsparcia osób starszych w Polsce (z uwzględnieniem perspektywy filozoficznoprawnej i holistycznej) została podjęta próba omówienia konstrukcji filozoficznoprawnej i holistycznej prawa człowieka do zabezpieczenia społecznego w sytuacjach występowania poszczególnych ryzyk m.in. związanych z chorobą i utratą... >>>

PRACA W HOSPICJUM


TRYLIŃSKA-TEKIELSKA E., wydawnictwo: SILVA RERUM, 2019, wydanie I

Praca w hospicjum Predyktory podjęcia pracy w hospicjum oraz ich konsekwencje w grupie pracowników zawodowych i wolontariuszy hospicyjnych oraz wolontariuszy zwykłych – Psychologiczny Model Zespołu pracującego w warunkach ekspozycji Celem pracy była próba zbadania i znalezienie przyczyn, dla których określona grupa (Zespół hospicyjny-wolontariusz hospicyjny, pracownik hospicyjny, wolontariusz zwykły)) podejmuje działania (dobrowolne lub zawodowe) w warunkach zagrożenia życia innych lub własnego (wt... >>>

SYTUACJA PRAWNA MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH W SYSTEMIE KONSTYTUCYJNYM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


ZIENTARSKI P.B., wydawnictwo: SILVA RERUM, 2020, wydanie I

Sytuacja prawna mniejszości narodowych w systemie konstytucyjnym Rzeczypospolitej Polskiej Mniejszości narodowe jako problem badawczy to zagadnienie niezwykle interesujące, będące wdzięcznym polem dociekań socjologów, politologów, kulturoznawców, demografów i historyków. Ma ono także swój wymiar prawny i, co za tym idzie, polityczny. Sytuacja prawna mniejszości jest bowiem przedmiotem badań zarówno konstytucjonalistów, jak i specjalistów z zakresu prawa międzynarodowego... >>>

STATUS PRAWNY TWÓRCÓW UTWORÓW FILMOWYCH


KAKAREKO K., wydawnictwo: SILVA RERUM, 2019, wydanie I

Status prawny twórców utworów filmowych Generalna teza pracy sprowadza się do twierdzenia, że obecna regulacja prawna statusu twórców utworów audiowizualnych jest wynikiem dość długiego procesu ewolucji, mającej korzenie jeszcze w ustawie o prawie autorskim z 1926 r., a której ostateczny kształt zaistniał pod wpływem regulacji w Konwencji berneńskiej w tekście paryskim z 24 lipca 1971 r., a więc powszechnego (uniwersalnego) międzynawowego prawa publicznego, a także w następstwie rozwi... >>>

SPÓR O LEGALIZACJĘ EUTANAZJI PRZEGLĄD ARGUMENTÓW


WACH B., wydawnictwo: SILVA RERUM, 2019, wydanie I

Spór o legalizację eutanazji Przegląd argumentów Szybki postęp medycyny i rozwój jej technicznych możliwości dostarcza nowych metod leczenia chorób i ratowania życia. Jednocześnie wyostrza on najbardziej fundamentalne i trudne problemy moralne, dotyczące życia i śmierci. Oczywiście sam problem eutanazji, rozumianej jako zadanie bezbolesnej śmierci w przypadku przedłużającej się agonii lub choroby niedającej nadziei na wyleczenie, nie jest nowy. Nie dotyczy już tylko sytuacji, w której nieuleczalnie... >>>

PODMIOTOWOŚĆ PRAWNOMIĘDZYNARODOWA ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH A ICH ZDOLNOŚĆ TRAKTATOWA


GADKOWSKI T., wydawnictwo: SILVA RERUM, 2019, wydanie I

Podmiotowość prawnomiędzynarodowa organizacji międzynarodowych a ich zdolność traktatowa Monografia poświęcona jest problematyce zdolności organizacji międzynarodowych do zawierania umów w kontekście ich prawnomiędzynarodowej podmiotowości. Autor prezentuje w niej szczególne miejsce organizacji międzynarodowych we współczesnej społeczności międzynarodowej i definiuje ich status prawny na gruncie prawa międzynarodowego. Przedmiotem szczegółowych rozważań jest istota i charakter ich podmiotowości prawnomi... >>>

MODA NA GOTOWANIE MEDIALNE I KULTUROWE WIZERUNKI JEDZENIA


ZDROWICKA-WAWRZYNIAK M. RED., wydawnictwo: SILVA RERUM, 2019, wydanie I

Moda na gotowanie Medialne i kulturowe wizerunki jedzenia Jedzenie to jedna z potrzeb podstawowych człowieka, potrzeba naturalna, element biologii. Jednakże, poza sytuacjami ekstremalnymi, to co jemy i sposób w jaki to czynimy stanowi wynik kulturowych, a zatem arbitralnych rozstrzygnięć. Tradycyjnie człowiek odżywiał się w taki sam sposób, jak pozostali członkowie grupy, czy warstwy społecznej, do której przynależał i z którą się w pełni identyfikował. Można przyjąć, że w obrębie takiej grupy wszyscy ... >>>

BIBLIOTEKI I ARCHIWA NA JEDNOLITYM RYNKU CYFROWYM


CHAŁUBIŃSKA-JENTKIEWICZ K. KAKAREKO K. SOBCZAK J. RED., wydawnictwo: SILVA RERUM, 2019, wydanie I

Biblioteki i archiwa na jednolitym rynku cyfrowym Rafał T. Prinke, Krzysztof Wisłocki Cyfryzacja bibliotek: początki i teraźniejszość Grzegorz Gmiterek Biblioteka w środowisku społecznościowego internetu i interaktywnych technologii (w 2017 r.) Marek Konstankiewicz Status prawny narodowego zasobu archiwalnego Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz Depozyt filmowy jako realizacja interesu publicznego w kinematografii Aneta Januszko-Szakiel Długoterminowa archiwizacja polskich zasobów cyfrowych w teorii i praktyce Jacek... >>>

KOMUNIKACJA W SPOŁECZEŃSTWIE SIECI


ŁUCZAK M.J., wydawnictwo: SILVA RERUM, 2020, wydanie I

Komunikacja w społeczeństwie sieci Technologia, bezpieczeństwo i zmiana społeczna Celem prezentowanych w tej książce rozważań będzie rekonstrukcja złożonych zjawisk, które doprowadziły do powstania społeczeństwa określanego jako informacyjne albo sieciowe. W tym zakresie jest ona swego rodzaju rozwinięciem refleksji podjętych przeze mnie w monografii Przestrzenie komunikacji społecznej [Łuczak 2016]. Stanowi też zarazem podsumowanie pewnego etapu poszukiwań badawczych, w obszarze których analizowałem zagadnienia zmiany... >>>

KRYM JAKO PRZEDMIOT SPORU UKRAIŃSKO-ROSYJSKIEGO


GOŁDA-SOBCZAK M., wydawnictwo: SILVA RERUM, 2016, wydanie II

Krym jako przedmiot sporu ukraińsko-rosyjskiego Dramatyczna historia Tatarów Krymskich oraz Półwyspu Krymskiego na tle stosunków z Rosją i Ukrainą. Wstęp. 9 Rozdział I Półwysep Krymski przed zajęciem jego obszaru przez Tatarów. Osadnictwo i związki polityczne. 19 Rozdział II Chanat Krymski 37 1. Najazd Tatarów na Krym. Początki państwowości 37 2. Etnogeneza Tatarów.. 42 3. Krym pod władzą dynastii Girejów.. 45 4. Ustrój polityczny Chanatu Krymskiego. Forma rz... >>>

książek: 1254, strona 2 z 126
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2021