ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > wyszukiwanie

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami i wznowieniami wydawniczymi

Nowości z podziałem tematycznym - kliknij tutaj

książek: 1254, strona 2 z 126
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>

MEANDRY INTEGRACJI POLSKI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ W LATACH 2004-2020


PIWNICKI G., wydawnictwo: FNCE, 2021, wydanie I

Meandry integracji Polski z Unią Europejską w latach 2004-2020 Książka oddana do rąk Czytelników stanowi efekt wieloplanszowych rozważań nad najważniejszymi - zarówno z perspektywy Polski, jak i innych państw Europy Środkowej i Wschodniej - wyzwaniami, przed którymi stoją współczesna Europa i Unia Europejska. Uważam, że walory jakościowe niniejszej pracy wzmacnają dojrzałe diagnozy i wnioski, które leżą u podstaw poszczególnych rozdziałów, co w moim przekonaniu czyni ninejszą... >>>

FUNKCJONOWANIE PRZEDSIĘBIORSTWA NA RYNKU KAPITAŁOWYM UJĘCIE SYNTETYCZNE


JANKIEWICZ S., wydawnictwo: FNCE, 2021, wydanie I

Funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym Ujęcie syntetyczne Przedłożona do recenzji monografia zawiera łącznie 173 strony. Jej treści zebrane zostały w 13 punktach merytorycznych, właściwie wyodrębnionych w stosunku do zaproponowanego tematu. Dostrzec można przemyślany, logiczny główny wątek rozważań, przeplatający się przez cały układ strukturalny pracy. W sposób syntetyczny – zgodnie z częścią tytułu – Autor dokonał przeglądu i analizy uwarunkowań funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku... >>>

BIEŻĄCE DYLEMATY I WYZWANIA W EKONOMII


GĄSIOROWSKA E. SZYMAŃSKA K. RED., wydawnictwo: FNCE, 2021, wydanie I

Bieżące dylematy i wyzwania w ekonomii Monografia zawiera aktualne i interesujące pod względem poznawczym zagadnienia, dotyczące zjawisk i procesów zachodzących we współczesnej gospodarce i społeczeństwie. Jest ona interesującą propozycją dla innych badaczy, studentów kierunków ekonomicznych, ale także dla przedstawicieli życia publicznego w obszarze administracji rządowej i samorządowej. Różnorodna tematyka poszczególnych części tej pracy, daje czytelnikowi możliwość zapoznania się z szerokim... >>>

NOWE MEDIA DLA KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ UCZELNI


DOLECIŃSKI D., wydawnictwo: FNCE, 2021, wydanie I

Nowe media dla komunikacji wewnętrznej uczelni Jest to pozycja wręcz obowiązkowa dla wszystkich osób zarządzających uczelniami (nie tylko publicznymi) w Polsce – rektorów, dziekanów, kanclerzy, jak również osób pracujących w działach odpowiedzialnych za komunikację w uczelniach wyższych. Powinna być na każdej półce w gabinetach osób odpowiedzialnych za komunikację wewnętrzną uczelni i zużywać się w szybkim tempie. Z recenzji Prof. UAM dr hab. Szymona Ossowskiego 520 stron,... >>>

RYWALIZACJA CHIŃSKO-AMERYKAŃSKA PO ZIMNEJ WOJNIE


KACZMAREK P., wydawnictwo: FNCE, 2021, wydanie I

Rywalizacja chińsko-amerykańska po zimnej wojnie Wymiar geopolityczny Książkę cechuje bogata pod względem ilościowym oraz właściwie pod względem jakościowym dobrana literatura, transparentność wywodu oraz umiejętności autorskiej diagnozy, oceny i prognozy. Wielowątkowa i udana pod kątem metodologicznym i merytorycznym monografia autorstwa dr Piotra Kaczmarka jest dziełem dojrzałym, interesującym poznawczo i przydatnym studentom wybranych kierunków, szczególnie stosunków międzynarodowych, nauk o bezpieczeństwie i... >>>

ŚWIAT BEZ RÓWNOWAGI BEZPIECZEŃSTWA STUDIUM WYBRANYCH PROBLEMÓW


LIZAKOWSKI P. RED., wydawnictwo: FNCE, 2021, wydanie I

Świat bez równowagi bezpieczeństwa Studium wybranych problemów Programowanie przyszłości odbywa się z udziałem ekstrapolowania dotychczasowych trendów, monitorowania i analizowania przesłanek nowych wyzwań, zwłaszcza wydarzeń wyjątkowych związanych z rywalizacją mocarstw, protekcjonizmem, nacjonalizmami i populizmami, postępującą nierównością społeczną, konfliktami pojawiającymi się nigdy out of the blue (jak grom z nieba), kryzysem klimatyczno-energetycznym, lękami i niepewnością towarzyszącym pandemiom ... >>>

PERSONALISTYCZNA WIZJA ORGANIZOWANIA JAKO ALTERNATYWA TECHNOPOLU


BOMBAŁA B., wydawnictwo: FNCE, 2021, wydanie I

Personalistyczna wizja organizowania jako alternatywa technopolu …..Prezentowana książka zawiera w pierwszej części krytyczną analizę (hermeneutyczno-fenomenologiczną) aplikacji nauk o zarządzaniu do praktyki życia politycznego, gospodarczego i społecznego, a w drugiej – personalistyczną wizję organizowania w różnych sferach aktywności człowieka. Przyjęta przeze mnie metoda badawcza jest właściwa dla humanistycznego nurtu zarządzania. Książka jest swoistą syntezą badań i analiz dotyczących świa¬ta organizacji... >>>

STOSUNKI POLSKO-SZWAJCARSKIE PRZESZŁOŚĆ I TERAŹNIEJSZOŚĆ


ŻEJMO M., wydawnictwo: FNCE, 2021, wydanie I

Stosunki polsko-szwajcarskie Przeszłość i teraźniejszość Największą zaletą monografii jest to, iż oddaje specyfikę stosunków polsko-szwajcarskich przez pryzmat wyjątkowości Szwajcarii w różnych kontekstach stosunków międzynarodowych. Autor skutecznie dowodzi, że praktycznie w każdym wymiarze – a przede wszystkim: politycznym, gospodarczym i kulturowym – jest to państwo istotnie wyróżniające się pośród innych demokratycznych państw Europy Zachodniej, a jego głównymi emblematami są... >>>

MORZE BAŁTYCKIE W POLITYCE BEZPIECZEŃSTWA ROSJI


SZUBRYCHT T. ROKICIŃSKI K. MICKIEWICZ P., wydawnictwo: FNCE, 2021, wydanie I

Morze Bałtyckie w polityce bezpieczeństwa Rosji Przedstawiona monografia jest ze wszech miar zasługującym na uwagę nowatorskim i kompleksowym spojrzeniem na rosyjską politykę bezpieczeństwa morskiego w regionie Morza Bałtyckiego. Ukazuje ona, przez pryzmat retrospektywnych rozwiązań i aktywności politycznej, nie tylko genezę kształtowania rosyjskiej strategii morskiej ale również prezentuje mechanizmy decyzyjne i kreśli możliwe scenariusze potencjalnych działań sił morskich w relacji do najważniejszych, geostrategicznych... >>>

KULTURA GRANICY SPOŁECZNE ŚWIATY PRZEJŚCIA GRANICZNEGO


DĄBROWSKI M., wydawnictwo: FNCE, 2021, wydanie I

Kultura granicy Społeczne światy przejścia granicznego Książką ta jest wyjątkową pozycją na rynku wydawniczym z obszaru nauk społecznych. Jest znakomicie umocowana teoretycznie i empirycznie, zawiera również oryginalny program metodologiczny, inspirowany teorią ugruntowaną. Przejścia graniczne, zwłaszcza te na wschodniej i północnej granicy Polski - zarówno przed wejściem do Unii Europejskiej, jak i po nim – stały się swoistym laboratorium społecznym. Oprócz głównej funkcji umożliwiającej... >>>

książek: 1254, strona 2 z 126
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2022