ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > wyszukiwanie

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami i wznowieniami wydawniczymi

Nowości z podziałem tematycznym - kliknij tutaj

książek: 1254, strona 3 z 126
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>

ZATORY PŁATNICZE W GOSPODARCE


MASIUKIEWICZ P., wydawnictwo: SGH, 2018, wydanie I

Zatory płatnicze w gospodarce Wstęp Rozdział 1. Teoretyczne aspekty zatorów płatniczych. Zarys problematyki 1.1. Płynność a zatory płatnicze w ujęciu teoretycznym 1.2. Zatory płatnicze jako czynnik kryzysu przedsiębiorstwa 1.3. Społeczno-ekonomiczne konsekwencje zatorów płatniczych 1.4. Skutki zatorów płatniczych w przedsiębiorstwach UE Rozdział 2. Czynniki kreacji zatorów płatniczych 2.1. Klasyfikacje czynników wywołujących zatory płatnicze 2.2. Bezpośrednie przyczyny zatorów płatniczych... >>>

WOKÓŁ FINANSJERYZACJI WYBRANE ZAGADNIENIA


FIERLA A. RED., wydawnictwo: SGH, 2018, wydanie I

Wokół finansjeryzacji Wybrane zagadnienia Wstęp Mateusz Małek, Anna Szelągowska Rozdział 1. Rynek CoCo Bonds w świetle procesu finansjeryzacji Stanisław Kasiewicz, Lech Kurkliński Rozdział 2. Zagrożenia dla cyfrowych klientów banków w dobie finasjeryzacji Paweł Dec Rozdział 3. Rozwój sektora FinTech a tradycyjna bankowość - ujęcie ilościowe Jacek Grzywacz, Bożena Korzeniewska Rozdział 4. Pożyczka pozabankowa w finansowaniu działalności gospodarczej w Polsce Anna Grygiel-Tomaszewska ... >>>

BIZNES CYFROWY TECHNOLOGIE MODELE REGULACJE


NOWICKA K. ŁOBEJKO S. SZPRINGER W. RED., wydawnictwo: SGH, 2018, wydanie I

Biznes cyfrowy Technologie, modele, regulacje Wprowadzenie 1. Biznes cyfrowy (Katarzyna Nowicka) 1.1. Wstęp 1.2. Technologie w zarządzaniu przedsiębiorstwem 1.3. Ekosytem technologii cyfrowych 1.4.  E-biznes - w kierunku cyfrowego modelu biznesu 1.5. Koncepcja biznesu cyfrowego 1.6. Model biznesu cyfrowego 1.7. Cyfrowa transformacja biznesu 1.8. Wnioski 2. Cyfryzacja gospodarki a modele biznesowe (Stanisław Łobejko) 2.1. Istota i uwarunkowania cyfryzacji gospodarki 2.2. Cyfrowa transformacja gospodarki 2.3. Podejście... >>>

ŚWIAT ( BEZ ) PRACY OD FORDYZMU DO CZWARTEJ REWOLUCJI PRZEMYSŁOWEJ


CZARZASTY J. KLISZKO C. RED., wydawnictwo: SGH, 2018, wydanie I

Świat ( bez ) pracy Od Fordyzmu do Czwartej Rewolucji Przemysłowej W drugiej dekadzie XXI w. jesteśmy świadkami i współuczestnikami wielu ważnych, choć często nieprzystających do siebie, a niekiedy wzajemnie sprzecznych prądów w kluczowych obszarach życia społecznego: gospodarce, technice, polityce i kulturze. Do dyskutowanych obecnie z największym ożywieniem tematów należy bez wątpienia przyszłość pracy, którą kształtują zmiany w każdym z wymienionych obszarów. Dyskurs na temat przyszłości pracy... >>>

ADMINISTRACJA PUBLICZNA W PROCESIE PLANOWANIA POLITYKI PUBLICZNEJ


PYTLIK B. RED., wydawnictwo: SGH, 2019, wydanie I

Administracja publiczna w procesie planowania polityki publicznej Bogusław Pytlik Wprowadzenie Joachim Osiński Teoretyczne i praktyczne uwarunkowania planowania polityki publicznej przez organy administracji publicznej 1. Wstęp 2. Pojęcia, terminologia i metodologia 3. Nauki o polityce publicznej a ?zarządzanie publiczne" 4. Czego nie rozumieją współcześni specjaliści od ?zarządzania publicznego" 4.1. Współczesny koncept sfery publicznej i jej wyznaczniki teoretyczne 4.2. Sfera publiczna - próby wspó... >>>

BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE Z EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ PERSPEKTYWA INSTYTUCJONALNA


CIESIELSKA-MACIĄGOWSKA D., wydawnictwo: SGH, 2019, wydanie I

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne z europy środkowej i wschodniej Perspektywa instytucjonalna Wstęp 1. Zagraniczna ekspansja kapitałowa i jej determinanty 1.1. Definicje i formy zagranicznej ekspansji kapitałowej 1.2. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a przedsiębiorstwa międzynarodowe 1.3. Determinanty BIZ 1.4. Instytucjonalne uwarunkowania zagranicznej ekspansji kapitałowej Podsumowanie 2. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w ujęciu teoretycznym 2.1. Zagraniczna ekspansja kapitałowa a gospodarka kraju pochodzenia 2.2.... >>>

REGULACJE A CYKL EKONOMICZNY


SOBIECKI R. WIERZBICKI J. RED., wydawnictwo: SGH, 2018, wydanie I

Regulacje a cykl ekonomiczny Roman Sobiecki, Jarosław Wierzbicki Wprowadzenie Jarosław Wierzbicki Rozdział 1. Związki regulacji prawnych z cyklem ekonomicznym - przyczynek do dyskusji 1.1. Społeczne uzasadnienie regulacji gospodarczych 1.2. Uzasadnienie regulacji o charakterze gospodarczym 1.3. Prawo jako narzędzie modyfikacji gospodarki 1.4. Cykliczność legislacji 1.5. Zakres ingerencji państwa 1.6. Cykl regulacyjny a cykl polityczny 1.7. Wnioski Bibliografia Włodzimierz Szpringer Rozdział 2. Regulacja a compliance na... >>>

SCREENING WARIANCJI JAKO NARZĘDZIE WYKRYWANIA ZMOWY CENOWEJ ISTOTA I ZNACZENIE IMPUTACJI DANYCH


KORCZYŃSKI A., wydawnictwo: SGH, 2018, wydanie I

Screening wariancji jako narzędzie wykrywania zmowy cenowej Istota i znaczenie imputacji danych Wprowadzenie 1. Ekonomia karteli 1.1 Ekonomiczne metody wykrywania karteli 1.2 Zróżnicowanie cen w warunkach ograniczonej konkurencji - przegląd teorii 1.3 Przegląd wyników empirycznych z zakresu zróżnicowania cen w warunkach zmowy 2. Metody uzupełniania danych - pojęcia i definicje, źródła danych 2.1 Typy, wzorce oraz mechanizmy powstawania braków danych 2.1.1 Typy brakujących danych 2.1.2... >>>

BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE NA MIĘDZYNARODOWYM RYNKU GAZU ZIEMNEGO


NYGA-ŁUKASZEWSKA H., wydawnictwo: SGH, 2019, wydanie I

Bezpieczeństwo energetyczne Na międzynarodowym rynku gazu ziemnego Wprowadzenie 1. Istota bezpieczeństwa energetycznego 1.1. Ewolucja pojęcia bezpieczeństwa energetycznego 1.2. Pojęcie i sposoby szacowania bezpieczeństwa energetycznego w imporcie paliw 1.3. Pojęcie i sposoby szacowania bezpieczeństwa energetycznego w eksporcie paliw 2. Międzynarodowy rynek gazu ziemnego 2.1. Podaż gazu ziemnego na świecie 2.2. Popyt i ceny gazu ziemnego na świecie 2.3. Światowy handel gazem ziemnym 2.4. Organizacja globalnego rynku gazu... >>>

UWARUNKOWANIA I KIERUNKI ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ W POLSCE


MAŚLOCH G., wydawnictwo: SGH, 2018, wydanie I

Uwarunkowania i kierunki rozwoju energetyki odnawialnej w polsce Wykaz skrótów Wstęp 1. Energia i energetyka wobec przemian społeczno-gospodarczych i środowiskowych 1.1. Etapy rozwoju energetyki 1.2. Problemy rozwoju współczesnej energetyki 1.3. Rola energetyki w rozwoju społeczno-gospodarczym i jej wpływ na środowisko naturalne 1.4. Kreatywne i innowacyjne podejście do energetyki w nowoczesnych społeczeństwach i gospodarkach 1.5. Podsumowanie 2. Efektywność w energetyce 2.1. Pojęcie i istota... >>>

książek: 1254, strona 3 z 126
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2022