ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > wyszukiwanie

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami i wznowieniami wydawniczymi

Nowości z podziałem tematycznym - kliknij tutaj

książek: 1254, strona 3 z 126
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>

SZKOLNE PRAWO PRACY PORADNIK DLA PRACOWNIKÓW OŚWIATY


KONARSKA T., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2021, wydanie V

Szkolne prawo pracy Poradnik dla pracowników oświaty W poradniku omówione zostały prawne aspekty i przepisy związane z zatrudnianiem nauczycieli oraz innych pracowników oświaty. Szczególny akcent został położony na pragmatykę rozwiązywania problemów, począwszy od nawiązania stosunku pracy, przez określenie warunków i szczegółowe przedstawienie – krok po kroku – postępowania w sprawach dotyczących praw, zobowiązań i świadczeń wynikających ze stosunku pracy, aż do jego... >>>

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH KOMENTARZ


GAWROŃSKA-BARAN A. WIKTOROWSKA E. WIKTOROWSKI A. WÓJCIK P., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2021, wydanie I

Prawo zamówień publicznych Komentarz Komentarz zawiera szczegółowe omówienie przepisów obowiązującej od 1 stycznia 2021 r. ustawy – Prawo zamówień publicznych, a także rozporządzeń wykonawczych do tego aktu. Uwzględnia zmiany wynikające z ustawy o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy wprowadzają wiele nowych obowiązków, m.in. związanych z dokonywaniem... >>>

KARY PIENIĘŻNE NAKŁADANE PRZEZ ORGANY KAS I ICH ZASKARŻANIE


ZALEWSKI D. RED. KRAWCZAK M., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2021, wydanie I

Kary pieniężne nakładane przez organy KAS i ich zaskarżanie Publikacja stanowi kompendium wiedzy w zakresie problematyki wymierzania kar pieniężnych przez organy podatkowe w przypadkach określonych m.in. w ordynacji podatkowej, ustawie o grach hazardowych, ustawie o transporcie drogowym i ustawie o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów. Książka zawiera pogłębioną analizę przepisów w zakresie kontroli i postępowań administracyjnych zmierzających do wymierzenia kary pieniężnej jak i wyjaśnienia... >>>

SKRADZIONA KULTURA JAK ZACHÓD WYKORZYSTUJE CUDZĄ WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNĄ


GRZYBCZYK K., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2021, wydanie I

Skradziona kultura Jak Zachód wykorzystuje cudzą własność intelektualną W książce przedstawiono problem przywłaszczenia kulturowego, czyli wykorzystywania cudzego dziedzictwa niematerialnego. Każdy rozdział opracowania zawiera omówienie innej dziedziny życia (m.in. mody, reklamy, muzyki, filmu, sportu, turystyki), w której dochodzi do przywłaszczenia takich dóbr kultury jak: tradycja, zwyczaje, symbole, wartości, a nawet skojarzenia. Książka zawiera liczne, opatrzone ilustracjami, przykłady przyw... >>>

USUWANIE ODPADÓW


GÓRSKI M., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2021, wydanie I

Usuwanie odpadów W książce dokładnie omówiono nowe przepisy dotyczące problematyki usuwania odpadów. Są to regulacje niezwykle ważne ze względu na ilość gromadzonych odpadów i zagrożenia z tym związane. W opracowaniu przybliżono, na czym polegają zmiany wprowadzone przez nową instytucję prawną ustawy o odpadach, a także jakie problemy praktyczne mogą wystąpić w czasie ich stosowania. Publikacja analizuje takie tematy jak: - pojęcie odpadów oraz kwestie produktów ubocznych i utraty... >>>

PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ KOMENTARZ


KONDRAT M. RED., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2021, wydanie I

Prawo własności przemysłowej Komentarz W komentarzu autorzy przedstawili w sposób przystępny i praktyczny skomplikowane zagadnienia prawa znaków towarowych, wynalazków, wzorów przemysłowych i użytkowych. Książka została napisana z uwzględnieniem doświadczeń zawodowych autorów, od wielu lat specjalizujących się w tej gałęzi prawa. W publikacji szczegółowo omówiono m.in.: • zakres praw wynikających z patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy i znak towarowy, prawa... >>>

ZAKAZ NADUŻYCIA PRAW PROCESOWYCH


KAMIEŃSKI G., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2021, wydanie I

Zakaz nadużycia praw procesowych Instytucja nadużycia prawa procesowego została wprowadzona do Kodeksu postępowania cywilnego nowelizacją z 4.07.2019 r. W książce poddano analizie cele wprowadzenia tej regulacji, omówiono jej pojęcie oraz sankcje w przypadku stwierdzenia przez sąd nadużycia uprawnień procesowych. Przedstawiono przykładowe działania mające charakter nadużycia praw procesowych w postaci tzw. łańcucha zażaleń oraz inne mające na celu obstrukcję procesową, jak np. bezzasadne składanie wniosków o ... >>>

JAK UNIKNĄĆ RYZYKA ODPOWIEDZIALNOŚCI PODATKOWEJ TAX COMPLIANCE


TOMCZYKOWSKI P. RED., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2021, wydanie I

Jak uniknąć ryzyka odpowiedzialności podatkowej Tax compliance Publikacja w sposób kompleksowy omawia zagadnienia związane z szeroko rozumianą sprawozdawczością podatkową. Autorzy, opierając się na aktualnych przepisach, orzecznictwie, stanowiskach organów podatkowych wyrażonych w interpretacjach przepisów prawa podatkowego oraz swoim bogatym doświadczeniu praktycznym, szczegółowo omawiają najważniejsze zagadnienia związane z tematyką tax compliance. Przedstawiają m.in. istotne aspekty dotyczące: ... >>>

PRAWO MEDYCZNE W OCHRONIE ZDROWIA MERITUM


ZAJDEL-CAŁKOWSKA J. RED., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2021, wydanie I

Prawo medyczne w ochronie zdrowia MERITUM MERITUM Prawo medyczne omawia w przekrojowy sposób zasady funkcjonowania poszczególnych instytucji prawa medycznego, zwracając szczególną uwagę na praktyczne rozwiązania. Atutem publikacji jest poradnikowe ujęcie prezentowanej tematyki. Zastosowany w opracowaniu przystępny język, pozbawiony "żargonu" prawniczego, pozwala na korzystanie z książki także osobom, które nie wykonują zawodów prawniczych.  W publikacji znajdą Państwo odpowiedzi na... >>>

OCHRONA CYBERPRZESTRZENI UNII EUROPEJSKIEJ


OLEKSIEWICZ I., wydawnictwo: PWN, 2021, wydanie I

Ochrona cyberprzestrzeni Unii Europejskiej Polityka – Strategia – Prawo W XXI wieku informacja zyskuje coraz większą wartość i znaczenie. Rozwój technologii informacyjnych oraz powstanie i rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy prowadzi do pojawienia się nowych zagrożeń dla jego funkcjonowania. Przy obecnym stopniu uzależnienia wszystkich obszarów życia i działalności człowieka od informacji brak dostępu do niej może zaburzyć właściwe działanie systemów teleinformatycznych i prowadzić do... >>>

książek: 1254, strona 3 z 126
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2021