ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > wyszukiwanie

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami i wznowieniami wydawniczymi

Nowości z podziałem tematycznym - kliknij tutaj

książek: 1254, strona 3 z 126
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>

JAKOŚĆ ŻYCIA W RODZINIE Z PROBLEMEM NIEPŁODNOŚCI


KLIMKIEWICZ K. CIERPISZ H. DEJNAKA J., wydawnictwo: SILVA RERUM, 2020, wydanie I

Jakość życia w rodzinie z problemem niepłodności Zamierzona lub niezamierzona bezdzietność ciągle nie jest przez społeczeństwo akceptowana. U różnych osób chęć posiadania dziecka pojawia się w odmiennym okresie życia. U jednych jest silniejsza, u innych słabsza, często zależy od aktualnej sytuacji związku obojga partnerów, środowiska kulturowego i warunków socjalnych. W rzeczywistości każdy człowiek jest przekonany o swojej zdolności do posiadania własnego dziecka. U większości ludzi rozpoznanie niepłodno... >>>

KOMPETENCYJNE UWARUNKOWANIA WDRAŻANIA STRUKTURY PROCESOWEJ


KRAŚNIAK J. ROSZYK-KOWALSKA G., wydawnictwo: SILVA RERUM, 2020, wydanie I

Kompetencyjne uwarunkowania wdrażania struktury procesowej W polskich przedsiębiorstwach idea zarządzania procesowego nabiera coraz większego znaczenia. Doświadczenia tych przedsiębiorstw wskazują, że niezbędnymi warunkami skutecznego wdrożenia koncepcji zarządzania procesowego i towarzyszących im procesowych struktur organizacyjnych jest integracja procesów podstawowych z procesem zarządzania strategicznego, kultura organizacyjna preferująca elastyczność, stosowanie zespołowych form rozwiązywania problemów, ... >>>

FUNDAMENTY ZAWODU DZIENNIKARZA


KAKAREKO K. KONONIUK T. SOBCZAK J., wydawnictwo: SILVA RERUM, 2020, wydanie I

Fundamenty zawodu dziennikarza Znakomici prawnicy i medioznawcy: Ksenia Kakareko, Jacek Sobczak, Tadeusz Kononiuk – autorzy książki pt. Fundamenty zawodu dziennikarza nie tylko wskazują w swej pracy na korzenie dziennikarstwa, ale porządkują wiedzę o nim, mówią o jego współczesnej kondycji. Powiedzieć o tej książce, że jest interesująca i potrzebna dla dziennikarzy oraz studentów dziennikarstwa to za mało. To prawdziwa BIBLIA – w najlepszym tego słowa znaczeniu – dla osób zajmujących się ... >>>

ZAKAZ REFORMATIONIS IN PEIUS W OGÓLNYM POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM


SKÓRA A., wydawnictwo: SILVA RERUM, 2018, wydanie I

Zakaz reformationis in peius w ogólnym postępowaniu administracyjnym Współcześnie przyjmuje się, że prawo do odwołania, jako jedna z podstaw państwa prawnego, nie może być nadmiernie krępowane. Instytucja zakazu zmiany na niekorzyść należy zatem do podstawowych gwarancji procesowych w każdym postępowaniu przed organami państwa. W postępowaniu administracyjnym tworzy swobodę w realizowaniu przyznanego prawa do odwołania się od decyzji organu pierwszej instancji. Oznacza to między innymi, że regulacja prawna odwołania... >>>

BEZPIECZEŃSTWO LOTNISK WOJSKOWYCH FORCE PROTECTION


GRENDA B., wydawnictwo: SILVA RERUM, 2021, wydanie I

Bezpieczeństwo lotnisk wojskowych Force Protection WSTĘP WYKAZ SKRÓTÓW ROZDZIAŁ 1 IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ DLA LOTNISK WOJSKOWYCH . 1.1. Lotnisko wojskowe pojęcie i istota  1.2. Charakterystyka lotnisk wojskowych . 1.3. Typologia zagrożeń dla lotnisk wojskowych . 1.3.1. Zagrożenia militarne lotnisk wojskowych  1.3.2. Zagrożenia niemilitarne lotnisk wojskowych  1.3.3. Zagrożenia terrorystyczne lotnisk wojskowych . 1.4. Lotniska wojskowe jako obiekt ataku . 1.5. Podsumowanie... >>>

TERAPIA LASEM W BADANIACH I PRAKTYCE


SIMONIENKO K., wydawnictwo: SILVA RERUM, 2021, wydanie I

Terapia lasem w badaniach i praktyce Ta książka nie jest poradnikiem ani praktycznym przewodnikiem. Moją intencją było stworzenie rzetelnego kompendium wiedzy na temat jednej z technik dbania o zdrowie- ekspozycji na nasze naturalne środowisko. Świadomie, z przekonaniem i spokojem. Tylko tyle, ale czasem niewiele wystarczy, żeby przywrócić właściwą kolej rzeczy. Zapraszam zatem do lektury zarówno osoby zawodowo związane z dbaniem o zdrowie swoich pacjentów i klientów, jak również wszystkich... >>>

PODSTAWY ODMOWY DOKONANIA CZYNNOŚCI NOTARIALNEJ


SAWARZYŃSKI J., wydawnictwo: SILVA RERUM, 2021, wydanie I

Podstawy odmowy dokonania czynności notarialnej Odmowa dokonania czynności notarialnej wraz z generalnym obowiązkiem dokonania czynności notarialnej na żądanie klienta wyznaczają pozycję prawną notariusza. Musi on dokonać czynności notarialnej zawsze, kiedy nie zachodzą podstawy do odmowy jej sporządzenia. Obowiązek odmowy dokonania czynności notarialnej wynika przede wszystkim z przepisu art. 81 pr. not., jednak nie tylko. Oprócz tego notariusz odmawia dokonania czynności notarialnej na podstawie art. 84, 86, 95e, 95s, 95ze... >>>

OD ZAKAZU DO WOLNOŚCI HISTORIA PRAWNEJ POZYTYWIZACJI WOLNOŚCI SZTUKI


BIECZYŃSKI M.M., wydawnictwo: SILVA RERUM, 2021, wydanie I

Od zakazu do wolności Historia prawnej pozytywizacji wolności sztuki Wolność twórczości artystycznej stanowi współcześnie jedno z najważniejszych praw człowieka w sferze kultury2. Wiele państw europejskich wyraża ją explicite w narodowych konstytucjach, a w większości krajów została jednoznacznie rozpoznana w orzecznictwie sądowym. Swobodę ekspresji w sztuce gwarantują także przepisy europejskiego prawa międzynarodowego z zakresu praw człowieka. Jej obowiązywanie potwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka w ... >>>

ŻYCIE W CIENIU PANDEMII ASPEKTY MEDYCZNE ETYCZNE I SPOŁECZNE


KRAJEWSKA-KUŁAK E. ŁUKASZUK C. FIŁON J. GUZOWSKI A. RED., wydawnictwo: SILVA RERUM, 2020, wydanie I

Życie w cieniu pandemii Aspekty medyczne, etyczne i społeczne Jak więc sobie radzić z nową sytuacją zagrożenia zdrowia i życia? Czym charakteryzuje się obecna pandemia/epidemia koronawirusa? Czy jest podobna do innych, wcześniejszych? Skąd bierze się lęk przed nim i co go potęguje? Czy jest on adekwatny do sytuacji? Dlaczego i jak warto zachować spokój? Mam nadzieję, że na te i inne pytania czy wątpliwości znajdziecie Państwo przynajmniej częściową odpowiedź w tej książce. Wykaz autorów ... >>>

BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTW EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ


ZIĘTARSKI M. RED., wydawnictwo: SILVA RERUM, 2020, wydanie I

Bezpieczeństwo państw Europy Środkowej i Wschodniej Kwestie społeczne, ekonomiczne, polityczne i militarne Współcześnie problematyka bezpieczeństwa podejmowana i opisywana jest według wielu kryteriów. Bezpieczeństwo dzielimy i rozpatrujemy według kryterium podmiotowego, przedmiotowego, przestrzennego, czasu, sposobu organizowania, znaczenia, składników oraz obszaru organizacji. W literaturze przedmiotu najczęściej stosuje się podział bezpieczeństwa na podmiotowe i przedmiotowe. Zbiór bezpieczeństwa ... >>>

książek: 1254, strona 3 z 126
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2021