ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > wyszukiwanie

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami i wznowieniami wydawniczymi

Nowości z podziałem tematycznym - kliknij tutaj

książek: 1254, strona 4 z 126
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>

ANTROPOLOGIA I ANTROPOMOTORYKA WYBÓR ZAGADNIEŃ


JANISZEWSKA R. SOKOŁOWSKI M. TUZINEK S., wydawnictwo: SILVA RERUM, 2020, wydanie I

Antropologia i antropomotoryka Wybór zagadnień Zagadnienia omawiane w tym opracowaniu dotyczą m.in. najpopularniejszych metod stosowanych przy ocenie wieku biologicznego dzieci i młodzieży, metod i technik wykorzystywanych przy pomiarach ciała człowieka (antropometrii) i zagadnień związanych z ekologią człowieka. Istotną część opracowania poświęcono zagadnieniu postawy ciała człowieka, w tym roli czynników (morfologicznych, fizjologicznych i środowiskowych) ją warunkujących, zmianom postawy ciała w filogenezie i ... >>>

ANTROPOLOGIA PODSTAWY TEORETYCZNE


JANISZEWSKA R. SOKOŁOWSKI M. TUZINEK S., wydawnictwo: SILVA RERUM, 2020, wydanie I

Antropologia Podstawy teoretyczne Antropologia jest nauką o budowie i czynnościach organizmu ludzkiego rozpatrywanego z punktu widzenia ontogenezy i filogenezy różnych zbiorowisk ludzkich, np. rasowych, i innych klasyfikacji rodzaju ludzkiego. Zagadnienia omawiane w tym obszernym opracowaniu dotyczą m.in. miejsca antropologii jako nauki i jej podziału, pochodzenia człowieka (antropogenezy), jego zróżnicowania wewnątrzgatunkowego (ras ludzkich), typów konstytucjonalnych, dymorfizmu płciowego, lateralizacji,... >>>

PRAWA CZŁOWIEKA I LUDZKA GODNOŚĆ OCHRONA I AKSJOLOGIA


BIEŃKOWSKA D. KOZŁOWSKI R., wydawnictwo: SILVA RERUM, 2020, wydanie I

Prawa człowieka i ludzka godność Ochrona i aksjologia Przyglądając się wypowiedziom zarówno naukowym, jak i popularnonaukowym we współczesnych debatach politycznych, prawnych, a nawet – lub może przede wszystkim – religijnych, zauważyć można używanie słowa godność. Pochylając się z kolei nad literaturą prawno-filozoficzną i polityczno-społeczną, widzimy, że temat ludzkiej godności nieprzerwanie towarzyszy nam od czasów drugiej wojny światowej. Jest ona przywoływana jako fundament porządku prawnego, g... >>>

RODZINA POLSKA W KULTURZE REALNEGO SOCJALIZMU MIĘDZY IDEOLOGIĄ A CODZIENNOŚCIĄ


DONIEC R., wydawnictwo: IMPULS, 2019, wydanie I

Rodzina polska w kulturze realnego socjalizmu Między ideologią a codziennością Prezentowana praca stanowi jedną z nielicznych prac pedagogicznych poświęconych w całości rodzinie polskiej w kulturze realnego socjalizmu, ze szczególnym uwzględnieniem lat 60. i 70. [...] Przedmiotem badań uczyniono rodzinę polską w kulturze realnego socjalizmu lat 60 i 70. Rodzina postrzegana jest jako określona rzeczywistość społeczno-kulturowa, ważne środowisko rozwoju i wychowania człowieka... >>>

W POSZUKIWANIU ROZWIĄZAŃ WSPIERAJĄCYCH W ROZWOJU OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKU


PARYS K. STEFAŃSKI P. RED., wydawnictwo: IMPULS, 2020, wydanie I

W poszukiwaniu rozwiązań wspierających w rozwoju osoby z niepełnosprawnością wzroku Dialog refleksji i doświadczeń Teksty zgromadzone w publikacji wpisują się we współczesne trendy obecne w pedagogice specjalnej. [...] Na podkreślenie zasługuje jej konstrukcja, z wyraźnym przejściem od zagadnień teoretycznych do rozwiązań praktycznych, wzbogaconych ciekawymi przykładami.[...] Książka stanowi wartościową pozycję wydawniczą. Na podkreślenie zasługuje jej konstrukcja, z wyraźnym przejściem od zagadnień teoretycznych do rozwi... >>>

FILOZOFIA JĘZYKA KSZTAŁTOWANIE MYŚLI


SZOŁTYSEK A.E., wydawnictwo: IMPULS, 2021, wydanie I

Filozofia języka Kształtowanie myśli Język naturalny jest funkcją ludzkiej natury i kultury oraz umysłowego poznania i doświadczenia. Utożsamianie języka z umysłem jest poznawczym nieporozumieniem. To nie język myśli, lecz umysł. To nie język jest kreatywny, lecz umysł. Zarazem bez języka, bez umysłu lingwistycznego, nie byłoby socjokultury. To nie język, lecz umysł włada poznaniem, kreowaniem, postępowaniem. Na gruncie zdroworozsądkowym i potocznym język etniczny stanowi osobliwe narzędzie dające się przyrównać do ... >>>

PSYCHOMOTORYKA W ROZPOZNAWANIU STANÓW ZE SPEKTRUM AUTYZMU U DZIECI


KRUK-LASOCKA J., wydawnictwo: IMPULS, 2021, wydanie I

Psychomotoryka w rozpoznawaniu stanów ze spektrum autyzmu u dzieci Z recenzji prof. dr hab. Marzenny Zaorskiej Monografia autorstwa Joanny Kruk-Lasockiej pt. Psychomotoryka w rozpoznawaniu stanów ze spektrum autyzmu wpisuje się w aktualne wyzwania, potrzeby i oczekiwania polskiej pedagogiki specjalnej, osób oraz rodzin mających dzieci ze spektrum autyzmu, specjalistów zajmujących się w praktyce tymi zaburzeniami, a także kandydatów na specjalistów przygotowujących się do podjęcia wyzwania... >>>

EDUKACJA RÓWNOŚCIOWA TWORZENIE PRZESTRZENI I WARUNKÓW DLA INNEGO


OBRYCKA M. PIEKARSKI G. SAŁAPATA M.A. RED., wydawnictwo: IMPULS, 2020, wydanie I

Edukacja równościowa Tworzenie przestrzeni i warunków dla innego Mamy przyjemność oddać w Wasze ręce kolejną publikację związaną z popularyzacją wiedzy oraz praktyki z zakresu edukacji równościowej. Edukacja równościowa to interdyscyplinarny, ważny problem społeczny, rodzący – zwłaszcza dziś – nader pilną potrzebę prowadzenia debat o potrzebie i konieczności pracy na rzecz pogłębiania refleksyjności człowieka w złożonym świecie współczesnym, w którym równość oznaczać... >>>

NAUCZYCIEL CZAS - PRZESTRZEŃ SZKOŁA PODNOSZENIE EFEKTYWNOŚCI PROCESU EDUKACJI


PASTERNIAK-KOBYŁECKA E. FAMUŁA-JURCZAK A. RED., wydawnictwo: IMPULS, 2020, wydanie I

Nauczyciel czas - Przestrzeń szkoła Podnoszenie efektywności procesu edukacji Wartością publikacji, a zarazem osiągnięciem redaktorów naukowych oraz autorów jest próba interdyscyplinarnego, transdyscyplinarnego, perspektywicznego ujęcia kultury szkoły i „stanu” nauczycielskiego z ich wielowarstwowymi uwarunkowaniami... Jesteśmy świadkami przemian cywilizacyjnych na dużą skalę. Trudno przewidzieć, jak będzie wyglądał świat za kilka lat. Szkoła i nauczyciele również muszą nadążać za zmianami,... >>>

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRACA GRA W/O EMANCYPACJĘ


WOYNAROWSKA A., wydawnictwo: IMPULS, 2020, wydanie I

Niepełnosprawność intelektualna i praca Gra w/o emancypację Niniejsza książka jest efektem realizacji projektu badawczego, którego celem było zgłębienie fenomenu pracy osób z niepełnosprawnością intelektualną rozgrywającego/urzeczywistniającego się w przestrzeni współczesnej Polski oraz współczesnego rynku pracy... Książka Agnieszki Woynarowskiej podejmuje problem stosunkowo mało eksploatowany w polskiej pedagogice specjalnej. Praca osób z niepełnosprawnością stanowiła wprawdzie już przedmiot... >>>

książek: 1254, strona 4 z 126
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2021