ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > wyszukiwanie

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami i wznowieniami wydawniczymi

Nowości z podziałem tematycznym - kliknij tutaj

książek: 1254, strona 4 z 126
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>

XXV LAT W NAUKACH EKONOMICZNYCH DOKONANIA WYZWANIA PERSPEKTYWY


BARTKOWIAK R. MATUSEWICZ M. RED., wydawnictwo: SGH, 2018, wydanie I

XXV lat w naukach ekonomicznych Dokonania, wyzwania, perspektywy Szanowni i Drodzy Czytelnicy, W 2018 roku mija 25. rocznica utworzenia Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Po każdym kolejnym roku swojej działalności Kolegium organizowało sympozja naukowe, podczas których dokonywano oceny dorobku nauk ekonomicznych, a także wkładu pracowników Kolegium w ich rozwój. Tematyka sympozjów do 2009 r. dotyczyła przede wszystkim przemian polskiej gospodarki... >>>

ORGANIZACJA KREATYWNA TEORIA I PRAKTYKA


WACHOWIAK P. GREGORCZYK S. RED., wydawnictwo: SGH, 2018, wydanie I

Organizacja kreatywna Teoria i praktyka Organizacja kreatywna to podmiot, który charakteryzuje się następującymi cechami: ma ambitną wizję podkreślającą potrzebę ciągłego doskonalenia opartego na twórczym poszukiwaniu możliwości rozwoju oraz inspirującą do działania; zmiany zachodzące w otoczeniu traktuje jako okazję dla rozwoju, szybko na nie reaguje, dając dużą samodzielność swoim pracownikom, którzy mogą w krótkim czasie odpowiadać na wyzwania płynące z otoczenia; umie szybko dostosowywać ... >>>

AUDYT BIZNESOWY W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW


SKOWRONEK-MIELCZAREK A. RED., wydawnictwo: SGH, 2018, wydanie I

Audyt biznesowy w działalności małych i średnich przedsiębiorstw Opracowanie stanowi wartościowy wkład w poznanie, zrozumienie i wyjaśnienie audytu biznesowego jako narzędzia zarządzania strategicznego małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Jego zastosowanie umożliwia bowiem zarówno pomiar, jak i ocenę efektywności organizacji oraz wytyczenie działań wzmacniających tę efektywność, której ponadprzeciętny poziom kojarzony jest powszechnie z przewagą konkurencyjną Na podstawie przeprowadzonych badań Autorzy dokonali - po... >>>

DETERMINANTY I MODELE PROCESÓW GOSPODARCZYCH WYBRANE ASPEKTY


PONIATOWSKI G. RED., wydawnictwo: SGH, 2018, wydanie I

Determinanty i modele procesów gospodarczych Wybrane aspekty Wprowadzenie METODOLOGICZNE ASPEKTY ANALIZY ZJAWISK GOSPODARCZYCH Mateusz Guzikowski Rozdział 1. Alternatywna miara elastyczności rynku pracy Karolina Konopczak Rozdział 2. Model ARDL jako narzędzie analizy kointegracji PERSPEKTYWA HISTORYCZNA PROCESU ROZWOJU GOSPODARCZEGO Agata Sielska Rozdział 3. Konflikty zbrojne a ocena rozwoju społeczno-gospodarczego wybranych krajów Bartosz Sternal Rozdział 4. Urbanizacja i szoki populacyjne a... >>>

PSD 2 KRYTYCZNY PRZYSTANEK NA DRODZE DO NOWEJ ERY BANKOWOŚCI


KASIEWICZ S., wydawnictwo: SGH, 2018, wydanie I

PSD 2 Krytyczny przystanek na drodze do nowej ery bankowości W warunkach istnienia przemysłu regulacyjnego rzadko zdarzają się przypadki opracowania nowych norm prawnych, które zmieniają podstawowe reguły konkurowania na rynku. Należy do nich z pewnością Payment Services Directive 2 (PSD 2) uchwalona przez Parlament Europejski w 2015 roku i dotycząca funkcjonowania europejskiego rynku płatności. Regulacja ta otwiera rynek płatności na nowych konkurentów: instytucje płatnicze, fintechy i inne nowe firmy. Jest swego... >>>

KONCEPCJA OTWARTYCH INNOWACJI PERSPEKTYWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁOWYCH


LEWANDOWSKA M.S., wydawnictwo: SGH, 2018, wydanie I

Koncepcja otwartych innowacji Perspektywa polskich przedsiębiorstw przemysłowych Wprowadzenie Rozdział 1. Teoretyczne podstawy koncepcji otwartych innowacji 1.1. Podstawowe typy innowacji oraz modele procesów innowacyjnych 1.2. Otwarte innowacje - zdefiniowanie pojęcia 1.3. Koncepcja otwartych innowacji w naukach ekonomicznych 1.4. Teoria kosztów transakcyjnych 1.5. Teorie zasobowe 1.5.1. Teoria zasobowa - ujęcie tradycyjne 1.5.2. Podejście oparte na wiedzy 1.5.3. Dynamiczne zdolności i absorpcja wiedzy 1.6. Podej... >>>

JAKOŚĆ ŻYCIA KONSUMPCJA MONOGRAFIA DEDYKOWANA PROFESOR TERESIE SŁABY


DĄBROWSKA A. JANOŚ-KRESŁO M. KASPRZAK R. MRÓZ B., wydawnictwo: SGH, 2018, wydanie I

Jakość życia Konsumpcja Monografia dedykowana Profesor Teresie Słaby Listy gratulacyjne do Jubilatki prof. dr hab. Teresy Słaby Wprowadzenie Część I. Jakość życia - podejście holistyczne Walenty Ostasiewicz 1. Jakość życia jako cel nauk społecznych 1.1. Zagadnienia leksykalno-terminologiczne 1.2. Życie w Życiu 1.3. Podstawy etyczne 1.4. Jakość państwa a jakość życia 1.5. Gospodarka oparta na potrzebach 1.6. Jakość języka a jakość życia 1.7. Grupowa przypadłość Antona Podsumowanie Bibliografia Hanna Brycz 2. Jakość... >>>

INNOWACYJNA FALA W SPOŁECZEŃSTWIE I GOSPODARCE


SOBIECKI R. PIETREWICZ J.W. RED., wydawnictwo: SGH, 2018, wydanie I

Innowacyjna fala w społeczeństwie i gospodarce Wstęp Część I Innowacje jako klucz do rozwoju cywilizacyjnego Jerzy W. Pietrewicz, Roman Sobiecki Rozdział 1. Innowacje - konkurencyjna konieczność i szanse rozwoju Stanisław Kowalczyk, Roman Sobiecki Rozdział 2. Innowacje społeczne i polityczne - identyfikacja problemów Stanisław Kowalczyk, Roman Sobiecki Rozdział 3. Innowacje społeczne i polityczne wobec potrzeb rozwoju inkluzywnego Małgorzata Bombol Rozdział 4. Konsument a innowacje - sprzężenie zwrotne i... >>>

WPŁYW KULTURY NA JAKOŚĆ RELACJI W MIĘDZYNARODOWEJ WSPÓŁPRACY PRZEDSIĘBIORSTW


DANIK L., wydawnictwo: SGH, 2017, wydanie I

Wpływ kultury na jakość relacji w międzynarodowej współpracy przedsiębiorstw Wstęp 1. Międzynarodowa współpraca przedsiębiorstw - wprowadzenie 1.1. Podstawowe terminy 1.2. Ramy teoretyczne międzynarodowej współpracy przedsiębiorstw 1.3. Przesłanki międzynarodowej współpracy przedsiębiorstw 1.4. Rodzaje międzynarodowej współpracy przedsiębiorstw 2. Kulturowe uwarunkowania międzynarodowej współpracy przedsiębiorstw 2.1. Koncepcja kultury 2.2. Wybrane badania nad kulturą narodową 2.2.1.... >>>

DZIEKANATY NA WYŻSZYCH UCZELNIACH FUNKCJONOWANIE WYZWANIA DOBRE PRAKTYKI


GÓRAK-SOSNOWSKA K. BRDULAK J. MATUSEWICZ M. SENATOR I., wydawnictwo: SGH, 2018, wydanie I

Dziekanaty na wyższych uczelniach Funkcjonowanie, wyzwania, dobre praktyki Wprowadzenie Katarzyna Górak-Sosnowska, Jakub Brdulak Rozdział 1. Jak badać dziekanaty? Po co badać dziekanaty? Uwagi metodologiczne Struktura książki Dziekanat w dyskursie publicznym - krótki przegląd Dziekanat "negatywny" - jak zmienić ten wizerunek? Jak doskonalić dziekanaty? Jakub Brdulak Rozdział 2. Zarządzanie dziekanatami Główne wyzwania w zarządzaniu, w tym w zarządzaniu uczelniami Dziekanat jako podmiot zarządzania ... >>>

książek: 1254, strona 4 z 126
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2022