ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > wyszukiwanie

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami i wznowieniami wydawniczymi

Nowości z podziałem tematycznym - kliknij tutaj

książek: 1254, strona 7 z 126
<<<  -  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  -  >>>

PAŃSTWO W WARUNKACH GLOBALNEGO KRYZYSU EKONOMICZNEGO PRZYCZYNEK DO TEORII PAŃSTWA


OSIŃSKI J., wydawnictwo: SGH, 2017, wydanie I

Państwo w warunkach globalnego kryzysu ekonomicznego Przyczynek do teorii państwa Prezentowana publikacja ma być w zamyśle wieloaspektową polemiką z dogmatami i mitami, które w ostatnich dekadach przełomu wieków XX i XXI, za sprawą neoliberalnych teoretyków i ideologów, kształtowały w sposób zamierzony i uświadomiony, a niekiedy nieuświadomiony, treści w obrębie nauk społecznych w Polsce - szczególnie w odniesieniu do nauk o polityce, nauki o państwie, nauk o polityce publicznej, ekonomii,... >>>

UWARUNKOWANIA I KIERUNKI ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI MIEJSKIEJ W POLSCE


GRZYMAŁA Z. RED., wydawnictwo: SGH, 2017, wydanie I

Uwarunkowania i kierunki rozwoju współczesnej gospodarki miejskiej w polsce Zagadnienie gospodarki miejskiej jest o tyle istotne, że w ostatnich latach obserwuje się ogólną tendencję do przyrostu liczby mieszkańców miast, zwłaszcza tych dużych, o charakterze metropolitalnym. Wpływ na to mają różne czynniki, np. takie, że zamieszkanie w dużym mieście wiąże się m.in. z łatwiejszym znalezieniem pracy, nie bez znaczenia są również sprawy dotyczące sfery kulturalnej i społecznej. Niemniej wymienione ... >>>

FUTUREINSIGHTS TECHNOLOGIE 4.0 A PRZEMIANY SPOŁECZNO-GOSPODARCZE


KOZŁOWSKI K. ZYGMUNTOWSKI J.J. RED., wydawnictwo: SGH, 2017, wydanie I

Futureinsights Technologie 4.0 a przemiany społeczno-gospodarcze Rewolucja 4.0 to termin odmieniany dziś przez wszystkie przypadki. Praktycznie każda dyskusja o obecnym stanie rozwoju czy perspektywach ewolucji ładu społecznego oraz gospodarczego nie może się odbyć bez odwołań do błyskawicznie postępujących zmian w sektorze ICT, wpływu sztucznej inteligencji na rytm życia przyszłych pokoleń, nowych szans i zagrożeń tworzonych przez technologie informatyczne w każdym aspekcie ludzkiej egzystencji. Czym jednak właściwie jest rewolucja 4... >>>

KREOWANIE CEN NA POZAGIEŁDOWYCH RYNKACH FINANSOWYCH


MIELUS P., wydawnictwo: SGH, 2017, wydanie I

Kreowanie cen na pozagiełdowych rynkach finansowych Ceny obserwowane na rynku finansowym często traktuje się jako zmienne zewnętrzne bez namysłu nad tym, skąd się biorą. Wycena instrumentów finansowych zależy przede wszystkim od tego, ile inni uczestnicy rynku są skłonni za nie zapłacić. Aby zapewnić ciągłość kwotowań, a więc szeregu kursów determinujących aktualną wartość produktów finansowych, niezbędne są podmioty gotowe świadczyć usługę dostarczania bieżących cen kupna i sprzedaży. Tymi podmiotami są... >>>

SPOŁECZNY KONTEKST EKONOMII


SZLACHTA J. ZALESKA M. ŻUKROWSKA K. TOWALSKI R. RED., wydawnictwo: SGH, 2017, wydanie I

Społeczny kontekst ekonomii Wojciech Morawski Przedmowa CZĘŚĆ I SPOŁECZNE ASPEKTY BANKOWOŚCI Redakcja naukowa Małgorzata Zaleska Łada Wołoszczenko-Hołda, Paweł Niedziółka Agencje ratingowe a ryzyko systemowe Małgorzata Pawłowska Rynek kredytu bankowego w Polsce na tle państw Unii Europejskiej Izabela Pruchnicka-Grabias Oferowanie złożonych produktów finansowych a społeczna odpowiedzialność banków Emil Ślązak Uwarunkowania regulacji prawnych na rynku kryptowalut Łukasz Gębski Redefinicja ... >>>

HANDEL MIĘDZYNARODOWY W ZADANIACH


FOLFAS P., wydawnictwo: SGH, 2017, wydanie I

Handel międzynarodowy w zadaniach Publikacja stanowi uzupełnienie wielu nie tylko polskich, lecz także zagranicznych podręczników do ekonomii międzynarodowej (międzynarodowych stosunków gospodarczych). Dostarcza ona jednocześnie podstaw teoretycznych do przeprowadzenia empirycznej analizy handlu mierzonego zarówno tradycyjnie (wartością brutto), jak i za pomocą wartości dodanej. Książka zawiera dziesięć rozdziałów, w których przedstawiono następujące zagadnienia ekonomii między-narodowej: teorie... >>>

ŁAD PRZEDSIĘBIORSTWA RODZINNEGO DOŚWIADCZENIA ŚWIATOWE ORAZ ZALECENIA DLA POLSKI


LIPIEC J., wydawnictwo: SGH, 2017, wydanie I

Ład przedsiębiorstwa rodzinnego Doświadczenia światowe oraz zalecenia dla Polski Jacek Lipiec pracuje w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Niniejsza książka - opisująca koncepcję oraz metodologię ładu przedsiębiorstwa rodzinnego - jest efektem współpracy z dwiema rodzinami przedsiębiorczymi: Zofią, Markiem, Katarzyną i Aleksandrą Roleskimi, z którymi autor opracował Konstytucję firmy rodzinnej Roleski (2010 r.), oraz Krystyną, Janem, Agnieszką i Tomaszem Łapaj, z którymi... >>>

PODSTAWY EKONOMII MIKROEKONOMIA


CZARNY B., wydawnictwo: SGH, 2018, wydanie IV

Podstawy ekonomii Mikroekonomia WPROWADZENIE DO EKONOMII. MIKROEKONOMIA jest pierwszą częścią IV wydania znanego i popularnego podręcznika pt. PODSTAWY EKONOMII Bogusława Czarnego (ur. 1957 r.), wieloletniego wykładowcy ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (druga część zatytułowana MAKROEKONOMIA ukaże się wkrótce nakładem Oficyny Wydawniczej SGH). Podręcznik zawiera m.in. wykład współczesnej mikroekonomii (chodzi o tematy: działanie konkurencyjnego rynku, zachowania konsumentów i producentó... >>>

POSTĘP I REGRES EKONOMICZNO-SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA EWOLUCJI CYWILIZACJI


OSIŃSKI J. DOBRZYCKA M. RED., wydawnictwo: SGH, 2017, wydanie I

Postęp i regres Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania ewolucji cywilizacji Wstęp Łukasz Drozda W stronę urbanistyki (nie-okcydentalnej). Generatywny wymiar urbanizacji globalnego Południa Justyna Burmistrzak AEO jako czynnik podnoszący konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych Marta Dobrzycka Finansowanie innowacyjności przedsiębiorstw ze środków polityki spójności w polskich regionach w latach 2007-2013 Katarzyna Byszek Transgraniczna opieka zdrowotna - ocena skutków... >>>

POLITYKA GOSPODARCZA WYBRANE ZAGADNIENIA


ROSATI D.K., wydawnictwo: SGH, 2017, wydanie I

Polityka gospodarcza Wybrane zagadnienia Przedmowa Rozdział 1. Podstawy polityki gospodarczej 1.1. Wprowadzenie 1.2. Niesprawności rynku 1.2.1. Zasada Pareto i pierwsze podstawowe twierdzenie ekonomii dobrobytu 1.2.2. Konkurencja nie jest doskonała 1.2.3. Niekompletność rynków 1.2.4. Efekty zewnętrzne 1.2.5. Dobra publiczne 1.2.6. Głosowanie większościowe i paradoks głosowania 1.2.7. Dobra społecznie pożądane 1.2.8. Niesprawność rynku na szczeblu makroekonomicznym 1.2.9. Polityka gospodarcza jako reakcja władzy... >>>

książek: 1254, strona 7 z 126
<<<  -  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  -  >>>

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2022