ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > wyszukiwanie

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami i wznowieniami wydawniczymi

Nowości z podziałem tematycznym - kliknij tutaj

książek: 1254, strona 8 z 126
<<<  -  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  -  >>>

LOGISTYKA W ZARZĄDZANIU STRATEGICZNYM


MATWIEJCZUK R., wydawnictwo: PWE, 2021, wydanie I

Logistyka w zarządzaniu strategicznym Począwszy od lat 90. XX wieku w zarządzaniu strategicznym coraz większą rolę pełni nurt zasobowy. W ramach tego nurtu kluczowe znaczenie w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa przypisywane jest tzw. potencjałom strategicznym przedsiębiorstwa, obejmującym zasoby, zdolności i kompetencje. Wymienione potencjały strategiczne stanowią podstawę osiągania sukcesu przez przedsiębiorstwo i z tego względu określane są mianem potencjałów sukcesu przedsiębiorstwa. Obok nich w zasobowym... >>>

LEAN MANAGEMENT NA PUBLICZNYCH UCZELNIACH AKADEMICKICH


JAKUBIEC M., wydawnictwo: PWE, 2021, wydanie I

Lean Management na publicznych uczelniach akademickich Badania nad szkolnictwem wyższym w Europie są realizowane od wielu dekad. Także na gruncie polskim w ostatnich latach powstało wiele prac systematyzujących wiedzę w zakresie badań nad szkolnictwem wyższym. Głównym celem prezentowanej monografii jest przeprowadzenie oceny wykorzystania założeń koncepcji Lean Management oraz jej instrumentów na publicznych uczelniach akademickich w Polsce oraz wskazanie dalszych możliwości jej implementacji. Zainteresowanie... >>>

ORGANIZACJA PROCESOWO-PROJEKTOWA ISTOTA MODELOWANIE POMIAR DOJRZAŁOŚCI


SLIŻ P., wydawnictwo: DIFIN, 2021, wydanie I

Organizacja procesowo-projektowa Istota, modelowanie, pomiar dojrzałości Książka ma na celu określenie istoty organizacji procesowo-projektowej, jej uwarunkowań, zasad i metod kształtowania, a także metody pomiaru jej dojrzałości. Na tej podstawie Autor przeprowadził ocenę poziomu dojrzałości procesowo-projektowej organizacji funkcjonujących w Polsce oraz zaprezentował rozwiązania procesowe i projektowe w wybranej organizacji. Podstawę empirycznej części monografii stanowi rozwinięcie badań oraz zbiór rozważań i obserwacji... >>>

PRAWNOKARNE I KRYMINOLOGICZNE ASPEKTY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTURY POGRANICZA


DUDA M. BUCZYŃSKI S.M. RED., wydawnictwo: DIFIN, 2021, wydanie I

Prawnokarne i kryminologiczne aspekty ochrony dziedzictwa kultury pogranicza Książka stanowi pierwsze naukowe spojrzenie na problematykę spuścizny kulturowej pogranicza w Prusach Wschodnich z perspektywy przedstawicieli nauk prawnych. Autorzy omawiają w niej kryminologiczne, prawnokarne i administracyjnoprawne zagadnienia związane z ochroną dziedzictwa kulturowego. W szczególności diagnozują przyczyny, przejawy i przeciwdziałanie patologiom związanym z przedmiotową tematyką. Wstęp 1. Warmia i Mazury – problemy... >>>

KOMENTARZ DO KONSTYTUCJI RP ART. 115, 118, 119


CHMAJ M., wydawnictwo: DIFIN, 2021, wydanie I

Komentarz do Konstytucji RP art. 115, 118, 119 Prezentowany tom komentarza zawiera obszerne omówienie trzech przepisów Konstytucji dotyczących funkcjonowania Sejmu i Senatu. W art. 115, w ramach funkcji kontrolnej Sejmu, zakreślono obowiązek odpowiedzi na interpelacje, zapytania i pytania w sprawach bieżących przez Prezesa Rady Ministrów i pozostałych członków rządu. Art. 118 wskazuje na podmioty posiadające prawo inicjatywy ustawodawczej oraz podstawowe kwestie związane z tym prawem, zaś art. 119 określa... >>>

KOMENTARZ DO KONSTYTUCJI RP ART. 7, 8, 9


JASKIERNIA J., wydawnictwo: DIFIN, 2022, wydanie I

Komentarz do Konstytucji RP art. 7, 8, 9 Prezentowany tom zawiera komentarz do trzech artykułów Konstytucji RP: art. 7 (Zasada legalizmu), art. 8 (Najwyższa pozycja Konstytucji w systemie źródeł prawa i jej bezpośrednie stosowanie) oraz art. 9 (Związanie RP wiążącym ją prawem międzynarodowym). Szczególna aktualność tej analizy wiąże się z tym, że obejmuje ona zagadnienia, które stały się przedmiotem sporu pomiędzy Rzeczpospolitą Polską i Unią Europejską w kontekście rozumienia członkostwa w UE i jego... >>>

AGENCJE RATINGOWE ORAZ RATINGI KREDYTOWE


KORZEB Z. KULPAKA P. NIEDZIÓŁKA P., wydawnictwo: CEDEWU, 2021, wydanie I

Agencje ratingowe oraz ratingi kredytowe problemy i wyzwania u progu trzeciej dekady XXI wieku Monografia to kompendium wiedzy o agencjach ratingowych. Autorzy przedstawiają: • genezę ich powstania oraz ewolucję modeli biznesowych; • spektrum oferowanych usług i produktów; • strukturę rynku usług ratingowych i uwarunkowania jego zmiany; • regulacje nadzorcze oraz inicjatywy na rzecz deoligopolizacji rynku w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych; • metodologie wyznaczania ratingów... >>>

MICROSOFT EXCEL W ZASTOSOWANIACH STATYSTYCZNYCH PRAKTYCZNE PRZYKŁADY ANALIZ EKONOMICZNYCH I BIZNESOWYCH


KUSZTELAK P. RED., wydawnictwo: PWE, 2021, wydanie I

Microsoft Excel w zastosowaniach statystycznych Praktyczne przykłady analiz ekonomicznych i biznesowych Przeglądasz oferty pracy i wszędzie wymagana jest bardzo dobra znajomość programu MS Excel w szczególności w zakresie tworzenia raportów statystycznych? A może w pracy wykorzystujesz Excela i wiele czasu zajmuje Ci wykonywanie standardowych, codziennie powtarzanych czynności, zaś efekty Twoich analiz nie są zadowalające? Chciał(a)byś się nauczyć sprawnie i efektywnie posługiwać Excelem, wykorzystując jego wszechstronne... >>>

ENERGETYKA ROZPROSZONA W POLITYCE REGIONALNEJ


RABE M., wydawnictwo: CEDEWU, 2021, wydanie I

Energetyka rozproszona w polityce regionalnej Polska gospodarka staje przed ogromnym wyzwaniem dotyczącym przyszłości energetyki w Polsce. Obecny system energetyczny jest bardzo nieefektywny, pochłania ogromne środki, które wzorem krajów o wysokiej efektywności energetycznej można byłoby przeznaczyć na rozwój sieci niskoemisyjnych i odnawialnych źródeł energii. W tej chwili w polskiej energetyce, związanej z monokulturą węgla, zaczyna brakować mocy, a cały system przesyłu energii zaczyna przypominać... >>>

MIĘDZYNARODOWY SYSTEM WALUTOWY OD ZŁOTA DO WALUTY CYFROWEJ


TWAROWSKA-MÓL K., wydawnictwo: CEDEWU, 2021, wydanie I

Międzynarodowy system walutowy Od złota do waluty cyfrowej Funkcje pieniądza, początkowo pełnione przez kruszce, w szczególności złoto, następnie pieniądz papierowy, dziś przejmowane są przez pieniądz bezgotówkowy, stopniowo wypierający gotówkę. Do pełnienia funkcji pieniądza pretendują również kryptowaluty, a w szczególności tzw. stablecoins, czyli stabilne kryptowaluty, których wartość powiązana jest z kursami najważniejszych walut fiducjarnych (dolara amerykańskiego, euro, jena czy... >>>

książek: 1254, strona 8 z 126
<<<  -  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  -  >>>

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2022