ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > wyszukiwanie

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami i wznowieniami wydawniczymi

Nowości z podziałem tematycznym - kliknij tutaj

książek: 1254, strona 8 z 126
<<<  -  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  -  >>>

ODPOWIEDZIALNE ZARZĄDZANIE W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH


SKOWRONEK-MIELCZAREK A. RED., wydawnictwo: SGH, 2017, wydanie I

Odpowiedzialne zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Wiodącym celem niniejszej monografii jest dokonanie identyfikacji powiązań zrównoważonego rozwoju z szeroko rozumianymi procesami zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach. Chodzi nie tylko o wskazanie mechanizmu tych powiązań, ale również o pokazanie ich specyfiki w odniesieniu do MSP. Wymaga to analizy czynników mających wpływ na zrównoważony rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, pokazania metod i narzędzi zarządczych... >>>

OTWARCIE KONKURENCYJNOŚĆ WZROST


ŻUKROWSKA K. RED., wydawnictwo: SGH, 2016, wydanie I

Otwarcie Konkurencyjność Wzrost Katarzyna Żukrowska Wprowadzenie Katarzyna Żukrowska Otwarcie gospodarki a konkurencyjność Agnieszka Domańska Otwartość gospodarki jako uwarunkowanie konkurencyjności ? przegląd podejść teoretycznych i analitycznych Małgorzata Zajaczkowski Rola Światowej Organizacji Handlu w procesie otwierania gospodarek narodowych Katarzyna Żukrowska Czynniki decydujące o konkurencyjności w Polsce . Dynamika rozwoju. Możliwości. Co je hamuje Roman Wosiek Analiza pozycji Polski w rankingach... >>>

LOGIKA PROCESU BADAWCZEGO W EKONOMII


WOJCIECHOWSKA R., wydawnictwo: SGH, 2016, wydanie I

Logika procesu badawczego w ekonomii Wstęp Rozdział 1. Ekonomiczna wiedza naukowa 1.1. Cechy wiedzy naukowej 1.2. Ekonomiczna wiedza naukowa 1.3. Schemat postępowania naukowego w ekonomii 1.4. Osobliwości języka ekonomii Rozdział 2. Relacja ekonomii z innymi naukami 2.1. Klasyfikacja nauk a ekonomia 2.2. Ekonomia a nauki ścisłe 2.3. Ekonomia a inne nauki społeczne 2.4. Ekonomia a inne nauki ekonomiczne Rozdział 3. Założenia metodologiczne w ekonomii 3.1. Problemy badawcze w ekonomii 3.2. Hipotezy badawcze w ekonomii 3.3... >>>

STATYSTYKA LUBIĘ TO ZBIÓR ZADAŃ


WIECZOREK M., wydawnictwo: SGH, 2016, wydanie II

Statystyka Lubię to! Zbiór zadań Szanowni Czytelnicy! Głębokie przekonanie, że statystykę można zrozumieć, a nawet polubić spowodowało, że podjęłam się przygotowania zbioru zadań, który ma w tym Państwu pomóc. Pytania, które otwierają każdy rozdział, włożyłam w usta studentów. Niektóre z nich, jak sądzę, zainteresują Państwa statystyką. Inne mogą nurtować osoby, które śledzą życie społeczne czy gospodarcze w kraju. Statystyka właśnie nauczy nas, jak wybrać odpowiednie narzędzia... >>>

EKONOMICZNA ANALIZA PRAWA ŚRODOWISKA ZASTOSOWANIE I PERSPEKTYWY ROZWOJU


NEGACZ K., wydawnictwo: SGH, 2016, wydanie I

Ekonomiczna analiza prawa środowiska Zastosowanie i perspektywy rozwoju Podziękowanie Wprowadzenie Rozdział I. Charakterystyka ekonomicznej analizy prawa 1. Rys historyczny 2. Nurt, ruch czy metoda - czym jest ekonomiczna analiza prawa 3. Wśród metod badawczych 4. Podsumowanie Rozdział II. Ekonomiczna analiza prawa środowiska i przykłady jej zastosowania 1. Miejsce środowiska w ekonomicznej analizie prawa 2. Przykłady zastosowania w prawie środowiska 3. Podsumowanie Rozdział III. Perspektywy dla ekonomicznej... >>>

MIĘDZYNARODOWA KONKURENCYJNOŚĆ GOSPODARKI A SOLIDARNOŚĆ DOBRO WSPÓLNE I JAKOŚĆ ŻYCIA


DOŁĘGOWSKI T., wydawnictwo: SGH, 2016, wydanie I

Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki a solidarność, dobro wspólne i jakość życia Wstęp 1. Konkurencyjność międzynarodowa a instytucje i rozwój integralny 1.1. Istota konkurencyjności 1.2. Konkurencyjność a wspólnota - refleksje krytyczne 1.3.Konkurencyjność a instytucje i kapitał społeczny 1.4. Dobro wspólne i solidarność a konkurencyjność i jakość życia (well-being) 1.5. Konkurencyjność międzynarodowa i społeczna odpowiedzialność w świetle najnowszych rankingów 2. Między ekonomią a etyką... >>>

HANDEL MIĘDZYNARODOWY MIERZONY WARTOŚCIĄ BRUTTO ORAZ WARTOŚCIĄ DODANĄ ANALIZA PORÓWNAWCZA


FOLFAS P., wydawnictwo: SGH, 2016, wydanie I

Handel międzynarodowy mierzony wartością brutto oraz wartością dodaną Analiza porównawcza Celem opracowania jest znalezienie odpowiedzi na pytanie badawcze dotyczące tego, czy i jak bardzo różni się handel międzynarodowy mierzony wartością brutto (trady­cyjnie) od handlu mierzonego wartością dodaną. Chodzi zatem o identyfikację wystę­powania i wielkości różnic między rozmiarem handlu międzynarodowego mierzonego na dwa sposoby. W rezultacie hipoteza przedstawiona w monografii zakłada, że wystę­pują... >>>

KONWERGENCJA DOCHODOWA TYPU BETA W UJĘCIU TEORETYCZNYM I EMPIRYCZNYM


PRÓCHNIAK M. WITKOWSKI B., wydawnictwo: SGH, 2016, wydanie I

Konwergencja dochodowa typu beta w ujęciu teoretycznym i empirycznym Wstęp Rozdział 1. Konwergencja dochodowa w ujęciu teoretycznym. Wnioski z modeli Solowa 1.1. Rodzaje konwergencji 1.2. Model Solowa 1.3. Model Solowa z kapitałem ludzkim (model Mankiwa-Romera-Weila) 1.4. Model Solowa z wieloma czynnikami produkcji Rozdział 2. Konwergencja dochodowa w świetle wybranych innych modeli wzrostu gospodarczego 2.1. Wprowadzenie 2.2. Model Ramseya 2.3. Model Diamonda 2.4. Model learning-by-doing Romera 2.5. Model Lucasa Rozdział... >>>

EWOLUCJA ROLI INSTYTUCJI GWARANTUJĄCYCH DEPOZYTY W SIECI BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ


KERLIN J., wydawnictwo: SGH, 2016, wydanie I

Ewolucja roli instytucji gwarantujących depozyty w sieci bezpieczeństwa finansowego unii europejskiej Wykaz skrótów Wstęp Rozdział 1. Przegląd literatury przedmiotu 1.1. Systemy gwarantowania depozytów 1.1.1. Wybrane zagadnienia terminologiczne 1.1.2. Zasadność powoływania i cele 1.1.3. Forma działania i zakres uprawnień 1.1.4. Niedoskonałości systemu 1.1.5. Składki, finansowanie i koszty 1.1.6. Efektywna konstrukcja 1.2. Przymusowa restrukturyzacja instytucji finansowych 1.2.1. Wybrane zagadnienia... >>>

CZY SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY WSPOMAGA JEJ INNOWACYJNOŚĆ?


PŁOSZAJSKI P. RED., wydawnictwo: SGH, 2017, wydanie I

Czy społeczna odpowiedzialność firmy wspomaga jej innowacyjność? Niniejsze badanie jest rezultatem IV etapu większego, kilkuletniego projektu zespołu Katedry Teorii Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie dotyczącego społecznej odpowiedzialności biznesu w nowej gospodarce. W pierwszym etapie zajmowaliśmy się relacjami między firmami a ich otoczeniem w postaci różnych grup interesariuszy. Jego rezultaty zostały opublikowane w książce pt. Społeczna odpowiedzialność biznesu w nowej gospodarce (...). W drugim... >>>

książek: 1254, strona 8 z 126
<<<  -  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  -  >>>

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2022