ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > wyszukiwanie

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami i wznowieniami wydawniczymi

Nowości z podziałem tematycznym - kliknij tutaj

książek: 1254, strona 9 z 126
<<<  -  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  -  >>>

WYKLUCZENIE SPOŁECZNE JAKOŚĆ I GODNOŚĆ ŻYCIA OSÓB W WIEKU 60+ RDZENNYCH MIESZKAŃCÓW WSI W POLSCE


DĄBROWSKA A. GUTKOWSKA K. JANOŚ-KRESŁO M. SŁABY T., wydawnictwo: SGH, 2016, wydanie I

Wykluczenie społeczne Jakość i godność życia osób w wieku 60+ rdzennych mieszkańców wsi w polsce Przedmowa Rozdział I. Sytuacja ludności wiejskiej w XX i XXI wieku Wstęp 1.1. Kierunki zmian sytuacji społeczno-ekonomicznej na wsi 1.2. Ocena zmian zachodzących na wsi z perspektywy jej rdzennych mieszkańców w wieku 60+ (wyniki badania) Podsumowanie Rozdział II. Sytuacja materialna osób starszych na wsi w Polsce Wstęp 2.1. Sytuacja ekonomiczna starszej ludności mieszkającej na wsi w świetle danych wt... >>>

WYBRANE PARADYGMATY ZARZĄDZANIA FIRMAMI RODZINNYMI


KLIMEK J. ŻELAZKO B. RED., wydawnictwo: SGH, 2017, wydanie I

Wybrane paradygmaty zarządzania firmami rodzinnymi Oddajemy w Państwa ręce zbiorową monografię zawierającą teksty przygotowane przez uczestników dwóch wydarzeń naukowych zorganizowanych przez Zakład Przedsiębiorstwa Rodzinnego (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). Były to konferencje, w ramach których przedstawiciele sektora nauki i biznesu dzielili się opiniami na temat możliwości i sposobów dostosowywania się firm rodzinnych do wymogów stawianych przez otoczenie. Referaty zaprezentowane w... >>>

O RÓŻNORODNOŚCI WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA TOM II UWARUNKOWANIA PROWADZENIA BIZNESU W WYBRANYCH GOSPODARKACH


WOJTYSIAK-KOTLARSKI M. RED., wydawnictwo: SGH, 2016, wydanie I

O różnorodności współczesnego świata Tom II Uwarunkowania prowadzenia biznesu w wybranych gospodarkach W poprzednim tomie prezentację różnorodności otaczającego nas świata w kontekście analizy uwarunkowań prowadzenia biznesu rozpoczęliśmy od pierwszej grupy krajów, były to kolejno: Bhutan, Białoruś, Chile, Czechy, Filipiny, Holandia, Izrael, Kenia, Litwa, Meksyk, Niemcy i Nowa Zelandia. Niniejszy tom jest kontynuacją podróży po fascynującym globie, który musimy starać się coraz lepiej poznawa... >>>

RACJONALIZACJA GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W POLSCE


GOLEŃ MAREK RED., wydawnictwo: SGH, 2017, wydanie I

Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi w polsce Zadaniem niniejszej publikacji jest edukacyjno-informacyjne oddziaływanie na decydentów polityki odpadowej oraz jej administratorów, by zmieniali ją w racjonalnym kierunku, przynoszącym efekty ekologiczne w postaci zmniejszenia uciążliwości gospodarki odpadami komunalnymi dla środowiska oraz zwiększenie wzrostu tzw. recyklingu materiałowego (produkcja nawozów naturalnych i surowców wtórnych z odpadów komunalnych). Zatem w publikacji... >>>

INWESTOWANIE OD UNIKANIA DO POSZUKIWANIA RYZYKA NA RYNKACH FINANSOWYCH


ADAMSKA A. FIERLA A. RED., wydawnictwo: SGH, 2016, wydanie I

Inwestowanie Od unikania do poszukiwania ryzyka na rynkach finansowych Agata Adamska, Andrzej Fierla Wstęp Grzegorz Szuchnik Rozdział 1. Zabezpieczanie importera instrumentami pochodnymi przed ryzykiem kursu walutowego Wprowadzenie 1.1. Rynek finansowy 1.1.1. Segmenty rynku finansowego 1.1.2. Transakcje walutowe 1.1.3. Transakcje walutowe natychmiastowe 1.2. Walutowe transakcje terminowe 1.2.1. Forward i futures 1.2.2. FX swap 1.2.3. Opcje 1.3. Przykłady zastosowania derywatów przez importera 1.3.1. Forward 1.3.2.... >>>

POLITYKA PUBLICZNA TEORIA JAKOŚĆ DOBRE PRAKTYKI


OSIŃSKI J. ZAWIŚLIŃSKA I. RED., wydawnictwo: SGH, 2016, wydanie I

Polityka publiczna Teoria. Jakość. Dobre praktyki Wprowadzenie - Joachim Osiński, Izabela Zawiślińska Anatomia sfery publicznej i przestrzeni publicznej a kształtowanie polityki publicznej w państwie - Joachim Osiński 1. Wstęp 2. Sfera publiczna i jej wyznaczniki teoretyczne 3. Sfera publiczna - próby współczesnych opisów i definicji 4. Współczesny kształt sfery publicznej i jej zagrożenia 5. Współczesna przestrzeń publiczna (szczególnie miast) i jej zagrożenia 6. Zakończenie ... >>>

SYSTEM INFORMACYJNY RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ


BARAN W., wydawnictwo: SGH, 2017, wydanie I

System informacyjny rachunkowości zarządczej w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wstęp 1. System rachunkowości jako źródło zaspokojenia potrzeb informacyjnych zarządzających 1.1. Istota, funkcje i znaczenie informacji zarządczej 1.1.1. Istota i pojęcie informacji 1.1.2. Informacja ekonomiczna i jej funkcje 1.1.3. Klasyfikacja informacji ekonomicznej 1.1.4. Informacja zarządcza i jej użyteczność 1.1.5. Informacja według globalnych zasad rachunkowości zarządczej (GMAP) 1.2. Determinanty potrzeb... >>>

TRENDY W TURYSTYCE


BIERNAT E. DZIEDZIC E. RED., wydawnictwo: SGH, 2017, wydanie I

Trendy w turystyce Monografia ma na celu zwrócenie uwagi na trendy, które kształtują lub w niedalekiej przyszłości będą kształtować rynek turystyczny i szerzej całe zjawisko turystyki. Znalazły się w niej m.in. opracowania dotyczące nowego i dynamicznie rozwijającego się zjawiska, jakim jest ekonomia dzielenia i współdzielona konsumpcja, oraz wpływu czynników demograficznych na rynek turystyczny. W rozdziale dotyczącym zagadnień regionalnych szczególnie dużo uwagi poświęcono problemom doskonalenia ... >>>

WYBRANE PROBLEMY WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA W REFLEKSJI SOCJOLOGICZNEJ


FIRLIT E. GŁADYS-JAKÓBIK J. RED., wydawnictwo: SGH, 2016, wydanie I

Wybrane problemy współczesnego świata w refleksji socjologicznej Elżbieta Firlit, Jolanta Gładys-Jakóbik Wprowadzenie Literatura Jolanta Gładys-Jakóbik 1. Przemiany rzeczywistości społecznej w analizach socjologów Wprowadzenie 1.1. Teorie zmiany społecznej 1.2. Teoria socjologiczna Wnioski Literatura Jacenty Siewierski 2. Wspólnota i tradycja w ewolucji społecznej Wprowadzenie 2.1. Typy związków między ludźmi 2.2. Źródła autorytetu w związkach społecznych 2.3. Wspó... >>>

POSTAWY KONSUMENTÓW WOBEC MAREK POCHODZENIA POLSKIEGO I ZAGRANICZNEGO


BARAN R. MARCINIAK B. TARANKO T., wydawnictwo: SGH, 2017, wydanie I

Postawy konsumentów wobec marek pochodzenia polskiego i zagranicznego Wstęp (Radosław Baran) Rozdział 1. Marki pochodzenia polskiego a marki pochodzenia zagranicznego (Radosław Baran) 1.1. Istota i rodzaje marek 1.2. Pochodzenie marek jako kryterium ich klasyfikacji 1.3. Uwarunkowania stosowania marek pochodzenia polskiego i marek pochodzenia zagranicznego Rozdział 2. Uwarunkowania postaw konsumentów wobec marek pochodzenia polskiego oraz marek pochodzenia zagranicznego (Teresa Taranko) 2.1. Istota postaw i ich... >>>

książek: 1254, strona 9 z 126
<<<  -  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  -  >>>

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2022