ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > wyszukiwanie

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami i wznowieniami wydawniczymi

Nowości z podziałem tematycznym - kliknij tutaj

książek: 1254, strona 9 z 126
<<<  -  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  -  >>>

AUTOMATYZACJA I ROBOTYZACJA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH


DOMIŃCZUK J. KOST G. ŁEBKOWSKI P., wydawnictwo: PWE, 2021, wydanie II

Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych Dynamiczny rozwój techniki komputerowej oraz szybki postęp w zakresie technologii wytwarzania doprowadziły w ostatnim trzydziestoleciu do szerokiego za stosowania w przemyśle obrabiarek sterowanych numerycznie i robotów przemysłowych oraz zautomatyzowanych systemów transportu i magazynowania. Przede wszystkim jednak rozwój ten przyczynił się do niezwykle intensywnego wykorzystania systemów komputerowych w planowaniu i sterowaniu produkcją.... >>>

DETERMINANTY UŻYTECZNOŚCI RAPORTÓW FINANSOWYCH W KONTEKŚCIE GRUP UŻYTKOWNIKÓW INFORMACJI FINANSOWYCH


MAĆKOWIAK E. PONIATOWSKA L., wydawnictwo: CEDEWU, 2021, wydanie I

Determinanty użyteczności raportów finansowych w kontekście grup użytkowników informacji finansowych Książka prezentuje problematykę użyteczności raportów finansowych w kontekście grup użytkowników informacji finansowej. Podjęto w niej próbę rozpoznania głównych czynników determinujących użyteczność informacji finansowych, prezentowanych w raportach finansowych z punktu widzenia zróżnicowanych potrzeb informacyjnych interesariuszy. W publikacji zaprezentowano następujące... >>>

JAKOŚĆ ŻYCIA NA CO MASZ WPŁYW


PIETRZAK M. KOSTECKA J. CZERWONKA M. GROCHOWSKI G. RED., wydawnictwo: CEDEWU, 2021, wydanie I

Jakość życia  - na co masz wpływ Książka „Jakość życia - na co masz wpływ" to publikacja przygotowana przez 15 naukowców i praktyków zajmujących się różnymi dziedzinami: biogerontologią, ekonomią, fizjoterapią, genetyką, ginekologią, ochroną środowiska, optometrią, psychologią, rolnictwem i ogrodnictwem, sztukami pięknymi, „talentologią", techniką świetlną, zarządzaniem. Autorzy w sposób syntetyczny i zrozumiały przedstawiają Czytelnikowi zdobycze współczesnej nauki odnoszące się... >>>

MIASTO-IDEA NOWE PODEJŚCIE DO GOSPODAROWANIA ZASOBAMI MIASTA


KUDŁACZ M., wydawnictwo: CEDEWU, 2021, wydanie I

Miasto-idea Nowe podejście do gospodarowania zasobami miasta „Książka autorstwa Michała Kudłacza podejmuje bardzo ważny temat badawczy, jakim jest gospodarowanie zasobami miasta, przy czym słusznie traktuje zasoby bardzo szeroko, wychodząc z założenia, że najcenniejszym zasobem miasta jest społeczność, która je zamieszkuje, utożsamia się z nim i pragnie je ulepszać, poprawiając równocześnie jakość swojego życia. Sposób zaangażowania się tej społeczności w rozwój miasta w dużej mierze decyduje o... >>>

WSZYSTKO MA MARKĘ ODNAJDŹ SWOJĄ! PERSONAL BRANDING O ŚWIADOMYM KREOWANIU WIZERUNKU W ZGODZIE ZE SOBĄ


KOWAL-ORCZYKOWSKA A., wydawnictwo: CEDEWU, 2021, wydanie I

Wszystko ma markę - ODNAJDŹ SWOJĄ! Personal branding - o świadomym kreowaniu wizerunku w zgodzie ze sobą Książka stanowi swoiste połączenie wiedzy z zakresu humanistyki i nauk społecznych, które zaaplikowane do dynamicznego i turbulentnego świata wolnorynkowego biznesu pomoże Czytelnikowi skutecznie stawić czoła wyzwaniu, jakim dla każdego z nas jest kreowanie rozpoznawalnej, silnej, wiarygodnej i spójnej marki osobistej. Jest też rodzajem podręcznego przewodnika dla wszystkich chcących poznać narzędzia wpływu, a także... >>>

DETERMINANTY KSZTAŁTOWANIA INSTYTUCJONALNEGO KOSZTU POBORU PODATKÓW


FURMAN Ł. FURMAN W., wydawnictwo: CEDEWU, 2021, wydanie I

Determinanty kształtowania instytucjonalnego kosztu poboru podatków W monografii scharakteryzowano aparat skarbowy zajmujący się poborem podatków do budżetu państwa. W uzupełnieniu tych treści pokazano podstawy teoretyczne kosztu poboru podatków ponoszonych przez organy podatkowe. Dokonano selekcji poszczególnych kosztów rodzajowych i opisano, co wchodzi w ich skład przy działalności instytucji zajmującej się ściąganiem podatków. Bardzo dużym walorem publikacji jest przedstawienie: ... >>>

PODATKI BANKOWE I INSTRUMENTY REGULACYJNE PRZEGLĄD ROZWIĄZAŃ W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ


SZOŁNO-KOGUC J. TWAROWSKA-RATAJCZAK M., wydawnictwo: CEDEWU, 2021, wydanie I

Podatki bankowe i instrumenty regulacyjne przegląd rozwiązań w krajach Unii Europejskiej „(...) Monografia jest wręcz pozycją unikalną w opracowaniach naukowych na temat opodatkowania działalności bankowej w Polsce, a jednocześnie konfrontuje tę wiedzę z rozwiązaniami obowiązującymi w tym zakresie w Unii Europejskiej. Budowanie stabilności instytucji finansowych wymaga zdecydowanych działań ze strony decydentów politycznych i organów regulacyjnych. Badanie tych zagadnień, ich opiniowanie oraz przygotowywanie... >>>

WEWNĄTRZGAŁĘZIOWA WYMIANA HANDLOWA POLSKI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ


WYRZYKOWSKA-ANTKIEWICZ M., wydawnictwo: CEDEWU, 2021, wydanie I

Wewnątrzgałęziowa wymiana handlowa Polski z Unią Europejską Stan i uwarunkowania rozwoju Proces integracji Polski z Unią Europejską oznacza wzrost jej zaangażowania w międzynarodowy podział pracy, a także pogłębienie się procesu specjalizacji produkcji, co nie pozostaje bez znaczenia dla charakteru wymiany handlowej. Jedną z najistotniejszych cech współczesnej gospodarki jest zastępowanie handlu międzygałęziowego wewnątrzgałęziową wymianą handlową. Zmiany zachodzące na arenie międzynarodowej wpłynęły nie tylko na intensywność... >>>

MIĘDZYNARODOWE PRAWO HUMANITARNE KONFLIKTÓW ZBROJNYCH W PRAKTYCE ZBIÓR KAZUSÓW Z KOMENTARZAMI I ODPOWIEDZIAMI


KROPLEWSKI J. SKELNIK K., wydawnictwo: CEDEWU, 2021, wydanie I

Międzynarodowe Prawo Humanitarne Konfliktów Zbrojnych w praktyce Zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami Upadek żelaznej kurtyny na początku lat 90. XX wieku pozwalał żywić nadzieję, że społeczność międzynarodowa uwolniła się od groźby wybuchu poważnego konfliktu zbrojnego. Niestety, aktualnie trwająca rekonfiguracja ładu międzynarodowego, odradzanie się narodowych nacjonalizmów oraz rywalizacja gospodarcza mocarstw sprawiła, że we współczesnym świecie ponownie zapanował stan bezwładu i ... >>>

NARZĘDZIA RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ W RAPORTOWANIU ZINTEGROWANYM


BEK-GAIK B. SUROWIEC A., wydawnictwo: CEDEWU, 2021, wydanie I

Narzędzia rachunkowości zarządczej w raportowaniu zintegrowanym Sprawozdawczość zintegrowana dynamicznie się rozwija, co stwarza zapotrzebowanie na odpowiednie narzędzia, z których mogliby skorzystać sporządzający sprawozdania. W strukturze ramowej sprawozdawczości zintegrowanej IIRC nie zaproponowano żadnych instrumentów ani narzędzi, które mogłyby lub powinny być wykorzystywane w sprawozdawczości zintegrowanej. Wydaje się, że wymagania stawiane przez sprawozdawczość zintegrowaną w sensie informacyjnym może spe... >>>

książek: 1254, strona 9 z 126
<<<  -  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  -  >>>

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2022