ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

BUDŻETOWANIE W BANKU KOMERCYJNYM


KORZEB Z.

wydawnictwo: DIFIN , rok wydania 2007, wydanie I

cena netto: 40.00 Twoja cena  38,00 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Celem monografii jest przedstawienie budżetowania w kontekście zmian zachodzących w samym podejściu do tego systemu oraz poszukiwanie sposobów jego modyfikacji w taki sposób, aby w większym stopniu było dostosowane do wymogów rynkowych.  

Opracowanie nie jest instrukcją dla osób sporządzających budżety, ale raczej zbiorem spostrzeżeń na temat efektywnego przeprowadzenia procesu budżetowania w banku. Intencją autora nie jest także idealizowania budżetowania, ani dostrzeganie jego niedoskonałości. Jest to jedynie przedstawienie własnego stanowiska w przedmiotowym temacie i należy je traktować jako przyczynek do toczącej się dyskusji nad doskonaleniem systemu budżetowania.  

Z recenzji prof. zw. dr hab. Małgorzaty Zaleskiej:

"Na polskim rynku wydawniczym jest niewiele publikacji poświęconych budżetowaniu w banku. Część z nich utraciła ponadto swoją aktualność. Zaznaczyć należy, że nia ma w zasadzie aktualnej pozycji zwartej na temat budżetowania i prezentowana książka powinna wypełnić lukę w polskiej literaturze przedmiotu z zakresu bankowości.

Jako ważne należy uznać, że Autor nie postawił sobie za cel tylko pre­zentację zasad budżetowania w formie podręcznika, ale podjął się trud­niejszego zadania, tzn. przedstawienia własnych przemyśleń i wniosków z nich płynących. (...)

Należy podkreślić, że książka powinna spotkać się z dużym zainteresowa­niem czytelników zarówno środowiska naukowego, w tym wykładowców i studentów, jak i praktyków bankowych".


Spis treści

Wstęp

Rozdział 1. Wprowadzenie do budżetowania

1.1. Istota budżetowania
1.2. Klasyfikacja budżetowania oraz ogólne zasady konstruowania budżetów
1.3. Funkcje i cele budżetowania w banku komercyjnym

Rozdział 2. Ryzyko jako czynnik determinujący budżetowanie

2.1. Istota ryzyka związanego z prowadzeniem działalności bankowej
2.2. Wykorzystanie modeli zarządzania ryzykiem w budżetowaniu
2.3. Uwzględnianie regulacji ostrożnościowych w budżetowaniu

Rozdział 3. Przebieg procedury sporządzania budżetu

3.1. Przygotowanie założeń budżetowych
3.2. Zasady tworzenia ośrodków odpowiedzialności
3.3. Konstruowanie budżetu wiodącego       

Rozdział 4. Praktyczne aspekty procesu budżetowania

4.1. Pomiar dokonań i kontrola odchyleń budżetowych
4.2. Podstawowe problemy tradycyjnego budżetowania
4.3. Alternatywne sposoby budżetowania
   4.3.1. Budżetowanie oparte na działalniach - ABB (Activity Base Budgeting)
   4.3.2. Zrównoważona karta wyników (Balanced Scorecard)
   4.3.3. Zarządzanie bez budżetów (Beyond Budgeting)

Rozdział 5. Budżetowanie jako integralna część procesu zarządzania w banku komercyjnym

5.1. Budżetowanie jako narzędzie wspomagające realizację strategii
5.2. Wykorzystanie budżetowania w zarządzaniu wartością banku komercyjnego

Podsumowanie

Bibliografia

143 strony, B5, miękka oprawa

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2024