ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE KONCEPCJE METODY STRATEGIE WYDANIE 2


JANASZ K. JANASZ W. KOZIOŁ K. SZOPIK-DEPCZYŃSKA K.

wydawnictwo: DIFIN , rok wydania 2010, wydanie II

cena netto: 65.30 Twoja cena  62,04 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Praca jest wnikliwym studium koncepcji zarządzania strategicznego, zasad formułowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa oraz metod analizy strategicznej wykorzystywanych na zewnątrz i wewnątrz organizacji.

Zarządzanie współczesnymi przedsiębiorstwami oznacza potrzebę stałego redefiniowania misji i strategii podmiotów, struktur, umiejętności budowy strategicznych odpowiedzi na zmieniające się warunki, tj. odnawiania przedsiębiorstwa. Działania te są z jednej strony rezultatem szeroko rozumianej wiedzy i praktyki, z drugiej zaś metodą prowadzącą do powstawania i rozwijania wiedzy kapitału ludzkiego oraz samej organizacji, w którym kapitał ludzki funkcjonuje. Opracowanie ma charakter teoretyczno-poznawczy i metodyczny, ważną jego zaletę stanowi łączenie kwestii teoretycznych z praktycznymi przykładami.

Z recenzji prof. zw. dr hab. Tadeusza Obrębki:

Zarządzanie współczesnymi przedsiębiorstwami w zmieniającym się otoczeniu staje wobec wyzwań, jakie niesie przyszłość. Przesądza to o konieczności poszukiwania nowych wzorców instytucjonalnych, nowych technik i zachowań kierowniczych w praktyce. Ta szeroka problematyka o kapitalnym znaczeniu dla każdego przedsiębiorstwa została interesująco i wyczerpująco przedstawiona w omawianej pracy.


Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Koncepcje zarządzania strategicznego
Władysław Janasz

1.1. Pojęcie i ewolucja zarządzania strategicznego
1.2. Zarządzanie strategiczne jako proces
1.3. Zasady zarządzania strategicznego
1.4. Informacja i wiedza w zarządzaniu

Rozdział 2. Podstawowe koncepcje formułowania strategii przedsiębiorstwa
Władysław Janasz

2.1. Istota strategii przedsiębiorstwa
2.2. Główne szkoły i nurty w zarządzaniu strategicznym
2.3. Etapy i procedury zarządzania strategicznego
2.4. Cele i zadania przedsiębiorstwa
2.5. Wizja strategiczna i misja przedsiębiorstwa

Rozdział 3. Strategie rozwoju przedsiębiorstwa
Władysław Janasz

3.1. Poziomy zarządzania strategicznego
3.2. Kryteria i rodzaje strategii
3.3. Strategie na poziomie przedsiębiorstwa
3.4. Strategie dziedzin gospodarowania
3.5. Strategie konkurencji a strategie marketingowe
3.6. Strategie funkcjonalne
3.7. Podstawowe strategie rozwojowe przedsiębiorstwa

Rozdział 4. Ryzyko i niepewność w zarządzaniu strategicznym
Krzysztof Janasz

4.1. Istota i znaczenie ryzyka w procesach gospodarczych
4.2. Ryzyko a niepewność
4.3. Proces zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie
4.4. Metody pomiaru, kontroli i ograniczania ryzyka w zarządzaniu strategicznym

Rozdział 5. Analiza makrootoczenia
Katarzyna Kozioł

5.1. Charakterystyka makrootoczenia przedsiębiorstwa
5.2. Metody analizy makrootoczenia
5.2.1. Metody bezscenariuszowe
5.2.2. Metody scenariuszowe

Rozdział 6. Analiza otoczenia konkurencyjnego
Katarzyna Kozioł

6.1. Przedsiębiorstwo w otoczeniu konkurencyjnym
6.2. Metody analizy otoczenia konkurencyjnego

Rozdział 7. Ocena potencjału strategicznego przedsiębiorstwa
Katarzyna Kozioł

7.1. Zasoby i kompetencje w organizacji
7.2. Metody analizy potencjału wewnętrznego przedsiębiorstwa

Rozdział 8. Diagnoza strategiczna przedsiębiorstwa
Katarzyna Kozioł

8.1. Istota diagnozy strategicznej
8.2. Metody pozycjonowania strategicznego firmy w diagnozie strategicznej

Rozdział 9. Formułowanie strategii
Katarzyna Kozioł

9.1. Podstawowe koncepcje i modele formułowania strategii przedsiębiorstwa
9.2. Determinanty budowy strategii

Rozdział 10. Implementacja strategii i kontrola strategiczna
Katarzyna Kozioł

10.1. Implementacja strategii
10.2. Kontrola i kontrola strategiczna w organizacji
10.3. Kontroling strategiczny i operacyjny
10.3.1. Strategiczna karta wyników jako narzędzie realizacji strategii

Rozdział 11. Strategie na poziomie korporacji i przedsiębiorstw sektorowych
Władysław Janasz

11.1. Strategie korporacji
11.2. Kontekst sektorowy
11.3. Zarys strategii sektora przemysłowego

Rozdział 12. Strategie rozwoju i umiędzynarodowienia przedsiębiorstw
Katarzyna Szopik-Depczyńska

12.1. Istota i motywy internacjonalizacji przedsiębiorstw
12.2. Strategie internacjonalizacji przedsiębiorstw
12.3. Pojęcie i formy globalizacji
12.4. Formułowanie strategii globalnej w przedsiębiorstwie

Bibliografia

Spis rysunków


336 stron, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2024