ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

BANKRUCTWA GOSPODARSTW DOMOWYCH. PERSPEKTYWA EKONOMICZNA I SPOŁECZNA


RED. ŚWIECKA B.

wydawnictwo: DIFIN , rok wydania 2008, wydanie I

cena netto: 65.00 Twoja cena  61,75 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

W publikacji przedstawiono najważniejsze zdarzenia związane z bankructwem gospodarstwa domowego, ich przyczyny, wzajemne powiązania, skutki dla osób zagrożonych lub dotkniętych bankructwem oraz pozostających z nimi w stosunkach ekonomicznych (m.in. banków), a także skutki dla całego systemu społecznego (gospodarki).

Na szczególną uwagę zasługuje bogaty materiał empiryczny ilustrujący kształtowanie i rozwój zjawiska bankructw gospodarstw domowych w Polsce, pochodzący z wieloaspektowych i pogłębionych badań własnych autorów (2006 rok), uzupełniony o dane z licznych raportów na temat sytuacji bankructw na świecie.

Niewątpliwym atutem książki są nowe, dotychczas mało dostępne w polskiej literaturze finansowej, walory aplikacyjne - zaproponowano modele diagnostyczne na potrzeby pomiaru i badania bankructw gospodarstw domowych.


Spis treści:

Od redaktora

Rozdział 1. Gospodarstwa domowe jako podmiot rynku
1.1. Gospodarstwo domowe - pojęcie, klasyfikacja, funkcje
1.2. Gospodarstwo domowe na rynku pracy
1.3. Gospodarstwo domowe na rynku produktów i usług
1.4. Gospodarstwo domowe jako podmiot bankowości detalicznej
1.5. Kondycja ekonomiczna gospodarstw domowych

Rozdział 2. Podstawy konsumpcyjne jako determinanta kondycji ekonomicznej gospodarstw domowych
2.1. Poziom i struktura konsumpcji gospodarstw domowych
2.2. Przesłanki zmian podstaw konsumpcyjnych gospodarstw domowych
2.3. Źródła finansowania konsumpcji gospodarstw domowych
2.4. Styl życia i jego społeczno-ekonomiczne implikacje

Rozdział 3. Świadomość ekonomiczna i społeczna jako determinanta kondycji ekonomicznej gospodarstw domowych na tle badań (wtórnych i pierwotnych)
3.1. Świadomość i kultura ekonomiczna gospodarstw domowych w ujęciu teoretycznym
3.2. Wykształcenie a świadomość ekonomiczna członków gospodarstwa domowego - perspektywa empiryczna
3.3. Świadomość ekonomiczna a status ekonomiczny gospodarstwa domowego - perspektywa empiryczna
3.4. Świadomość ekonomiczna a decyzje finansowe gospodarstw domowych - perspektywa empiryczna
3.5. Świadomość społeczna gospodarstw domowych

Rozdział 4. Ocena stanu sytuacji zadłużeniowej gospodarstw domowych - na tle badań (wtórnych i pierwotnych)
4.1. Sytuacja zadłużeniowa i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarstw domowych na świecie, w Polsce i województwie zachodniopomorskim
4.2. Przeobrażenia sektora finansowego w kontekście zmian rynku kredytowego
4.3. Przyczyny i motywy zadłużenia gospodarstw domowych w pespektywie ekonomiczno-społecznej
4.4. Przebieg i ewolucja sytuacji zadłużeniowej oraz sposoby jej sanacji i ich skuteczność

Rozdział 5. Bankructwo gospodarstwa domowego - nowa instytucja w polskiej gospodarce
5.1. Pojęcie nadmiernego zadłużenia, bankructwa i upadłości gospodarstw domowych
5.2. Stan prawa polskiego wobec bankructw i upadłości gospodarstw domowych w świetle doświadczeń zagranicznych
5.3. Procedura upadłościowa osób fizycznych w Polsce - propozycja wariantowa
5.4. Przyczyny bankructw gospodarstw domowych
5.5. Skutki bankructw gospodarstw domowych
5.6. Świadomość ekonomiczna a zagrożenie bankructwem gospodarstw domowych - perspektywa empiryczna
5.7. Rola państwa oraz sektora finansowego i innych instytucji w działaniach prewencyjnych
i naprawczych

Rozdział 6. Metodyka diagnozy i prognozy bankructw gospodarstw domowych
6.1. Teoria predykcji a możliwość przewidywania zagrożenia gospodarstw domowych bankructwem
6.2. Wybór metody do modelu diagnostycznego
6.3. Weryfikacja skuteczności diagnostycznej modelu - badania eksperymentalne
6.4. Próba budowy modelu prognozy bankructwa konsumenckiego

Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków

320 stron, B5, miękka oprawa

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2024