ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

ZWALCZANIE TERRORYZMU MIĘDZYNARODOWEGO


LIEDEL K. - W POLSKIEJ POLITYCE BEZPIECZEŃSTWA

wydawnictwo: DIFIN , rok wydania 2010, wydanie I

cena netto: 46.20 Twoja cena  43,89 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Książka stanowi przegląd działań podejmowanych przez RP w zakresie przeciwdziałania terroryzmowi zarówno w krajowej, jak i międzynarodowej polityce bezpieczeństwa.

Dzięki jasnemu układowi oraz przejrzystemu wprowadzeniu w tematykę, zawartemu w pierwszej części książki, publikacja ta przeznaczona być może zarówno dla osób, które dopiero zapoznają się z problematyką terroryzmu, jak i dla tych, którzy swoją wiedzę pragną usystematyzować i uporządkować. Książka zawiera informacje dotyczące nie tylko „historycznej” perspektywy zwalczania terroryzmu w Polsce, ale także na temat obecnego kształtu systemu przeciwdziałania temu zagrożeniu, z włączeniem takich rozwiązań jak Centrum Antyterrorystyczne ABW czy też Międzyresortowy Zespół ds. Zagrożeń Terrorystycznych.


Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Terroryzm międzynarodowy jako zjawisko wpływające na bezpieczeństwo międzynarodowe i ład globalny

1.1. Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego

1.2. Zagrożenia ładu i bezpieczeństwa międzynarodowego – terroryzm jako zagrożenie o charakterze asymetrycznym

1.3. Współczesna postać terroryzmu – problemy definicyjne

1.4. Globalny charakter zagrożenia terroryzmem międzynarodowym

1.5. Zamachy 11 września 2001 roku jako przełomowa data dla percepcji zagrożeń terrorystycznych

Podsumowanie

Rozdział 2. Przeciwdziałanie terroryzmowi jako element działań na rzecz bezpieczeństwa państwa

2.1. Wielopłaszczyznowość zwalczania terroryzmu

   2.1.1. Działania na płaszczyźnie politycznej

   2.1.2. Działania na płaszczyźnie prawnej

   2.1.3. Działania na płaszczyźnie policyjnej

   2.1.4. Działania na płaszczyźnie wywiadowczej

   2.1.5. Działania na płaszczyźnie militarnej

2.2. Elementy systemu przeciwdziałania terroryzmowi

   2.2.1. Rozpoznanie

   2.2.2. Profilaktyka

   2.2.3. Zwalczanie terroryzmu

   2.2.4. Minimalizacja i likwidacja skutków ataków terrorystycznych

Podsumowanie

Rozdział 3. Przeciwdziałanie terroryzmowi jako element strategii działań na rzecz bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1989–2001

3.1. Płaszczyzna polityczna przeciwdziałania terroryzmowi – dokumenty determinujące obraz polskiej polityki bezpieczeństwa w latach 1989–2001

3.2. Działania na płaszczyźnie prawnej

3.3. Działania na płaszczyźnie policyjnej

3.4. Działania na płaszczyźnie militarnej

3.5. Działania na płaszczyźnie wywiadowczej

3.6. Minimalizacja i likwidacja skutków ataków terrorystycznych

3.7. Działania podejmowane przez Polskę na arenie międzynarodowej

   3.7.1. Organizacja Narodów Zjednoczonych

   3.7.2. Rada Europy

   3.7.3. Inne organizacje międzynarodowe

   3.7.4. Działania na rzecz wzmocnienia reżimu prawno-międzynarodowego w obszarze przeciwdziałania terroryzmowi

Podsumowanie
 

Rozdział 4. Zwalczanie terroryzmu jako środek zapewniania bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej po 11 września 2001 roku

4.1. Płaszczyzna polityczna – dokumenty determinujące obraz polskiej polityki bezpieczeństwa po 11 września 2001 roku

4.2. Działania na płaszczyźnie prawnej

4.3. Budowanie systemu przeciwdziałania terroryzmowi na poziomie krajowym

   4.3.1. Koordynacja przeciwdziałania terroryzmowi w Polsce

   4.3.2. Rozpoznanie

   4.3.3. Profilaktyka

   4.3.4. Zwalczanie

4.4. Likwidacja i minimalizacja skutków ataków terrorystycznych

   4.4.1. Podmioty systemu zarządzania kryzysowego

   4.4.2. Stopnie alarmowe

   4.4.3. Inne podmioty

4.5. Działania podejmowane w ramach współpracy międzynarodowej na rzecz przeciwdziałania terroryzmowi

   4.5.1. Afganistan

   4.5.2. Irak

   4.5.3. Działania na forum ONZ

   4.5.4. Działania na forum Unii Europejskiej

   4.5.5. Działania na forum NATO

   4.5.6. Działania na forum Rady Europy

   4.5.7. Działania na forum OBWE

   4.5.8. Umowy i porozumienia międzynarodowe

Podsumowanie

Zakończenie

Bibliografia


224 strony, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2024