ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

ADMINISTRACYJNOPRAWNA SYTUACJA JEDNOSTKI W ŚWIETLE ZASADY POMOCNICZOŚC


BĄKOWSKI T.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER , rok wydania 2007, wydanie I

cena netto: 44.50 Twoja cena  42,28 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Monografia jest poświęcona wpływowi zasady pomocniczości na jedną ze sfer składających się na prawny status jednostki w państwie, a mianowicie na jej administracyjnoprawną sytuację, to jest na sytuację wywołaną normami administracyjnego prawa materialnego.

Teoretyczne konstrukcje wespół z regulacjami prawnymi, widziane z perspektywy treści zasady pomocniczości, dają możliwość zweryfikowania i oceny stopnia ich zbieżności z tą zasadą. Ukazują też, w jakim stopniu obowiązujące regulacje prawne służą realizacji zasady pomocniczości.

Stan prawny na 20.08.2007 r.


Tomasz Bąkowski - dr nauk prawnych, specjalista z zakresu prawa administracyjnego, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Gdańskiego, wykładowca w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, autor m.in. takich prac, jak: Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, Warszawa 2001, Problemy publikacji prawa miejscowego w wojewódzkich dziennikach urzędowych, [w:] Administracja i prawo administracyjne u progu trzeciego tysiąclecia, Łódź 2000 (współautor), Graficzne elementy planu w świetle prawa do informacji o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (wybrane zagadnienia), "Samorząd Terytorialny" 2001, nr 9. Współpracuje z Wydawnictwem Prawniczym LEX od września 1994 r., a od dnia 15 sierpnia 2001 r. jako wydawca Systemu Informacji Prawnej LEX. Od dnia 12 listopada 2002 r. jest Szefem Redakcji Samorządowej Polskich Wydawnictw Profesjonalnych.

A5, miękka oprawa

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2021